Kriminálexpo


 

 

"Kommunikáció a biztonságos világért, 

kommunikáció a biztonságos Magyarországért"

... 1991 óta

 

 

KriminÃĄlexpo borítÃģk_1.png

 

 

Az 1991 óta Egyesületünk rendezésében jelentkező Kriminálexpo fenti mottójának középpontjában a kommunikáció áll.

Nem hiába, hiszen a konferenciák, a kiállítások egyfajta információcserét szolgálnak nemcsak az előadók és a hallgatóság, a kiállítók és a látogatók, de az előadók és a kiállítók között is. Egyesületünk a rendezvénnyel a kezdetekben elsősősorban közvetlen emberi kapcsolatokat kívánta elősegíteni. A technológiai fejlődésnek köszönhetően azonban a kommunikációba egyre több területen kapcsolódnak be az emberek mellett már a gépek is.

A mottónk mindemellett utal a biztonságra, mely minden, élethez fűződő területet érint. 

Rendezvényünk kezdetben kizárólag bűnüldözés-orientáltságú programsorozatnak indult. Ma már egyenrangú részét képezi a bűnmegelőzés, a büntetés-végrehajtás és a magánbiztonság, de önálló helyet vívott ki magának az informatika is. Így az ország egyetlen olyan rendezvényévé vált, az országban, amely az e témakörben érintett állami szerveket, szakmai szervezeteket, az üzleti és a civil élet szereplőit a szakmai közönség számára bemutatja, lehetőséget biztosítva az aktuális kérdések, problémák megvitatására, a szakmai álláspontok ismertetésére.

A Kriminálexpo felett évről évre a témával érintett miniszterek, illetve országos hatáskörű szervek vezetői vállaltak védnökséget.

A program létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy megrendezésére majd 30 éven keresztül - a megváltozott gazdasági környezet ellenére is - szakmai igény mutatkozott, illetve mutatkozik.

Bár a programban szakmai kiállítás dominanciáját a konferenciák vették át, a közreműködőknek továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy kiállításon is megjelenjenek, bemutatkozhassanak.