Szeretettel köszöntjük 30. születésnapunk alkalmából!

1990. február 26-án a Pest Megyei Főügyészség tanácstermében 9 megye ügyészségeinek 1-2 főt számláló képviselői jöttek össze egyesület alakítása céljából. Ugyanakkor a Fővárosi Főügyészségen is - hasonló létszámmal - tanácskozás kezdődött a Fővárosi Ügyészi Egyesület létrehozásáról. Ekkor a Főváros ügyészei még úgy gondolták, hogy saját egyesületet hoznak létre.

Szerencsére ez nem így történt. A másik tanácskozás résztvevői ugyanis felkerekedtek, átmentek a Markó u. 27-be és azt mondták: Gondoljátok meg! Alakítsuk meg együtt az egyesületet, hisz az ügyészi szervezet is egységes, egy a hivatásunk, azonosak a céljaink. Nem képezte hosszas vita tárgyát a javaslat, hisz az egyetértőknek nem volt min vitatkozni. Még egy óra sem telt el, a tanácskozás már döntött: kimondta az Ügyészek Országos Egyesületének megalakulását, elfogadta az alapszabályát és megválasztotta első tisztségviselőit.

Az egyesület alapító tagjai hittek abban, hogy az új szervezet céljait megismerve annak hamarosan megsokszorozódik a taglétszáma, ezért az alapszabály csak a nyilvántartásba vételhez szükséges alapvető kérdéseket tartalmazta, a tisztségviselők megbízatása is a közeli jövőben összehívandó küldöttgyűlés döntéséig tartott. A végleges alapszabály megalkotására bizottságot hoztak létre. A megalakulást követően valamennyi ügyészségen egyszerre türelmes és lázas szervező munka folyt. A megválasztott tisztségviselőkhöz szinte nap, mint nap érkeztek a híradások, hogy egyik, vagy másik főügyészséghez tartozó ügyészek megalakították az egyesület tagozatát, megválasztották annak ügyvezető testületét és az Egyesület legfelsőbb szervének tanácskozásán őket képviselő küldötteket.

Az Ügyészek Országos Egyesülete 1990. február 26-án alakult meg, csupán 36 taggal. Az ideiglenesnek tekintett alapszabály alapján a szervezetet a Fővárosi Bíróság 1488. sorszám alatt 1990. március 14-én vette nyilvántartásba.

 

Egyesületünk első elnöke, dr. Hajdú Mária szavaival visszaidézett 30 évvel ezelőtti eseményeket emlékév keretében ünnepeljük meg, terveink szerint novellaíró pályázattal, nemzetközi és regionális konferenciákkal, szakmai napokkal, Kriminálexpoval, nemzetközi sporttalálkozóval, tagozati kulturális eseményekkel.

Az emlékévet ünnepi küldöttgyűlés zárja.