Oktatási és tudományos tevékenység


 

 

Az oktatási és tudományos tevékenységünkről általában

A Kozma Sándor Tudományos Pályázatról és különdíjasainkról

A perbeszéd - és jogesetmegoldó versenyekről

Konferenciáinkról

 Az oktatási és tudományos tevékenységünkről általában

 

Az Ügyészek Országos Egyesületének Alapszabálya 20. §-ában meghatározza az oktatási és tudományos ügyvivő által elvégzendő faladatokat, iránymutatást adva egyúttal az Egyesület oktatási és tudományos tevékenysége tekintetében.

Ennek megfelelően Egyesületünk e tevékenységi körében:

  • javaslatot dolgoz ki a szakmai képzés - kiemelt figyelemmel a fogalmazóképzésre - önképzés, továbbképzés tartalmára, véleményezi az e körben keletkezett hivatali tervek és tervezeteket ,
  • javaslatokat tesz és közreműködik a szakmai képzés és továbbképzés eszközeinek és formáinak kialakítására,
  • belföldi és külföldi tanulmányutak, tanfolyamok, továbbképzések szervezésére és a mások által szervezett ilyen lehetőségek igénybevételére javaslatokat dolgoz ki, valamint véleményezi az e körben meghirdetett pályázatokat,
  • kialakítja az egyetemekkel való kapcsolattartás fórumrendszerét és tartalmi kérdéseit,
  • ösztönzi az ügyészek tudományos tevékenységét tudományos pályázatok kiírásának kezdeményezésével, szakcikkek, szakkönyvek megírására felkéréssel,
  • közreműködik tudományos konferenciák, tanácskozások szervezésében,
  • javaslatot tesz más szervek által szervezett tudományos tanácskozásokon való részvételre, illetve közreműködik ezek anyagi támogatásában,
  • támogatja a tanfolyamokon, továbbképzéseken és egyéb oktatásokon való részvételt,
  • a hivatalvezetéssel együttműködve – felkérés esetén – közreműködik a fogalmazók, titkárok, vagy fiatal ügyészek részére szervezett perbeszéd, illetve jogesetmegoldó verseny lebonyolításában, koordinálja az egyesület által szervezett ilyen versenyeket.

Az oktatási és tudományos tevékenységünk keretében kerül kiadásra az Ügyészek Lapja, de ezen tevékenységi körünkhöz kapcsolódik a Kriminálexpo rendezvényünk is.

 


 

Kozma Sándor Tudományos Pályázat

 

Büszkék vagyunk arra, hogy Egyesületünk kezdeményezésére a Legfőbb Ügyész - kezdetben az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével együtt - már 1992 óta minden évben meghirdeti a Kozma Sándor Tudományos Pályázatot.

 

 

Egyesületi különdíjasaink:

 

2008

 

Czendreiné Dr. Fatér Rita (zalaegerszegi városi ügyészségi ügyész):

Mediáció a büntető eljárásban a gyakorló ügyész szemével

 

2009

 

Dr. Hegedűs László (Vas megyei főügyészségi csoportvezető ügyész):

 A fogvatartottakkal kapcsolatos bánásmód vizsgálatának ügyészi tapasztalatai

a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet „PPP” konstrukcióban történt megvalósítása és működése során

 

2010

 

Dr. Molnár Edina (szeghalmi városi ügyészségi ügyész):

A jogosulatlan pénzkölcsönzők elleni jogi fellépés lehetőségeiről

 

2011

 

Dr. Bárdosné dr. Bodnár Eszter (egri városi ügyészségi ügyész):

A környezetvédelem büntetőjogi eszközei

 

2012

 

Dr. Hipp Katalin (fővárosi főügyészégi csoportvezető ügyész):

A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai,

különös tekintettel ezen ügyekben az ügyész vádképviseleti tevékenységére és a jogértelmezési kérdésekre

 

2013

 

Dr. Lőrinczy Judit (pécsi járási ügyészségi ügyész):

A családon (kapcsolaton) belüli erőszak hálójában – gondolatok az önálló tényállásról és a cselekvés lehetséges irányairól

 

2014

 

Dr. Nagy Izabella (budapesti közérdekvédelmi ügyészségi ügyész):

A szabályozás és a bizonyítás lehetséges irányai a bennfentes kereskedelem büntetőjogi szabályozásában

- a vonatkozó közösségi irányelvek tükrében

 

2015

 

Dr. Juhász Mária (budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyész):

A feketegazdaság elleni büntetőjogi fellépés eredményességét befolyásoló tényezők

 

2016

 

Dr. Tolvay Csaba (egri járási és nyomozó ügyészségi ügyész):

Az ítélet eladó? (avagy a közvetítői eljárás érvényesülése a gyakorlatban)

 

2017

 

Dr. Rimóczy István (nyíregyházi járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyész):

Utunk a valódi időszerűséghez (Egy ügyészség története alapján)

 

2018

 

Dr. Balogh Anna (a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek

Önálló Osztályára kirendelt budapesti VIII. kerületi ügyészségi ügyész):

Kiskorú veszélyeztetésének bűntette a bírósági határozatok kritikai tükrében, 

különös tekintettel a fizikailag bántalmazott gyermekekre

» elolvasom 1. rész 2. rész 3. rész

 

2019

 

Dr. Cseke Gábor (miskolci járási ügyészségi ügyész) és dr. Csekéné dr. Kovács Anita (miskolci járási ügyészségi alügyész):

Bíróság elé állítás – jogfejlesztő javaslatok az új Be. tükrében

» elolvasom

 

2020

 

Dr. Zsiros Bettina (debreceni járási ügyészségi fogalmazó):

Túlbizonyítás, mint a bírói igazságkeresés anomáliája a büntetőeljárásban

 

2021

 

Dr. Nyers Péter (őrnagy, szegedi regionális nyomozó ügyészségi katonai ügyész):

Bizonyítás képpel hanggal, avagy bizonyítás céljából készített kép- és hangfelvétel felhasználásának

akadályai és határterületei a büntetőeljárásban

 

2022

 

Oroszné dr. Belinszky Adrienn (debreceni járási ügyészségi fogalmazó):

„Az időszerűség csapdájában
- a kötelezővé tett előkészítő ülésben rejlő lehetőségek és anomáliák a büntetőeljárási törvényben”

 

2023

 

Dr. Márton-Béda Anikó (nyíregyházi járási ügyészségi ügyész):

„Egy új bűncselekmény 10. születésnapja (2013-2023): kapcsolati erőszak pro és kontra”

 

 


 

Perbeszéd- és jogesetmegoldó versenyek

 

Egyesületünk a múltban is - együttműködve a Legfőbb Ügyészséggel - országos, regionális és tagozati perbeszéd- és jogesetmegoldó versenyeket szervezett. 

 

Jogesetmegoldó versenyek helyzettjei

 

2007

 

I. helyezett: dr. Varkoly Balázs (barcsi városi ügyészségi fogalmazó)

II. helyezett: dr. Tóth Attila (soproni városi ügyészségi fogalmazó)

III. helyezett: dr. Tóth Péter (gödöllői városi ügyészségi fogalmazó)


2010

 

I. helyezett: dr. Szabó Ákos (budaörsi városi ügyészségi fogalmazó)

II. helyezett: dr. Erhardt Attila (szombathelyi városi ügyészségi fogalmazó)

III. helyezett: dr. Deák Zoltán (kecskeméti városi ügyészségi fogalmazó)

 

2012

 

I. helyezett: dr. Katona Dóra Éva (veszprémi városi ügyészségi fogalmazó)

II. helyezett: dr. Kovács Nikoletta (miskolci városi ügyészségi fogalmazó)

III. helyezett:  dr. Róka Melinda (kaposvári városi ügyészségi fogalmazó)

 

 

Perbeszédversenyek helyzettjei


2006

 

I. helyezett: dr. Pál Andrea (jászberényi városi ügyészségi fogalmazó)

II. helyezett: dr. Tóth Péter (gödöllői városi ügyészségi fogalmazó)

III. helyezett: dr. Takács Péter (bonyhádi városi ügyészségi fogalmazó)


2009

Próbatárgyalásos játék a Kriminálexpón

 

A feladat az volt, hogy a tárgyaláson a bíró, az ügyész és az ügyvéd kollégák a másik hivatásrend eljárási pozíciójában álljanak helyt mindannyiunk okulására és szórakozására. 

 

Szereplők:

Bíró:

dr. Borbély Zoltán (ügyész, Legfőbb Ügyészség)

Ügyész:

dr. Juhász Gábor (ügyvéd)

Ügyvéd:

dr. Hrabovszky Zoltán (bíró, Fővárosi Ítélőtábla)

Vádlott:

Rudolf Péter színművész

Tanú:

dr. Nyilas Levente (bíró, PKKB)

dr. Szűcs István Ádám (csoportvezető bíró, PKKB)

dr. Ragány Zoltán (ügyészségi titkár, Szegedi Városi Ügyészség)

 

A tanulságos játék - azon túl, hogy a szereplők kiváló előadásukkal szórakoztatták a közönséget - a célnak megfelelően tovább növelte az igazságszolgáltatás szereplői közötti kölcsönös megbecsülést.

 Konferenciáinkról

 

Egyesületünk a legnagyobb rendezvényén, a Kriminálexpon kívül is számos országos, regionális és helyi konferenciát, tanácskozást, szakmai napot - részben az Ügyészek Lapjának szerkesztőségén és a tagozatain keresztül - szervez, illetve támogat.


Legutóbbi konferenciáink:

 

A technológiai modernizáció és a büntetőjog


ĂśOE - OKRI - ELTE konferencia 2019.jpg

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2019. szeptember 27. napján „A technológiai modernizáció és a büntetőjog” címmel az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékével, az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint az Ügyészek Lapjával közös konferenciát rendezett.

Az Országos Kriminológiai Intézet zsúfolásig megtelt termében megrendezett konferenciát dr. Matécsa Artemon, az Ügyészek Országos Egyesülete elnöke nyitotta meg. 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének vezetője, Prof. Dr. Gellér Balázs PhD egyetemi tanár a technológiai modernizáció és a büntetőjog kapcsolatának egy szeletét - a gyűlöletbeszéd, az informatika és a büntetőjog Bermuda-háromszögét - elemezte nemzetközi példákon keresztül, melynek különös súlyt adott a világban az utóbbi időben megsokasodott, az interneten előre jelzett, illetve közvetített gyilkos támadás.

Ezt követően a mesterséges intelligencia témakörében a bevezető előadásban dr. Miskolczi Barna PhD (legfőbb ügyészségi tanácsos, mb. főosztályvezető ügyész, kabinetfőnök, Legfőbb Ügyészség) a mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősség kapcsolatának legfontosabb és legvitatottabb kérdéseit, míg dr. Szathmáry Zoltán PhD (legfőbb ügyészségi ügyész, Legfőbb Ügyészség) a mesterséges intelligencia jelenlegi büntetőjogi kihívásait mutatta be.

Dr. Ambrus István PhD (egyetemi docens, ELTE ÁJK; főtanácsadó, Kúria) a legújabb kutatásokat ismertetve a 21. századi modernizációra adható büntetőjogi válaszokat vette számba, majd dr. Mezei Kitti (tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI) a kiberbűnözés büntetőjogi szabályozásának kihívásait foglalta össze.

Dr. Szabó Imre PhD (főügyészségi ügyész, Fővárosi Főügyészség) a világban e körben jelenleg is működő modern technológiákat, illetve a jövőbeli irányokat górcső alá véve előadásában arra kereste a választ, hol kapcsolódik az  automatizált döntéshozatal a büntetőeljárásunkhoz.

Dr. Ződi Zsolt PhD (tudományos munkatárs, MTA TK JTI; tudományos főmunkatárs, NKE, Információs Társadalom Kutatóintézet) a - ma már alkalmazott - robot tanácsadók felelősségéről értekezett, míg dr. habil. Nagy Zoltán András PhD (egyetemi docens, NKE RTK; egyetemi docens, PTE ÁJK) a már otthoni felhasználók számára is könnyen elérhető 3D nyomtatás jogi problémáira hívta fel a figyelmet.

A konferenciát Prof. em. Dr. Vókó György DSc (professor emeritus, PPKE JÁK, igazgató, OKRI) zárszava zárta.