Repertórium tárgy szerint (1993-2015)


 

 

ugyeszek-lapja-logo.jpg

 

 Alkotmányjog - Büntetőjog - Büntetőeljárási jog -

Büntetés-végrehajtási jog - Informatika/statisztika - Jogtörténet -

  Kriminológia/Kriminalisztika - Ügyészség/igazságügy -

Közigazgatási jog/Környezetvédelmi jog - Magánjog

Munkajog/társadalombiztosítási jog - Pénzügyi jog -

Szabálysértési jog - Nemzetközi/európai jog - Egyesületi élet

Könyvismertetés - Konferenciák, rendezvények

Úti jelentések - Irodalom, nyelv, vegyes

 

 

Alkotmányjog


Seereiner Imre A diszkriminációt tiltó jogi szabályozás kérdései (2003/1.)
Ligeti Miklós A legfőbb ügyész és az Országgyűlés közjogi kapcsolata (2005/6.)

A legfőbb ügyész indítványa és a 383/G/2003. AB határozat (2004/1.)
Tisza Tamás A pártatlan bírósághoz való jog a szabálysértési eljárásban az Alkotmánybíróság döntéseire tekintettel (2009. különszám)
Kovács Mónika A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog korlátai, garanciái és a vele kapcsolatos aktuális problémák (2005/2.)
Szathmáry Zoltán Alkotmányellenes-e a Btk. 329/A. paragrafusa? (2012/3.)
Weidemann János Az Alkotmánybíróság döntése a legfőbb ügyész – katonai büntetőeljárásra történő – ügyészkijelölésre vonatkozó jogosultságáról (2015/2.)
Tóth Tamás Az Alkotmánybíróság tévedése – az 1/1994. (I. 7.) AB határozat (1994/2.)
Pap János Az igazságszolgáltatási rendszer és a katonai igazságszolgáltatás viszonya (1994/1.)
Pap Gábor Bíráló észrevételek az Alkotmánybíróság három határozatáról (1995/6.)
Bárd Petra Gondolatok a fogyatékosságról (2006/3.)
Beck Károly Hogyan védekezzünk (a nem kívánatos sajtótermékek ellen)? – 20/1997. (III. 19.) AB határozat (1998/4.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem a magyar alaptörvényben – Az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése (2010/6.)
Tóth J. Zoltán Önkényuralmi jelképek vs. szólásszabadság – Az Alkotmánybíróság 4/2013. (II. 21.) AB határozata az önkényuralmi jelképek használatáról (2013/3-4.)

 

Büntetőjog


Áy Mónika A családon belüli erőszak ellen készült német törvény (2005/3.)
Bagi Ildikó „Amikor bajban vagy, de nem eléggé …” – (A kábítószerrel való visszaélés hazai szabályozásának problémái, az új magyar drogpolitika hatásai a nem függő fogyasztók szemszögéből) (2001/5.)
Anton Fábry A „Három csapás büntetési elv” bevezetése és ennek tapasztalatai Szlovákiában (2010/6.)
Horváth Géza A becsület és a jó hírnév védelméről (1994/2.)
Strasszer Anett A beszámítási képességről és az egyes kóros elmeállapotokról (2015/2.)
Ian O'Donnell(ismerteti:Jancsák Ramóna) A börtönben elkövetett nemi erőszak összefüggései (2006/4.)
Kereszty Béla A Btk. Novella és a gazdasági bűncselekmények (1999/1.)
Vókó György A büntető felelősségre vonás megújulásának útjáról (2010/6.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok I. rész (2007/3.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok II. rész (2007/4.)
Ott István A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása és a bizonyítási teher kérdésköre a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének egyes eseteiben (2008/6.)
Györgyi Kálmán A büntetőpolitika és a büntetőjog fejlődési tendenciái (1996/3.)
Hipp Katalin A családi állás megváltoztatása bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései (1999/3.)
Virág György A családon belüli erőszakról (2004/1.)
Szabó Eszter A csődbűntett alanyai (1997/6.)
Molnár Gábor A csődbűntett elkövetési magatartásai (1994/1.)
Molnár Gábor A csődbűntett (1994/3.)
Deák Zoltán A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás értelmezéséről (2010/5.)
Szabó Imre A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége (2010/1.)
Fejes Péter A fiatalkorú elkövetők büntető igazságszolgáltatásáról (2010/2.)
BujákyKinga A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi változásokról (1996/2.)
Dara Macgreevy A filmipar és a kalózkodás (1996/6.)
Rimóczy István A fizetőképességi zavarokkal kapcsolatos bűncselekmények (1998/5.)
Szathmáry Zoltán A fogyasztói csoportok működésének büntetőjogi vonatkozásai (2013/1.)
Kéméndi Konrád A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban (2011/5.)
Pojnár Petra A folytatólagosság és az üzletszerűség megállapításának gyakorlati problémái az áruházi lopások esetében (2008. különszám)
Smidéliusz Péter A gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett érték meghamisítása és ezzel kapcsolatos csalások (2013/6.)
Nánási László A gyermekek védelme a jogban (2001/2.)
Gyurkó Szilvia A gyermekkor határának kérdése – (Észrevételek Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről című tanulmányával kapcsolatban) (2007/2.)
Utasi Judit A gyűlölet-bűncselekményekről (2011/5.)
Szathmáry Zoltán A hamis termék forgalmazásával elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértésének bizonyítási nehézségei (2015/2.)
Zsilka László A hamis vád és a hamis tanúzás nyomozásának kérdései (2008/1.)
Udvaros Judit A hitelező előnyben részesítésének bűntette a hatályos német büntetőjogban (1994/1.)
Talabosné Lukács Nikolett A homoszexualitással kapcsolatos bűncselekmények jelenlegi helyzete hazánkban, különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre (2013/1.)
Gyugyi Csilla A javítóintézeti nevelés alkalmazásáról (1995/2.)
Bárándy Péter A jogi szabályozás gyakorlati problémái a gazdasági életben ügyvédi szemmel (1996/1.)
Aradi Csilla - Bolla Zoltán - Gyüre Péter - Korpás Károly A jogos védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák (2013/6.)
Szinay István - Piskóthy László A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettének gyakorlati problémái (1997/6.)
Korona Lajos A kábítószerfogyasztás büntetőjogi megítélése és a medikalizáció (1996/6.)
Nagy Lilla A kábítószerrel való visszaélés bűntettének bizonyítási nehézségei a gyakorlatban (1999/1.)
Deák Zoltán A kár büntetőjogi fogalmáról (2012/5-6.)
Perjési Adrienn A kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának szükségessége (2015/6.)
Vincze Miklós A katonai büntetőjog kétezer éves tükre (De re militari) (2006/6.)
Farkas Ádám A katonai büntetőjogról – más aspektusból, de szintén szelíden (2013/3-4.)
Török Zsolt A katonai büntetőjogról – szubjektíven, szelíden (2013/2.)
Szalai István A katonai mellékbüntetések a jogrendszerben (2005/1.)
Mezei László A katonai normasértések büntetőjogi fenyegetése (1994/3.)
Balogh Ildikó A kiskorú veszélyeztetésének időszerű kérdései (2004/6.)
Kutron Katalin A kiutasításról (1999/1.)
Kovács Árpád A korrupció – számvevői szemmel (1999/3.)
Kőhalmi László A korrupció egyes különösen veszélyes alakzatai – (Észrevételek az igazságszolgáltatási és a közbeszerzési korrupcióhoz) (2006/5.)
Kránitz Mariann A korrupció utolsó huszonöt éve Magyarországon (posztumusz tanulmány) (2006/5.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter A költségvetési csalás megítélési problémái a gyakorlatban (2014/6.)
Csapó Gábor A környezetvédelemmel kapcsolatos tényállások nyomozás felügyeleti tapasztalatairól (2010. különszám)
Nánási László A környezet védelme a német Btk-ban (1995/4.)
Tilki Katalin A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata (2004/1.)
Lánczi Rajmund János A közlekedési bűncselekmények anyagi jogi szabályainak módosulása az új Btk-ban és ebből eredő jogalkalmazási és jogértelmezési problémák (2013/6.)
Fülöp Ágnes A közlekedési büntetőjogról (2004/5.)
Köpösdi Orsolya A közösség elleni izgatás jogértelmezési kérdései (2010. különszám)
Tisza Tamás A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről - különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira (2011/5.)
Buzinkay Péter A kulturális javak fogalomhasználatához (Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához) (2007/2.)
Módos Annamária A legújabb drogok és jogi következményei (2014/6.)
Orell Ferenc János Alkoholizmus – Van-e visszaút? (2009/3-4.)
Kuji Eszter A mediáció büntetőjogi szabályainak kialakulása hazánkban (2006/2.)
Tóth Orsolya A megtévesztés jogi természete (2011/2.)
Komp Bálint A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségei (2015/6.)
Parti Tamás A nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény (1994/3.)
Mikula Márta A pártfogó felügyeletről (2007/6.)
Tóth Mihály A pénzmosás Magyarországon – avagy fantomból valóság (1998/6.)
Vidékiné Farkas Anikó A pénzmosásról (1995/2.)
Nagy Zoltán András A Pirate Bay-per tanulságai. De lege ferenda a fájlcseréről (2010/2.)
Sisák Noémi A rablás és a zsarolás elhatárolása (2012/4.)
Grósz Anita A rablás rendbeliségének megítélése a bírósági gyakorlatra is tekintettel (2011/5.)
Deák Zoltán A rablás rendbeliségének problémája a bírói gyakorlat (görbe) tükrében (2008. különszám)
Fülöp Ágnes A segítségnyújtás elmulasztása a veszélyhelyzetet előidéző által (jogelvek, jogi szabályok és realitások) (2007/1.)
Tamási Erzsébet Jogok és pofonok – A svéd testi fenyítés elleni törvény és hatékonysága (2004/1.)
Nagy Izabella A szabályozás és a bizonyítás lehetséges irányai a bennfentes kereskedelem büntetőjogi szabályozásában –a vonatkozó közösségi irányelvek tükrében (2014/3-4.)
Erdődy Gyula A szabálysértési jog és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények kapcsolatáról a magyar és a német jogfejlődés tükrében (2015/3-4.)
Kovács Mihály A számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények a városi ügyészség gyakorlatában (2011/5.)
Vadász Viktor A számítógép demisztifikálása (2010/2.)
Nagy Zoltán András A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények új szabályozásáról – Háttér és elemzés (2014/3-4.)
Misi László A személy elleni bűncselekmények (2011/3.)
Bíró Kornélia A szerző, a szoftver és a büntetőjog (1998/4.)
Marssó Péter A szerzői és szomszédos jogok büntetőjogi védelmének egyes kérdései (1994/5.)
Vida József A szerzői jog büntetőjogi védelmének néhány gyakorlati kérdése, különös tekintettel a zeneművekre (2005/5.)
Jávorszki Tamás - Rongáné Srakta Ibolya A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményének jogalkalmazási kérdései (2008/5.)
Kökényesi-Bartos Attila A szerzői vagy a szerzői joghoz kacsolódó jogok megsértése bűncselekmény megállapíthatóságával kapcsolatos problémák. (2010. különszám)
Pálos György A szoftver és a szerzői jog (1996/2.)
Balogh Anna A szülői feladatokból eredő kötelességek megszegése súlyosságának megítélése – Gyakorlati útmutató tudományos köntösben, avagy ismerjük fel a kiskorú veszélyeztetése bűntettét (2016/6.)
Neparáczki Anna Viktória A terrorista csoport rendszerbeli helye és fogalma a Büntető Törvénykönyvben (2013/3-4.)
Ostyánszky Lívia - Ifi Norbert A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettének gyakorlati problémái (Betegek vagy született bűnözők-e a pedofilok?) (2009. különszám)
Parti Katalin A tiltott pornográf felvétellel visszaélés és egyéb, fiatalkorúakra ártalmas tartalmak az Interneten (2004/4.)
Németh Szilvia A tiltott szerencsejáték szervezésének vétségéről (2000/4.)
Julesz Máté A tojásdobálás jogi, társadalmi és etikai megközelítése (2008/6.)
Scherné Bagi Edit A turai mezőőr cselekményének minősítési kérdései (1996/3.)
Markó Szörény A vagyoni hátrány meghatározása szerzői és iparjogvédelmi deliktumoknál (2016/6.)
Gelányi Anikó A zaklatás bűncselekményéről a Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészségenszerzett gyakorlati tapasztalatok tükrében (2011/1.)
Dallos Norbert - Pék Richárd Tamás Adó-e az ÁFA, avagy újabb kérdésfelvetések az ÁFA-csalásról (2005/6.)
Fürcht Pál Zsolt Az „áfa-csalás” (2005/4.)
Havran Ákos Az „engedély nélküli emberkísérletek” visszaszorítása, avagy az új pszichoaktív anyaggal visszaélés szabályozása (2012/5-6.)
Kormos Erzsébet Az adócsalásról (2001/6.)
Deák Zoltán Az alkalmatlan kísérletről, különös tekintettel egyes bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre (2010. különszám)
Drávecz Péter Az asztallábtól a szamurájkardig: széljegyzetek az élet kioltására alkalmas eszközök vizsgálatához (2013/6.)
Nánási László Az embargósértésről (1995/6.)
Windt Szandra Az embercsempészéssel kapcsolatos büntetőügyek aktuális problémái (2015/1.)
Kovács Attila Az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás fényében (2004/5.)
Mészáros Ádám Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés aktuális kérdései (2015/3-4.)
Dobos Alexandra Az Európai Határellenőrzés során felmerülő korrupciós bűncselekmények, különös tekintettel az Ukrajna - Magyarország határszakaszra (2012/5-6.)
Harmati Judit Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése (2011/5.)
Bolyky Orsolya Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni jogintézmények és jogi eszközök (2003/6.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Dobos Rita Az intézkedések és az elterelés gyakorlati tapasztalatai a Btk. tükrében (2013/6.)
Molitorisz Pál Az ittas járművezetés furcsaságai (1993/1.)
László Balázs Az okirat egyidejű elvételével elkövetett lopás megállapíthatóságáról (2015/6.)
Tihanyi Dániel Az orvhalászat egyes kérdéseiről (2013/6.)
Némethy Andrea Az önbíráskodás, a zsarolás és a rablás elhatárolási szempontjai (2002/3.)
Hoffer Ferenc Az összbüntetésről (1995/5.)
Faragóné Takács Katalin Az új törvény visszaható hatályának alkalmazási problémái (2002/3.)
Ambrus István Az uzsora tényállásokhoz (2012/5-6.)
Görömbei Róbert - Pósa Edina Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán felmerült jogalkalmazási és bizonyítási kérdések (2015/6.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter Az üzletszerűség megállapíthatóságának kérdései a költségvetési csalás esetében (2015/6.)
Domán Auguszta Beszámíthatóság, bűnösség kérdései elmebetegség esetén Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban (2015/1.)
Kovács-Gaál Ildikó Bűncselekményből vagy büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elvonása, avagy milyen típusú szankció a vagyonelkobzás? (2012/5-6.)
Mészáros Ádám Bűncselekménytani tévelygések a jogos védelem kapcsán (2014/3-4.)
Szabó Imre Büntethetőséget kizáró ok a szerzői jogok megsértése bűncselekmény tényállásában (2013/6.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések I. rész (2010/1.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések II. rész – Egy állásfoglalás margójára – a prostitúcióval kapcsolatban (2011/2.)
Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések III. rész –Esettanulmány a zaklatásról és a lopásról (2012/1.)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció I. rész (1999/4.)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció II. Rész (1999/5.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében I. rész (2012/1.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében II. rész (2012/2.)
Gál István László Egy különös részi tényállás életgörbéje (2001/6.)
Deák Zoltán - Faragó Éva Egy szelet a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények problematikájából (2009/1.)
Medveczky Gábor Elkövetési magatartások és újabb visszaélési formák a számítógépes bűncselekmények körében (2003/1.)
Fülöp Ágnes Elsőbbség és sebességtúllépés (2006/3.)
D. K. Hyland Emberkereskedelem – embercsempészet (2002/1.)
Kondorosi András Értelmezési kérdések néhány gazdasági bűncselekmény gyakorlatában (2013/3-4.)
Dávid Lilla Féltésből veszélyeztetés („Az a szeretet erős, amelyet a józan ész kormányoz.”) (2008/3.)
Szabó Imre „Fizetek főúr, volt egy feketém…” – Joghatóság, illetékesség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett bűncselekményeknél (2015/6.)
Kereszty Béla Fiatalok közlekedési bűncselekményei (1994/1.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben I. rész (2009/3-4.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben II. Rész (2009/5.)
Molnár Gábor Gazdaság és büntetőjog (1993/1.)
Ladomérszkyné Kása Ágnes Gedanken über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (2010. különszám)
Molnár Emőke Gondolatok a kábítószerprobléma időszerű kérdéseiről (1994/3.)
Strasszer Anett Gondolatok a kényszergyógykezelésről (2010. különszám)
Somogyi Ferenc Gondolatok a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalásról (2008/2.)
Bejczi Alexa Gondolatok a tulajdonképpeni hamis vádról (2014/6.)
Deák Zoltán Gyakorlati problémák a sikkasztás tényállása kapcsán (2011/3.)
Elek Balázs Három csapás kontra arányosság (2013/3-4.)
Oláh Csilla Hiányosságok, rozsdafoltok, életszerűtlenségek és rugalmatlanságok a Btk-ban és a Be-ben a jogalkalmazó szemszögéből (2008. különszám)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 1. rész (2010/2.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 2. rész (2010/3-4.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 3. rész (2010/5.)
Ambrus István Hozzászólás Kéméndi Konrád: A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban című tanulmányához (2012/2.)
Láris Liliána Időszerű büntetőjogi kérdések a költségvetést károsító új bűncselekmények kapcsán: dióhéjban az „európai csalásokról” (2011/5.)
Fazekas Géza Jogbizonytalanság a hivatali bűncselekmények körében (1997/2.)
Vitéz Miklós Jogértelmezési probléma vagy joghézag? (1995/4.)
Alföldi Ágnes Dóra Jogos védelem a birtokvédelem területén (2011/1.)
Mészáros Ádám Jogos védelem a mai francia büntetőjogban (2011/2.)
Costopulos Orestis Jogos védelem az ún. „őrző-védő” berendezések körében (2009. különszám)
Kormos Erzsébet Jogos védelem vagyon elleni támadás esetén (2000/1.)
Beke Judit - Sámul Emese Justification of using criminal law instruments in environmental protection (2010. különszám)
Darai Péter Két jogeset 20 percben (2011/1.)
Balogh Nikoletta Környezetvédelem és büntetőjog – különös tekintettel az ügyészi intézkedésekre és az új Büntető Törvénykönyvre (2013/6.)
Teszár László Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog (2000/4.)
Horváth-Tóth Imola Közlekedj okosan! – A materiális közlekedési bűncselekmények és a szabálysértések elhatárolási kérdései (2015/2.)
Pósa Edina Meddig jogszerű a vagyon védelme? – A jogos védelem szabályainak változásai (2012/5-6.)
Bárd Petra - Ligeti Miklós Megjegyzések a büntetőjogi kodifikáció előkészületeihez (2007/2.)
Blutman László - Karsai Krisztina - Katona Tibor Miért nem lehet a vezeték nélküli internet a lopás elkövetési tárgya? (2008/3.)
Mayer Erika Noémi Miért nincs bűnöm, ha van? – Röviden a közvetett tettességről (2011/4.)
Miskolczi Barna Mulasztásban? [Tűnődés a Btk. 314. §-a (1) bekezdésének b) pontja körül] (2007/1.)
Ligeti Miklós Néhány gondolat a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése büntetőtörvényi tényállásához (2003/6.)
Illés Irén Néhány gondolat a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekményéről (1994/6.)
Horváth Péter Nem csalás, csak ámítás? (2015/1.)
Kéméndi Konrád Nem csalás, csak ámítás? De igen, csalás! Avagy ellenvélemény Horváth Péter cikkére (2015/3-4.)
Bolyky Orsolya Önvédelemhez való jog és a jogos védelem (2013/1.)
Goricsán Tamás Pillanatkép a pénzhamisításról Magyarországon, különös figyelemmel a nyomozások egyes illetékességet érintő problémáira (2011/6.)

Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán (2015/2.)
Darai Péter Rekviem egy tényállásért (2012/3.)
Temesi László Skinheadek által elkövetett bűncselekmények jogi minősítésének kérdései (1994/1.)
Kökényesi-Bartos Attila Számítástechnikai rendszerek használatával elkövetett bűncselekmények jogi minősítése (2009. különszám)
László Balázs Szankcionálható-e hatékonyan a (gyermek-) tartási kötelezettség elmulasztása a büntetőjog eszközeivel? (2015/3-4.)
Drávai Balázs Széljegyzet egy akta margójára (A hamis vád hamis vádja …) (2008/1.)
Parti Katalin Szexuális szolgáltatások és büntetőjogi tilalmak (1998/2.)
Horváth István Szigorúan védett szoftverek (1999/1.)
Mózes Katalin Szigorúbb kedvezmény: mérlegen az összbüntetés (2014/6.)
Laczkovics Mária Tapasztalatok a gyermekbántalmazás miatt indult gyermekvédelmi és büntetőügyekben (2001/6.)
Bangó Zoltán Ábel Társadalomra veszélyesség mint a kiadatás akadálya (2014/2.)
Drávecz Péter Társas bűnelkövetői alakzatok a Büntető Törvénykönyvben de lege lata et ferenda (2012/5-6.)
Kovács Levente Társtettesség a nyitott törvényi tényállások esetében (1996/3.)
Kertész Imre - Stauber József Tényállások inflációja (1996/5.)
Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről (2006/4.)
Korona Lajos Termesztő szenvedélyek (1996/1.)
Nagy Anita Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és a kötelező kegyelmi eljárás (2015/5.)
Tóthné Magyari Csilla Töprengések a Btk. 290. § (5) bekezdése szerinti csődbűntettről (1996/1.)
Ritter Ildikó Ügyészek a libikókán. A hazai kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályi környezet hatásvizsgálatának eredményei (2013/5.)
Parti Katalin Ügyészség, rendőrség, gyámhatóság – Érintkezési pontok, problémák, hiányosságok a családon belüli erőszak kezelésében (2002/5.)
Lukács Mónika - Matécsa Artemon Visszaélés kábítószerrel Zala megyében – a tények tükrében (1999/4.)

 

Büntetőeljárási jog


Dieter Eppenstein A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (Németország) áldozatvédelemmel kapcsolatos követelései (1994/4.)
Schehrné Bagi Edit A „maffia-ügy” nyomozás felügyeletének tapasztalatai (1994/3.)
Birta Aliz - Toronicza Gyula A bíróság elé állítás gyakorlati problémái. A magyar-ukrán határon külföldi – elsősorban ukrán nemzetiségű – elkövető által megvalósított költségvetési csalás esetén a külföldi elkövető jelenlétének biztosítása a bírósági tárgyaláson. (2014/6.)
Bakonyi Mária A bizonyítás nehézségei a bv. őrök és a fogdaőrök ellen folytatott büntetőeljárásban (2001/2.)
Pápai-Tarr Ágnes A büntetőeljárás gyorsítása a francia jogban (2011/2.)
Mészáros Ádám A büntetőeljárás gyorsításának, hatékonyság-növelésének lehetőségei (2013/1.)
Vajcs Nikoletta A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései (2012/5-6.)
Nánási László A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei (1998/6.)
Fenyvesi Csaba A bűnügyi információs és elemzési rendszerek szerepe a nyomozásban (2006/5. szám)
Grósz Tamás A bűnügyi technikai szolgálat, mint a szakértői bizonyítás alapja – Interjú Dr. Gárdonyi Gergely r. alezredessel. (2012/1.)
Bejczy Alexa A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vélemények (2008/4.)
Peszleg Tibor A digitális bizonyítási eszközök megszerzésének elvei és gyakorlati érvényesülésük (2010/2.)
Oláh Edit A fehér holló esete, avagy lemondás a tárgyalásról a büntetőeljárás gyorsítására szolgáló eszközök tárházában (2015/6.)
Drávecz Péter - Havran Ákos A felek általi kikérdezés létjogosultsága és gyakorlati nehézségei (2011/5.)
Nattán Sarolta A felülvizsgálat a bírói gyakorlat tükrében (2002/3.)
Lajtár István A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások időszerűségének vizsgálatáról (2008/4.)
Laurant Le Mesle A francia büntetőeljárás reformja (2010/3-4.)
Fürcht Pál Zsolt A háború művészete, avagy létezik-e pertaktika? (2010/6.)
Egressy Natália - Müller Nikolett A gyermekbarát igazságszolgáltatás, különös tekintettel a kihallgatás körülményeire (2013/6.)

A határozatok kijavításának lehetőségei a büntetőeljárásjogban (2012/3.)
Kovács Klára A jogállami alapelvek folytán orvosolhatatlan törvénysértések az elmúlt kilenc év büntetőbírósági gyakorlatából, figyelemmel a kodifikációs hiányosságokra is, avagy a megnövekedett ügyészi felelősség az alapeljárás törvényességéért (2001/5.)
Megyeri Gábor Pál A jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedések egyes gyakorlati problémái (2013/6.)
Fürcht Pál Zsolt A káosz-elmélet megnyilvánulása a büntető jogalkotásban (2004/5.)
Mészáros László A katonai büntetőeljárás hatásköri szabályainak változásai (2006/6.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból I. rész (2000/2.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból II. rész (2000/3.)
Jordán Ildikó Ilona - Lánczi Rajmund János A kerékpáros kontrázzon vagy a jogalkotó is? (2014/6.)
Kalász Péter Béla A kirendelt védelem problematikája és megoldási javaslatok hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
M. Horváth Krisztina - Panyi Attila A közvetítői eljárás alkalmazásának kérdései – különös tekintettel a fiatalkorúakra – a BAZ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatának tevékenysége tükrében (2009. különszám)
Bernáth Norbert A közvetítői eljárás gyakorlata és kritikája (2009. különszám)
Láng László A kritika jogos volt – Reflektálás az „Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében” c. tanulmányra (1994/3.)
Romposné Kovács Éva A lefoglalt kábítószergyanús bűnjelek igazságügyi vegyészszakértői vizsgálata (Kérdések, tapasztalatok, újdonságok) (2013/5.)
Török Zsolt A magyar büntető bíró és a vádelv (2008/4.)
Barabás A. Tünde A mediáció jövője Magyarországon (Az alapok megteremtése) (2007/5.)
Póka Rita A mediáció néhány ország gyakorlatában (2005/4.)
Varró Krisztián A megalapozott gyanú közlésének időpontja és az ezzel kapcsolatos dilemmák (2008/1.)
Farkas Krisztina A megegyezés lehetőségei a magyar, német és olasz büntetőeljárásban – jogösszehasonlító megközelítés (2009. különszám)
Polt Péter A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai (2010/6.)
Nánási László A német Bp. rendelkezései az ún. titkosszolgálati eszközökről (1994/5.)
Kis Éva A nemzetközi ügyintézésről és a bűnügyi jogsegélyről (1999/6.)
Korona Lajos A nyomozás felügyelet gyakorlati kérdései a kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek nyomozása során (2013/5.)
Góth Kármen A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (2008/3.)
Vidor László A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (Észrevételek Góth Kármen cikkéhez) (2009/1.)
Barna Károly A nyomozó hatóságok által lefolytatott nyomozások idő- és szakszerűségének biztosítására rendelkezésre álló ügyészi eszközök az elméletben és a gyakorlatban (2008. különszám)
Nyíri Sándor A nyomozó hatóságok és az ügyészség kapcsolata az új büntetőeljárásról szóló törvényben (1998/4.)
Mester Martina Emese A panaszjog témaköre a nyomozási és a vádelőkészítési szakaszban – Jogalkalmazási problémák a Be.§-a körében, különös tekintettel a központi államigazgatási szervek mint feljelentők panaszjogára (2015/6.)
Vokó György A pártfogó felügyelő szerepe a bűnügyi tudományokban (2006/6.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2012/1.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2013/1.)
Tóth-Zsámboki Judit A poligráf alkalmazási lehetőségei a büntetőeljárásban (2013/6.)
Mészáros Zsolt - Jungi Eszter A pótmagánvád lehetősége a büntetőeljárásban (1995/3.)
Deák Zoltán A próbára bocsátás alkalmazása tárgyalásról lemondás esetén (2007/2.)
Gampel Andrea - Székely György László A profilalkotás alkalmazásának lehetőségei a magyar büntetőeljárásban (2009. különszám)
Elek Balázs A pszichológus szakértő egyes alkalmazási lehetőségei a tanúvallomások értékelésében a büntetőeljárásban (2007/5.)
Fábián Anna - Timár-Faragó Zsuzsanna A rendőri jelentés felhasználhatósága a bizonyítási eljárásban (2013/6.)
Kiss Anna A sértett hátrányos helyzete a büntetőeljárásban (2003/2.)
Beregi Anita A sértett szerepe és jogainak megjelenése a büntetőeljárásban (2010. különszám)
Baranyó György A sortűzügyek nyomozásáról és a vádemelésekről – Beszélgetés Dr. Bócz Endre fővárosi főügyésszel (1994/4.)
Vadász Viktor A szabad bizonyítás elve és a bizonyítékok felhasználásának törvényi tilalma (2009/6.)
Dévaj Hedvig A szakág szempontjából jelentős bírósági döntések és egyéb kérdések (2007/6.)
Fejes Erik A szakértő igénybevételének indokoltsága a nyomozás során (2011/5.)
Matus Márk A számítógépes adat mint bizonyíték megnevezése (2000/1.)
Fenyvesi Csaba A szembesítés – főleg ügyészi aspektusból (2008/2.)
Palásti Márta A személygépkocsikra elkövetett bűncselekmények nyomozási problémái (1998/6.)
Tihanyi Dániel A szervezetben lévő alkohol jelenlétének kimutatása (2012/5-6.)
Cserháti Anita A tanúvédelem eljárásjogi eszközei – A Védelmi Program (2006/4.)
Gorza Edina A tanúvédelem szerepe, jelentősége és lehetséges megoldásai az új büntetőeljárási törvénykönyvben (1997/3.)
Kiss Anna A tárgyalás mellőzéséről (1996/5.)
Bérczes Viktor A tárgyalási rendszerek közötti eltérések jelentősége a védőügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából. Védői munkamódszerek a bíróság előtti bizonyítási eljárásban (2012/2. szám)
Kiss Anna A távmeghallgatásról (2015/5.)
Fenyvesi Csaba A titkos adatgyűjtés és a nyomozási bíró (2004/4.)
Sztancs Edit A törvényes vád mint a büntetőeljárás elengedhetetlen feltétele (2011/5.)
Jagusztin Tamás A törvényes vád mint a büntetőeljárás perjogi előfeltétele (2006/5.)
Nagy Anita A vádalkuról (2008/5.)
Lőrinczy György A vádbeszéd felépítése és előadása (In memoriam Dr. Kereszty Béla) (2011/1.)
Barabás A. Tünde A vádhalasztás eredményessége: megelőzési és individualizációs szempontok az ügyészi jogalkalmazásban (2009/5.)
Fenyvesi Csaba A védő a közbenső eljárásban (2001/2.)
Paralné Beregi Anita A zár alá vétel alkalmazásának tapasztalatai a jogi személyek esetében (2015/6.)
Székely György László Alapelveket érintő változások a büntetőeljárási törvényben (2014/1.)
Kővári András Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/6.)
Vígh József Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/4.)
Szász Gabriella Anomáliák a gyermekbarát büntetőeljárásban? (2014/6.)
Miskolcziné Juhász Boglárka Az angolszász és a kontinentális eljárási rendszer elemeinek keveredése – Szemelvények az olasz büntetőeljárási törvény megegyezésre vonatkozó szabályaiból (2014/5.)
Csizmár János Az előzetes letartóztatás mint jogintézmény a magyar büntetőjogban (1997/5.)
Farkas Krisztina - Neparáczki Anna Az emberi jogok érvényesülésének időszerű kérdései a büntető anyagi és eljárásjogban, a hazai büntetőeljárási kodifikáció aktualitása – X. Pécsi Büntetőjogi Nyári Egyetem (2015/3-4.)
Nagy Rita Az engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményének felhasználása a nyílt nyomozás során (2008/1.)
Bejczi Alexa Az érintett hozzájárulása nélkül készített kép- és hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatósága a büntetőeljárásban (2011/5.)

Az európai elfogatóparancsról egy ír elkövető magyar ügye kapcsán (Interjú Bárd Petrával) (2008/2.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Emmert Mária Az illegális migráció jellegzetességei és felderítési nehézségei a szerb határszakaszon (2012/3.)
Kökényesi Attila Az internet útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás (2008. különszám)
Nacsády Péter Imre Az opportunitás kérdése a francia jogban (2001/2.)
Köpf Eszter Mária Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás az angol, a francia és a magyar jogban (2000/6.)
Nacsády Péter Imre Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás kérdései a francia Code de procedure penale-ban (1995/5.)
Szombati Róbert Az új büntetőeljárási törvény és az angolszász minta (2014/6.)
Török Zsolt Az új büntetőeljárási törvény tervezetéről bírói nézőpontból, avagy átléphető-e a Rubicon? (2014/3-4.)
Szajlai József Az ügyész jogköre a nyomozás felügyelet során (1994/2.)
Kiss-Almási Zsuzsanna Az ügyész lehetőségei a nyomozások elhúzódásának megakadályozása tárgyában (2014/6.)
Alföldi Ágnes Dóra Az ügyész szerepe és jogai a profilalkotással kapcsolatban (2012/3.)
Havrán Ákos Az ügyész tárgyalási aktivitása a különböző bírói attitűdök tükrében (2015/6.)
Kenyeresné Ignáth Andrea Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése (2013/2.)
Oláh Dávid Bíróság és ügyészség a Be. 211. § (1) bekezdésének tükrében (2014/6.)
Hajdu Magdolna Bizonyítékok beszerzése az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
Palásti Márta - Ibolya Tibor Büntetőeljárás a gyakorlatban (A puding próbája) (2003/6.)
Törő Andrea Büntetőeljárásbeli bizonyításelméletek és a külföldi bizonyíték (2014/3-4.)
Thomas Weigend Büntetőeljárási rendszerek a szervezett bűnözés kihívásával szemben (1997/1.)
Fakó Edit Diverzió a német büntetőeljárásban (2002/5.)
Horváth Péter Ellenérzések egy törvénymódosítás kapcsán (1999/1.)
Ifj. Bodony István Előrehozott büntetés vagy eljárási kényszerintézkedés – (Gondolatok az előzetes letartóztatásnak az 1998. évi LXXXVIII. törvény 45. §-ában megfogalmazott esetéről) (1999/2.)
Kemény Lajos „Előző ütközik elébe kanyarodóval típusú” balesetek szakértői vizsgálata („Kérem, én indexeltem!”) (2008/3.)
Dénes Attila Elterelés a fiatalkorú elkövetőknél, különös tekintettel a magatartási szabályokra (2008. különszám)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban I. rész (2007/2.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban II. rész (2007/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban III. rész (2007/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban IV. rész (2007/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V. rész (2007/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban VI rész (2008/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/A. rész (2008/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/B. rész (2008/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/C. rész (2008/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/D. rész (2008/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/E. rész (2009/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/F. rész (2009/3-4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/G. rész (2009/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/H.-VI.-VII. Rész (2010/1.)
Márián Zoltán Gondolatok a bíróság elé állítás jogintézményéről (2001/6.)
Major Róbert Gondolatok a bizonyítás szabadságáról (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Lencse Balázs Gondolatok a bűnügyi költségről az általános szabályok szerinti vádemelést kiváltó eljárásokban (2012/5-6.)
Dallos Norbert Gondolatok a forgalmazói magatartás és a bűnszövetségben elkövetés bizonyításáról (2013/5.)
Emri Gergely Gondolatok a gyermekbarát igazságszolgáltatásról (2015/2.)
Nacsády Péter Imre Gondolatok a közvetítői eljárásról (2009/1.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról I. (1996/1.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról II. (1996/2.)
Ligeti Miklós Gondolatok az állam pótmagánvádlói jogosultságáról (Hozzászólás egy korábbi kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Deák Zoltán Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán (2009/3-4.)
Diófási Ágnes Górcső alatt: a sértettek és a tanúk védelme (2001/6.)
Szász Gabriella Gyerekcipőben a gyermekbarát igazságszolgáltatás? (2013/6.)
Lengyel Linda Gyermekbarát igazságszolgáltatás (2013/6.)
Hautzinger Zoltán Idegen a magyar büntetőeljárásban (2014/5.)
Kurucz Ágota Időszerűség és hatékonyság a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatti eljárásokban,különös tekintettel a kínálati oldalra (2013/5.)
Mike Sándor Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében (1994/1.)
Hetényi Gábor Informatika a nyomozás szolgálatában (2008/1.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)
Csiha Gábor Katonai bírák a polgári büntetőbíráskodásban (2006/6.)
Mészáros Judit Kérdezési technikák – avagy a poligráf gyakorlati alkalmazása a kriminalisztikában (2014/3-4.)
Bejczi Alexa Kételyek a poligráf körül (2013/3-4.)

Királyi vádlók szabályzata (1995/4.)
Király Nikoletta Lemondás a tárgyalásról (2010. különszám)
Korpás Károly Magánvádas bűncselekmények miatt tett feljelentések kezelésének gyakorlati problémái, lehetséges megoldásai (2012/5-6.)
Lajtár István Mediáció a büntetőeljárásban (2007/5.)
Jobbágy Dániel Mediáció Dániában (2007/4.)
Barabás A. Tünde Mediáció: új szerepek és feladatok az eljárásban (2005/3.)
Lőrinczy György Miért nem lesz büntetőeljárási reform 1998-ban? (1997/2.)
Kuszing Gábor Milyen érvek szólnak a mediáció alkalmazása ellen párkapcsolaton belüli erőszak esetén? (2009/6.)
Jávorszki Tamás Nyelvhasználat kérdése a visegrádi országokkal folytatott jogsegélyforgalomban (2014/1.)

Riport a sértetti jogi képviseletről (Beszélgetések dr. Skapinyecz János ügyvéddel) (2007/3.)
Fejes Péter Svájc: egy állam, 29 büntető perrendtartás – Svájc egyes kantonjainak igazságszolgáltatási szervezete és eljárása (2000/5.)
Tóth Éva „Szabadíts meg a Gonosztól!” A távoltartás dilemmái (2011/4.)
Joszt Szabina Szakértői bizonyítás a büntetőeljárás során, különös tekintettel az igazságügyi írás- és hemogenetikai szakértőre (2012/5-6.)
Ott István Szakértői bizonyítás a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt indult büntetőeljárásokban (2009. különszám)
Bögöly Gyula - Hautzinger Zoltán Tanúvédelem a katonai büntetőeljárásban (2008/3.)
Sárik Eszter The questions of juvenile crime and restorative justice in Hungary (2010/3-4.)
Török Zsolt Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok értékelése a bíróság előtt (2005/6.)
Kármán Gabriella Új eszköz a műtárgyhamisítás ellen Magyarországon: a kétséges eredetiségű művészeti alkotások adatbázisa (2014/5.)
Egedi Anita Új tudományos eredmények felhasználhatóságának korlátai a büntetőeljárásban egy konkrét eset kapcsán (2014/6.)
Nyíri Sándor Újból a titkos információgyűjtésről (1997/5.)
Szabó Petra Visszaélést megalapozó többletjogok vagy garanciák? (Feljelentői jogok és adatvédelem) (2008/1.)

 

Büntetés-végrehajtási jog


Szabó András Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás. Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban (2013/3-4.)
Vókó György - Kurdi Tímea A bánásmóddal kapcsolatos fogvatartotti jogok érvényesülése a rendőrségi fogdákban (2002/5.)
Antal Szilvia A büntetés és az intézkedések foganatba vétele (2007/1.)
Beregi Anita A büntetés-végrehajtás európai dimenziói (2008/4.)
Vókó György A büntetés-végrehajtás időszerű kérdései (2001/2.)
Egedi Anita A büntetés-végrehajtás társadalmi ellenőrzésének kérdései (2011/5.)
Belovári Ferenc A büntetés-végrehajtási jog alkotásának, alkalmazásának időszerű kérdései a nemzetközi elvárások tükrében (1997/1.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtási jogharmonizáció és a végrehajtás külső kontrollja (1997/5.)
Vókó György A büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyészi feladatok a világon (1995/4.)
Vókó György A büntetés-végrehajtást övező szükséges garancia és kontroll rendszerről (1994/5.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele I. rész (2007/1.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele II. rész (2007/2.)
Porpáczy Ágnes A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban, különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre (2011/5.)
Vókó György A fogva tartottakkal való emberséges bánásmód aktualitásai. Javaslatok az Egyesült Királyságnak. Ellenszerek a rendőri túlkapásokra. (2003/2.)
Lajtár István A fogvatartottak egyes jogai (1995/1.)
Bereczki Brigitta A fogvatartottak elhelyezésének körülményei, a büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége (2012/5-6.)
Lajtár István A fogvatartottak panasza kapcsán felmerült jogértelmezési kérdés (1995/3.)
Varju László A jogi személy vezető tisztségviselőjének helyzete a különleges végrehajtási eljárásban, avagy a rendbírság és a pénzbírság viszonya (2012/2.)
Kürthy-Kovács Tamás A kijelölt kötelező tartózkodás végrehajtása törvényességének vizsgálatával kapcsolatos ügyészi feladatok és azok változása (2001/6.)
Hegedűs Attila - Széles István A kitoloncolás szabályozása és végrehajtásának vizsgálati tapasztalatai a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség gyakorlatának tükrében (2012/5-6.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés gyakorlata (2013/2.)
Koncsek Kornél A közérdekű munka büntetés végrehajtásának aktuális kérdései (2011/5.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés végrehajtásának problémái a gyakorlatban és a fejlődés lehetséges irányai (2014/6.)
Székely István János A közérdekű munka büntetés, az ügyész és egyéb szervek (személyek) szerepe a közérdekű munka büntetés végrehajtása során. (2002/4.)
Szűcs András A közérdekű munka elévülésével kapcsolatos egyes értelmezési kérdésekről (2007/3.)
Koncsek Kornél A nem magyar állampolgárságú fogvatartottakra vonatkozó általános és speciális jogosultságok érvényesülése a büntetés-végrehajtási intézetben (2012/5-6.)
Kiss Sándor A nyitott börtönrendszer dániai gyakorlata (2009/2.)
Firkó Zsolt A reintegráció és börtönpártfogás helyzete és fejlődési lehetőségei a magyar büntetés-végrehajtásban az új jogi szabályozás tükrében (2015/6.)
Gerzsenyi Gabriella A szabadságvesztés büntetést töltő fiatalkorúak nevelési esélyei (2000/2.)
Jancsák Ramóna A szabadságvesztés büntetésüket töltő nők helyzetének nemzetközi gyakorlata (2008/5.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok I. rész (1998/2.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok II. rész (1998/3.)
Tóth Zsuzsanna A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek jogi helyzete és kezelése (2015/6.)
Lajtár István A védő és az előzetesen letartóztatott kapcsolattartása (1994/2.)
Than Alexandra Katalin Az elektronikusan ellenőrzött büntetés-végrehajtás Svájcban, különös tekintettel Basel kantonra (2007/5.)
Antal Szilvia - Tatai Lívia Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről (2008. különszám)
Petes Judit Az elítéltek munkáltatása a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (2013/6.)
Anton Fábry Az emberi szabadság korlátozásának ügyészi biztosítékai (2012/2.)
Fillér László Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai (1996/3.)
Szűcs András Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásáról (2009/6.)
Gartner István Az idegenrendészettel összefüggő jogszabályok végrehajtásának problémái az ügyészi tevékenység tükrében (1997/1.)
Lajtár István Az új Btk. és a büntetés-végrehajtási jog kodifikációja (2013/2.)
Fábry Antal Az ügyészi felügyeletről a büntetés-végrehajtási szervezet irányításának szemszögéből (2001/6.)
Hegedűs Brigitta Az ügyészi törvényességi felügyelet szerepe a magyar büntetés-végrehajtás eurokompatibilissá tételében (1998/1.)
Domán Auguszta Beszámítási képességgel nem rendelkező, szellemileg fogyatékos fogvatartott jogai(A Claes v. Belgium ügy) (2014/2.)
Jancsák Ramona Egy kérdőíves interjú tapasztalatai a BV-ben (2006/3.)
Jancsák Ramona Fogvatartottak az Európai Unióban, a világ börtönnépességének listája alapján (2007/3.)
Lajtár István Gondolatok a büntetés-végrehajtási bírói eljárásról (1993/1.)
Ettig Antal Gondolatok a büntetőjogi értelemben vett katonák szabadság elvonását érintő szabályok reformjához (2004/3.)
Szirovicza Petra Gyakorlati nehézségek a közérdekű munka végrehajtásában (2013/6.)
Lajtár István Halálesetek a börtönökben (1994/6.)
Annie Kensey - Pierre Tournier Hosszú idejű börtönbüntetések: Mi a szabadlábra helyezést követő életpálya? (1996/4.)
Szűcs András Jogalkalmazási problémák a büntetés-végrehajtási bíró közérdekű munkával kapcsolatos eljárásaiban (2010/3-4.)
Burus Renáta Kit és mit javít a javító? A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének egyes kérdéseiről alapjogi aspektusból (2008. különszám)
Fehér Szilárd Mit garantál(hat) a büntetés-végrehajtást övező hazai és nemzetközi garanciarendszer? (2014/6.)
Körmendy András Módszertani szempontok a fogvatartottak bv-ügyészi meghallgatásának gyakorlatában (2013/6.)
Kovatsits Gábor Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól (2001/3.)
Varga Éva Ombudsmani tapasztalatok a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben (2013/2.)
Antal Szilvia Összefoglaló a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi továbbképzésről (2010/6.)
Firkó Zsolt Quo vadis fiatalkorúak büntetés-végrehajtása? – A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának lehetséges fejlődési irányai (2014/6.)
Lajtár István Szavazókörök a börtönökben (1994/4.)
Papp András László Szögesdrót, rács vagy kapu mögött (1997/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk I. rész (2008/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk II. rész (2008/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk III. rész (2008/4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IV. rész (2008/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk V. rész (2008/6.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VI. rész (2009/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VII. rész (2009/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VIII. rész (2010/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IX. rész (2010/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk X. rész (2010/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XI. rész (2011/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XII. rész (2011/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIII. rész (2012/2)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIV. rész (2012/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XV. rész (2013/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XVI. rész (2013/2.)
Kapa-Czenczer Orsolya Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban (2006/1.)
Lajtár István Ügyészi kontroll és jogvédelem a büntetés-végrehajtásban (2010/6.)

 

Informatika/statisztika


Piskóti-Kovács Zsuzsa - Siskáné Szilasi Beáta A bűnözés területi jellemzői Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban (2014/1.)
Nyíri Sándor A bűnügyi statisztika objektivitásához (1998/3.)
Windt Szandra A hazánkban áldozattá vált külföldiek jellemzői az ERÜBS alapján (2009/5.)
Dicső István Arányos volt az ügyészi munkateher (1996/4.)
Szentgáli Piroska A számítástechnika-alkalmazás menedzselése az ügyészi szervezetben (1995/6.)
Galsi Ferenc A számítástechnika és az iratkezelés (1997/4.)
Fábián János Az informatikai fejlesztési elképzelések és gondok az ügyészségen (1996/4.)
Herke Csongor Az ügyészi fellebbezések statisztikai elemzése a súlyosítási tilalom tükrében (2010/5.)
Gödöny József Az ügyészségi számítástechnika személyi infrastruktúrájáról (1995/6.)
Pálos György Business Software Alliance (BSA) (1995/1.)
Ritter Ildikó Bűnügyi statisztika és kutatási eredmények (2013/5.)
Lőrinczy György Egy feleslegessé vált munkateher: a V-lapos statisztika (1994/6.)
Szentgáli Piroska Elképzelések az ügyészi szervezet informatikai stratégiájának kialakításáról a következő évekre (1999/1.)
Fejérvári László - Fehér Zsolt ERÜBS becsléssel és mintavétellel (1996/2.)
Fejérvári László ERÜBS vagy egységes bűnügyi informatikai modell? (1996/1.)
Pusztayné Jakab Róza Érvek a „Hatályos Magyar Törvénytár” jogalkalmazói program ügyészi szervezeten belüli alkalmazása mellett (1993/1.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára I. rész (2007/3.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára II. rész (2007/4.)
Csevár Antal Könyvtár a computerben (1996/2.)
Gödöny József Leteszem a főesküt (1994/6.)

Nők aránya az ügyészségen (1995/5.)
Pusztainé Jakab Róza - Gödöny József Számítógépes ügyvitel (1995/1.)
Kandikó Gyula Új munkatársunk a számítógép (1993/1.)
Enyingi Károly - Kallós József Új szövegszerkesztő program a láthatáron (1997/2.)
Csevár Antal Zsebben a magyar jog – Jogszabály-nyilvántartások CD lemezen (1995/1.)

 

Jogtörténet


Vókó György A bv. ügyész múlt századi feladatairól (1995/3.)
Ibolya Tibor A dánosi rablógyilkosság ügyésze – Dr. Gáll Endre (2014/2.)
Kozák András A jogos védelem intézménye Werbőczy Tripartitumában (2014/1.)
Nánási László A koronaügyész jogállása és hatásköre (2010/6.)
Őri Gábor A magyar katonai büntetőjog a vérszerződéstől 1958-ig (1999/4.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején I. rész (2008/5.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején II. rész (2008/6.)
Orell Ferenc János A pártfogó szervezet történeti emlékeiből – ügyészi szemmel (2007/6.)
Szikinger István A posztkommunista ügyészség „Magyarország” (2000/1.)
Sisák Noémi A rablás büntetőjogi szabályozásának történetisége (2011/6.)
Fejes Erik A romlás virágai – A katonai ügyészi szervezet utolsó évtizedei (2013/3-4.)
Nánási László A vád hatóságai 1848/49-ben (1999/5.)
Nánási László Aki Rákosit és Szálasit vádolta (Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése) (2012/4.)
Nánási László Az Államvédelmi Központ ügyésze (1942-1944) (2009/2.)
Ibolya Tibor Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője (2012/2.)
Békés Ádám Az európai jog történelmi és kulturális alapjai a múltban és a jelenben (2009/5.)
Szendrei Géza Az ügyész a rögtönbíráskodási eljárásban (2001/2.)
Szendrei Géza Az ügyész fizetése, rangja: Anno (1996/1.)
Szabó Eszter Bűnös volt-e Csepregi Horváth Antal vezérkari őrnagy, avagy áldozat? (2010/6.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között I. rész (2007/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között, II. rész (2007/2.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között III. rész (2007/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IV. rész (2007/4.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között V. rész. (2007/5.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VI. rész. (2007/6. szám)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VII. rész. (2008/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VIII. rész. (2008/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IX. rész. (2008/4.)
Tilk Ferenc Büntető perjogi jogelvek és az ügyészség az 1896. évi Bűnvádi Perrendtartás tükrében (2001/5.)
Molnár András Deák Ferenc alügyészi tevékenysége (2003/3.)
Darai Péter Egy elfeledett adócsalás anatómiája (2011/4.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Edvi Illés Károly (2002/2.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Németh János (2002/6.)
Garzuly Éva Egy kis történelem, avagy az ügyészségi nyomozás a ’80-as években (2015/3-4.)
Nánási László Elődeink írták, mondták …100 éve lépett hatályba a Büntető perrendtartás (2000/1.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … A Csemegi-kódex versben (2001/3.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … a nemi erkölcs elleni bűnökről (1994/5.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … az italozásról (1997/1.)
Nánási László Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre (2000/5.)
Szendrei Géza Felkelést serkentő vádiratok: II. Rákóczi Ferenc pere (2000/6.)
id. Trócsányi László Finkey Ferenc emlékeimben (1995/2.)
Kosztolányi László Finkey Ferenc és az ügyészi függetlenség (1996/4.)
Domokos Andrea Finkey Ferencről (2009/2.)
Szendrei Géza Földesúri bíráskodás, uradalmi ügyészek (1998/4.)
Lőrinczy György Gondolatok a Csemegi-kódexről (2001/3.)
Vincze Eszter Gyengébb nem – enyhébb büntetések? (Nőkkel szemben alkalmazott szankciók és kínzási nemek a középkorban és az újkorban) (2008/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bencsik Mihály (1995/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bodó Mátyás (1995/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc az igazságügy- miniszter (1997/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc (1995/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Eötvös Károly (2001/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Grassalkovich Antal (1996/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Katona József (1995/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János a jogtudós (1997/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János (1995/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kossuth Lajos (1999/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kozma Sándor (1996/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Löw Tóbiás (1996/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Nyári Pál (1996/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vargha Ferenc (1997/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vukovics Sebő (1997/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Wlassics Gyula (1996/2.)
Szendrei Géza Hol vannak az ügyész írók? (1998/1.)
Szendrei Géza II. Rákóczi Ferenc katonái (2004/6.)
Nagy Károly Koronaügyészek (1994/3.)
Nagy Károly Koronaügyészek. (1994/4.)
Szendrei Géza Kozma Sándor főügyész nehéz pere (1997/5.)
Szendrei Géza Különálló Kincstári Ügyészség a Királyi Ügyészség korszakában (1994/6.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején I. rész (1997/2.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején II. rész (1997/3.)
Nánási László Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig (2001/1.)
Nagy Károly Miért Kozma? (1994/2.)
Nánási László Múzeumi séta (1998/2.)
Misi László Önkényuralom és kiszolgáltatottság Magyarországon (1945-1956) (2010/6.)
Szendrei Géza Statútumokban írt ügyészi feladatok (1995/1.)
Tóth Tamás Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011 (2015/2.)
Nánási László Tiszti ügyészek vagy államügyészség? (2003/1.)
Szendrei Géza Ügyészekről szóló statútumok (1994/5.)
Tóth-Zsámboki Judit Váry Albert emléknap Csengődön (2013/3-4.)

 

Kriminológia/Kriminalisztika


Endrődi Attila 18 éven aluliakról csak 18 éven felülieknek! – (A fiatalkorúak által elkövetett emberölések Bács-Kiskun megyében 2005-2006 között) (2008/5.)
Piskóti Zsuzsa A bűnözés és a társadalomföldrajzi tényezők kapcsolata négy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település példáján (2011/2.)
Bodrácska János A bűnözés helyzete és a bűnüldözés feladatai a fővárosban (1996/5.)
Irk Ferenc - Kó József A bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (2004/2.)
Finszter Géza A bűnözés kontrollja (2004/3.)
Vidékiné Farkas Anikó A francia rendőrség szervezett bűnözés és pénzmosás elleni fellépése (1996/6.)
Pusztai László A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései (1996/3.)
Szőke István A határőrség tevékenysége a feketegazdaság elleni harcban (1996/1.)
Nováky Balázs A Határőrségre háruló feladatok különös tekintettel a migrációra, a feketegazdaság és a szervezett bűnözés elleni harcra (1995/6.)
Csiha Gábor A katonai nyomozótiszti rendszer negatívumairól (1996/2.)
Csikós Gellért A kereskedelmi bűnözés, avagy én Santiagóval vagyok (2005/3.)
Lajtár István A kiskorúak bűnözésének és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának egyes kérdéseiről (2007/6.)
Dan Howard A kóros elmeállapotúak bűnözésének visszaszorítása Néhány példa az Észak-Amerikában alkalmazott elterelési modellekből (2010/3-4.)
Turi András A korrupció elleni fellépés Bajorországban (1997/3.)
Kulcsár Gabriella - Helmut Kury A magyar lakosság kriminális attitűdrendszere, punitivitása és bűnözési félelme nemzetközi összehasonlításban (2012/1.)
Vidékiné Farkas Anikó A német rendőrség szervezett bűnözés elleni fellépése (1996/4.)
Vidus Tibor A Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai a feketegazdaság elleni fellépésben (1995/5.)
Kiss Anna A profilalkotásról (1996/2.)
Gyepesi Áron A pszichopátiás személyiség (2009/2.)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) I. rész (2007/1.)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) II. rész (2007/2.)
Kelemen Katalin A szervezett bűnözés az olasz jogban (2003/5.)
Szabó Géza A szervezett bűnözés elleni küzdelemről (1999/4.)
Kemény Gábor A tanúvédelem mint a szervezett bűnözés elleni harc egyik eszköze (1997/6.)
Sipos László Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről (2007/1.)

Az Országos Kriminológiai Intézet Hírlevele (2003/2.)

Az Országos Kriminológiai Intézet tájékoztatása a 2000. év második félévi kutatásairól, a nemzetközi tudományos életben való részvételről (2001/1.)
Stauber Péter Az „új terrorizmus” fogalma és az AL-KAIDA (2007/2.)
Nyíri Sándor Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal nyomozó hatóságainak titkos információgyűjtési jogához (1999/2.)
Görgényi Ilona Az áldozattá válás megelőzése (2008/6.)
Monostori Lajosné Az APEH lehetőségei a feketegazdaság visszaszorítása terén (1995/6.)
Soós László Károly Az ellenőrző és nyomozó szervek együttműködésének feltételei a feketegazdaság és a gazdasági bűnözés elleni harcban (1996/5.)
Kármán Gabriella Az eltűnt műkincsek azonosítása és egyes cselekmények kriminalisztikai azonosítási jellegzetességei a kulturális örökségvédelem területén (2010/6.)
Kármán Gabriella - Kiss Anna - Kardon László Az emberi magatartásra, viselkedésre alapozott kriminalisztikai módszerek: bűnügyi magatartástudomány (1999/3.)
Kránitz Mariann Az emberölést elkövető nők tipológiája (2005/2.)
Lajtár István Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája (2009/3-4.)
Judit Harmati Az internetes csalás határon átnyúló nyomozása/Borderless investigation of internet fraud (2014/6.)
Tilki Katalin Az ipari katasztrófák kriminalitása (2012/1.)
Gyurkó Szilvia Az iskolai erőszak megjelenési formái, okai, a jelenség megelőzésére szolgáló javaslatok (2010/5.)
Kelemen Katalin Bevándorlók és szervezett bűnözés Olaszországban és Kelet-Közép-Európa viszonyában (2004/5.)
Arnold Mihály Együttműködés és kommunikáció a modern bűnüldözésben (1994/6.)
Cenczer Orsolya Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában (2008/4.)
Nagy László Tibor Futballhuliganizmus és bűnüldözés (2009/6.)
Peszleg Tibor Interneten, számítógépen történő nyomrögzítés (2005/1.)
Venczl László Különleges katonai tanácsok működése az Amerikai Egyesült Államok terrorizmus elleni küzdelmében (2002/2.)

Nők aránya a rendőrségen (1995/5.)
Fazekas Géza Szarvas és vonzáskörzete a bűnözés tükrében (1986-1995) (1997/3.)
Tessényi Judit - Kovács Péter Szerencsejáték és bűnözés kapcsolatának vizsgálata (2015/1.)
Parti Katalin - Schmidt Andrea – Néray Bálint - Virág György TABBY in Internet – Az online bántalmazás volumenének iskolai felmérése és mentorképzés Magyarországon (2011-2014) (2014/3-4.)
Györgyi Kálmán Új kihívások a bűnözésben (1995/5.)
Tóthné Demus Mária Új kihívások a hazánkat érintő illegális migráció kezelésében (2005/3.)
Bócz Endre Vagyonnyilatkozat, vagyonvizsgálat és a korrupció megelőzése (1995/6.)

 

Ügyészség/igazságügy


Pecze Tünde „A bírósági integritás” munkacsoport tevékenysége. Etikai kihívások és azok kezelése (2015/1.)
Laczkovics Mária A fiatalkorúak ügyésze gyermek- és ifjúságvédelmi büntetőjogon kívüli tevékenységéről (1998/6.)
Gibicsár Gyula A gyermek és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében (1999/5.)
Gibicsár Gyula A gyermek- és ifjúságvédelmi szakág helyzete és aktuális feladatai, törekvései (1999/6.)
Temesi László A gyermek- és ifjúságvédelmi szakágban felmerült néhány időszerű jogértelmezési kérdés elemzése (2000/5.)

A jogi szakvizsgáról (Interjú dr. Erdélyi Katalinnal, az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottság Titkárságának osztályvezetőjével) (2005/5.)
Lőrinczy Judit A jogi szakvizsga reformjának szükségességéről és lehetséges útjairól (2011/6.)
Ettig Antal A katonai ügyészi szervezetről (2006/6.)
Orosz Katalin A kezdő irat lajstromszáma: 4/III (1996/6.)
Sipos László A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1999/5.)
Mike Kennedy A közösségek bevonása a büntető igazságszolgáltatásba (2010/3-4.)
Brent Berkley A közösségi ügyészség alapelvei (2010/3-4.)

A köz szolgálatában: dr. Harcz Anikó és dr. Sámi Jolán beszélgetése a legfőbb ügyésszel (1993/1.)
Hlavathy Attila A közép- és kelet-európai országok ügyészségeinek problematikája (1994/3.)
Panyi Béla A közigazgatási jogi és magánjogi ügyészi tevékenység jelene és jövője (1997/5.)
Törőcsik László A közösségi jog és a közigazgatási jogi, valamint a magánjogi ügyészi tevékenység (2004/1.)
Lajtár István A közpénzek védelmének ügyészi eszköztára (2014/5.)

A Köztársasági Elnök Úr csapatzászlót adományozott a Katonai Főügyészségnek – Dr. Kovács Tamás ünnepi beszéde (2002/4.)
Lajtár István Aktuális személyügyi és továbbképzési kérdésekről (2012/1.)

A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiája 2014-2020 (2013/3-4.)

A Legfőbb Ügyészség sportkörének tájékoztatója (2000/2.)
Hudik Zoltán A Magyar Köztársaság Ügyészsége költségvetési fejezet számvevőszéki átfogó ellenőrzésének tapasztalatai (2003/2.)

A Magyar Ügyészképző Központ felállításáról (2006/2.)
Susan Patten A modern ügyész – újfajta ügyészi szemlélet Válaszok a 21. századi bűnözés kihívásaira az Egyesült Királyság Koronaügyészségén (2010/3-4.)
Végh Tamás A német államügyészség szervezeti felépítése és a büntetőeljárásban betöltött szerepe (2008/2.)
Kiss Eliza A Német Szövetségi Köztársaság államügyészségei és a magyar ügyészségek összehasonlítása (2002/4.)
Horvátné Tóth Bernadett A személyes adatok védelme a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenységben (2008. különszám)

Akinek zsebében volt a marsallbot. Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2010/6.)
Miskolczi Barna Aktuális kérdések az Európai Ügyészségről (2010/2.)
Polt Péter A legfőbb ügyész jogállása és annak garanciái (2011/4.)
Vókó György Az államügyészség helye az állami szervek rendszerében Oroszországban (2009/6.)
Sipos László Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2002/2.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében I. rész (2013/3-4.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében II. rész (2014/1.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében III. rész (2014/2.)
Orosz Katalin Az ügyész cégeljárási eszközeiről (1996/4.)
Cuno Tarfusser Az ügyész jogállása Olaszországban (1998/6.)
Tisza Tamás Az ügyész megváltozott szerepe a közigazgatási hatósági eljárás során bekövetkezett törvénysértések terén a vizsgálat tekintetében (2013/6.)
Vigh Edit Az ügyész mint speciális perbeli jogalany (2013/1.)
Bányai Krisztina Az ügyész a százfős egyházak országában (2010. különszám)
Fügedi Zsófia Eszter Az ügyész feladatai a környezetvédelemben (2010. különszám)
Takácsné Diófási Ágnes Az ügyész szerepe a demokratikus társadalom építésében (1996/5.)
Adam Babich Az ügyész szerepe az USA környezetvédelmi jogának érvényesítésében (1997/6.)
Aleku Mónika Az ügyészi fellépésről II. rész (2014/3-4.)
Werner Roth Az ügyészi függetlenség – német szemmel (1997/1.)
Ibolya Tibor Az ügyészi hivatás etikájának alapjai (2011/3.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi keresetindítás korlátai (2003/5.)

Az ügyészi szervezet és az ügyész polgári jogi felelőssége Európában (2010/2.)
Tisza Tamás Az ügyészi törvényességi ellenőrzés mint a „jó közigazgatás” egyik külső kontrollja (2014/6.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban I. rész (2006/1.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban II. rész (2006/2.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben (2002/1.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (2007/2.)
Szabó Judit Az ügyészség, ahogy az „átlagpolgár” látja (2000/2.)
Stefan Benec Az ügyészség alkotmányos helyzete és a végrehajtó hatalomtól való függetlensége (1995/5.)
Panyi Béla Az ügyészség alkotmányos helyzete és az utasíthatósága (1995/4.)
Györgyi Kálmán Az ügyészség átalakulása (1994/6.)
Fejes Péter Az ügyészség az ezredforduló küszöbén (1997/4.)
Sólyom Péter Az ügyészség Bajorországban (1996/4.)
Édes Veronika - Olti András Az ügyészség és az igazságszolgáltatási reform (1998/1.)
Hack Péter Az ügyészség függetlensége (1997/1.)
Maraffai Tamás Az ügyészség mint felderítő szerv (2015/3-4.)
Daniela Szlijepcsevity Az ügyészség polgári jogi felelőssége Szerbiában (2010. különszám)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban I. rész (2011/1.)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban II. rész Az ügyészség általános szerepe a hatályos magyar szabálysértési eljárásban. (2011/2.)
Bócz Endre Az ügyészség szerepe Magyarországon a szervezett bűnözés elleni harcban (1997/4.)
Szekér Ildikó - Nagy Zsolt Az ügyészség új közérdekvédelmi tevékenysége (2011/3.)
Csiha Judit Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről (1995/1.)

Bács-Kiskun megye ügyészségei (Dr. Nánási Lászlóval, a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2005/4.)

Békés megye ügyészségei (Dr. Veress Gabriellával, a Békés Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2007/2.)
Kovács Tamás Bemutatkozó beszéd (2006/6.)

Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2006/6.)

Dr. Kránitz Marianntól búcsúzunk (2006/4.)
Lőrinczy György Dr. Pigniczki József ravatalánál (Kistelek, 2006. december 16.) (2006/2.)
Kiss Anna Dr. Polt Péter tudományos pályaképe (2015/5.)
Kovács László Dr. Tóth Tamás emlékére (1998/1.)
Sipos László Egy főügyészség nemzetközi kapcsolatairól (1994/5.)
Lőrinczy György Egy jogállami megoldás: a Parlament alá rendelt ügyészség (1998/3.)
Laczkovics Mária Egy ügyészi vizsgálat margójára (1995/3.)

Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)
Szabolcsi László Elképzelések az ügyészségi törvényességi felügyelet jövőbeli szerepéről (2011/3.)
Györgyi Kálmán(1997/5. ) Emlékbeszéd Kozma Sándor halálának századik évfordulóján a Kerepesi temetőben tartott megemlékezésen 1997. augusztus 5-én (1997/5. )
Nagy Károly Emlékbeszéd (1997/5.)
Tóth Mihály Érvek az ügyészség Kormány alá rendelése mellett (1999/6.)
Bakonyi Ágnes - Varga Erzsébet - Vágvölgyi Péter Gondolatok a közigazgatás ügyészi törvényességi felügyeletének jövőbeni szabályozásával kapcsolatban (2011/3.)
Görög Julianna Gondolatok a nyomozás feletti felügyeletről egy szakági ügyész tapasztalatai tükrében (2010/6.)
Udvaros Judit Gondolatok az ügyész cégjogi jogosítványainak átrendeződéséről (1998/4.)
Király Gábor András Gondolatok az ügyész földvédelmi feladatainak kihívásairól (2014/6.)
Tóth Tamás Gondolatszikrák a Magyar Köztársaság Ügyészsége Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéhez (1993/1.)
Lőrinczy György Hány szintű legyen a bírósági szervezet? (2011/6.)

Heves megye ügyészségei (Dr. Misi Lászlóval, a Heves Megyei Főügyészség főügyész-helyettesével beszélgettünk) (2007/3.)
Szikszay Tibor Hogyan láttam a szakvizsgát? (1993/1.)

Hogyan tovább? Az ügyészség jövőjéről – Beszélgetés dr. Polt Péter legfőbb ügyésszel (2011/1.)
Lord Williams of Mostyn Hogyan védi az ügyész mindannyiunk jogait? (Köpf Eszter fordítása) (2001/2.)
Takácsné Diófási Ágnes Hollands-Midden megye főügyésze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1996/1.)

Hová tartozzék a lengyel ügyészség? (1998/5.)
Denis Robert (fordította: Horváth Éva) Denis Robert (fordította: Horváth Éva) 1998. különszám (1998. különszám)
Györgyi Kálmán In Memoriam Dr. Hlavathy Attila (elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.11.13. napján) (1996/6.)

In Memoriam Dr. Pusztai László (1996/1.)

In Memoriam: Dr. Ágai György (2011/4.)
Beck Károly In Memoriam: Dr. Orosz Katalin (1945-1997) (1998/1.)
Vida Angéla Javaslatok az új Ütv-hez (2011/3.)
Meleg Csilla - Lajosy Ildikó Jogi asszisztensek az ügyészségen (2010/5.)
Gerencsér Balázs Szabolcs Ki a bíróság barátja? – avagy az amicus curiae atipikus peres szerepének magyarországi megjelenéséről (2012/4.)

Kovács Tamás legfőbb ügyész megnyitó beszéde az Ügyészség Napján (2009/3-4.)

Közlemény a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatról (2000/1.)
Richard Meredith Közösségi/helyreállító igazságügyi kezdeményezések Kanada három tartományában – Yukon, Észak-Nyugat Tartomány és Nunavut (2010/3-4.)
Kertész Imre Közszolgálati ügyészség Manhattan-ben (1995/4.)
Nagy Károly Megemlékezés Kozma Sándor síremlékénél (2000/3.)
Jagusztin Tamás Megváltozott ügyészi szerepek? (2008/2.)
Lőrinczy György Miért indokolt a magyar ügyészség Parlament alá rendeltsége? (1999/6.)

Nekrológ, Dr. Steffler Sándor halálára (2002/6.)
Auer László Nemzetközi minták és ötletek a gazdasági bűnügyi ügyészi szervezet fejlesztéséhez (2000/4.)
Irk Ferenc OKRI - jövő 45 éves múlt után (2005/4.)

Pigniczki Józseftől búcsúzunk (2006/1.)
Heribert Prantl Politikai Iránymutatások függésében: az igazságszolgáltatás lovassága (2003/6.)
Egedi Anita Prosecutors role in civil matters and judicial cooperation (2003/6.)

Sólyom László köztársasági elnök köszöntője az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)
Ádám Éva Ügyészi módszerek a fantom cégek felderítésére és a cégbírósági eljárások kezdeményezésére (1997/1.)
Nagy Károly Ünnepi beszéd dr. Kozma Sándor szobrának felavatása alkalmából. (2000/1.)
Polt Péter Ünnepi beszéd az ügyészek napja alkalmából (2000/3.)

Vargha Ferenc jubileum (2008/6.)
Szendrei Géza Vargha Ferenc síremléke felújítása alkalmából (Elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.06.06. napján) (1996/4.)
Nagy László Csaba Vitaanyag az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről – Javaslatok az új jogi szabályozás koncepciójához (2011/3.)

 

Közigazgatási jog/Környezetvédelmi jog


Tisza Tamás A büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység Európában – különös tekintettel a közigazgatással kapcsolatos ügyészi szerepre (2015/6.)
Tilki Katalin A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (A VAHAVA project zárójelentésének ismertetése) (2006/4.)
Tilki Katalin A helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben (2010/1.)
Frank Árpád A környezetvédelem jogi szabályozása és annak feladatai a fegyveres szervek körében (2002/4.)
Bonomi Nóra Katalin A környezetvédelem szervezeti és eszközrendszere (1994/5.)
Tilki Katalin A környezetvédelem szervezete és jogi eszközei (2015/6.)
Tilki Katalin A környezetvédelemről (2004/3.)
Kalas Ágota A környezetvédelmi hatáskörök telepítésének elvi és gyakorlati problémái (1994/5.)
Tilki Katalin A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből (2012/2.)
Csertáné Réfi Teréz A közigazgatás alternatív kontrollja néhány szomszédos országban (2014/5.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika A közigazgatási bírság mint a közlekedésbiztonság erősítésének eszköze (2009/2.)
Sátori János A közigazgatási jogalkalmazás törvényességének kérdései, különös tekintettel az ügyészi eszközök alkalmazására (1995/5.)
Harm Brouwer A közigazgatási jog néha a legjobb „büntető” jog – együttműködés az ügyészség és a közigazgatási hatóságok között (2010/3-4.)
Kurucz Mihály A nyilvánkönyvi bejegyzések jogereje és a közhitelesség (2004/2.)
Sipos László A nyíregyházi környezetvédelmi ankétról (2009/3-4.)
Tilki Katalin A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben (2009/2.)
Kurucz Mihály Átkerüljön-e a telekkönyv a bírósági szervezetbe? Ismét vita a magyar nyilvánkönyvi szervezetről (2003/4.)
Géczy Imre Az állatvédelemben részt vevő szervekBistei Attila - Paulovics Anita (2003/1.)Egy vizsgálat tapasztalatai (1994/1.)
Jakab Hajnalka Jogtudomány és a joggyakorlat kölcsönös egymásra hatása a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás terén (2010/1.)
Szabó Ervin Központosítás a területi közigazgatásban, avagy célkitűzések és eredmények az ügyfélbarát és hatékony közigazgatás érdekében (2011/5.)
Tilki Katalin Tények a globális klímaváltozásról és a környezetvédelmi szabálysértési jogról (2007/3.)
Julesz Máté Új szemléletmód a környezetvédelemben (2008/1.)

 

Magánjog


Marton Szilárd A bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősség szabályai a Polgári Törvénykönyvben (2002/5.)
Natalia Hnatenko A bűnüldöző és igazságügyi szervek által okozott károk megtérítése (2010. különszám)
Tisza Tamás A büntetőügyben elrendelt zár alá vétel polgári jogi hatásáról (2008. különszám)
Varga Bálint Zsolt A felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos tapasztalatok a civil szervezetek ellenőrzése körében (2013/6.)
Ekatyerina Artamonova A jogalkalmazó szervek által okozott kár megtérítésére vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai A joggyakorlatban felmerülő problémák (orosz és magyar nyelven) (2010. különszám)
Beck Tünde A kiemelkedően közhasznú tevékenység, avagy a meghatározott közfeladat (2005/1.)
Timár Anikó A konferencia záró előadása (2010. különszám)
Sipos László A közalapítványról és jogi szabályozásának problémáiról (1996/4.)
Kárpáti Csaba A közérdekben semmis szerződéssel okozott sérelem ügyészi keresettel történő orvoslásának elvi és gyakorlati kérdései (1998/5.)
Forgó Gábor A közhasznú szervezetekről szóló törvény és az Internet (1999/6.)
Sallós István A közhasznú szervezetekről (1998/2.)
Lábady Tamás A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség dogmatikai alapjai, különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire (2010. különszám)
Berta Aliz - Bárándy Gergely A közösségek méltóságának polgári jogi védelme (2009/1.)
Varga Zs. András A magánjogi felelősség elméleti háttere (2010. különszám)
Sipos László A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2000/3.)
Szabó Éva A nem törvényesen működő cégek felderítése és visszaszorításuk érdekében tett ügyészi intézkedések Fejér megyében 1995. augusztus 1. - 1996. augusztus 30. napja között eltelt időben (1997/4.)
Goldea Zsuzsanna - Judiné Vida Angéla A párhuzamos perindításról (2012/4.)
Bányai Krisztina A Ptk. szomszédjogi szabályainak alkalmazhatósága, mint a levegővédelem jogi eszköze (2011/5.)
Varga Zs. András A személyiségi jogok védelme a Ptk. kodifikációja tükrében (2000/5.)
Czúcz Ottó A szerződésen kívüli felelősség az EU bíróságainak joggyakorlatában (2010. különszám)
Rajnainé Hugyecz Ilona A szövetkezetek gazdasági társasággá történő átalakulására vonatkozó jogszabályok változásai és alkalmazásuk tapasztalatai (2002/1.)
Lencse Balázs József A társasházak ügyészi törvényességi felügyeletének rövid története és hatályon kívül helyezésének okai (2010. különszám)
Keller Ágnes A termőföld (mező- és erdőgazdasági földek) forgalmára vonatkozó új szabályozás ügyészi szemmel (2010. különszám)
Molnár Edina A tisztességtelennek minősülő általános szerződési feltételek s a fogyasztók érdekében történő ügyészi tevékenység lehetőségei (2013/6.)
Szécsény Tibor Alapítók, csatlakozók (2002/2.)
Violáné Sümegi Kornélia Az alapítványok működésének törvényessége (1996/4.)
Csapó Orsolya Az állami és önkormányzati ingatlantulajdon helyzete, különös tekintettel az elbirtoklásra (1994/2.)
Harald Range Civil Liability of Prosecution Services an of Individual Prosecutors in Germany (2002/6.)
Andrew Crookes Civil Liability of Prosecution Services and Individual Prosecutors – a UK and Common Law Perspective (2010. különszám)
Helen Whately Civil Liability of Prosecutors under Irish Law (2010. különszám)
Yves Charpenel Civil Liability of the Frech Prosecution Service (2010. különszám)
Vigh Edit Gondolatok a kötelmi jog kereteit kinövő élettársi jogviszony családi jogi jellegéről (2014/6.)
Erdélyi Katalin Gondolatok a mediációról (2004/2.)
Győri Györgyné Gondolatok a lakásmaffia ügyekkel összefüggő polgári jogi igény ügyészi érvényesíthetőségének lehetőségeiről (2000/3.)
Kocsis Judit Még néhány gondolat a közalapítványokról (2009/5.)
Bércesi Zoltán Megjegyzések az alapítványok közhasznúsági nyilvántartásba vételének szabályozásához (1999/1.)
Orbán Lászlóné Mit érdemes tudnia az ügyésznek a szövetkezeti jogról? (1996/5.)
Kárpáti Csaba Néhány gondolat az állam javára marasztalás jogintézményéről (2006/1.)
Kárpáti Csaba - Tátrainé Nagy Anikó Sporttörvény a gyakorlatban (2009. különszám)
Bányai Krisztina Színlelt vagy leplezett? A „zsebszerződésekkel” kapcsolatos gyakorlati nehézségek ügyészi szemmel (2012/5-6.)
Kovács Éva - Vókó György Társadalmi szervezetek az emberi jogi mozgalmakban (2002/3.)
Sipos László Újra az alapítványi jogról (1996/5.)
Sipos László Volt egyszer egy közalapítvány (2008/4.)

 

Munkajog/társadalombiztosítási jog


Laczi Beáta A munkaviszony és az ügyészségi szolgálati viszony jogi szabályozásának eltérései (2001/4.)
Miskolcziné Juhász Boglárka A vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályozás változása – jogértelmezési problémák a gyakorlatban (2014/1.)
Bányai Krisztina Gondolatok a tanulmányi szerződésről az új Mt. rendelkezéseinek tükrében (2012/4.)
Beck Károly Jogegység vagy jogbizonytalanság (Megjegyzések egy jogegységi határozat margójára) (2005/5.)


Pénzügyi jog


Fialka György 2004 kihívásai a pénzintézetek biztonságvédelmi tevékenysége kapcsán (2005/3.)
Kovács Istvánné A helyi adók vizsgálata a fővárosban (1993/1.)
Kiss Sándor A jelzáloghitelezés és gyakorlata a világban (2008/6.)
Halmos Károly Family Business – Családi vállalkozás (2011/2.)
Orosz Katalin Tűnődés a dolgozói részvényről (1996/2.)

 

Szabálysértési jog


Szabó Ervin Javaslatok a szabálysértési eljárás eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében (2015/6.)
Károlyiné Müller Erzsébet Néhány észrevétel a „Törvényesség - célszerűség?” című cikkre (1994/6.)
Bartus Imre Törvényesség - célszerűség? (1994/5.)

 

Nemzetközi/európai jog


Láris Liliána Area of Freedom, Security and Justice – a European Criminal Law System? (2010. különszám)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 1. rész (2004/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 2. rész. (2004/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 3. rész. (2004/3.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 4. rész. (2004/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 5. rész. (2004/5.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 6. rész. (2004/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 7. rész. (2005/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 8. rész. (2005/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 9. rész. (2005/3.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 10. rész. (2005/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 11. rész. (2005/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 12. rész. (2006/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 13. rész. (2006/2.)
Hikan Friman A Nemzetközi Büntetőbíróság eljárási rezsimje (2002/1.)
Törő Andrea A nemzetközi bűnügyi együttműködés kezdetei (2010/6.)
Norman McFadyen A nemzetközi együttműködés tanulságai a „Lockerbie” tárgyaláson (2002/1.)
Venczl László A nemzetközi fegyelmi kódex alternatívája (2006/2.)
Póczik Szilveszter A nemzetközi migráció kockázatai (2008/5.)
Dobrocsi Szilvia - Kiss Anna A Stockholmi Programról (2010/5.)
Miskolczi Orsolya - Tisza Tamás A Velencei Bizottság, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának álláspontja az ügyészség büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívüli szerepéről (2012/5-6.)
Róth Erika Áldozati jogok az EU-ban – elvárások és tények (2004/6.)
Wetzel Tamás Az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum és a hazai kezdeményezések (2009/3-4.)
Békés Ádám Az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat Európai Bíróság általi értelmezése (2010/1.)
Lévai Ilona Az európai jogi architektúra – büntető jogászi nézőpontból (1995.)
Láris Liliána Az Európai Nyomozási Határozat (2015/1.)
Ligeti Miklós Az Európai Unió környezetvédelmi büntetőjoga (2006/4.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika Az Európai Unió szociális jogi szabályozásának elmúlt 50 éve (2008/2.)
Kocsis Gyula Az Európai Unió szociálpolitikájáról, családpolitikájáról (2004/4.)
Petra Bárd Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés rögös útja: A Tobin-ügy/The Rough Road of EU Criminal Cooperation: The Tobin case (2014/6.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében (2008/1.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében II. rész (2008/3.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében III. rész (2008/4.)
Vesszős Gergely Az Európai Ügyészség – Átmeneti gyógyír vagy a tartós megoldás? (2014/5.)
Hajdu Magdolna Az európai ügyészségek közötti együttműködés múltja, jelene és jövője (2008/4.)

Az uniós legfőbb ügyészek szervezete (2011/3.)
Lévai Ilona Az ügyész büntető alkujával kapcsolatos európai uniós gyakorlatról,különös tekintettel a francia változatra (2001/3.)
Eperjes Krisztián Békehadműveletek (2008/4.)

Berlini Nyilatkozat – Európában a kábítószer- és szervezett bűnözés elleni harc terén való fokozott együttműködésről (1994/6.)
Törő Andrea Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben/Evidence transfer within European Criminal Cooperation (2015/6.)
Bócz Endre Bűnügyi együttműködés az Európa Tanács tagországainak ügyészségei között (1997/1.)
Harmati Judit - Láris Liliána Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (2008. különszám)
Láris Liliána Comparison of Principles of Hungarian Constitutional Criminal Law and European Criminal Law (A magyar Alaptörvény és a bűnügyi együttműködés az Európai Unióban) (2013/6.)
Kuluncsich Eszter Die mögliche Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft nach dem Vertrag von Lissabon (2010. különszám)
Láris Liliána Der Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf die nationalen Strafrechte (2009. különszám)
Kiss Anna Elvárások az EU-ban – Gondolatok a mediációról (2005/1.)
Venczl László EU Genocide Network (2011/1.)

EUROJUSTICE 2010 (2010/6.)
Rákosi Tibor Fejezetek az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének gyakorlatából (2003/2.)
Auer László Gondolatok az Európai Unióban megvalósuló bűnügyi együttműködésről (2004/3.)
Günter Woratsch Gondolatok az Európai Ügyészség létrehozásának tervezetéhez (1998/6.)
Jávorszki Tamás Historical background og JITs (2012/4.)
Jávorszki Tamás Humanitárius államépítés tapasztalatai Koszovóban – a rövid távú ikerintézményi szakértő szemszögéből (2015/5.)
Dovalovszki Zsuzsanna - Kovács Éva - Törő Andrea International Cooperation in Criminal Matters (2009. különszám)
Sipos László Jogharmonizáció az Uniós joganyaggal (1999/4.)
Egedi Anita Kábítószer-politika az Európai Unióban (2004/2.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem az Európai Unióban (2009/5.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények I. rész (A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/3.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények II. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/4.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények III. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/5.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények IV. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/6.)
Dovalovszki Zsuzsanna - Pápai Anita - Törő Andrea Legal steps towards superior criminal cooperation with special regard to the European Evidence Warrant (2010. különszám)
Windt Szandra Lépések a közös migrációs politika felé (2004/6.)
Jordán Miklós Miniszteri világértekezlet a szervezett bűnözésről Függelék: A Nápolyi Politikai Nyilatkozat és a Nemzetközi Szervezett Bűnözés elleni világméretű akcióterv (199/3.)
David Anthony Karla Music file Sharing (2010/2.)
Tánczos Ágnes Ne bis idem – az Európai Unió Bíróságának döntéseiben/Ne bis idem in der Rechtsprechnung Des Europäischen Gerichtshof (2015/6.)
Venczl László Nem csak az ENSZ haderőre gondolok … (1995/3.)
Julesz Máté Német, magyar, uniós környezetvédelmi büntetőjog (2013/1.)

Nemzetközi gazdasági bűnözés – amerikai tapasztalatok (1996/2.)
Venczl László Nemzetközi igazságszolgáltatás 1977 (1997/5.)
Garam Judit Nemzetközi összefogás a szervezett és gazdasági bűnözés elleni harcban (1997/4.)
Rákosi Tibor Ombudsmanok Európában, az európai ombudsman tevékenysége (2003/4.)
Anita Danka OSCE Commitments on Combating Intolerance against Roma (2011/4.)
Aradi Csilla - Kővári Krisztina - Neparáczki Anna Viktória Right to security of person as a human right? (2013/3-4.)
Venczl László Schengen a gyakorlatban (1999/1.)
Bércesi Zoltán Szerzői jogi normaalkotás az Európai Közösségben (2011/6.)
Fejes Erik Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres erők és rendészeti testületek működésében (2011/6.)
Törőcsik László Tagállami bíróság által hozott jogerős ítélet és a közösségi jog viszonya – Az Európai Bíróságnak a Lucchini- és az Olimpiclub-ügyben hozott ítélete (2010/1.)
Misi László Tanulmány a magán- és családi élet uniós védelmének normarendszeréről és esetjogáról, különös tekintettel a család- és gyermekjogokra (2006/1.)
Sinku Pál Tanúvédelem és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkelye (1998/6.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban (2005/5.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban II. rész (2005/6.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban III. rész (2006/1.)
Törő Andrea The european evidence warrant – legal regulation and anticipated effect (2008. különszám)
Nagy Anita The Impact of the 6th Article of the European Human Rights Conventional of the Law of Hungarian Criminal procedure (The right to fair trial) (2006/2.)
Bárd Petra The principle of availability and the exchange of DNA profiles among member states: the development of forensic sciences or that of a european panopticon (2008. különszám)
Diófási Ágnes The Role of Public Prosecutors Outside Criminal Justice – a Council of Europe Perspective (2013/1.)
Nasrin Khan The State’s Obligation to Investigate Hate Crimes: A Growing International Consensus (2011/4.)
Steiner Tibor „War Crimes – Whose Crime is It?” Háborús bűntettek a Harmadik Világban és a Balkánon – európai szemmel (2010/3-4.)

 

Könyvismertetés


Kiss Anna „Kell-e nekünk Európa?” (Gondolatok Farkas Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban című könyvéről) (2004/5.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon (2010/1.)

A Complex Wolters Kluver csoport legújabb kiadványai (2010/3-4.)
Háger Tamás A jogerő és a végrehajthatóság fontos kérdései a büntetőperben – Recenzió Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban című monográfiájához (2013/2.)
Juhász Júlia A tetthely beszél (2010/1.)
Kiss Anna A villamosenergia-szektor működéséről és szabályozásáról (2010/5.)
Kiss Anna Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban (2010/6.)
T. Litovkina Anna Aki a humort szereti, rossz ügyvéd nem lehet? (Interjú Fenyvesi Csaba ügyvéddel, a Jog humora című kötetről) (2009/2.)
Halász Lilla Katinka Áldozat az igazságszolgáltatás útvesztőjében – Recenzió Barabás A. Tünde könyvéről (2015/1.)

Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban (2014/2.)
Antal Szilvia - Bárd Petra Beszámoló a Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen című tanulmánykötet könyvbemutatójáról (2006/5.)

Beszámoló Barabás A. Tünde Épített környezet - Bűnözés - Szituációs bűnmegelőzés című könyvéről (2009/1.)
Tilki Katalin Beszámoló egy könyvbemutatóról (2005/3.)
Nagy Tamás Bevezető gondolatok a Jog és Irodalom tanulmányozásához (2007/4.)

Bűntények a könyvtárszobából (Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához) (2010/2.)

Családi iszonyok (szerk.: dr. Virág György) (2006/1.)
Fazekas Géza Dr. Benczúr Csaba új kötetei elé (2009/6.)
Mathe Magdolna - Schweighardt Zsanett Dr. Törzs Edit: Kritikai kérdések a helyreállító igazságszolgáltatásban (2007/2.)
Eperjes Krisztián Fábry Antal új „Pönológia” című könyvéről (2011/2.)
Egedi Anita Freda Adler - Gerhard O. W. Mueller - William S. Laufer: Kriminológia. (2002/2.)
Takács István - Kecskeméti Gyula Gazdasági bűnöző - avagy homo oeconomicus? (Könyvismertetés Gál István László Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak című könyvéről) (2008/1.)
Vígh József Gondolatok egy kézikönyv margójára (2004/4.)
Bónis Péter Gondolatok Tóth J. Zoltán „A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései” című könyvéről (2011/2.)
Kovács Péter András - Kuffler Árpád Györgyi Kálmán ünnepi kötet (2005/2.)
Póczik Szilveszter Hiába menekülsz, hiába futsz … (2013/3-4.)
Kiss Anna Iskolai veszélyek (2010/3-4.)
Nagy László Ismertetés a Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. c. tanulmánykötetről (1994/1.)
Nagy László Tibor Ismertetés az OKRI két tudományos könyvéről (1995/2.)
Kiss Anna Iustitia kirándul. Tanulmányok a „Jog és Irodalom” köréből (2010/2.)
Bánk Annamária Joghallgatók a jogról (2009/3-4.)
Windt Szandra Kerezsi Klára, Finszter Géza, Kó József, Gosztonyi Géza: Nagyvárosi bűnözés, bűnmegelőzés Budapest V., IX., XXII. kerületében (Recenzió) (2003/6.)
Németh Zsolt Könyvajánló (2009/5.)

Könyvajánló: Szakvizsga előtt, szakvizsga után (2011/3.)

Könyvérdekességek (2010/6.)
Deák Zoltán Könyvismertetés Ambrus István Egység és halmazat- régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben című könyvéről (2015/3-4.)
Parti Katalin Könyvismertetés Nagy Zoltán András Bűncselekmények számítógépes környezetben című művéről (2010/2.)
Fekete Orsolya Könyvismertetés: Dr. Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség (2004/3.)
Steiner Gábor Könyvismertetés: Dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete (2004/1.)
Tilki Katalin Könyvismertetés: Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve (2005/3.)
Bory Noémi Könyvismertetés: Dr. Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog (2006/2.)
Kiss Anna Könyvismertetés: Fenyvesi Csaba: A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról (2003/5.)
Nagy Emese Könyvismertetés: Róth Erika: Az elítélés előtti fogva tartás dilemmái (2004/2.)
Molnár Gábor Könyvismertető: Dr. Kereszthy Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és pénzmosás (1997/5.)
Kereszty Béla Könyvismertető: Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (1997/2.)
Sinku Pál Könyvismertető: Dr. Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog (1997/5.)

Könyvismertető: Kriminalisztika I-II. (2004/4.)
Kiss Anna Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához. Az irányelvek és az Európai Bíróság esetjogának elemzése (2015/2.)
Gilányi Eszter Megbékélés és jóvátétel – Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról (2006/3.)
Kiss Anna Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései (2011/6.)
Vajkai Edina Ildikó Migrációs tendenciák napjainkban – A 21. század migrációs folyamatainak tanulmányozásához (2015/6.)
Kiss Anna Nánási László: A magyar királyi ügyészség története (1871-1945) (2011/4.)
Varga László Quid est veritas, avagy egy teljesebb igazság felé … (Dr. Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban című könyvének bemutatása) (2008/3.)
Gausz Krisztina Recenzió dr. Bogár Péter, dr. Margitán Éva és dr. Vaskuti András: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban című könyvéről (2007/4.)
Szabó Adrienn Recenzió Dr. Görgényi Ilona Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben című könyvéről (2007/3.)
Kiss Anna Recenzió dr. Mészáros Ádám: A bűncselekmények elkövetői című könyvéről (2008/5.)

Szakirodalmi válogatás (2011/1.)
Kiss Anna Tények és kilátások – könyvismertetés (Tanulmányok Király Tibor tiszteletére) (1996/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2011/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/3.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/4.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/5.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/3-4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2011/6.)
Pusztai László Zöld utat a drogfogyasztásnak? (1994/4.)

 

Konferenciák, rendezvények


Nagy Károly A „130 éves ügyészség” kiállításról (2002/1.)
Harm Brower „Egyenes talaj az alvilág lába alatt”: a világgazdasági válság hatása a nemzetközi bűnözésre és bűnüldözésre (2011/3.)
Nagy László Tibor „Folytassa vándorgyűlés!” – Tájékoztató az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (1994/6.)
Bolyky Orsolya - Kiss Anna - Sárik Eszter „Megtorlás és elrettentés, megelőzés és jóvátétel?” Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciáról (2010/6.)
Hevér Tibor „Sietős embernek viszketős a talpa”. Körkép egy konferenciáról (2011/6.)
Kosztolányi László A „közjogi jogi személyek”-ről – egy konferencia ürügyén (1995/3.)

A „Közösségi” bíróság és ügyészség munkacsoport jelentése – angolszász jellegzetességek (2010/3-4.)
Nagy Emese A büntetés-végrehajtás helyzete Magyarországon (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. április 22-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/3.)
Györgyi Kálmán A bűnüldözés jogi kereteinek változásai (A Kriminálexpo '94 megnyitó beszéde) (1994/4.)
Windt Szandra A családon belüli erőszak aktuális kérdéseiről (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. január 28. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/1.)
Kármán Gabriella A grafológia helye és lehetőségei az alkoholos befolyásoltság vizsgálatában (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Szelezsán Annamária A gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. május 24. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/4.)
Köpf Eszter Mária A IV. IAP Konferencia: „Csalás és korrupció” (2000/1.)

A katonai ügyészség tevékenységét érintő változások a Szlovák Köztársaság jogi rendszerében (Részletek Mikulas Gardeczky ezredes, a szlovák legfőbb ügyész helyettes, katonai főügyész előadásából. Elhangzott a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2005. szeptember 2-i ülésén) (2005/6.)
Nagy László Tibor A kirendelt védő intézményéről (Gondolatok a Magyar Kriminológiai Társaság 2005. május 6-ai üléséről) (2005/4.)
Dobos Gabriella A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények üldözésének korlátai, megoldási lehetőségek (Beszámoló a 2003. november 21-22. napjain Balatonlellén megtartott Ügyészségi Szakmai - Tudományos Konferenciáról) (2004/4.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései I. rész (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2004/6.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései III. rész Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2005/1.)
Jagusztin Tamás A korrupció elméleti és gyakorlati kérdései (Beszámoló a 2006. szeptember 12. napján megrendezett kerekasztal-beszélgetésről). (2006/5.)
Timár Anikó A közép- és kelet európai ügyészi egyesületek regionális konferenciája az ügyészség és az ügyész polgári jogi felelőssége tárgyában. (2009/1.)
Nánási László A köztársasági elnök feladatai és hatásköre (1994/4.)

A különleges szakértelem kérdése a bűnösség bizonyításában (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004 júniusában megtartott szakértői kerekasztal-megbeszélésről) (2004/5.)
Póka Rita A mediáció bevezetésével kapcsolatos javaslatok (Észrevételek az Ügyészek Lapja 3. számában megjelent kerekasztal-beszélgetéshez, avagy újabb gondolatok a mediációról) (2005/4.)
Fehér Lenke A nemzetközi emberkereskedelem (2005/3.)

A pótmagánvádról (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. október 16-án megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/6.)
Sipos László A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei környezetvédelmi ankétról (1998/2.)
Gilányi Eszter A távoltartás mint új kényszerintézkedés (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. március 23. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/2.)
Törő Andrea A THEMIS-találkozóról – Beszélgetés Csabai Orsolyával, Fodor Péter Dániellel és Halmos-Józsa Katalinnal (2011/6.)
Mészáros Bence A titkos információszerzés és a titkos információgyűjtés eredményének felhasználásáról a büntetőeljárásban (kerekasztal-beszélgetés) (2008/4.)
Jagusztin Tamás A vádemelés elhalasztásának tapasztalatai (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. május 10. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/3.)

A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos büntetőjogi és közigazgatási tapasztalatok (Országos Kriminológiai Intézet, 2003. november 27.) (2003/6.)
Mészáros Zsolt Antidrog-diszkó, mint összetett bűnmegelőzési program (1994/2.)
Fülöp Ágnes Az alkoholos befolyásoltságról és az alkoholnak a vezetési képességre gyakorolt hatásáról (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 7. napjánmegtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/2.)

Az elektronikus bizonyítékszerzés (Konferencia beszámoló) (2010/1.)
Bócz Endre AZ ENSZ Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottságának ülése (1994/3.)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) által szervezett VIII. THEMIS versenyről (2013/3-4.)
Varga Zs. András Az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről (Beszámoló az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6. üléséről). (2005/5.)
Francois Falletti AZ IAP elnökének nyitóelőadása az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című konferencián (2011/3.)
Hevesi Tóth Ferenc Az infromációbiztonság szerepének megnövekedése, fejlődése és egyes aktuális kérdései (1994/6.)
Bolyky Orsolya Az interdiszciplinaritás jegyében … Összefoglaló a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) konferenciájáról (2015/3-4.)
Diófási Ágnes Az ügyészek és családtagjaik biztonságáról és védelméről tartott 4. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium legfontosabb gondolatai (2011/1.)
Papp Ildikó Banktitok-titokvédelem (1996/1.)

Beszámoló „Az egységes és hatékony közlekedési jogalkalmazásért” program első szakmai találkozójáról (2006/2.)
Mészáros Ádám Beszámoló a „Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről” című szakmai konferenciáról (2013/2.)
Nagy Emese Beszámoló a Fundamentum című folyóirat 2004/1. számának megjelenése alkalmából szervezett szakmai vitáról (2004/3.)

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2007/3.)
Lajtár István Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2003/6.)
Kiss Anna Beszámoló a IV. Jog és Irodalom Szimpóziumról (2012/3.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság szegedi vándorgyűléséről (2005/6.)
Venczl László Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2002. évi londoni konferenciáján történt részvételről (2002/4.)
Kökényes Julianna Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2003. 19-től 21-ig Hágában rendezett regionális konferenciájáról. (2003/3.)
Diófási Ágnes Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2009. évi közgyűlésének és konferenciájának eseményeiről (2010/3-4.)
Czégény Sándor - Tóth Zsófia Beszámoló a vádemelés elhalasztásáról szóló kerekasztal-beszélgetésről. (2007/6.)
Mészáros Ádám Beszámoló az„Együtt az áldozatokért”című svájci-magyar konferenciáról (2013/1.)
Parti Katalin Beszámoló az ESC konferenciáról 2006. augusztus 26-29. Tübingen, Németország (2006/6.)
Udvaros Judit Beszámoló az EUROFEDOP Igazságügyi Szakbizottságának 1996. november 7-én Luxemburgban rendezett konferenciájáról (1997/1.)
Parti Katalin Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2007. évi konferenciájáról (2007/6.)
Barabás A. Tünde - Bárd Petra Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2014. évi Konferenciájáról (2014/5.)
Széplaki-Nagy Gábor Beszámoló az Európai Unió Legfőbb Ügyészei Hálózata Rómában, 2011. május 26-28. között megrendezett 4. találkozójáról és konferenciájáról (2011/4.)
Fejes Péter Beszámoló az I. Európai Jogásznapról (2001/5.)
Diófási Ágnes Beszámoló az IAP 2010. évi Közgyűlésének és az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című Világkonferenciájának eseményeiről (2011/3.)

Beszámoló az INFOLABOR – Az elektronikus bizonyítékszerzés helye és szerepe a büntetőeljárásban című konferenciáról (2010/2.)
Kiss Anna Beszámoló az OKRI-ban, 2007. július 10-én megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/4.)
Fülöp Ágnes - Kiss Anna Beszámoló az óvadék témakörében 2007. szeptember 13. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/5.)
Gaál József Beszámoló az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) 2006. február 15-17. között Hágában az ügyészségi szervezeti modellről tartott 6. Európai Regionális Konferenciájáról (2006/3.)
Teszler Dániel - Lőrinczy Judit Beszámoló az ÜOE Baranya Megyei Tagozatának a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettével kapcsolatban tartott konferenciájáról. (2007/1.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló az V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (2006/1.)
Mikula Mária Beszámoló egy jelentős konferenciáról (az Európa Tanács és a Belügyminisztérium által „Szabálysértési jog Európában és Magyarországon” címmel 1993. október 28-29. napjánmegrendezésre került előadássorozat) (1993/1.)
Kökényesi-Bartos Attila Beszámoló Losonczi-Molnár Melinda„Az ügyész internetes megjelenésével kapcsolatos magyar és nemzetközi tapasztalatok”című előadásáról (2015/1.)

Büntetőeljárás a gyakorlatban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. május 24-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/4.)

Bűncselekmények Áldozatainak Napja (Beszámoló) (2005/2.)
Parti Katalin Cyberbullying, Bitcoin, Silk Road, Darknet, TOR: Az internetes bűnözés tárgyában tartott nemzetközi konferenciák kurrens témái 2014-ben (2015/1.)
Miskolci László Egy konferencia tanulságai, avagy a magyar büntetőeljárás továbbfejlesztésének az ügyész-e a kulcsszereplője (2001/1.)
Kiss Anna Emlékülés dr. Pusztai László halálának 10. évfordulóján (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben megtartott emlékülésről) (2006/1.)
Tisza Tamás Észrevételek a közlekedési szabályszegések közigazgatási büntetőjogi felelősségéről – avagy a közigazgatási bírság mint a jogkövetés Janus-arcú őre (2010. különszám)
Tamási Pál Fórum (1994/4.)
Molnár Bernadett Gondolatok a közvetítői eljárásról a büntetőeljárásban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. április 26. napján megtartottkerekasztal-beszélgetésről). (2005/3.)

Gondolatok az állatvédelemről (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. február 26. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/2.)
Klimon Zsuzsanna Híradás egy cégbírói konferenciáról (1994/6.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)

II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia (2009/2.)
Parti Katalin Internettel kapcsolatos bűncselekmények – az együttműködés kérdései a büntetőeljárás során (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 9-én megtartott kerekasztal- megbeszélésről) (2005/1.)

Ismertető az OKRI szakmai napjairól (Dr. Nagy László - Dr. Póczik Szilveszter: A lakásmaffiáról) (2003/6. szám)
Bárd Petra Jogállamiság és a terrorizmus elleni harc - nemzetközi konferencia (Beszámoló a konferenciáról) (2006/6.)
Lévai Ilona Kárfelelősség az EU tagállamok közötti igazságügyi bűnügyi együttműködés kontextusában Az új Eurojust Határozat (2009/426/IB) (2010. különszám)

Kerekasztal-beszélgetés az online terrorizmusról (2010/2.)

Kerekasztal-beszélgetés a környezetvédelemről (2008/2.)
Kövér András - Kulcsár Gabriella Kerekasztal-beszélgetés az ámokfutás jelenségéről (2010/5.)

Kerekasztal-beszélgetés az ügyészség és a rendőrség együttműködéséről, valamint az ügyész és a nyomozó kapcsolatáról (2010/6.)

Ki ölte meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács-Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009/1. szám)
Pápai-Tarr Ágnes - Kiss Anna Konferencia az új Btk. vitás kérdései ürügyén (2014/3-4.)
Jagusztin Tamás Korrekció vagy koncepció? – Gondolatok a Be. új novellájáról (Beszámoló a Magyar Jogász Egylet 2006. április 26. napján tartott vitájáról) (2006/3.)

KRIMINÁLEXPO 2014. 20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás (2014/5.)

Kriminálexpo '94 (1994/1.)

Kriminálexpo '94 (1994/4.)
Antal Szilvia Kriminalisztika a gyakorlatban (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. november 8-án megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2005/6.)
Kiss Anna - Széplaki-Nagy Gábor - Tarnai Dóra - Tilki Katali(2014/5.)n Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben A környezetvédelmi bírák európai szervezetének kétnapos konferenciája a Kúrián
Kovács Tamás Megnyitó beszéd (2010. különszám)
Windt Szandra Merre jár az igazságszolgáltatás Európában? (Egy konferencia margójára) (2004/6.)

Miért ölték meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács- Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009. tizenhatodik évfolyam, 3-4. szám)
Werner Roth Német-magyar gazdasági büntetőjogi konferencia (Balatonlelle, 1998. október 8-10.) (1999/1.)
Udvaros Judit Német, osztrák és svájci jog magyar szemmel (1997/6.)

Nyári Kriminológiai Szeminárium, Pécs. 2006. június (beszámoló) (2006/4.)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Különös tekintettel a Perjátszó Kör díszelőadására) (2009/2.)

Perbeszédverseny (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. november 15-én történt beszélgetésről) (2005/1.)
Kiss Anna Szakmai konferencia az uniós csatlakozás 10. évfordulóján, avagy az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és gyakorlati kérdései polgári, közigazgatási és büntető ügyszakban (2014/2.)
Beck Tünde - Szabó Eszter Szervezett bűnözés és büntetőjog – Joghallgatók konferenciája (1998/6.)
Lőrinczy György Tájékoztató a büntető szakterületi főügyész-helyettesek szakmai értekezletéről (1995/2.)
Fülöp Ágnes Tájékoztató a közlekedési jogalkalmazás támogatására létrehozott kutatási és konzultációs program első szakaszáról (2005/5.)
Győri Györgyné Tanácskozások az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről (1994/3.)
Péntek Iván Távközlésbiztonság, a különlegesen védett adatok továbbításának és cseréjének technikai kérdései (1996/2.)

Technológiai segítség a büntető eljárásban – az ausztrál Queensland-i rendőrség képviselőjének előadása (2002/1.)
Egbert Myjer Tokiótól Nürnbergen keresztül Hágába – Út a halálbüntetés eltörlése felé (2002/1.)
Pikali Petra Ügyészség és média (Beszámoló a 2007. november 19. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2008/1.)
Kiss Anna V. Jog és Irodalom Szimpózium (Budapest, 2014. május 15-16.) (2014/3-4.)

 

Egyesületi élet


Matécsa Artemon 25 éves az Ügyészek Országos Egyesülete (2015/6.)
Fazekas Géza „(…) annak térkép e táj” (Interjú dr. Sódor Istvánnal) (2007/6.)
Fazekas Géza „Trumantól az ománi szultánig” (Interjú dr. Márián Zoltánnal) (2006/4.)
Bűdi László A IX. Nyílt Nemzetközi Főzőverseny eredményei (2011/1.)

A Kriminálexpo It-Sec 2004 főbb eseményei (2004/5.)

A Kriminálexpo programja (2002/4.)
Bolyky Orsolya A Kriminálexpon jártam (2003/5.)

A krimitől a kriminalisztikáig. Interjú dr. Ibolya Tiborral (2011/2.)
Venczl László A Nemzetközi Egyesület hírei (2001/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/2.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/5.)

A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei (1999/2.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület etikai kódexének tervezete a szakmai követelményekről, valamint az ügyészek alapvető jogairól (1998/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület Hírei (2001/3.)
Fazekas Géza A tudatos utazó (Interjú dr. Antos Árpáddal) (2006/3.)
Fazekas Géza A vasember (Interjú dr. Pap Istvánnal) (2007/3.)

Az „Ügyészek az Igazságszolgáltatásért” Alapítvány felhívása (2012/1.)
Fazekas Géza Az ártéri erdők szerelmese (Interjú Nagy Sándorral) (2005/4.)
Fazekas Géza Az egyesület nagykövete (Interjú dr. Venczl Lászlóval) (2007/5.)
Fazekas Géza Az elődök hírnöke (Interjú dr. Nagy Károllyal) (2006/5.)

Az Eurojustice Konferencia konklúziói (2004/6.)
Fazekas Géza Az informatikus festő (Interjú Aby Szabó Csaba festőművésszel) (2006/1.)

Az országos gyermekrajz verseny eredményhirdetése (1999/3.)
Fazekas Géza Az ottomán birodalom nyomában (Interjú dr. Vántus Rabánnal) (2008/1.)

Az Ügyészek Lapjában meghirdetett novellaíró-pályázat győztesei (2008/2.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) (2007/1.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének hírei (1999/5.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének Konferenciája (2000/6.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2001. december 5-ei Küldöttközgyűlésén megválasztott tisztségviselők névsora (2002/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete által meghirdetett országos gyermekrajzverseny eredményhirdetése (2000/3.)
Diófási Ágnes Az Ügyészek Országos Egyesülete delegációjának Kínában tett látogatásáról (2013/3-4.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Bizottságának Ügyrendje (2001/1.)
Hajdú Mária Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Kódexének tervezete (2000/5.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 1999. évi programja (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 2006. évi beszámolója (részlet) (2007/5.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az 1998. évben végzett munkáról (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az Egyesület 1994. évi munkájáról és az 1995. évi legfontosabb feladatairól (1995/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének bizottságai és tisztségviselői 2005. április 1-jétől (2005/4.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének módosított alapszabálya (2002/2.)

Beszámoló az 1993. évben végzett munkáról (1994/1.)
Bűdi László Beszámoló az Egyesület meghívására hazánkba látogató német ügyészi delegáció programjáról (2011/1.)
Hajdú Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének 1995. évi munkájáról Az Ügyészek Országos Egyesületének 1996. évi programja (1996/3.)
Máriánné Molnár Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének tevékenységéről, 2010-től 2011 márciusáig (2011/4.)

Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete 1996. évi tevékenységéről (1997/3.)

Bizalmi index (2007/5.)
Fazekas Géza Bűnbe esett irodalmi hősök (interjú dr. Kiss Annával) (2007/4.)

Bűnügyi novellaíró pályázat 2007 (2007/2.)
Fazekas Géza Egy bogaras ember (Interjú dr. Márkus Andrással) (2007/1.)

Egyesületi kirándulás a kárpátaljai és a máramarosi magyar emlékekhez (2006/2.)
Tamási Pál Elköszönő (1997/6.)

Etikai Kódex - az Ügyészek Országos Egyesületének szabályzata az ügyészek alapvető jogairól, kötelességeiről és felelősségéről (2001/3.)

Hogyan tovább? (Interjú dr. Máriánné dr. Molnár Máriával, az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével) (2005/5.)
Molnár Ildikó Igazságszolgáltatás és anyanyelv (Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett előadásról) (2004/1.)

III. A Dunántúli Ügyészségi Sporttalálkozó győztesei sportáganként (2007/6.)
Pigniczki József Ismét eltelt egy év (Balassagyarmati Ügyészségi Sporttalálkozó) (1994/4.)
Fazekas Géza Jelmagyarázat (interjú dr. Zsoldi Zoltánnal) (2007/2.)
Bánhegyi Gábor Kalandra fel Karlsruhe-ba! (1998/2.)

Karlsruhe (2009/3-4.)
Tamási Pál Karlsruhe negyedszer (1995/4.)

Korszerűsödő igazságszolgáltatás (Sajtóközlemény 2005. február 24.) (2005/2.)

Köszönet Dr. Gödöny Józsefnek (1999/2.)
Fazekas Géza Krétarajzok és költemények (Merkl Zsuzsanna és Máté Viktória bemutatkozása) (2005/6.)

Kriminálexpo 2004 (Beharangozó) (2004/3.)

KRIMINÁLEXPO 2010 (2010/5.)

KRIMINÁLEXPO 2010- Program (2010/6.)

KRIMINÁLEXPO 2012 (2012/4.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/4.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/5.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Visszatekintés) (2005/6.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2006 (Programajánló) (2006/5.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (2008/2.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (Visszatekintés) (2008/3.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (Visszatekintés). (2009/5.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (2009/2.)

Kulturális és egyesületi hírek (2007/2.)

Kulturális örökségünk védelme (2006/1.)
Máriánné Molnár Mária Kulturális tájékoztató (2004/2.)
Fazekas Géza Még mindig Kriminálexpo. (Beszámoló a rendhagyó perbeszédversenyről) (2004/2.)

Működik az ÜOE honlapja! (2002/2.)
Pigniczki József Nem csak a foci miatt fontos Karlsruhe (1994/2.)
Fazekas Géza Örökzöld téma (Interjú dr. Pap Jánossal) (2006/6.)

Összefoglaló a Kriminálexporól (2007/1.)
Venczl László Rövid beszámoló a 2002. évi Kriminálexpo eseményeiről (2002/5.)

Sporttalálkozó (2006/2.)
Fazekas Géza Szarvas krónikása (Interjú dr. Molitorisz Pállal) (2006/2.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből I. rész (1999/1.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből II. rész (1999/2.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből III. rész (1999/3.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből IV. rész (1999/5.)

Tájékoztató a Kriminálexpo Nemzetközi Konferencia és Szakkiállításról (1999/2.)
Hajdú Mária Tájékoztató a nemzetközi ügyészi egyesület létrehozásával kapcsolatos munkánkról (1994/3.)
Fejes Péter Tájékoztató az európai uniós alapképzés szervezéséről (1999/6.)
Máriánné Molnár Mária Találkozó (2005/5.)

Tanuljunk nyelveket! (Interjú Szalmasági Évával, a Bron-Y-Aur elnökével) (2005/5.)

Tisztújítás a Magyar Jogász Egyletben (1999/1.)

Tisztújítás és alapszabály-módosítás (1999/1.)
Fazekas Géza Tollal és vésővel (Interjú dr. Miskolczi Lászlóval) (2005/5.)

Tudomány a gyakorlat szolgálatában. Kriminálexpo 2012 (2012/4.)
Kiss Anna Ügyészek a pályán. Beszélgetés Bűdi Lászlóval (2010/3-4.)
Márián Éva Dorina Ügyészségi sporttalálkozó Szarvason (2008/6.)

Ügyészi Egyesületek Első Világkonferenciája (2015/3-4.)

Válogatás a Nemzetközi Ügyészi Egyesület 2001 szeptemberében Sydney-ben tartott konferencián elhangzott előadásokból (2002/1.)
Szendrei Géza Váratlan búcsúszó (1997/6.)
Fazekas Géza Visszatekintés a KRIMINÁLEXPO-ra (2005/1.)
Fazekas Géza Vukovártól Szarajevóig (2005/3.)

 

Úti jelentések


Stascheitné Wolf Valéria A büntető igazságszolgáltatás Európában – továbbképzés a németországi Wustrauban (2000/5.)
Körmendi Istvánné A korrupció ellenes harccal foglalkozó franciaországi tanulmányútról (2001/1.)
Auer László A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó római tanulmányútról (2001/1.)
Miskolczi László Amerika „felfedezése” (beszámoló egy rendhagyó tanulmányútról) (2000/2.)
Mészáros Tamás Angol példa (Két angliai tanulmányút tapasztalatai) (1997/4.)
Lőrinczy Judit Az El Caminón jártam (2008/6.)
Jávorszki Tamás Beszámoló a krakkói ERASMUS szemináriumról (2013/2.)
Stascheitné Wolf Valéria Beszámoló egy Grazban megrendezett nemzetközi szemináriumról (1998/6.)
Venczl László Beszámoló egy külföldi tanulmányútról (1996/5.)
Mészáros Ádám Beszámoló egy motoros vezetéstechnikai tréningről (2012/2.)
Vókó György Börtönviszonyok tanulmányozása Németországban (2001/5.)
Kallós József Egy tanulmányút tapasztalatai (1995/1.)
Ferenczi Noémi Hogyan lesz az állatorvosból jogász? – Avagy fogalmazóképzés á la France (1995/3.)
Varga Zoltánné Jelentés a svájci-magyar igazságügyi együttműködés keretében szervezett ügyészségi tanulmányútról (2000/1.)
Kornideszné Oprável Judit Jelentés az 1998. évi franciaországi tanulmányútról (1998/4.)
Borbély Gyula Siracusai élménybeszámoló (1998/3.)
Udvaros Judit Szakmai tapasztalatok Németországból (1996/3.)
Kocsis Gyula Szomszédoltunk Szlovéniában (1998/1.)
Emmert Mária Tanulmányúton a mainzi főállamügyészségen (1999/5.)
Emmert Mária Tolmácsélmények Karlsruhéban (2009/5.)
Steiner Tibor Útijelentés (2005/3.)
Tóth Eufrozina Zita Ügyészség Brandenburgban (2001/1.)

 

Irodalom, nyelv, vegyes


Alexander Deak A becsvágy bűvöletében (1995/3.)
Miraille Delmas-Marty A bíróság megsértése az Egyesült Királyságban (A fordítást készítette: Ükös Gabriella) (2005/2.)
Talabosné Lukács Nikolett A bűn problematikája Oscar Wilde néhány művében (2014/3-4.)
Sümeginé Tóth Piroska A dátumok útvesztőjében (2004/3.)
Jobbágy Dániel A Jog és Irodalom Olasz Társasága (2009/2.)
Id. Fazekas Géza A „kóbor macska” (2008/5.)
Woody Lawman A könyvelő (1994/3.)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos” oldala (2004/5.)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos oldala (2005/5.)
Kiss Anna A tárgyalóterem napos oldala (2010/1.)
Sümeginé Tóth Piroska A toldalékolt tulajdonnevek (2004/5.)
Sümeginé Tóth Piroska A tulajdonnevekről (2004/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Alárendelt egységek az intézménynevekben (2005/1.)
Kertész Imre Antiszilánk (1995/3.)
Orosz Katalin Az adómentes ész (1994/5.)
Dicső István Az álmos tárgyalóterem (1997/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Az elválasztás problémái (2005/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Az intézménynevek rejtelmei (2004/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Az írásjelek (2005/5.)
Csevár Antal Az olvasók figyelmébe (1996/6.)
Szendrei Géza Baráti szó (1996/6.)
Sámi Jolán Borozóban esett meg (1996/4.)
Mohai Szilvia Bosszú (2009/2.)
Kiss Anna Bűnbe esett festmények (2010/6.)
Tóth Mihály Büntetőjogi szilánkok (1994/1.)
Lajtár István Egy elmaradt védés margójára Opponensi vélemények Sléder Judit: A büntetőeljárás megindítása című PhD értekezéséről (2011/4.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemben az ügyfelekkel. (1996/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából (1995/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Panaszok, panaszok, panaszok ... (1995/5.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemközt a foglyokkal (1995/2.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Vádak, vádak, vádak ... (1995/4.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyészség naplójából (1996/2.)
Tóth J. Zoltán Emberi jogtalanság az 1984-ben – a legsötétebb utópia (2010/5.)
Kiss Anna Fact-finding, avagy a tényállás rekonstruálása Kosztolányi Dezső Fürdés című novellája alapján (2011/3.)
Wichmann Ákos Felvételi feladatsor jogi egyetemek számára (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2006/1.)
Szlahy-Hajdár Csaba Gabi (1994/5.)
Angyal Miklós Gondolatok a kriminalista bíborszínű dolgozószobájából (2015/5.)
Utasi Judit Gondolatok a szólásszabadságról Shakespeare A velencei kalmár című drámája ürügyén (2010/6.)
Safranka Judit Gyere holnap is! (2009/1.)
Korona Lajos Ha a skinheadek kifordítják a dzsekijüket. (1995/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok I. (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok II. (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok III. (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok IV. (2007/1.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Híres ügyvédekről (2009/3-4.)
Steiner Gábor Hogyan befolyásolja a média a büntetőeljárásokkal kapcsolatban a közvéleményt? (2005/2.)
Galsi Ferenc Irattár (1996/6.)
Kövér András Jog és zene (2007/5.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán I. (2011/1.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán II. (2011/2.)
Jona Goldschmidt Jogi képviselet nélküli ügyfelek az amerikai igazságszolgáltatásban. (1999/2.)

Jogos kérdés. Egy hivatalos személy elleni erőszakról (2009/5.)
Szentgáli Piroska Kábítószerpolitika és informatika (1995/4.)
Sárkány János Ki ölte meg Bárczi Benőt? (2009/1.)
Hoffer Ferenc Kis ügyek – nagy csaták (1997/2.)
Orell Ferenc János Megjegyzések a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló országgyűlési határozathoz (2005/4.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1996/6.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/2.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/4.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek: Tanárnő a bőröndben (1998/2.)
Sámi Jolán Mohamed, a kártyás verekedő (1996/3.)
Hoffer Ferenc Nagy ügy kis csapdával (1997/5.)
Heinrich Gauf Napjaink jogtudata (1995/1.)
Tóth Mihály Néhány bevezető megjegyzés Alexander Deak írásához (1995/3.)
Tóth Mihály Néhány észrevétel a bűnügyi tudományok oktatásának és művelésének helyzetéről (2012/1.)
Woody Lawman Öngól (1994/2.)
Dallos Norbert Rövid elmélkedés Fürcht Pál Zsolt cikkéről – Kis pertaktikai traktátum (2011/1.)
Tóth Mihály Szilánkok a pénzhamisításról (1996/4.)
Tóth Mihály Szilánkok II. (1994/2.)
Tóth Mihály Szilánkok III. (1994/3.)
Tóth Mihály Szilánkok IV. (1994/4.)
Tóth Mihály Szilánkok V. (1994/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/1.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/4.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/5.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1996/2.)
Nyiri Sándor Szükség van-e a harmadik évezredben is az „ügyészet” tudományára? (2003/1.)
Tóth Mihály Téli szilánkok (1995/2.)
Jakab Hajnalka Vallás és állam egymáshoz való viszonyának vizsgálata (2011/2.)
Sárik Eszter Vallás és emberölés kérdéseinek elemzése Káin és Ábel története kapcsán (2010/6.)