Ügyészek Lapja


 

 

Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesületének 1993 óta rendszeresen, két havonta megjelenő folyóirata.

 

Az Egyesület első elnöke, dr. Hajdú Mária a Lap első számában megjelent alábbi köszöntője napjainkban - majd 20 év elteltével - is aktuális, a zsinórmértékül szolgáló céljai, a kitűzött feladatok ma is meghatározóak. Éppen ezért a történelmi köszöntő ennyi év távlatából is méltán szolgál az Ügyészek Lapja bemutatására:

 

„Az Ügyészek Országos Egyesülete tagjainak régi óhaja teljesül, amikor az Ügyészek Lapjának első számát kezébe veszi. Őszintén reméljük, olyan folyóirat kerül az olvasó asztalára, amely érdekes, a mindennapi gyakorlati munkában is hasznos segítséget nyújt majd amellett, hogy az Egyesület életében fontos eseményekről tájékoztatja az ügyészeket.

 

A szerkesztők szilárd elhatározása „hírértékű lap” készítése, amelynek célja a lehetőségekhez képest gyors, pontos és hiteles tájékoztatás.

 

A Lap az Egyesület olyan szakmai folyóirata kíván lenni, amelyben azok a jogalkalmazást érintő kérdések jelennek meg, amelyek elsősorban sem az Ügyészségi Közlöny, sem az Ügyészségi Értesítő profiljába nem illeszthetőek. A szakmai munka apróbb és jelentősebb gondjaival kívánunk foglalkozni azzal a kettős céllal, hogy

- „amit más már megoldott azon fölösleges gondolkozni - azt közkinccsé kell tenni”,

- „ne oldj meg olyan problémát, amely még fel sem vetődött, mert akkor holnap felmerül”.

 

Természetesen e gondolatok jegyében nem kívánjuk az elméleti munkát sem háttérbe szorítani, hisz a felvetődő kérdéseket csak ezek révén lehet jól megoldani.

 

Szeretnénk a Lapban az ügyészi munka szépségeit és nehézségeit bemutatni, az ügyészség eredményeit és gondjait ismertetni, nemcsak az ügyészségekkel, de azokkal az olvasókkal is akikhez Lapunk eljut.

 

Úgy véljük a Lap megindítása lehetőséget teremt az Egyesület munkájának, a tagozatok tevékenységének a megismertetésére, továbbá az Egyesület tagságának szélesebb körű tájékoztatására is. Lapunk hasábjain időről-időre szeretnénk megszólaltatni a fogalmazókat, az ügyészeket, a vezetőket, azt tudakolván, hogy hogyan látják a helyünket, szerepünket szűkebb, vagy tágabb környezetünkben, helyileg, vagy országosan.

 

Lapunk sikerére csak akkor számíthatunk, ha azt magunkénak tekintjük és valamennyien együttműködünk tartalmának formálásában. Várjuk ezért a kisebb és nagyobb terjedelmű tanulmányokat, ismertetőket, írásokat, de annak is örülnénk, ha munkánk segítésére kritikai véleményeknek is hangot adnának. Remélem közös erővel olyan újságot sikerül majd létrehozni, amely valamennyiünk érdeklődésére tart számot és hasznunkra válik.”