Nemzetközi tevékenység


 

 

Egyesületünk, mint a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) alapító tagja

Egyesületünk nemzetközi konferenciákon

Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozója

Nemzetközi Ügyészi Szemináriumok

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

 


 

Egyesületünk, mint a Nemzetközi Ügyészi Egyesület alapító tagjaIAP-ÃœOE.jpg

 

 

A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) az ügyészek egyetlen világszervezete, amelynek alapítását 1995-ben határozták el és amely jelenleg 177 országból 350.000 ügyészt foglal magában (104 országból 146 szervezeti tagot számlál 90 különböző igazságszolgáltatási rendszerből), s amely valamennyi kontinenst átfog. Az IAP 190 szervezeti tagjából 48 ügyészi egyesület, az egyéni tagok száma: 1800 fő.(2019.)

Egyesületünk különösen büszke arra, hogy - miután 1995. évi ENSZ Bécsi Bűnmegelőzési Konferencián résztvevő ügyészek között az elhatározás megszületett - az ügyészek nemzetközi egyesületének létrehozására, annak tényleges megalakulására 1996. szeptember 19-én (Budapesten) a Hotel Hilton Budapest konferencia termében került sor. A Nemzetközi Ügyészi Egyesület első, tiszteletbeli elnöke Dr. Hajdú Mária az Ügyészek Országos Egyesületének akkori elnöke volt, európai alelnökként Dr. Bócz Endre akkori fővárosi főügyész került első ízben megválasztásra.

Az Ügyészek Országos Egyesülete megalakulása óta nemcsak aktív kapcsolatokat ápol, hanem aktívan részt is vesz a Nemzetközi Ügyészi Egyesület munkájában: Dr. Venczl László Egyesületünk Nemzetközi Bizottságának volt elnöke, 1998-2009 között, majd Egyesületünk nemzetközi kapcsolatok alelnöke, Takácsné dr. Diófási Ágnes 2010-2016 között, Egyesületünk delegáltja, dr. Pocsai Edit 2016-2019 között  volt az IAP 30 tagú végrehajtó bizottságának tagja.

 

A Nemzetközi Ügyészi Egyesületről

 


 

Egyesületünk nemzetközi konferenciákon

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete a hivatali képzéseket való részvételen túlmenően fontosnak tartja mindazon konferencián való részvételt, amely nemzetközi kitekintést ad az ügyészi egyesületek és az ügyészi hivatalok munkájáról, ugyanakkor jó alkalmat teremt személyes kapcsolatok – akár munkakapcsolatok – létesítésére más országokban dolgozó ügyészekkel.

Ennek érdekében egyesületünk elsősorban a nemzetközi ügyészi egyesület által szervezett konferenciákra fókuszál: az IAP alakulása óta rendszeresen törekszünk küldöttel képviseltetni magunkat az IAP éves konferenciákon és közgyűléseken – amelyre legközelebb 2020. szeptemberében Athénban (Görögország) kerül sor. Ekkor ünnepli az IAP fennállásának 25. évfordulóját.

Szinte valamennyi IAP által szervezett, a földrajzi régiónkhoz közeli regionális konferencián is képviselteti magát egyesületünk: az ez ideig 17 alkalommal megszervezett IAP Európai Regionális Konferencián (legutóbb 2019-ben Portoban) valamint az IAP 9. Kelet-Európai és Közép Ázsiai Konferenciáján legutóbb 2019-ben Minszkben.

Az elmúlt 10 évben az IAP honlapján (iap-association.org) működtetett és létszámban egyre növekvő IAP szakmai hálózatok jelentős szerepet vállalnak az ismeretterjesztésben, azonban a konferencián való megjelenést és a személyes kapcsolatfelvételt nem pótolják.

 

Nemzetközi konferenciák, ahol 2011 óta jártunk...

 


 

Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozója


ÜEVT

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete és a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) társrendezésében 2015. szeptember 9-10. napja között került megrendezésre Budapesten az Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozója (ÜEVT).

Többek között ezzel az eseménnyel ünnepelte az IAP 20 éves, Egyesületünk pedig a 25 éves évfordulóját.
Ezért is szimbolikus választásunk volt a rendezvény első napjának helyszíne, a Hilton Szálloda, hiszen 20 évvel ezelőtt itt született döntés az IAP megalapításáról.

Ennyi év távlatából láthatjuk, hogy a nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal megrendezett találkozó teljesítette hozzáfűzött reményeinket, mivel azóta a Ügyészi Egyesületek Világtalálkozójának sora folytatódott Liszabonban, Belgrádban, Johannesburgban, Buenos Airesben.   

Büszkék vagyunk arra, hogy  - az említett 1995. évi esemény után - ismét Magyarországról indíthattunk útjára egy olyan eseménysorozatot, mely elősegíti nemzetközi szinten az ügyészi karok közötti kommunikációt. 

 

Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozója, 2015 Budapest

 Nemzetközi Ügyészi Szemináriumok

 

ISP.png

 

Egyesületünk 2003 óta 6 alkalommal rendezett Nemzetközi Ügyészi Szemináriumot.

Az Egyesületünk nemzetközi kapcsolatok alelnöke, Takácsné dr. Diófási Ágnes által megálmodott szemináriumok minden alkalommal olyan témát dolgoztak fel, amely az ügyészek körében - a világ bármely pontján teljesítsenek is szolgálatot - mindig nagy érdeklődésre számíthatnak (pl. igazságügyi javadalmazási rendszerek a világ 17 országában, az ügyészség és az ügyészek kártérítési felelőssége, az ügyészek és családtagjaik biztonsága, az ügyész és a sajtó kapcsolata).

Természetesen a szemináriumok mindig remek alkalmat adnak a kétoldalú kapcsolatok ápolására is.

 

Az eddigi Nemzetközi Ügyészi Szemináriumokról

 


 

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

 

A multilaterális kapcsolatokon túl Egyesületünk törekszik a kétoldalú kapcsolatok kialakítására, folytatására.

Ügyészek közötti kapcsolatokról beszélünk, azonban nemcsak a szakma a közvetítő közeg, hanem sok esetben a sport, a kultúra. 

Nagyon örülünk annak, hogy a kapcsolataink eredménye nemcsak a találkozók számában mérhető, de a résztvevő kollégák közötti barátságok kilakulásában, az egymás közötti kollegialitás erősödésében, avagy akár a tudományos együttműködésben is.