Tevékenység


 

 

 

Az egyesület célja, hogy az ügyészi testület és az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete keretében:

 • a hivatalvezetéssel együttműködve képviselje a tagság kollektív és egyéni anyagi, egzisztenciális, szakmai érdekeinek védelmét az ügyészi szervezeten belül,
 • képviselje az ügyészek testületi érdekeit más társadalmi vagy állami szervek előtt,
 • vizsgálja meg az ügyészi szervezetet, vagy annak tagjait ért támadásokat és foglaljon állást azokkal kapcsolatban,
 • őrködjék az ügyész szervezet etikai tisztaságán,
 • óvja és erősítse az ügyészi autonómia alkotmányos garanciáit.

Az egyesület céljának elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdekérvényesítés ügyészségi szervezeteivel és más társadalmi szervezetekkel.

 

Az egyesület tagjai szakmai, tudományos, oktatási, szociális, kulturális és sportigényei érvényesülésének elősegítése érdekében:

 • pénzeszközeiből e célokra támogatást nyújt,
 • közreműködik tagjainak képzésében, továbbképzésében, segítséget nyújt az önképzéshez,
 • támogatja az egyesület tagjainak tudományos tevékenységét, tudományos pályázatot hirdet meg,
 • szervezi és ösztönzi tagjainak művészeti, kulturális tevékenységét, megteremti az ilyen igények kielégítésének szervezeti formáit,
 • tagjai egészségének megőrzése, az egészséges életmód kialakítása végett keresi a sportolási lehetőségeket, ilyen rendezvényeket szervez, illetve támogat,
 • nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn,
 • díjakat, elismeréseket alapít és adományoz.

Az egyesület tevékenységével elősegíti, hogy az ügyészséget érintő jogi szabályozás teremtse meg a testületi érdekvédelemnek az ügyészi szervezeten belüli szervezeti kereteit. Szorgalmazza az ügyészi szervezet korszerűsítését, a feladatokhoz orientált szervezeti struktúra kialakítását.

Ennek érdekében az egyesület:

 • kifejezi testületi véleményét az ügyészi szervezetet érintő jogszabályok tervezeteiről,
 • javaslatokat dolgoz ki az ügyészi szervezet és az ügyészi tevékenység jogi szabályozására.