Fogalmazói álláshelyek!

 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése és 19. §-ának (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdetett országszerte összesen 72 ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére.

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet.

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni lehet a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével 2021. július 9. napjáig.

A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

A pályázat itt érhető el.