Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

Konferencia: A technológiai modernizáció és a büntetőjog

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2019. szeptember 27. napján „A technológiai modernizáció és a büntetőjog” címmel az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékével, az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint az Ügyészek Lapjával közös konferenciát rendezett. 

Az Országos Kriminológiai Intézet zsúfolásig megtelt termében megrendezett konferenciát dr. Matécsa Artemon, az Ügyészek Országos Egyesülete elnöke nyitotta meg.

 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének vezetője, Prof. Dr. Gellér Balázs PhD egyetemi tanár a technológiai modernizáció és a büntetőjog kapcsolatának egy szeletét - a gyűlöletbeszéd, az informatika és a büntetőjog Bermuda-háromszögét - elemezte nemzetközi példákon keresztül, melynek különös súlyt adott a világban az utóbbi időben megsokasodott, az interneten előre jelzett, illetve közvetített gyilkos támadás.

 

Ezt követően a mesterséges intelligencia témakörében a bevezető előadásban dr. Miskolczi Barna PhD (legfőbb ügyészségi tanácsos, mb. főosztályvezető ügyész, kabinetfőnök, Legfőbb Ügyészség) a mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősség kapcsolatának legfontosabb és legvitatottabb kérdéseit, míg dr. Szathmáry Zoltán PhD (legfőbb ügyészségi ügyész, Legfőbb Ügyészség) a mesterséges intelligencia jelenlegi büntetőjogi kihívásait mutatta be.

 

Dr. Ambrus István PhD (egyetemi docens, ELTE ÁJK; főtanácsadó, Kúria) a legújabb kutatásokat ismertetve a 21. századi modernizációra adható büntetőjogi válaszokat vette számba, majd dr. Mezei Kitti (tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI) a kiberbűnözés büntetőjogi szabályozásának kihívásait foglalta össze.

 

Dr. Szabó Imre PhD (főügyészségi ügyész, Fővárosi Főügyészség) a világban e körben jelenleg is működő modern technológiákat, illetve a jövőbeli irányokat górcső alá véve előadásában arra kereste a választ, hol kapcsolódik az  automatizált döntéshozatal a büntetőeljárásunkhoz.

 

Dr. Ződi Zsolt PhD (tudományos munkatárs, MTA TK JTI; tudományos főmunkatárs, NKE, Információs Társadalom Kutatóintézet) a - ma már alkalmazott - robot tanácsadók felelősségéről értekezett, míg dr. habil. Nagy Zoltán András PhD (egyetemi docens, NKE RTK; egyetemi docens, PTE ÁJK) a már otthoni felhasználók számára is könnyen elérhető 3D nyomtatás jogi problémáira hívta fel a figyelmet.

 

A konferenciát Prof. em. Dr. Vókó György DSc (professor emeritus, PPKE JÁK, igazgató, OKRI) zárszava zárta.