Repertórium szerző szerint (1993-2015)


 

 

ugyeszek-lapja-logo.jpg

 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

Adam Babich Az ügyész szerepe az USA környezetvédelmi jogának érvényesítésében (1997/6.)
Ádám Éva Ügyészi módszerek a fantom cégek felderítésére és a cégbírósági eljárások kezdeményezésére (1997/1.)
Aleku Mónika Az ügyészi fellépésről II. rész (2014/3-4.)
Alexander Deak A becsvágy bűvöletében (1995/3.)
Alföldi Ágnes Dóra Jogos védelem a birtokvédelem területén (2011/1.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2012/1.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2013/1.)
Alföldi Ágnes Dóra Az ügyész szerepe és jogai a profilalkotással kapcsolatban (2012/3.)
Ambrus István Az uzsora tényállásokhoz (2012/5-6.)
Ambrus István Hozzászólás Kéméndi Konrád: A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban című tanulmányához (2012/2.)
Andrew Crookes Civil Liability of Prosecution Services and Individual Prosecutors – a UK and Common Law Perspective (2010. különszám)
Angyal Miklós Gondolatok a kriminalista bíborszínű dolgozószobájából (2015/5.)
Anita Danka OSCE Commitments on Combating Intolerance against Roma (2011/4.)
Annie Kensey - Pierre Tournier Hosszú idejű börtönbüntetések: Mi a szabadlábra helyezést követő életpálya? (1996/4.)
Antal Szilvia A büntetés és az intézkedések foganatba vétele (2007/1.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele I. rész (2007/1.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele II. rész (2007/2.)
Antal Szilvia Összefoglaló a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi továbbképzésről (2010/6.)
Antal Szilvia Kriminalisztika a gyakorlatban (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. november 8-án megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2005/6.)
Antal Szilvia - Bárd Petra Beszámoló a Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen című tanulmánykötet könyvbemutatójáról (2006/5.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság szegedi vándorgyűléséről (2005/6.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló az V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (2006/1.)
Antal Szilvia - Tatai Lívia Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről (2008. különszám)
Anton Fábry A „Három csapás büntetési elv” bevezetése és ennek tapasztalatai Szlovákiában (2010/6.)
Anton Fábry Az emberi szabadság korlátozásának ügyészi biztosítékai (2012/2.)
Aradi Csilla - Bolla Zoltán - Gyüre Péter - Korpás Károly A jogos védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák (2013/6.)
Aradi Csilla - Kővári Krisztina - Neparáczki Anna Viktória Right to security of person as a human right? (2013/3-4.)
Arnold Mihály Együttműködés és kommunikáció a modern bűnüldözésben (1994/6.)
Auer László Nemzetközi minták és ötletek a gazdasági bűnügyi ügyészi szervezet fejlesztéséhez (2000/4.)
Auer László Gondolatok az Európai Unióban megvalósuló bűnügyi együttműködésről (2004/3.)
Auer László A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó római tanulmányútról (2001/1.)
Áy Mónika A családon belüli erőszak ellen készült német törvény (2005/3.)
Bagi Ildikó „Amikor bajban vagy, de nem eléggé …” – (A kábítószerrel való visszaélés hazai szabályozásának problémái, az új magyar drogpolitika hatásai a nem függő fogyasztók szemszögéből) (2001/5.)
Bakonyi Ágnes - Varga Erzsébet - Vágvölgyi Péter Gondolatok a közigazgatás ügyészi törvényességi felügyeletének jövőbeni szabályozásával kapcsolatban (2011/3.)
Bakonyi Mária A bizonyítás nehézségei a bv. őrök és a fogdaőrök ellen folytatott büntetőeljárásban (2001/2.)
Balogh Anna A szülői feladatokból eredő kötelességek megszegése súlyosságának megítélése – Gyakorlati útmutató tudományos köntösben, avagy ismerjük fel a kiskorú veszélyeztetése bűntettét (2016/6.)
Balogh Ildikó A kiskorú veszélyeztetésének időszerű kérdései (2004/6.)
Balogh Nikoletta Környezetvédelem és büntetőjog – különös tekintettel az ügyészi intézkedésekre és az új Büntető Törvénykönyvre (2013/6.)
Bangó Zoltán Ábel Társadalomra veszélyesség mint a kiadatás akadálya (2014/2.)
Bánhegyi Gábor Kalandra fel Karlsruhe-ba! (1998/2.)
Bánk Annamária Joghallgatók a jogról (2009/3-4.)
Bányai Krisztina Az ügyész a százfős egyházak országában (2010. különszám)
Bányai Krisztina A Ptk. szomszédjogi szabályainak alkalmazhatósága, mint a levegővédelem jogi eszköze (2011/5.)
Bányai Krisztina Színlelt vagy leplezett? A „zsebszerződésekkel” kapcsolatos gyakorlati nehézségek ügyészi szemmel (2012/5-6.)
Bányai Krisztina Gondolatok a tanulmányi szerződésről az új Mt. rendelkezéseinek tükrében (2012/4.)
Barabás A. Tünde A mediáció jövője Magyarországon (Az alapok megteremtése) (2007/5.)
Barabás A. Tünde A vádhalasztás eredményessége: megelőzési és individualizációs szempontok az ügyészi jogalkalmazásban (2009/5.)
Barabás A. Tünde Mediáció: új szerepek és feladatok az eljárásban (2005/3.)
Barabás A. Tünde - Bárd Petra Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2014. évi Konferenciájáról (2014/5.)
Bárándy Péter A jogi szabályozás gyakorlati problémái a gazdasági életben ügyvédi szemmel (1996/1.)
Baranyó György A sortűzügyek nyomozásáról és a vádemelésekről – Beszélgetés Dr. Bócz Endre fővárosi főügyésszel (1994/4.)
Bárd Petra Gondolatok a fogyatékosságról (2006/3.)
Bárd Petra The principle of availability and the exchange of DNA profiles among member states: the development of forensic sciences or that of a european panopticon (2008. különszám)
Bárd Petra Jogállamiság és a terrorizmus elleni harc - nemzetközi konferencia (Beszámoló a konferenciáról) (2006/6.)
Bárd Petra - Ligeti Miklós Megjegyzések a büntetőjogi kodifikáció előkészületeihez (2007/2.)
Barna Károly A nyomozó hatóságok által lefolytatott nyomozások idő- és szakszerűségének biztosítására rendelkezésre álló ügyészi eszközök az elméletben és a gyakorlatban (2008. különszám)
Bartus Imre Törvényesség - célszerűség? (1994/5.)
Beck Károly Hogyan védekezzünk (a nem kívánatos sajtótermékek ellen)? – 20/1997. (III. 19.) AB határozat (1998/4.)
Beck Károly In Memoriam: Dr. Orosz Katalin (1945-1997) (1998/1.)
Beck Károly Jogegység vagy jogbizonytalanság (Megjegyzések egy jogegységi határozat margójára) (2005/5.)
Beck Tünde A kiemelkedően közhasznú tevékenység, avagy a meghatározott közfeladat (2005/1.)
Beck Tünde - Szabó Eszter Szervezett bűnözés és büntetőjog – Joghallgatók konferenciája (1998/6.)
Bejczi Alexa Gondolatok a tulajdonképpeni hamis vádról (2014/6.)
Bejczi Alexa Az érintett hozzájárulása nélkül készített kép- és hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatósága a büntetőeljárásban (2011/5.)
Bejczi Alexa Kételyek a poligráf körül (2013/3-4.)
Bejczy Alexa A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vélemények (2008/4.)
Beke Judit - Sámul Emese Justification of using criminal law instruments in environmental protection (2010. különszám)
Békés Ádám Az európai jog történelmi és kulturális alapjai a múltban és a jelenben (2009/5.)
Békés Ádám Az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat Európai Bíróság általi értelmezése (2010/1.)
Belovári Ferenc A büntetés-végrehajtási jog alkotásának, alkalmazásának időszerű kérdései a nemzetközi elvárások tükrében (1997/1.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok I. rész (2007/3.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok II. rész (2007/4.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében I. rész (2012/1.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében II. rész (2012/2.)
Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről (2006/4.)
Bércesi Zoltán Megjegyzések az alapítványok közhasznúsági nyilvántartásba vételének szabályozásához (1999/1.)
Bércesi Zoltán Szerzői jogi normaalkotás az Európai Közösségben (2011/6.)
Bérczes Viktor A tárgyalási rendszerek közötti eltérések jelentősége a védőügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából. Védői munkamódszerek a bíróság előtti bizonyítási eljárásban (2012/2. szám)
Bereczki Brigitta A fogvatartottak elhelyezésének körülményei, a büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége (2012/5-6.)
Beregi Anita A sértett szerepe és jogainak megjelenése a büntetőeljárásban (2010. különszám)
Beregi Anita A büntetés-végrehajtás európai dimenziói (2008/4.)
Bernáth Norbert A közvetítői eljárás gyakorlata és kritikája (2009. különszám)
Berta Aliz - Bárándy Gergely A közösségek méltóságának polgári jogi védelme (2009/1.)
Bíró Kornélia A szerző, a szoftver és a büntetőjog (1998/4.)
Birta Aliz - Toronicza Gyula A bíróság elé állítás gyakorlati problémái. A magyar-ukrán határon külföldi – elsősorban ukrán nemzetiségű – elkövető által megvalósított költségvetési csalás esetén a külföldi elkövető jelenlétének biztosítása a bírósági tárgyaláson. (2014/6.)
Blutman László - Karsai Krisztina - Katona Tibor Miért nem lehet a vezeték nélküli internet a lopás elkövetési tárgya? (2008/3.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból I. rész (2000/2.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból II. rész (2000/3.)
Bócz Endre Vagyonnyilatkozat, vagyonvizsgálat és a korrupció megelőzése (1995/6.)
Bócz Endre Az ügyészség szerepe Magyarországon a szervezett bűnözés elleni harcban (1997/4.)
Bócz Endre Bűnügyi együttműködés az Európa Tanács tagországainak ügyészségei között (1997/1.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények I. rész (A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/3.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények II. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/4.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények III. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/5.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények IV. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/6.)
Bócz Endre AZ ENSZ Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottságának ülése (1994/3.)
Bodrácska János A bűnözés helyzete és a bűnüldözés feladatai a fővárosban (1996/5.)
Bolyky Orsolya Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni jogintézmények és jogi eszközök (2003/6.)
Bolyky Orsolya Önvédelemhez való jog és a jogos védelem (2013/1.)
Bolyky Orsolya Az interdiszciplinaritás jegyében … Összefoglaló a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) konferenciájáról (2015/3-4.)
Bolyky Orsolya A Kriminálexpon jártam (2003/5.)
Bolyky Orsolya - Kiss Anna - Sárik Eszter „Megtorlás és elrettentés, megelőzés és jóvátétel?” Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciáról (2010/6.)
Bónis Péter Gondolatok Tóth J. Zoltán „A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései” című könyvéről (2011/2.)
Bonomi Nóra Katalin A környezetvédelem szervezeti és eszközrendszere (1994/5.)
Borbély Gyula Siracusai élménybeszámoló (1998/3.)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) I. rész (2007/1.)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) II. rész (2007/2.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika A közigazgatási bírság mint a közlekedésbiztonság erősítésének eszköze (2009/2.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika Az Európai Unió szociális jogi szabályozásának elmúlt 50 éve (2008/2.)
Bory Noémi Könyvismertetés: Dr. Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog (2006/2.)
Bögöly Gyula - Hautzinger Zoltán Tanúvédelem a katonai büntetőeljárásban (2008/3.)
Brent Berkley A közösségi ügyészség alapelvei (2010/3-4.)
BujákyKinga A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi változásokról (1996/2.)
Burus Renáta Kit és mit javít a javító? A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének egyes kérdéseiről alapjogi aspektusból (2008. különszám)
Buzinkay Péter A kulturális javak fogalomhasználatához (Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához) (2007/2.)
Bűdi László A IX. Nyílt Nemzetközi Főzőverseny eredményei (2011/1.)
Bűdi László Beszámoló az Egyesület meghívására hazánkba látogató német ügyészi delegáció programjáról (2011/1.)
Cenczer Orsolya Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában (2008/4.)
Costopulos Orestis Jogos védelem az ún. „őrző-védő” berendezések körében (2009. különszám)
Cuno Tarfusser Az ügyész jogállása Olaszországban (1998/6.)
Czégény Sándor - Tóth Zsófia Beszámoló a vádemelés elhalasztásáról szóló kerekasztal-beszélgetésről. (2007/6.)
Czúcz Ottó A szerződésen kívüli felelősség az EU bíróságainak joggyakorlatában (2010. különszám)
Csapó Gábor A környezetvédelemmel kapcsolatos tényállások nyomozás felügyeleti tapasztalatairól (2010. különszám)
Csapó Orsolya Az állami és önkormányzati ingatlantulajdon helyzete, különös tekintettel az elbirtoklásra (1994/2.)
Cserháti Anita A tanúvédelem eljárásjogi eszközei – A Védelmi Program (2006/4.)
Csertáné Réfi Teréz A közigazgatás alternatív kontrollja néhány szomszédos országban (2014/5.)
Csevár Antal Könyvtár a computerben (1996/2.)
Csevár Antal Zsebben a magyar jog – Jogszabály-nyilvántartások CD lemezen (1995/1.)
Csevár Antal Az olvasók figyelmébe (1996/6.)
Csiha Gábor Katonai bírák a polgári büntetőbíráskodásban (2006/6.)
Csiha Gábor A katonai nyomozótiszti rendszer negatívumairól (1996/2.)
Csiha Judit Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről (1995/1.)
Csikós Gellért A kereskedelmi bűnözés, avagy én Santiagóval vagyok (2005/3.)
Csizmár János Az előzetes letartóztatás mint jogintézmény a magyar büntetőjogban (1997/5.)
D. K. Hyland Emberkereskedelem – embercsempészet (2002/1.)
Dallos Norbert Gondolatok a forgalmazói magatartás és a bűnszövetségben elkövetés bizonyításáról (2013/5.)
Dallos Norbert Rövid elmélkedés Fürcht Pál Zsolt cikkéről – Kis pertaktikai traktátum (2011/1.)
Dallos Norbert - Pék Richárd Tamás Adó-e az ÁFA, avagy újabb kérdésfelvetések az ÁFA-csalásról (2005/6.)
Dan Howard A kóros elmeállapotúak bűnözésének visszaszorítása Néhány példa az Észak-Amerikában alkalmazott elterelési modellekből (2010/3-4.)
Daniela Szlijepcsevity Az ügyészség polgári jogi felelőssége Szerbiában (2010. különszám)
Dara Macgreevy A filmipar és a kalózkodás (1996/6.)
Darai Péter Két jogeset 20 percben (2011/1.)
Darai Péter Rekviem egy tényállásért (2012/3.)
Darai Péter Egy elfeledett adócsalás anatómiája (2011/4.)
David Anthony Karla Music file Sharing (2010/2.)
Dávid Lilla Féltésből veszélyeztetés („Az a szeretet erős, amelyet a józan ész kormányoz.”) (2008/3.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben I. rész (2009/3-4.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben II. Rész (2009/5.)
Deák Zoltán A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás értelmezéséről (2010/5.)
Deák Zoltán A kár büntetőjogi fogalmáról (2012/5-6.)
Deák Zoltán A rablás rendbeliségének problémája a bírói gyakorlat (görbe) tükrében (2008. különszám)
Deák Zoltán Az alkalmatlan kísérletről, különös tekintettel egyes bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre (2010. különszám)
Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések III. rész –Esettanulmány a zaklatásról és a lopásról (2012/1.)
Deák Zoltán Gyakorlati problémák a sikkasztás tényállása kapcsán (2011/3.)
Deák Zoltán A próbára bocsátás alkalmazása tárgyalásról lemondás esetén (2007/2.)
Deák Zoltán Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán (2009/3-4.)
Deák Zoltán Könyvismertetés Ambrus István Egység és halmazat- régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben című könyvéről (2015/3-4.)
Deák Zoltán - Faragó Éva Egy szelet a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények problematikájából (2009/1.)
Dénes Attila Elterelés a fiatalkorú elkövetőknél, különös tekintettel a magatartási szabályokra (2008. különszám)
Denis Robert (fordította: Horváth Éva) Denis Robert (fordította: Horváth Éva) 1998. különszám (1998. különszám)
Dévaj Hedvig A szakág szempontjából jelentős bírósági döntések és egyéb kérdések (2007/6.)
Dicső István Arányos volt az ügyészi munkateher (1996/4.)
Dicső István Az álmos tárgyalóterem (1997/1.)
Dieter Eppenstein A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (Németország) áldozatvédelemmel kapcsolatos követelései (1994/4.)
Diófási Ágnes Górcső alatt: a sértettek és a tanúk védelme (2001/6.)
Diófási Ágnes The Role of Public Prosecutors Outside Criminal Justice – a Council of Europe Perspective (2013/1.)
Diófási Ágnes Az ügyészek és családtagjaik biztonságáról és védelméről tartott 4. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium legfontosabb gondolatai (2011/1.)
Diófási Ágnes Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2009. évi közgyűlésének és konferenciájának eseményeiről (2010/3-4.)
Diófási Ágnes Beszámoló az IAP 2010. évi Közgyűlésének és az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című Világkonferenciájának eseményeiről (2011/3.)
Diófási Ágnes Az Ügyészek Országos Egyesülete delegációjának Kínában tett látogatásáról (2013/3-4.)
Dobos Alexandra Az Európai Határellenőrzés során felmerülő korrupciós bűncselekmények, különös tekintettel az Ukrajna - Magyarország határszakaszra (2012/5-6.)
Dobos Gabriella A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények üldözésének korlátai, megoldási lehetőségek (Beszámoló a 2003. november 21-22. napjain Balatonlellén megtartott Ügyészségi Szakmai - Tudományos Konferenciáról) (2004/4.)
Dobos Rita Az intézkedések és az elterelés gyakorlati tapasztalatai a Btk. tükrében (2013/6.)
Dobrocsi Szilvia - Kiss Anna A Stockholmi Programról (2010/5.)
Domán Auguszta Beszámíthatóság, bűnösség kérdései elmebetegség esetén Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban (2015/1.)
Domán Auguszta Beszámítási képességgel nem rendelkező, szellemileg fogyatékos fogvatartott jogai(A Claes v. Belgium ügy) (2014/2.)
Domokos Andrea Finkey Ferencről (2009/2.)
Dovalovszki Zsuzsanna - Kovács Éva - Törő Andrea International Cooperation in Criminal Matters (2009. különszám)
Dovalovszki Zsuzsanna - Pápai Anita - Törő Andrea Legal steps towards superior criminal cooperation with special regard to the European Evidence Warrant (2010. különszám)
Drávai Balázs Széljegyzet egy akta margójára (A hamis vád hamis vádja …) (2008/1.)
Drávecz Péter Az asztallábtól a szamurájkardig: széljegyzetek az élet kioltására alkalmas eszközök vizsgálatához (2013/6.)
Drávecz Péter Társas bűnelkövetői alakzatok a Büntető Törvénykönyvben de lege lata et ferenda (2012/5-6.)
Drávecz Péter - Havran Ákos A felek általi kikérdezés létjogosultsága és gyakorlati nehézségei (2011/5.)
Édes Veronika - Olti András Az ügyészség és az igazságszolgáltatási reform (1998/1.)
Egbert Myjer Tokiótól Nürnbergen keresztül Hágába – Út a halálbüntetés eltörlése felé (2002/1.)
Egedi Anita Új tudományos eredmények felhasználhatóságának korlátai a büntetőeljárásban egy konkrét eset kapcsán (2014/6.)
Egedi Anita A büntetés-végrehajtás társadalmi ellenőrzésének kérdései (2011/5.)
Egedi Anita Prosecutors role in civil matters and judicial cooperation (2003/6.)
Egedi Anita Kábítószer-politika az Európai Unióban (2004/2.)
Egedi Anita Freda Adler - Gerhard O. W. Mueller - William S. Laufer: Kriminológia. (2002/2.)
Egressy Natália - Müller Nikolett A gyermekbarát igazságszolgáltatás, különös tekintettel a kihallgatás körülményeire (2013/6.)
Ekatyerina Artamonova A jogalkalmazó szervek által okozott kár megtérítésére vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai A joggyakorlatban felmerülő problémák (orosz és magyar nyelven) (2010. különszám)
Elek Balázs Három csapás kontra arányosság (2013/3-4.)
Elek Balázs A pszichológus szakértő egyes alkalmazási lehetőségei a tanúvallomások értékelésében a büntetőeljárásban (2007/5.)
Emmert Mária Az illegális migráció jellegzetességei és felderítési nehézségei a szerb határszakaszon (2012/3.)
Emmert Mária Tanulmányúton a mainzi főállamügyészségen (1999/5.)
Emmert Mária Tolmácsélmények Karlsruhéban (2009/5.)
Emri Gergely Gondolatok a gyermekbarát igazságszolgáltatásról (2015/2.)
Endrődi Attila 18 éven aluliakról csak 18 éven felülieknek! – (A fiatalkorúak által elkövetett emberölések Bács-Kiskun megyében 2005-2006 között) (2008/5.)
Enyingi Károly - Kallós József Új szövegszerkesztő program a láthatáron (1997/2.)
Eperjes Krisztián Békehadműveletek (2008/4.)
Eperjes Krisztián Fábry Antal új „Pönológia” című könyvéről (2011/2.)
Erdélyi Katalin Gondolatok a mediációról (2004/2.)
Erdődy Gyula A szabálysértési jog és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények kapcsolatáról a magyar és a német jogfejlődés tükrében (2015/3-4.)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban I. rész (2011/1.)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban II. rész Az ügyészség általános szerepe a hatályos magyar szabálysértési eljárásban. (2011/2.)
Ettig Antal Gondolatok a büntetőjogi értelemben vett katonák szabadság elvonását érintő szabályok reformjához (2004/3.)
Ettig Antal A katonai ügyészi szervezetről (2006/6.)
Fábián Anna - Timár-Faragó Zsuzsanna A rendőri jelentés felhasználhatósága a bizonyítási eljárásban (2013/6.)
Fábián János Az informatikai fejlesztési elképzelések és gondok az ügyészségen (1996/4.)
Fábry Antal Az ügyészi felügyeletről a büntetés-végrehajtási szervezet irányításának szemszögéből (2001/6.)
Fakó Edit Diverzió a német büntetőeljárásban (2002/5.)
Faragóné Takács Katalin Az új törvény visszaható hatályának alkalmazási problémái (2002/3.)
Farkas Ádám A katonai büntetőjogról – más aspektusból, de szintén szelíden (2013/3-4.)
Farkas Krisztina A megegyezés lehetőségei a magyar, német és olasz büntetőeljárásban – jogösszehasonlító megközelítés (2009. különszám)
Farkas Krisztina - Neparáczki Anna Az emberi jogok érvényesülésének időszerű kérdései a büntető anyagi és eljárásjogban, a hazai büntetőeljárási kodifikáció aktualitása – X. Pécsi Büntetőjogi Nyári Egyetem (2015/3-4.)
Fazekas Géza Jogbizonytalanság a hivatali bűncselekmények körében (1997/2.)
Fazekas Géza Szarvas és vonzáskörzete a bűnözés tükrében (1986-1995) (1997/3.)
Fazekas Géza Dr. Benczúr Csaba új kötetei elé (2009/6.)
Fazekas Géza „(…) annak térkép e táj” (Interjú dr. Sódor Istvánnal) (2007/6.)
Fazekas Géza „Trumantól az ománi szultánig” (Interjú dr. Márián Zoltánnal) (2006/4.)
Fazekas Géza A tudatos utazó (Interjú dr. Antos Árpáddal) (2006/3.)
Fazekas Géza A vasember (Interjú dr. Pap Istvánnal) (2007/3.)
Fazekas Géza Az ártéri erdők szerelmese (Interjú Nagy Sándorral) (2005/4.)
Fazekas Géza Az egyesület nagykövete (Interjú dr. Venczl Lászlóval) (2007/5.)
Fazekas Géza Az elődök hírnöke (Interjú dr. Nagy Károllyal) (2006/5.)
Fazekas Géza Az informatikus festő (Interjú Aby Szabó Csaba festőművésszel) (2006/1.)
Fazekas Géza Az ottomán birodalom nyomában (Interjú dr. Vántus Rabánnal) (2008/1.)
Fazekas Géza Bűnbe esett irodalmi hősök (interjú dr. Kiss Annával) (2007/4.)
Fazekas Géza Egy bogaras ember (Interjú dr. Márkus Andrással) (2007/1.)
Fazekas Géza Jelmagyarázat (interjú dr. Zsoldi Zoltánnal) (2007/2.)
Fazekas Géza Krétarajzok és költemények (Merkl Zsuzsanna és Máté Viktória bemutatkozása) (2005/6.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Visszatekintés) (2005/6.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (Visszatekintés). (2009/5.)
Fazekas Géza Még mindig Kriminálexpo. (Beszámoló a rendhagyó perbeszédversenyről) (2004/2.)
Fazekas Géza Örökzöld téma (Interjú dr. Pap Jánossal) (2006/6.)
Fazekas Géza Szarvas krónikása (Interjú dr. Molitorisz Pállal) (2006/2.)
Fazekas Géza Tollal és vésővel (Interjú dr. Miskolczi Lászlóval) (2005/5.)
Fazekas Géza Visszatekintés a KRIMINÁLEXPO-ra (2005/1.)
Fazekas Géza Vukovártól Szarajevóig (2005/3.)
Fehér Lenke A nemzetközi emberkereskedelem (2005/3.)
Fehér Szilárd Mit garantál(hat) a büntetés-végrehajtást övező hazai és nemzetközi garanciarendszer? (2014/6.)
Fejérvári László ERÜBS vagy egységes bűnügyi informatikai modell? (1996/1.)
Fejérvári László - Fehér Zsolt ERÜBS becsléssel és mintavétellel (1996/2.)
Fejes Erik A szakértő igénybevételének indokoltsága a nyomozás során (2011/5.)
Fejes Erik A romlás virágai – A katonai ügyészi szervezet utolsó évtizedei (2013/3-4.)
Fejes Erik Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres erők és rendészeti testületek működésében (2011/6.)
Fejes Péter A fiatalkorú elkövetők büntető igazságszolgáltatásáról (2010/2.)
Fejes Péter Svájc: egy állam, 29 büntető perrendtartás – Svájc egyes kantonjainak igazságszolgáltatási szervezete és eljárása (2000/5.)
Fejes Péter Az ügyészség az ezredforduló küszöbén (1997/4.)
Fejes Péter Beszámoló az I. Európai Jogásznapról (2001/5.)
Fejes Péter Tájékoztató az európai uniós alapképzés szervezéséről (1999/6.)
Fekete Orsolya Könyvismertetés: Dr. Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség (2004/3.)
Fenyvesi Csaba A bűnügyi információs és elemzési rendszerek szerepe a nyomozásban (2006/5. szám)
Fenyvesi Csaba A szembesítés – főleg ügyészi aspektusból (2008/2.)
Fenyvesi Csaba A titkos adatgyűjtés és a nyomozási bíró (2004/4.)
Fenyvesi Csaba A védő a közbenső eljárásban (2001/2.)
Ferenczi Noémi Hogyan lesz az állatorvosból jogász? – Avagy fogalmazóképzés á la France (1995/3.)
Fialka György 2004 kihívásai a pénzintézetek biztonságvédelmi tevékenysége kapcsán (2005/3.)
Fillér László Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai (1996/3.)
Finszter Géza A bűnözés kontrollja (2004/3.)
Firkó Zsolt A reintegráció és börtönpártfogás helyzete és fejlődési lehetőségei a magyar büntetés-végrehajtásban az új jogi szabályozás tükrében (2015/6.)
Firkó Zsolt Quo vadis fiatalkorúak büntetés-végrehajtása? – A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának lehetséges fejlődési irányai (2014/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 1. rész (2004/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 2. rész. (2004/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 3. rész. (2004/3.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 4. rész. (2004/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 5. rész. (2004/5.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 6. rész. (2004/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 7. rész. (2005/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 8. rész. (2005/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 9. rész. (2005/3.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 10. rész. (2005/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 11. rész. (2005/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 12. rész. (2006/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 13. rész. (2006/2.)
Forgó Gábor A közhasznú szervezetekről szóló törvény és az Internet (1999/6.)
Francois Falletti AZ IAP elnökének nyitóelőadása az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című konferencián (2011/3.)
Frank Árpád A környezetvédelem jogi szabályozása és annak feladatai a fegyveres szervek körében (2002/4.)
Fügedi Zsófia Eszter Az ügyész feladatai a környezetvédelemben (2010. különszám)
Fülöp Ágnes A közlekedési büntetőjogról (2004/5.)
Fülöp Ágnes A segítségnyújtás elmulasztása a veszélyhelyzetet előidéző által (jogelvek, jogi szabályok és realitások) (2007/1.)
Fülöp Ágnes Elsőbbség és sebességtúllépés (2006/3.)
Fülöp Ágnes Az alkoholos befolyásoltságról és az alkoholnak a vezetési képességre gyakorolt hatásáról (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 7. napjánmegtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/2.)
Fülöp Ágnes Tájékoztató a közlekedési jogalkalmazás támogatására létrehozott kutatási és konzultációs program első szakaszáról (2005/5.)
Fülöp Ágnes - Kiss Anna Beszámoló az óvadék témakörében 2007. szeptember 13. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/5.)
Fürcht Pál Zsolt Az „áfa-csalás” (2005/4.)
Fürcht Pál Zsolt A háború művészete, avagy létezik-e pertaktika? (2010/6.)
Fürcht Pál Zsolt A káosz-elmélet megnyilvánulása a büntető jogalkotásban (2004/5.)
Gaál József Beszámoló az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) 2006. február 15-17. között Hágában az ügyészségi szervezeti modellről tartott 6. Európai Regionális Konferenciájáról (2006/3.)
Gál István László Egy különös részi tényállás életgörbéje (2001/6.)
Galsi Ferenc A számítástechnika és az iratkezelés (1997/4.)
Galsi Ferenc Irattár (1996/6.)
Gampel Andrea - Székely György László A profilalkotás alkalmazásának lehetőségei a magyar büntetőeljárásban (2009. különszám)
Garam Judit Nemzetközi összefogás a szervezett és gazdasági bűnözés elleni harcban (1997/4.)
Gartner István Az idegenrendészettel összefüggő jogszabályok végrehajtásának problémái az ügyészi tevékenység tükrében (1997/1.)
Garzuly Éva Egy kis történelem, avagy az ügyészségi nyomozás a ’80-as években (2015/3-4.)
Gausz Krisztina Recenzió dr. Bogár Péter, dr. Margitán Éva és dr. Vaskuti András: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban című könyvéről (2007/4.)
Géczy Imre Az állatvédelemben részt vevő szervekBistei Attila - Paulovics Anita (2003/1.)Egy vizsgálat tapasztalatai (1994/1.)
Gelányi Anikó A zaklatás bűncselekményéről a Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészségenszerzett gyakorlati tapasztalatok tükrében (2011/1.)
Gerencsér Balázs Szabolcs Ki a bíróság barátja? – avagy az amicus curiae atipikus peres szerepének magyarországi megjelenéséről (2012/4.)
Gerzsenyi Gabriella A szabadságvesztés büntetést töltő fiatalkorúak nevelési esélyei (2000/2.)
Gibicsár Gyula A gyermek és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében (1999/5.)
Gibicsár Gyula A gyermek- és ifjúságvédelmi szakág helyzete és aktuális feladatai, törekvései (1999/6.)
Gilányi Eszter Megbékélés és jóvátétel – Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról (2006/3.)
Gilányi Eszter A távoltartás mint új kényszerintézkedés (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. március 23. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/2.)
Goldea Zsuzsanna - Judiné Vida Angéla A párhuzamos perindításról (2012/4.)
Goricsán Tamás Pillanatkép a pénzhamisításról Magyarországon, különös figyelemmel a nyomozások egyes illetékességet érintő problémáira (2011/6.)
Gorza Edina A tanúvédelem szerepe, jelentősége és lehetséges megoldásai az új büntetőeljárási törvénykönyvben (1997/3.)
Góth Kármen A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (2008/3.)
Gödöny József Az ügyészségi számítástechnika személyi infrastruktúrájáról (1995/6.)
Gödöny József Leteszem a főesküt (1994/6.)
Görgényi Ilona Az áldozattá válás megelőzése (2008/6.)
Görög Julianna Gondolatok a nyomozás feletti felügyeletről egy szakági ügyész tapasztalatai tükrében (2010/6.)
Görömbei Róbert - Pósa Edina Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán felmerült jogalkalmazási és bizonyítási kérdések (2015/6.)
Grósz Anita A rablás rendbeliségének megítélése a bírósági gyakorlatra is tekintettel (2011/5.)
Grósz Tamás A bűnügyi technikai szolgálat, mint a szakértői bizonyítás alapja – Interjú Dr. Gárdonyi Gergely r. alezredessel. (2012/1.)
Günter Woratsch Gondolatok az Európai Ügyészség létrehozásának tervezetéhez (1998/6.)
Gyepesi Áron A pszichopátiás személyiség (2009/2.)
Györgyi Kálmán A büntetőpolitika és a büntetőjog fejlődési tendenciái (1996/3.)
Györgyi Kálmán Új kihívások a bűnözésben (1995/5.)
Györgyi Kálmán Az ügyészség átalakulása (1994/6.)
Györgyi Kálmán In Memoriam Dr. Hlavathy Attila (elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.11.13. napján) (1996/6.)
Györgyi Kálmán A bűnüldözés jogi kereteinek változásai (A Kriminálexpo '94 megnyitó beszéde) (1994/4.)
Györgyi Kálmán(1997/5. ) Emlékbeszéd Kozma Sándor halálának századik évfordulóján a Kerepesi temetőben tartott megemlékezésen 1997. augusztus 5-én (1997/5. )
Győri Györgyné Gondolatok a lakásmaffia ügyekkel összefüggő polgári jogi igény ügyészi érvényesíthetőségének lehetőségeiről (2000/3.)
Győri Györgyné Tanácskozások az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről (1994/3.)
Gyugyi Csilla A javítóintézeti nevelés alkalmazásáról (1995/2.)
Gyurkó Szilvia A gyermekkor határának kérdése – (Észrevételek Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről című tanulmányával kapcsolatban) (2007/2.)
Gyurkó Szilvia Az iskolai erőszak megjelenési formái, okai, a jelenség megelőzésére szolgáló javaslatok (2010/5.)
Hack Péter Az ügyészség függetlensége (1997/1.)
Háger Tamás A jogerő és a végrehajthatóság fontos kérdései a büntetőperben – Recenzió Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban című monográfiájához (2013/2.)
Hajdu Magdolna Bizonyítékok beszerzése az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
Hajdu Magdolna Az európai ügyészségek közötti együttműködés múltja, jelene és jövője (2008/4.)
Hajdú Mária Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Kódexének tervezete (2000/5.)
Hajdú Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének 1995. évi munkájáról Az Ügyészek Országos Egyesületének 1996. évi programja (1996/3.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből I. rész (1999/1.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből II. rész (1999/2.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből III. rész (1999/3.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből IV. rész (1999/5.)
Hajdú Mária Tájékoztató a nemzetközi ügyészi egyesület létrehozásával kapcsolatos munkánkról (1994/3.)
Halász Lilla Katinka Áldozat az igazságszolgáltatás útvesztőjében – Recenzió Barabás A. Tünde könyvéről (2015/1.)
Halmos Károly Family Business – Családi vállalkozás (2011/2.)
Harald Range Civil Liability of Prosecution Services an of Individual Prosecutors in Germany (2002/6.)
Harm Brouwer A közigazgatási jog néha a legjobb „büntető” jog – együttműködés az ügyészség és a közigazgatási hatóságok között (2010/3-4.)
Harm Brower „Egyenes talaj az alvilág lába alatt”: a világgazdasági válság hatása a nemzetközi bűnözésre és bűnüldözésre (2011/3.)
Harmati Judit Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése (2011/5.)
Harmati Judit - Láris Liliána Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (2008. különszám)
Hautzinger Zoltán Idegen a magyar büntetőeljárásban (2014/5.)
Havran Ákos Az „engedély nélküli emberkísérletek” visszaszorítása, avagy az új pszichoaktív anyaggal visszaélés szabályozása (2012/5-6.)
Havrán Ákos Az ügyész tárgyalási aktivitása a különböző bírói attitűdök tükrében (2015/6.)
Hegedűs Attila - Széles István A kitoloncolás szabályozása és végrehajtásának vizsgálati tapasztalatai a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség gyakorlatának tükrében (2012/5-6.)
Hegedűs Brigitta Az ügyészi törvényességi felügyelet szerepe a magyar büntetés-végrehajtás eurokompatibilissá tételében (1998/1.)
Heinrich Gauf Napjaink jogtudata (1995/1.)
Helen Whately Civil Liability of Prosecutors under Irish Law (2010. különszám)
Heribert Prantl Politikai Iránymutatások függésében: az igazságszolgáltatás lovassága (2003/6.)
Herke Csongor Az ügyészi fellebbezések statisztikai elemzése a súlyosítási tilalom tükrében (2010/5.)
Hetényi Gábor Informatika a nyomozás szolgálatában (2008/1.)
Hevér Tibor „Sietős embernek viszketős a talpa”. Körkép egy konferenciáról (2011/6.)
Hevesi Tóth Ferenc Az infromációbiztonság szerepének megnövekedése, fejlődése és egyes aktuális kérdései (1994/6.)
Hikan Friman A Nemzetközi Büntetőbíróság eljárási rezsimje (2002/1.)
Hipp Katalin A családi állás megváltoztatása bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései (1999/3.)
Hlavathy Attila A közép- és kelet-európai országok ügyészségeinek problematikája (1994/3.)
Hoffer Ferenc Az összbüntetésről (1995/5.)
Hoffer Ferenc Kis ügyek – nagy csaták (1997/2.)
Hoffer Ferenc Nagy ügy kis csapdával (1997/5.)
Horváth Géza A becsület és a jó hírnév védelméről (1994/2.)
Horváth István Szigorúan védett szoftverek (1999/1.)
Horváth Péter Nem csalás, csak ámítás? (2015/1.)
Horváth Péter Ellenérzések egy törvénymódosítás kapcsán (1999/1.)
Horváth-Tóth Imola Közlekedj okosan! – A materiális közlekedési bűncselekmények és a szabálysértések elhatárolási kérdései (2015/2.)
Horvátné Tóth Bernadett A személyes adatok védelme a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenységben (2008. különszám)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében (2008/1.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében II. rész (2008/3.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében III. rész (2008/4.)
Hudik Zoltán A Magyar Köztársaság Ügyészsége költségvetési fejezet számvevőszéki átfogó ellenőrzésének tapasztalatai (2003/2.)
Ian O'Donnell(ismerteti:Jancsák Ramóna) A börtönben elkövetett nemi erőszak összefüggései (2006/4.)
Ibolya Tibor A dánosi rablógyilkosság ügyésze – Dr. Gáll Endre (2014/2.)
Ibolya Tibor Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője (2012/2.)
Ibolya Tibor Az ügyészi hivatás etikájának alapjai (2011/3.)
Id. Fazekas Géza A „kóbor macska” (2008/5.)
id. Trócsányi László Finkey Ferenc emlékeimben (1995/2.)
Ifj. Bodony István Előrehozott büntetés vagy eljárási kényszerintézkedés – (Gondolatok az előzetes letartóztatásnak az 1998. évi LXXXVIII. törvény 45. §-ában megfogalmazott esetéről) (1999/2.)
Illés Irén Néhány gondolat a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekményéről (1994/6.)
Irk Ferenc OKRI - jövő 45 éves múlt után (2005/4.)
Irk Ferenc - Kó József A bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (2004/2.)
Jagusztin Tamás A törvényes vád mint a büntetőeljárás perjogi előfeltétele (2006/5.)
Jagusztin Tamás Megváltozott ügyészi szerepek? (2008/2.)
Jagusztin Tamás A korrupció elméleti és gyakorlati kérdései (Beszámoló a 2006. szeptember 12. napján megrendezett kerekasztal-beszélgetésről). (2006/5.)
Jagusztin Tamás A vádemelés elhalasztásának tapasztalatai (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. május 10. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/3.)
Jagusztin Tamás Korrekció vagy koncepció? – Gondolatok a Be. új novellájáról (Beszámoló a Magyar Jogász Egylet 2006. április 26. napján tartott vitájáról) (2006/3.)
Jakab Hajnalka Jogtudomány és a joggyakorlat kölcsönös egymásra hatása a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás terén (2010/1.)
Jakab Hajnalka Vallás és állam egymáshoz való viszonyának vizsgálata (2011/2.)
Jancsák Ramona Egy kérdőíves interjú tapasztalatai a BV-ben (2006/3.)
Jancsák Ramona Fogvatartottak az Európai Unióban, a világ börtönnépességének listája alapján (2007/3.)
Jancsák Ramóna A szabadságvesztés büntetésüket töltő nők helyzetének nemzetközi gyakorlata (2008/5.)
Jávorszki Tamás Nyelvhasználat kérdése a visegrádi országokkal folytatott jogsegélyforgalomban (2014/1.)
Jávorszki Tamás Historical background og JITs (2012/4.)
Jávorszki Tamás Humanitárius államépítés tapasztalatai Koszovóban – a rövid távú ikerintézményi szakértő szemszögéből (2015/5.)
Jávorszki Tamás Beszámoló a krakkói ERASMUS szemináriumról (2013/2.)
Jávorszki Tamás - Rongáné Srakta Ibolya A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményének jogalkalmazási kérdései (2008/5.)
Jobbágy Dániel Mediáció Dániában (2007/4.)
Jobbágy Dániel A Jog és Irodalom Olasz Társasága (2009/2.)
Jona Goldschmidt Jogi képviselet nélküli ügyfelek az amerikai igazságszolgáltatásban. (1999/2.)
Jordán Ildikó Ilona - Lánczi Rajmund János A kerékpáros kontrázzon vagy a jogalkotó is? (2014/6.)
Jordán Miklós Miniszteri világértekezlet a szervezett bűnözésről Függelék: A Nápolyi Politikai Nyilatkozat és a Nemzetközi Szervezett Bűnözés elleni világméretű akcióterv (199/3.)
Joszt Szabina Szakértői bizonyítás a büntetőeljárás során, különös tekintettel az igazságügyi írás- és hemogenetikai szakértőre (2012/5-6.)
Judit Harmati Az internetes csalás határon átnyúló nyomozása/Borderless investigation of internet fraud (2014/6.)
Juhász Júlia A tetthely beszél (2010/1.)
Julesz Máté A tojásdobálás jogi, társadalmi és etikai megközelítése (2008/6.)
Julesz Máté Új szemléletmód a környezetvédelemben (2008/1.)
Julesz Máté Német, magyar, uniós környezetvédelmi büntetőjog (2013/1.)
Kalas Ágota A környezetvédelmi hatáskörök telepítésének elvi és gyakorlati problémái (1994/5.)
Kalász Péter Béla A kirendelt védelem problematikája és megoldási javaslatok hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
Kallós József Egy tanulmányút tapasztalatai (1995/1.)
Kandikó Gyula Új munkatársunk a számítógép (1993/1.)
Kapa-Czenczer Orsolya Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban (2006/1.)
Kármán Gabriella Új eszköz a műtárgyhamisítás ellen Magyarországon: a kétséges eredetiségű művészeti alkotások adatbázisa (2014/5.)
Kármán Gabriella Az eltűnt műkincsek azonosítása és egyes cselekmények kriminalisztikai azonosítási jellegzetességei a kulturális örökségvédelem területén (2010/6.)
Kármán Gabriella A grafológia helye és lehetőségei az alkoholos befolyásoltság vizsgálatában (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Kármán Gabriella - Kiss Anna - Kardon László Az emberi magatartásra, viselkedésre alapozott kriminalisztikai módszerek: bűnügyi magatartástudomány (1999/3.)
Károlyiné Müller Erzsébet Néhány észrevétel a „Törvényesség - célszerűség?” című cikkre (1994/6.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi keresetindítás korlátai (2003/5.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben (2002/1.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (2007/2.)
Kárpáti Csaba A közérdekben semmis szerződéssel okozott sérelem ügyészi keresettel történő orvoslásának elvi és gyakorlati kérdései (1998/5.)
Kárpáti Csaba Néhány gondolat az állam javára marasztalás jogintézményéről (2006/1.)
Kárpáti Csaba - Tátrainé Nagy Anikó Sporttörvény a gyakorlatban (2009. különszám)
Kelemen Katalin A szervezett bűnözés az olasz jogban (2003/5.)
Kelemen Katalin Bevándorlók és szervezett bűnözés Olaszországban és Kelet-Közép-Európa viszonyában (2004/5.)
Keller Ágnes A termőföld (mező- és erdőgazdasági földek) forgalmára vonatkozó új szabályozás ügyészi szemmel (2010. különszám)
Kéméndi Konrád A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban (2011/5.)
Kéméndi Konrád Nem csalás, csak ámítás? De igen, csalás! Avagy ellenvélemény Horváth Péter cikkére (2015/3-4.)
Kemény Gábor A tanúvédelem mint a szervezett bűnözés elleni harc egyik eszköze (1997/6.)
Kemény Lajos „Előző ütközik elébe kanyarodóval típusú” balesetek szakértői vizsgálata („Kérem, én indexeltem!”) (2008/3.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok I. rész (1998/2.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok II. rész (1998/3.)
Kenyeresné Ignáth Andrea Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése (2013/2.)
Kereszty Béla A Btk. Novella és a gazdasági bűncselekmények (1999/1.)
Kereszty Béla Fiatalok közlekedési bűncselekményei (1994/1.)
Kereszty Béla Könyvismertető: Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (1997/2.)
Kertész Imre Közszolgálati ügyészség Manhattan-ben (1995/4.)
Kertész Imre Antiszilánk (1995/3.)
Kertész Imre - Stauber József Tényállások inflációja (1996/5.)
Király Gábor András Gondolatok az ügyész földvédelmi feladatainak kihívásairól (2014/6.)
Király Nikoletta Lemondás a tárgyalásról (2010. különszám)
Kis Éva A nemzetközi ügyintézésről és a bűnügyi jogsegélyről (1999/6.)
Kiss Anna A sértett hátrányos helyzete a büntetőeljárásban (2003/2.)
Kiss Anna A tárgyalás mellőzéséről (1996/5.)
Kiss Anna A távmeghallgatásról (2015/5.)
Kiss Anna A profilalkotásról (1996/2.)
Kiss Anna Dr. Polt Péter tudományos pályaképe (2015/5.)
Kiss Anna Elvárások az EU-ban – Gondolatok a mediációról (2005/1.)
Kiss Anna „Kell-e nekünk Európa?” (Gondolatok Farkas Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban című könyvéről) (2004/5.)
Kiss Anna A villamosenergia-szektor működéséről és szabályozásáról (2010/5.)
Kiss Anna Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban (2010/6.)
Kiss Anna Iskolai veszélyek (2010/3-4.)
Kiss Anna Iustitia kirándul. Tanulmányok a „Jog és Irodalom” köréből (2010/2.)
Kiss Anna Könyvismertetés: Fenyvesi Csaba: A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról (2003/5.)
Kiss Anna Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához. Az irányelvek és az Európai Bíróság esetjogának elemzése (2015/2.)
Kiss Anna Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései (2011/6.)
Kiss Anna Nánási László: A magyar királyi ügyészség története (1871-1945) (2011/4.)
Kiss Anna Recenzió dr. Mészáros Ádám: A bűncselekmények elkövetői című könyvéről (2008/5.)
Kiss Anna Tények és kilátások – könyvismertetés (Tanulmányok Király Tibor tiszteletére) (1996/1.)
Kiss Anna Beszámoló a IV. Jog és Irodalom Szimpóziumról (2012/3.)
Kiss Anna Beszámoló az OKRI-ban, 2007. július 10-én megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/4.)
Kiss Anna Emlékülés dr. Pusztai László halálának 10. évfordulóján (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben megtartott emlékülésről) (2006/1.)
Kiss Anna Szakmai konferencia az uniós csatlakozás 10. évfordulóján, avagy az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és gyakorlati kérdései polgári, közigazgatási és büntető ügyszakban (2014/2.)
Kiss Anna V. Jog és Irodalom Szimpózium (Budapest, 2014. május 15-16.) (2014/3-4.)
Kiss Anna Ügyészek a pályán. Beszélgetés Bűdi Lászlóval (2010/3-4.)
Kiss Anna A tárgyalóterem napos oldala (2010/1.)
Kiss Anna Bűnbe esett festmények (2010/6.)
Kiss Anna Fact-finding, avagy a tényállás rekonstruálása Kosztolányi Dezső Fürdés című novellája alapján (2011/3.)
Kiss Anna - Széplaki-Nagy Gábor - Tarnai Dóra - Tilki Katali(2014/5.)n Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben A környezetvédelmi bírák európai szervezetének kétnapos konferenciája a Kúrián
Kiss Eliza A Német Szövetségi Köztársaság államügyészségei és a magyar ügyészségek összehasonlítása (2002/4.)
Kiss Sándor A nyitott börtönrendszer dániai gyakorlata (2009/2.)
Kiss Sándor A jelzáloghitelezés és gyakorlata a világban (2008/6.)
Kiss-Almási Zsuzsanna Az ügyész lehetőségei a nyomozások elhúzódásának megakadályozása tárgyában (2014/6.)
Klimon Zsuzsanna Híradás egy cégbírói konferenciáról (1994/6.)
Kocsis Gyula Az Európai Unió szociálpolitikájáról, családpolitikájáról (2004/4.)
Kocsis Gyula Szomszédoltunk Szlovéniában (1998/1.)
Kocsis Judit Még néhány gondolat a közalapítványokról (2009/5.)
Komp Bálint A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségei (2015/6.)
Koncsek Kornél A közérdekű munka büntetés végrehajtásának aktuális kérdései (2011/5.)
Koncsek Kornél A nem magyar állampolgárságú fogvatartottakra vonatkozó általános és speciális jogosultságok érvényesülése a büntetés-végrehajtási intézetben (2012/5-6.)
Kondorosi András Értelmezési kérdések néhány gazdasági bűncselekmény gyakorlatában (2013/3-4.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések I. rész (2010/1.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések II. rész – Egy állásfoglalás margójára – a prostitúcióval kapcsolatban (2011/2.)
Kormos Erzsébet Az adócsalásról (2001/6.)
Kormos Erzsébet Jogos védelem vagyon elleni támadás esetén (2000/1.)
Kornideszné Oprável Judit Jelentés az 1998. évi franciaországi tanulmányútról (1998/4.)
Korona Lajos A kábítószerfogyasztás büntetőjogi megítélése és a medikalizáció (1996/6.)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció I. rész (1999/4.)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció II. Rész (1999/5.)
Korona Lajos Termesztő szenvedélyek (1996/1.)
Korona Lajos A nyomozás felügyelet gyakorlati kérdései a kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek nyomozása során (2013/5.)
Korona Lajos Ha a skinheadek kifordítják a dzsekijüket. (1995/5.)
Korpás Károly Magánvádas bűncselekmények miatt tett feljelentések kezelésének gyakorlati problémái, lehetséges megoldásai (2012/5-6.)
Kosztolányi László Finkey Ferenc és az ügyészi függetlenség (1996/4.)
Kosztolányi László A „közjogi jogi személyek”-ről – egy konferencia ürügyén (1995/3.)
Kovács Árpád A korrupció – számvevői szemmel (1999/3.)
Kovács Attila Az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás fényében (2004/5.)
Kovács Éva - Vókó György Társadalmi szervezetek az emberi jogi mozgalmakban (2002/3.)
Kovács Istvánné A helyi adók vizsgálata a fővárosban (1993/1.)
Kovács Klára A jogállami alapelvek folytán orvosolhatatlan törvénysértések az elmúlt kilenc év büntetőbírósági gyakorlatából, figyelemmel a kodifikációs hiányosságokra is, avagy a megnövekedett ügyészi felelősség az alapeljárás törvényességéért (2001/5.)
Kovács László Dr. Tóth Tamás emlékére (1998/1.)
Kovács Levente Társtettesség a nyitott törvényi tényállások esetében (1996/3.)
Kovács Mihály A számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények a városi ügyészség gyakorlatában (2011/5.)
Kovács Mónika A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog korlátai, garanciái és a vele kapcsolatos aktuális problémák (2005/2.)
Kovács Péter András - Kuffler Árpád Györgyi Kálmán ünnepi kötet (2005/2.)
Kovács Tamás Bemutatkozó beszéd (2006/6.)
Kovács Tamás Megnyitó beszéd (2010. különszám)
Kovács-Gaál Ildikó Bűncselekményből vagy büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elvonása, avagy milyen típusú szankció a vagyonelkobzás? (2012/5-6.)
Kovatsits Gábor Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól (2001/3.)
Kozák András A jogos védelem intézménye Werbőczy Tripartitumában (2014/1.)
Kőhalmi László A korrupció egyes különösen veszélyes alakzatai – (Észrevételek az igazságszolgáltatási és a közbeszerzési korrupcióhoz) (2006/5.)
Kökényes Julianna Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2003. 19-től 21-ig Hágában rendezett regionális konferenciájáról. (2003/3.)
Kökényesi Attila Az internet útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás (2008. különszám)
Kökényesi-Bartos Attila A szerzői vagy a szerzői joghoz kacsolódó jogok megsértése bűncselekmény megállapíthatóságával kapcsolatos problémák. (2010. különszám)
Kökényesi-Bartos Attila Számítástechnikai rendszerek használatával elkövetett bűncselekmények jogi minősítése (2009. különszám)
Kökényesi-Bartos Attila Beszámoló Losonczi-Molnár Melinda„Az ügyész internetes megjelenésével kapcsolatos magyar és nemzetközi tapasztalatok”című előadásáról (2015/1.)
Köpf Eszter Mária Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás az angol, a francia és a magyar jogban (2000/6.)
Köpf Eszter Mária A IV. IAP Konferencia: „Csalás és korrupció” (2000/1.)
Köpösdi Orsolya A közösség elleni izgatás jogértelmezési kérdései (2010. különszám)
Körmendi Istvánné A korrupció ellenes harccal foglalkozó franciaországi tanulmányútról (2001/1.)
Körmendy András Módszertani szempontok a fogvatartottak bv-ügyészi meghallgatásának gyakorlatában (2013/6.)
Kővári András Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/6.)
Kövér András Jog és zene (2007/5.)
Kövér András - Kulcsár Gabriella Kerekasztal-beszélgetés az ámokfutás jelenségéről (2010/5.)
Kránitz Mariann A korrupció utolsó huszonöt éve Magyarországon (posztumusz tanulmány) (2006/5.)
Kránitz Mariann Az emberölést elkövető nők tipológiája (2005/2.)
Kuji Eszter A mediáció büntetőjogi szabályainak kialakulása hazánkban (2006/2.)
Kulcsár Gabriella - Helmut Kury A magyar lakosság kriminális attitűdrendszere, punitivitása és bűnözési félelme nemzetközi összehasonlításban (2012/1.)
Kuluncsich Eszter Die mögliche Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft nach dem Vertrag von Lissabon (2010. különszám)
Kurucz Ágota Időszerűség és hatékonyság a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatti eljárásokban,különös tekintettel a kínálati oldalra (2013/5.)
Kurucz Mihály A nyilvánkönyvi bejegyzések jogereje és a közhitelesség (2004/2.)
Kurucz Mihály Átkerüljön-e a telekkönyv a bírósági szervezetbe? Ismét vita a magyar nyilvánkönyvi szervezetről (2003/4.)
Kuszing Gábor Milyen érvek szólnak a mediáció alkalmazása ellen párkapcsolaton belüli erőszak esetén? (2009/6.)
Kutron Katalin A kiutasításról (1999/1.)
Kürthy-Kovács Tamás A kijelölt kötelező tartózkodás végrehajtása törvényességének vizsgálatával kapcsolatos ügyészi feladatok és azok változása (2001/6.)
Lábady Tamás A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség dogmatikai alapjai, különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire (2010. különszám)
Laczi Beáta A munkaviszony és az ügyészségi szolgálati viszony jogi szabályozásának eltérései (2001/4.)
Laczkovics Mária Tapasztalatok a gyermekbántalmazás miatt indult gyermekvédelmi és büntetőügyekben (2001/6.)
Laczkovics Mária A fiatalkorúak ügyésze gyermek- és ifjúságvédelmi büntetőjogon kívüli tevékenységéről (1998/6.)
Laczkovics Mária Egy ügyészi vizsgálat margójára (1995/3.)
Ladomérszkyné Kása Ágnes Gedanken über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (2010. különszám)
Lajtár István A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások időszerűségének vizsgálatáról (2008/4.)
Lajtár István Mediáció a büntetőeljárásban (2007/5.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtási jogharmonizáció és a végrehajtás külső kontrollja (1997/5.)
Lajtár István A fogvatartottak egyes jogai (1995/1.)
Lajtár István A fogvatartottak panasza kapcsán felmerült jogértelmezési kérdés (1995/3.)
Lajtár István A védő és az előzetesen letartóztatott kapcsolattartása (1994/2.)
Lajtár István Az új Btk. és a büntetés-végrehajtási jog kodifikációja (2013/2.)
Lajtár István Gondolatok a büntetés-végrehajtási bírói eljárásról (1993/1.)
Lajtár István Halálesetek a börtönökben (1994/6.)
Lajtár István Szavazókörök a börtönökben (1994/4.)
Lajtár István Ügyészi kontroll és jogvédelem a büntetés-végrehajtásban (2010/6.)
Lajtár István A kiskorúak bűnözésének és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának egyes kérdéseiről (2007/6.)
Lajtár István Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája (2009/3-4.)
Lajtár István A közpénzek védelmének ügyészi eszköztára (2014/5.)
Lajtár István Aktuális személyügyi és továbbképzési kérdésekről (2012/1.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon (2010/1.)
Lajtár István Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2003/6.)
Lajtár István Egy elmaradt védés margójára Opponensi vélemények Sléder Judit: A büntetőeljárás megindítása című PhD értekezéséről (2011/4.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Híres ügyvédekről (2009/3-4.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán I. (2011/1.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán II. (2011/2.)
Lánczi Rajmund János A közlekedési bűncselekmények anyagi jogi szabályainak módosulása az új Btk-ban és ebből eredő jogalkalmazási és jogértelmezési problémák (2013/6.)
Láng László A kritika jogos volt – Reflektálás az „Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében” c. tanulmányra (1994/3.)
Láris Liliána Időszerű büntetőjogi kérdések a költségvetést károsító új bűncselekmények kapcsán: dióhéjban az „európai csalásokról” (2011/5.)
Láris Liliána Area of Freedom, Security and Justice – a European Criminal Law System? (2010. különszám)
Láris Liliána Az Európai Nyomozási Határozat (2015/1.)
Láris Liliána Comparison of Principles of Hungarian Constitutional Criminal Law and European Criminal Law (A magyar Alaptörvény és a bűnügyi együttműködés az Európai Unióban) (2013/6.)
Láris Liliána Der Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf die nationalen Strafrechte (2009. különszám)
László Balázs Az okirat egyidejű elvételével elkövetett lopás megállapíthatóságáról (2015/6.)
László Balázs Szankcionálható-e hatékonyan a (gyermek-) tartási kötelezettség elmulasztása a büntetőjog eszközeivel? (2015/3-4.)
Laurant Le Mesle A francia büntetőeljárás reformja (2010/3-4.)
Lencse Balázs Gondolatok a bűnügyi költségről az általános szabályok szerinti vádemelést kiváltó eljárásokban (2012/5-6.)
Lencse Balázs József A társasházak ügyészi törvényességi felügyeletének rövid története és hatályon kívül helyezésének okai (2010. különszám)
Lengyel Linda Gyermekbarát igazságszolgáltatás (2013/6.)
Lévai Ilona Az európai jogi architektúra – büntető jogászi nézőpontból (1995.)
Lévai Ilona Az ügyész büntető alkujával kapcsolatos európai uniós gyakorlatról,különös tekintettel a francia változatra (2001/3.)
Lévai Ilona Kárfelelősség az EU tagállamok közötti igazságügyi bűnügyi együttműködés kontextusában Az új Eurojust Határozat (2009/426/IB) (2010. különszám)
Ligeti Miklós A legfőbb ügyész és az Országgyűlés közjogi kapcsolata (2005/6.)
Ligeti Miklós Néhány gondolat a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése büntetőtörvényi tényállásához (2003/6.)
Ligeti Miklós Gondolatok az állam pótmagánvádlói jogosultságáról (Hozzászólás egy korábbi kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között I. rész (2007/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között, II. rész (2007/2.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között III. rész (2007/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IV. rész (2007/4.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között V. rész. (2007/5.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VI. rész. (2007/6. szám)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VII. rész. (2008/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VIII. rész. (2008/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IX. rész. (2008/4.)
Ligeti Miklós Az Európai Unió környezetvédelmi büntetőjoga (2006/4.)
Lord Williams of Mostyn Hogyan védi az ügyész mindannyiunk jogait? (Köpf Eszter fordítása) (2001/2.)
Lőrinczy György A vádbeszéd felépítése és előadása (In memoriam Dr. Kereszty Béla) (2011/1.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról I. (1996/1.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról II. (1996/2.)
Lőrinczy György Miért nem lesz büntetőeljárási reform 1998-ban? (1997/2.)
Lőrinczy György Egy feleslegessé vált munkateher: a V-lapos statisztika (1994/6.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára I. rész (2007/3.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára II. rész (2007/4.)
Lőrinczy György Gondolatok a Csemegi-kódexről (2001/3.)
Lőrinczy György Dr. Pigniczki József ravatalánál (Kistelek, 2006. december 16.) (2006/2.)
Lőrinczy György Egy jogállami megoldás: a Parlament alá rendelt ügyészség (1998/3.)
Lőrinczy György Hány szintű legyen a bírósági szervezet? (2011/6.)
Lőrinczy György Miért indokolt a magyar ügyészség Parlament alá rendeltsége? (1999/6.)
Lőrinczy György Tájékoztató a büntető szakterületi főügyész-helyettesek szakmai értekezletéről (1995/2.)
Lőrinczy Judit A jogi szakvizsga reformjának szükségességéről és lehetséges útjairól (2011/6.)
Lőrinczy Judit Az El Caminón jártam (2008/6.)
Lukács Mónika - Matécsa Artemon Visszaélés kábítószerrel Zala megyében – a tények tükrében (1999/4.)
M. Horváth Krisztina - Panyi Attila A közvetítői eljárás alkalmazásának kérdései – különös tekintettel a fiatalkorúakra – a BAZ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatának tevékenysége tükrében (2009. különszám)
Major Róbert Gondolatok a bizonyítás szabadságáról (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Maraffai Tamás Az ügyészség mint felderítő szerv (2015/3-4.)
Márián Éva Dorina Ügyészségi sporttalálkozó Szarvason (2008/6.)
Márián Zoltán Gondolatok a bíróság elé állítás jogintézményéről (2001/6.)
Máriánné Molnár Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének tevékenységéről, 2010-től 2011 márciusáig (2011/4.)
Máriánné Molnár Mária Kulturális tájékoztató (2004/2.)
Máriánné Molnár Mária Találkozó (2005/5.)
Markó Szörény A vagyoni hátrány meghatározása szerzői és iparjogvédelmi deliktumoknál (2016/6.)
Marssó Péter A szerzői és szomszédos jogok büntetőjogi védelmének egyes kérdései (1994/5.)
Marton Szilárd A bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősség szabályai a Polgári Törvénykönyvben (2002/5.)
Matécsa Artemon 25 éves az Ügyészek Országos Egyesülete (2015/6.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Mathe Magdolna - Schweighardt Zsanett Dr. Törzs Edit: Kritikai kérdések a helyreállító igazságszolgáltatásban (2007/2.)
Matus Márk A számítógépes adat mint bizonyíték megnevezése (2000/1.)
Mayer Erika Noémi Miért nincs bűnöm, ha van? – Röviden a közvetett tettességről (2011/4.)
Medveczky Gábor Elkövetési magatartások és újabb visszaélési formák a számítógépes bűncselekmények körében (2003/1.)
Megyeri Gábor Pál A jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedések egyes gyakorlati problémái (2013/6.)
Meleg Csilla - Lajosy Ildikó Jogi asszisztensek az ügyészségen (2010/5.)
Mester Martina Emese A panaszjog témaköre a nyomozási és a vádelőkészítési szakaszban – Jogalkalmazási problémák a Be.§-a körében, különös tekintettel a központi államigazgatási szervek mint feljelentők panaszjogára (2015/6.)
Mészáros Ádám Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés aktuális kérdései (2015/3-4.)
Mészáros Ádám Bűncselekménytani tévelygések a jogos védelem kapcsán (2014/3-4.)
Mészáros Ádám Jogos védelem a mai francia büntetőjogban (2011/2.)
Mészáros Ádám A büntetőeljárás gyorsításának, hatékonyság-növelésének lehetőségei (2013/1.)
Mészáros Ádám Beszámoló a „Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről” című szakmai konferenciáról (2013/2.)
Mészáros Ádám Beszámoló az„Együtt az áldozatokért”című svájci-magyar konferenciáról (2013/1.)
Mészáros Ádám Beszámoló egy motoros vezetéstechnikai tréningről (2012/2.)
Mészáros Bence A titkos információszerzés és a titkos információgyűjtés eredményének felhasználásáról a büntetőeljárásban (kerekasztal-beszélgetés) (2008/4.)
Mészáros Judit Kérdezési technikák – avagy a poligráf gyakorlati alkalmazása a kriminalisztikában (2014/3-4.)
Mészáros László A katonai büntetőeljárás hatásköri szabályainak változásai (2006/6.)
Mészáros Tamás Angol példa (Két angliai tanulmányút tapasztalatai) (1997/4.)
Mészáros Zsolt Antidrog-diszkó, mint összetett bűnmegelőzési program (1994/2.)
Mészáros Zsolt - Jungi Eszter A pótmagánvád lehetősége a büntetőeljárásban (1995/3.)
Mezei László A katonai normasértések büntetőjogi fenyegetése (1994/3.)
Mike Kennedy A közösségek bevonása a büntető igazságszolgáltatásba (2010/3-4.)
Mike Sándor Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében (1994/1.)
Mikula Mária Beszámoló egy jelentős konferenciáról (az Európa Tanács és a Belügyminisztérium által „Szabálysértési jog Európában és Magyarországon” címmel 1993. október 28-29. napjánmegrendezésre került előadássorozat) (1993/1.)
Mikula Márta A pártfogó felügyeletről (2007/6.)
Miraille Delmas-Marty A bíróság megsértése az Egyesült Királyságban (A fordítást készítette: Ükös Gabriella) (2005/2.)
Misi László A személy elleni bűncselekmények (2011/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban I. rész (2007/2.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban II. rész (2007/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban III. rész (2007/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban IV. rész (2007/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V. rész (2007/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban VI rész (2008/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/A. rész (2008/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/B. rész (2008/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/C. rész (2008/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/D. rész (2008/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/E. rész (2009/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/F. rész (2009/3-4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/G. rész (2009/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/H.-VI.-VII. Rész (2010/1.)
Misi László Önkényuralom és kiszolgáltatottság Magyarországon (1945-1956) (2010/6.)
Misi László Tanulmány a magán- és családi élet uniós védelmének normarendszeréről és esetjogáról, különös tekintettel a család- és gyermekjogokra (2006/1.)
Miskolci László Egy konferencia tanulságai, avagy a magyar büntetőeljárás továbbfejlesztésének az ügyész-e a kulcsszereplője (2001/1.)
Miskolczi Barna Mulasztásban? [Tűnődés a Btk. 314. §-a (1) bekezdésének b) pontja körül] (2007/1.)
Miskolczi Barna Aktuális kérdések az Európai Ügyészségről (2010/2.)
Miskolczi László Amerika „felfedezése” (beszámoló egy rendhagyó tanulmányútról) (2000/2.)
Miskolczi Orsolya - Tisza Tamás A Velencei Bizottság, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának álláspontja az ügyészség büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívüli szerepéről (2012/5-6.)
Miskolcziné Juhász Boglárka Az angolszász és a kontinentális eljárási rendszer elemeinek keveredése – Szemelvények az olasz büntetőeljárási törvény megegyezésre vonatkozó szabályaiból (2014/5.)
Miskolcziné Juhász Boglárka A vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályozás változása – jogértelmezési problémák a gyakorlatban (2014/1.)
Módos Annamária A legújabb drogok és jogi következményei (2014/6.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés gyakorlata (2013/2.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés végrehajtásának problémái a gyakorlatban és a fejlődés lehetséges irányai (2014/6.)
Mohai Szilvia Bosszú (2009/2.)
Molitorisz Pál Az ittas járművezetés furcsaságai (1993/1.)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos” oldala (2004/5.)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos oldala (2005/5.)
Molnár András Deák Ferenc alügyészi tevékenysége (2003/3.)
Molnár Bernadett Gondolatok a közvetítői eljárásról a büntetőeljárásban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. április 26. napján megtartottkerekasztal-beszélgetésről). (2005/3.)
Molnár Edina A tisztességtelennek minősülő általános szerződési feltételek s a fogyasztók érdekében történő ügyészi tevékenység lehetőségei (2013/6.)
Molnár Emőke Gondolatok a kábítószerprobléma időszerű kérdéseiről (1994/3.)
Molnár Gábor A csődbűntett elkövetési magatartásai (1994/1.)
Molnár Gábor A csődbűntett (1994/3.)
Molnár Gábor Gazdaság és büntetőjog (1993/1.)
Molnár Gábor Könyvismertető: Dr. Kereszthy Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és pénzmosás (1997/5.)
Molnár Ildikó Igazságszolgáltatás és anyanyelv (Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett előadásról) (2004/1.)
Monostori Lajosné Az APEH lehetőségei a feketegazdaság visszaszorítása terén (1995/6.)
Mózes Katalin Szigorúbb kedvezmény: mérlegen az összbüntetés (2014/6.)
Nacsády Péter Imre Az opportunitás kérdése a francia jogban (2001/2.)
Nacsády Péter Imre Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás kérdései a francia Code de procedure penale-ban (1995/5.)
Nacsády Péter Imre Gondolatok a közvetítői eljárásról (2009/1.)
Nagy Anita Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és a kötelező kegyelmi eljárás (2015/5.)
Nagy Anita A vádalkuról (2008/5.)
Nagy Anita The Impact of the 6th Article of the European Human Rights Conventional of the Law of Hungarian Criminal procedure (The right to fair trial) (2006/2.)
Nagy Emese Könyvismertetés: Róth Erika: Az elítélés előtti fogva tartás dilemmái (2004/2.)
Nagy Emese A büntetés-végrehajtás helyzete Magyarországon (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. április 22-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/3.)
Nagy Emese Beszámoló a Fundamentum című folyóirat 2004/1. számának megjelenése alkalmából szervezett szakmai vitáról (2004/3.)
Nagy Izabella A szabályozás és a bizonyítás lehetséges irányai a bennfentes kereskedelem büntetőjogi szabályozásában –a vonatkozó közösségi irányelvek tükrében (2014/3-4.)
Nagy Károly Koronaügyészek (1994/3.)
Nagy Károly Koronaügyészek. (1994/4.)
Nagy Károly Miért Kozma? (1994/2.)
Nagy Károly Emlékbeszéd (1997/5.)
Nagy Károly Megemlékezés Kozma Sándor síremlékénél (2000/3.)
Nagy Károly Ünnepi beszéd dr. Kozma Sándor szobrának felavatása alkalmából. (2000/1.)
Nagy Károly A „130 éves ügyészség” kiállításról (2002/1.)
Nagy László Ismertetés a Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. c. tanulmánykötetről (1994/1.)
Nagy László Csaba Vitaanyag az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről – Javaslatok az új jogi szabályozás koncepciójához (2011/3.)
Nagy László Tibor Futballhuliganizmus és bűnüldözés (2009/6.)
Nagy László Tibor Ismertetés az OKRI két tudományos könyvéről (1995/2.)
Nagy László Tibor „Folytassa vándorgyűlés!” – Tájékoztató az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (1994/6.)
Nagy László Tibor A kirendelt védő intézményéről (Gondolatok a Magyar Kriminológiai Társaság 2005. május 6-ai üléséről) (2005/4.)
Nagy Lilla A kábítószerrel való visszaélés bűntettének bizonyítási nehézségei a gyakorlatban (1999/1.)
Nagy Rita Az engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményének felhasználása a nyílt nyomozás során (2008/1.)
Nagy Tamás Bevezető gondolatok a Jog és Irodalom tanulmányozásához (2007/4.)
Nagy Zoltán András A Pirate Bay-per tanulságai. De lege ferenda a fájlcseréről (2010/2.)
Nagy Zoltán András A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények új szabályozásáról – Háttér és elemzés (2014/3-4.)
Nánási László A gyermekek védelme a jogban (2001/2.)
Nánási László A környezet védelme a német Btk-ban (1995/4.)
Nánási László Az embargósértésről (1995/6.)
Nánási László A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei (1998/6.)
Nánási László A német Bp. rendelkezései az ún. titkosszolgálati eszközökről (1994/5.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)
Nánási László A koronaügyész jogállása és hatásköre (2010/6.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején I. rész (2008/5.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején II. rész (2008/6.)
Nánási László A vád hatóságai 1848/49-ben (1999/5.)
Nánási László Aki Rákosit és Szálasit vádolta (Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése) (2012/4.)
Nánási László Az Államvédelmi Központ ügyésze (1942-1944) (2009/2.)
Nánási László Elődeink írták, mondták …100 éve lépett hatályba a Büntető perrendtartás (2000/1.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … A Csemegi-kódex versben (2001/3.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … a nemi erkölcs elleni bűnökről (1994/5.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … az italozásról (1997/1.)
Nánási László Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre (2000/5.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején I. rész (1997/2.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején II. rész (1997/3.)
Nánási László Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig (2001/1.)
Nánási László Múzeumi séta (1998/2.)
Nánási László Tiszti ügyészek vagy államügyészség? (2003/1.)
Nánási László A köztársasági elnök feladatai és hatásköre (1994/4.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)
Nasrin Khan The State’s Obligation to Investigate Hate Crimes: A Growing International Consensus (2011/4.)
Natalia Hnatenko A bűnüldöző és igazságügyi szervek által okozott károk megtérítése (2010. különszám)
Nattán Sarolta A felülvizsgálat a bírói gyakorlat tükrében (2002/3.)
Németh Szilvia A tiltott szerencsejáték szervezésének vétségéről (2000/4.)
Németh Zsolt Könyvajánló (2009/5.)
Némethy Andrea Az önbíráskodás, a zsarolás és a rablás elhatárolási szempontjai (2002/3.)
Neparáczki Anna Viktória A terrorista csoport rendszerbeli helye és fogalma a Büntető Törvénykönyvben (2013/3-4.)
Norman McFadyen A nemzetközi együttműködés tanulságai a „Lockerbie” tárgyaláson (2002/1.)
Nováky Balázs A Határőrségre háruló feladatok különös tekintettel a migrációra, a feketegazdaság és a szervezett bűnözés elleni harcra (1995/6.)
Nyiri Sándor Szükség van-e a harmadik évezredben is az „ügyészet” tudományára? (2003/1.)
Nyíri Sándor A nyomozó hatóságok és az ügyészség kapcsolata az új büntetőeljárásról szóló törvényben (1998/4.)
Nyíri Sándor Újból a titkos információgyűjtésről (1997/5.)
Nyíri Sándor A bűnügyi statisztika objektivitásához (1998/3.)
Nyíri Sándor Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal nyomozó hatóságainak titkos információgyűjtési jogához (1999/2.)
Oláh Csilla Hiányosságok, rozsdafoltok, életszerűtlenségek és rugalmatlanságok a Btk-ban és a Be-ben a jogalkalmazó szemszögéből (2008. különszám)
Oláh Dávid Bíróság és ügyészség a Be. 211. § (1) bekezdésének tükrében (2014/6.)
Oláh Edit A fehér holló esete, avagy lemondás a tárgyalásról a büntetőeljárás gyorsítására szolgáló eszközök tárházában (2015/6.)
Orbán Lászlóné Mit érdemes tudnia az ügyésznek a szövetkezeti jogról? (1996/5.)
Orell Ferenc János Alkoholizmus – Van-e visszaút? (2009/3-4.)
Orell Ferenc János A pártfogó szervezet történeti emlékeiből – ügyészi szemmel (2007/6.)
Orell Ferenc János Megjegyzések a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló országgyűlési határozathoz (2005/4.)
Orosz Katalin A kezdő irat lajstromszáma: 4/III (1996/6.)
Orosz Katalin Az ügyész cégeljárási eszközeiről (1996/4.)
Orosz Katalin Tűnődés a dolgozói részvényről (1996/2.)
Orosz Katalin Az adómentes ész (1994/5.)
Ostyánszky Lívia - Ifi Norbert A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettének gyakorlati problémái (Betegek vagy született bűnözők-e a pedofilok?) (2009. különszám)
Ott István A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása és a bizonyítási teher kérdésköre a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének egyes eseteiben (2008/6.)
Ott István Szakértői bizonyítás a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt indult büntetőeljárásokban (2009. különszám)
Őri Gábor A magyar katonai büntetőjog a vérszerződéstől 1958-ig (1999/4.)
Palásti Márta A személygépkocsikra elkövetett bűncselekmények nyomozási problémái (1998/6.)
Palásti Márta - Ibolya Tibor Büntetőeljárás a gyakorlatban (A puding próbája) (2003/6.)
Pálos György A szoftver és a szerzői jog (1996/2.)
Pálos György Business Software Alliance (BSA) (1995/1.)
Panyi Béla A közigazgatási jogi és magánjogi ügyészi tevékenység jelene és jövője (1997/5.)
Panyi Béla Az ügyészség alkotmányos helyzete és az utasíthatósága (1995/4.)
Pap Gábor Bíráló észrevételek az Alkotmánybíróság három határozatáról (1995/6.)
Pap János Az igazságszolgáltatási rendszer és a katonai igazságszolgáltatás viszonya (1994/1.)
Pápai-Tarr Ágnes A büntetőeljárás gyorsítása a francia jogban (2011/2.)
Pápai-Tarr Ágnes - Kiss Anna Konferencia az új Btk. vitás kérdései ürügyén (2014/3-4.)
Papp András László Szögesdrót, rács vagy kapu mögött (1997/2.)
Papp Ildikó Banktitok-titokvédelem (1996/1.)
Paralné Beregi Anita A zár alá vétel alkalmazásának tapasztalatai a jogi személyek esetében (2015/6.)
Parti Katalin A tiltott pornográf felvétellel visszaélés és egyéb, fiatalkorúakra ártalmas tartalmak az Interneten (2004/4.)
Parti Katalin Szexuális szolgáltatások és büntetőjogi tilalmak (1998/2.)
Parti Katalin Ügyészség, rendőrség, gyámhatóság – Érintkezési pontok, problémák, hiányosságok a családon belüli erőszak kezelésében (2002/5.)
Parti Katalin Könyvismertetés Nagy Zoltán András Bűncselekmények számítógépes környezetben című művéről (2010/2.)
Parti Katalin Beszámoló az ESC konferenciáról 2006. augusztus 26-29. Tübingen, Németország (2006/6.)
Parti Katalin Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2007. évi konferenciájáról (2007/6.)
Parti Katalin Cyberbullying, Bitcoin, Silk Road, Darknet, TOR: Az internetes bűnözés tárgyában tartott nemzetközi konferenciák kurrens témái 2014-ben (2015/1.)
Parti Katalin Internettel kapcsolatos bűncselekmények – az együttműködés kérdései a büntetőeljárás során (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 9-én megtartott kerekasztal- megbeszélésről) (2005/1.)
Parti Katalin - Schmidt Andrea – Néray Bálint - Virág György TABBY in Internet – Az online bántalmazás volumenének iskolai felmérése és mentorképzés Magyarországon (2011-2014) (2014/3-4.)
Parti Tamás A nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény (1994/3.)
Pecze Tünde „A bírósági integritás” munkacsoport tevékenysége. Etikai kihívások és azok kezelése (2015/1.)
Péntek Iván Távközlésbiztonság, a különlegesen védett adatok továbbításának és cseréjének technikai kérdései (1996/2.)
Perjési Adrienn A kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának szükségessége (2015/6.)
Peszleg Tibor A digitális bizonyítási eszközök megszerzésének elvei és gyakorlati érvényesülésük (2010/2.)
Peszleg Tibor Interneten, számítógépen történő nyomrögzítés (2005/1.)
Petes Judit Az elítéltek munkáltatása a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (2013/6.)
Petra Bárd Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés rögös útja: A Tobin-ügy/The Rough Road of EU Criminal Cooperation: The Tobin case (2014/6.)
Pigniczki József Ismét eltelt egy év (Balassagyarmati Ügyészségi Sporttalálkozó) (1994/4.)
Pigniczki József Nem csak a foci miatt fontos Karlsruhe (1994/2.)
Pikali Petra Ügyészség és média (Beszámoló a 2007. november 19. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2008/1.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban I. rész (2006/1.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban II. rész (2006/2.)
Piskóti Zsuzsa A bűnözés és a társadalomföldrajzi tényezők kapcsolata négy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település példáján (2011/2.)
Piskóti-Kovács Zsuzsa - Siskáné Szilasi Beáta A bűnözés területi jellemzői Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban (2014/1.)
Póczik Szilveszter A nemzetközi migráció kockázatai (2008/5.)
Póczik Szilveszter Hiába menekülsz, hiába futsz … (2013/3-4.)
Pojnár Petra A folytatólagosság és az üzletszerűség megállapításának gyakorlati problémái az áruházi lopások esetében (2008. különszám)
Póka Rita A mediáció néhány ország gyakorlatában (2005/4.)
Póka Rita A mediáció bevezetésével kapcsolatos javaslatok (Észrevételek az Ügyészek Lapja 3. számában megjelent kerekasztal-beszélgetéshez, avagy újabb gondolatok a mediációról) (2005/4.)
Polt Péter A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai (2010/6.)
Polt Péter A legfőbb ügyész jogállása és annak garanciái (2011/4.)
Polt Péter Ünnepi beszéd az ügyészek napja alkalmából (2000/3.)
Porpáczy Ágnes A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban, különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre (2011/5.)
Pósa Edina Meddig jogszerű a vagyon védelme? – A jogos védelem szabályainak változásai (2012/5-6.)
Pusztai László A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései (1996/3.)
Pusztai László Zöld utat a drogfogyasztásnak? (1994/4.)
Pusztainé Jakab Róza - Gödöny József Számítógépes ügyvitel (1995/1.)
Pusztayné Jakab Róza Érvek a „Hatályos Magyar Törvénytár” jogalkalmazói program ügyészi szervezeten belüli alkalmazása mellett (1993/1.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter A költségvetési csalás megítélési problémái a gyakorlatban (2014/6.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter Az üzletszerűség megállapíthatóságának kérdései a költségvetési csalás esetében (2015/6.)
Rajnainé Hugyecz Ilona A szövetkezetek gazdasági társasággá történő átalakulására vonatkozó jogszabályok változásai és alkalmazásuk tapasztalatai (2002/1.)
Rákosi Tibor Fejezetek az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének gyakorlatából (2003/2.)
Rákosi Tibor Ombudsmanok Európában, az európai ombudsman tevékenysége (2003/4.)
Richard Meredith Közösségi/helyreállító igazságügyi kezdeményezések Kanada három tartományában – Yukon, Észak-Nyugat Tartomány és Nunavut (2010/3-4.)
Rimóczy István A fizetőképességi zavarokkal kapcsolatos bűncselekmények (1998/5.)
Ritter Ildikó Ügyészek a libikókán. A hazai kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályi környezet hatásvizsgálatának eredményei (2013/5.)
Ritter Ildikó Bűnügyi statisztika és kutatási eredmények (2013/5.)
Romposné Kovács Éva A lefoglalt kábítószergyanús bűnjelek igazságügyi vegyészszakértői vizsgálata (Kérdések, tapasztalatok, újdonságok) (2013/5.)
Róth Erika Áldozati jogok az EU-ban – elvárások és tények (2004/6.)
Safranka Judit Gyere holnap is! (2009/1.)
Sallós István A közhasznú szervezetekről (1998/2.)
Sámi Jolán Borozóban esett meg (1996/4.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemben az ügyfelekkel. (1996/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából (1995/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Panaszok, panaszok, panaszok ... (1995/5.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemközt a foglyokkal (1995/2.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Vádak, vádak, vádak ... (1995/4.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyészség naplójából (1996/2.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1996/6.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/2.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/4.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek: Tanárnő a bőröndben (1998/2.)
Sámi Jolán Mohamed, a kártyás verekedő (1996/3.)
Sárik Eszter The questions of juvenile crime and restorative justice in Hungary (2010/3-4.)
Sárik Eszter Vallás és emberölés kérdéseinek elemzése Káin és Ábel története kapcsán (2010/6.)
Sárkány János Ki ölte meg Bárczi Benőt? (2009/1.)
Sátori János A közigazgatási jogalkalmazás törvényességének kérdései, különös tekintettel az ügyészi eszközök alkalmazására (1995/5.)
Schehrné Bagi Edit A „maffia-ügy” nyomozás felügyeletének tapasztalatai (1994/3.)
Scherné Bagi Edit A turai mezőőr cselekményének minősítési kérdései (1996/3.)
Seereiner Imre A diszkriminációt tiltó jogi szabályozás kérdései (2003/1.)
Sinku Pál Tanúvédelem és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkelye (1998/6.)
Sinku Pál Könyvismertető: Dr. Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog (1997/5.)
Sipos László Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről (2007/1.)
Sipos László A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1999/5.)
Sipos László Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2002/2.)
Sipos László Egy főügyészség nemzetközi kapcsolatairól (1994/5.)
Sipos László A nyíregyházi környezetvédelmi ankétról (2009/3-4.)
Sipos László A közalapítványról és jogi szabályozásának problémáiról (1996/4.)
Sipos László A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2000/3.)
Sipos László Újra az alapítványi jogról (1996/5.)
Sipos László Volt egyszer egy közalapítvány (2008/4.)
Sipos László Jogharmonizáció az Uniós joganyaggal (1999/4.)
Sipos László A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei környezetvédelmi ankétról (1998/2.)
Sisák Noémi A rablás és a zsarolás elhatárolása (2012/4.)
Sisák Noémi A rablás büntetőjogi szabályozásának történetisége (2011/6.)
Smidéliusz Péter A gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett érték meghamisítása és ezzel kapcsolatos csalások (2013/6.)
Sólyom Péter Az ügyészség Bajorországban (1996/4.)
Somogyi Ferenc Gondolatok a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalásról (2008/2.)
Soós László Károly Az ellenőrző és nyomozó szervek együttműködésének feltételei a feketegazdaság és a gazdasági bűnözés elleni harcban (1996/5.)
Stascheitné Wolf Valéria A büntető igazságszolgáltatás Európában – továbbképzés a németországi Wustrauban (2000/5.)
Stascheitné Wolf Valéria Beszámoló egy Grazban megrendezett nemzetközi szemináriumról (1998/6.)
Stauber Péter Az „új terrorizmus” fogalma és az AL-KAIDA (2007/2.)
Stefan Benec Az ügyészség alkotmányos helyzete és a végrehajtó hatalomtól való függetlensége (1995/5.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban (2005/5.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban II. rész (2005/6.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban III. rész (2006/1.)
Steiner Gábor Könyvismertetés: Dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete (2004/1.)
Steiner Gábor Hogyan befolyásolja a média a büntetőeljárásokkal kapcsolatban a közvéleményt? (2005/2.)
Steiner Tibor „War Crimes – Whose Crime is It?” Háborús bűntettek a Harmadik Világban és a Balkánon – európai szemmel (2010/3-4.)
Steiner Tibor Útijelentés (2005/3.)
Strasszer Anett A beszámítási képességről és az egyes kóros elmeállapotokról (2015/2.)
Strasszer Anett Gondolatok a kényszergyógykezelésről (2010. különszám)
Susan Patten A modern ügyész – újfajta ügyészi szemlélet Válaszok a 21. századi bűnözés kihívásaira az Egyesült Királyság Koronaügyészségén (2010/3-4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/3-4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2011/6.)
Sümeginé Tóth Piroska A dátumok útvesztőjében (2004/3.)
Sümeginé Tóth Piroska A toldalékolt tulajdonnevek (2004/5.)
Sümeginé Tóth Piroska A tulajdonnevekről (2004/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Alárendelt egységek az intézménynevekben (2005/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Az elválasztás problémái (2005/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Az intézménynevek rejtelmei (2004/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Az írásjelek (2005/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2006/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok I. (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok II. (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok III. (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok IV. (2007/1.)
Szabó Adrienn Recenzió Dr. Görgényi Ilona Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben című könyvéről (2007/3.)
Szabó András Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás. Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban (2013/3-4.)
Szabó Ervin Központosítás a területi közigazgatásban, avagy célkitűzések és eredmények az ügyfélbarát és hatékony közigazgatás érdekében (2011/5.)
Szabó Ervin Javaslatok a szabálysértési eljárás eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében (2015/6.)
Szabó Eszter A csődbűntett alanyai (1997/6.)
Szabó Eszter Bűnös volt-e Csepregi Horváth Antal vezérkari őrnagy, avagy áldozat? (2010/6.)
Szabó Éva A nem törvényesen működő cégek felderítése és visszaszorításuk érdekében tett ügyészi intézkedések Fejér megyében 1995. augusztus 1. - 1996. augusztus 30. napja között eltelt időben (1997/4.)
Szabó Géza A szervezett bűnözés elleni küzdelemről (1999/4.)
Szabó Imre A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége (2010/1.)
Szabó Imre Büntethetőséget kizáró ok a szerzői jogok megsértése bűncselekmény tényállásában (2013/6.)
Szabó Imre „Fizetek főúr, volt egy feketém…” – Joghatóság, illetékesség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett bűncselekményeknél (2015/6.)
Szabó Judit Az ügyészség, ahogy az „átlagpolgár” látja (2000/2.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében I. rész (2013/3-4.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében II. rész (2014/1.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében III. rész (2014/2.)
Szabó Petra Visszaélést megalapozó többletjogok vagy garanciák? (Feljelentői jogok és adatvédelem) (2008/1.)
Szabolcsi László Elképzelések az ügyészségi törvényességi felügyelet jövőbeli szerepéről (2011/3.)
Szajlai József Az ügyész jogköre a nyomozás felügyelet során (1994/2.)
Szalai István A katonai mellékbüntetések a jogrendszerben (2005/1.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem a magyar alaptörvényben – Az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése (2010/6.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem az Európai Unióban (2009/5.)
Szász Gabriella Anomáliák a gyermekbarát büntetőeljárásban? (2014/6.)
Szász Gabriella Gyerekcipőben a gyermekbarát igazságszolgáltatás? (2013/6.)
Szathmáry Zoltán Alkotmányellenes-e a Btk. 329/A. paragrafusa? (2012/3.)
Szathmáry Zoltán A fogyasztói csoportok működésének büntetőjogi vonatkozásai (2013/1.)
Szathmáry Zoltán A hamis termék forgalmazásával elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértésének bizonyítási nehézségei (2015/2.)
Szécsény Tibor Alapítók, csatlakozók (2002/2.)
Székely György László Alapelveket érintő változások a büntetőeljárási törvényben (2014/1.)
Székely István János A közérdekű munka büntetés, az ügyész és egyéb szervek (személyek) szerepe a közérdekű munka büntetés végrehajtása során. (2002/4.)
Szekér Ildikó - Nagy Zsolt Az ügyészség új közérdekvédelmi tevékenysége (2011/3.)
Szelezsán Annamária A gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. május 24. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/4.)
Szendrei Géza Az ügyész a rögtönbíráskodási eljárásban (2001/2.)
Szendrei Géza Az ügyész fizetése, rangja: Anno (1996/1.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Edvi Illés Károly (2002/2.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Németh János (2002/6.)
Szendrei Géza Felkelést serkentő vádiratok: II. Rákóczi Ferenc pere (2000/6.)
Szendrei Géza Földesúri bíráskodás, uradalmi ügyészek (1998/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bencsik Mihály (1995/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bodó Mátyás (1995/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc az igazságügy- miniszter (1997/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc (1995/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Eötvös Károly (2001/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Grassalkovich Antal (1996/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Katona József (1995/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János a jogtudós (1997/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János (1995/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kossuth Lajos (1999/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kozma Sándor (1996/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Löw Tóbiás (1996/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Nyári Pál (1996/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vargha Ferenc (1997/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vukovics Sebő (1997/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Wlassics Gyula (1996/2.)
Szendrei Géza Hol vannak az ügyész írók? (1998/1.)
Szendrei Géza II. Rákóczi Ferenc katonái (2004/6.)
Szendrei Géza Kozma Sándor főügyész nehéz pere (1997/5.)
Szendrei Géza Különálló Kincstári Ügyészség a Királyi Ügyészség korszakában (1994/6.)
Szendrei Géza Statútumokban írt ügyészi feladatok (1995/1.)
Szendrei Géza Ügyészekről szóló statútumok (1994/5.)
Szendrei Géza Vargha Ferenc síremléke felújítása alkalmából (Elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.06.06. napján) (1996/4.)
Szendrei Géza Váratlan búcsúszó (1997/6.)
Szendrei Géza Baráti szó (1996/6.)
Szentgáli Piroska A számítástechnika-alkalmazás menedzselése az ügyészi szervezetben (1995/6.)
Szentgáli Piroska Elképzelések az ügyészi szervezet informatikai stratégiájának kialakításáról a következő évekre (1999/1.)
Szentgáli Piroska Kábítószerpolitika és informatika (1995/4.)
Széplaki-Nagy Gábor Beszámoló az Európai Unió Legfőbb Ügyészei Hálózata Rómában, 2011. május 26-28. között megrendezett 4. találkozójáról és konferenciájáról (2011/4.)
Szikinger István A posztkommunista ügyészség „Magyarország” (2000/1.)
Szikszay Tibor Hogyan láttam a szakvizsgát? (1993/1.)
Szinay István - Piskóthy László A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettének gyakorlati problémái (1997/6.)
Szirovicza Petra Gyakorlati nehézségek a közérdekű munka végrehajtásában (2013/6.)
Szlahy-Hajdár Csaba Gabi (1994/5.)
Szombati Róbert Az új büntetőeljárási törvény és az angolszász minta (2014/6.)
Szőke István A határőrség tevékenysége a feketegazdaság elleni harcban (1996/1.)
Sztancs Edit A törvényes vád mint a büntetőeljárás elengedhetetlen feltétele (2011/5.)
Szűcs András A közérdekű munka elévülésével kapcsolatos egyes értelmezési kérdésekről (2007/3.)
Szűcs András Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásáról (2009/6.)
Szűcs András Jogalkalmazási problémák a büntetés-végrehajtási bíró közérdekű munkával kapcsolatos eljárásaiban (2010/3-4.)
T. Litovkina Anna Aki a humort szereti, rossz ügyvéd nem lehet? (Interjú Fenyvesi Csaba ügyvéddel, a Jog humora című kötetről) (2009/2.)
Takács István - Kecskeméti Gyula Gazdasági bűnöző - avagy homo oeconomicus? (Könyvismertetés Gál István László Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak című könyvéről) (2008/1.)
Takácsné Diófási Ágnes Az ügyész szerepe a demokratikus társadalom építésében (1996/5.)
Takácsné Diófási Ágnes Hollands-Midden megye főügyésze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1996/1.)
Talabosné Lukács Nikolett A homoszexualitással kapcsolatos bűncselekmények jelenlegi helyzete hazánkban, különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre (2013/1.)
Talabosné Lukács Nikolett A bűn problematikája Oscar Wilde néhány művében (2014/3-4.)
Tamási Erzsébet Jogok és pofonok – A svéd testi fenyítés elleni törvény és hatékonysága (2004/1.)
Tamási Pál Fórum (1994/4.)
Tamási Pál Elköszönő (1997/6.)
Tamási Pál Karlsruhe negyedszer (1995/4.)
Tánczos Ágnes Ne bis idem – az Európai Unió Bíróságának döntéseiben/Ne bis idem in der Rechtsprechnung Des Europäischen Gerichtshof (2015/6.)
Temesi László Skinheadek által elkövetett bűncselekmények jogi minősítésének kérdései (1994/1.)
Temesi László A gyermek- és ifjúságvédelmi szakágban felmerült néhány időszerű jogértelmezési kérdés elemzése (2000/5.)
Tessényi Judit - Kovács Péter Szerencsejáték és bűnözés kapcsolatának vizsgálata (2015/1.)
Teszár László Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog (2000/4.)
Teszler Dániel - Lőrinczy Judit Beszámoló az ÜOE Baranya Megyei Tagozatának a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettével kapcsolatban tartott konferenciájáról. (2007/1.)
Than Alexandra Katalin Az elektronikusan ellenőrzött büntetés-végrehajtás Svájcban, különös tekintettel Basel kantonra (2007/5.)
Thomas Weigend Büntetőeljárási rendszerek a szervezett bűnözés kihívásával szemben (1997/1.)
Tihanyi Dániel Az orvhalászat egyes kérdéseiről (2013/6.)
Tihanyi Dániel A szervezetben lévő alkohol jelenlétének kimutatása (2012/5-6.)
Tilk Ferenc Büntető perjogi jogelvek és az ügyészség az 1896. évi Bűnvádi Perrendtartás tükrében (2001/5.)
Tilki Katalin A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata (2004/1.)
Tilki Katalin Az ipari katasztrófák kriminalitása (2012/1.)
Tilki Katalin A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (A VAHAVA project zárójelentésének ismertetése) (2006/4.)
Tilki Katalin A helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben (2010/1.)
Tilki Katalin A környezetvédelem szervezete és jogi eszközei (2015/6.)
Tilki Katalin A környezetvédelemről (2004/3.)
Tilki Katalin A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből (2012/2.)
Tilki Katalin A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben (2009/2.)
Tilki Katalin Tények a globális klímaváltozásról és a környezetvédelmi szabálysértési jogról (2007/3.)
Tilki Katalin Beszámoló egy könyvbemutatóról (2005/3.)
Tilki Katalin Könyvismertetés: Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve (2005/3.)
Timár Anikó A konferencia záró előadása (2010. különszám)
Timár Anikó A közép- és kelet európai ügyészi egyesületek regionális konferenciája az ügyészség és az ügyész polgári jogi felelőssége tárgyában. (2009/1.)
Tisza Tamás A pártatlan bírósághoz való jog a szabálysértési eljárásban az Alkotmánybíróság döntéseire tekintettel (2009. különszám)
Tisza Tamás A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről - különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira (2011/5.)
Tisza Tamás Az ügyész megváltozott szerepe a közigazgatási hatósági eljárás során bekövetkezett törvénysértések terén a vizsgálat tekintetében (2013/6.)
Tisza Tamás Az ügyészi törvényességi ellenőrzés mint a „jó közigazgatás” egyik külső kontrollja (2014/6.)
Tisza Tamás A büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység Európában – különös tekintettel a közigazgatással kapcsolatos ügyészi szerepre (2015/6.)
Tisza Tamás A büntetőügyben elrendelt zár alá vétel polgári jogi hatásáról (2008. különszám)
Tisza Tamás Észrevételek a közlekedési szabályszegések közigazgatási büntetőjogi felelősségéről – avagy a közigazgatási bírság mint a jogkövetés Janus-arcú őre (2010. különszám)
Tóth Eufrozina Zita Ügyészség Brandenburgban (2001/1.)
Tóth Éva „Szabadíts meg a Gonosztól!” A távoltartás dilemmái (2011/4.)
Tóth J. Zoltán Önkényuralmi jelképek vs. szólásszabadság – Az Alkotmánybíróság 4/2013. (II. 21.) AB határozata az önkényuralmi jelképek használatáról (2013/3-4.)
Tóth J. Zoltán Emberi jogtalanság az 1984-ben – a legsötétebb utópia (2010/5.)
Tóth Mihály A pénzmosás Magyarországon – avagy fantomból valóság (1998/6.)
Tóth Mihály Érvek az ügyészség Kormány alá rendelése mellett (1999/6.)
Tóth Mihály Büntetőjogi szilánkok (1994/1.)
Tóth Mihály Néhány bevezető megjegyzés Alexander Deak írásához (1995/3.)
Tóth Mihály Néhány észrevétel a bűnügyi tudományok oktatásának és művelésének helyzetéről (2012/1.)
Tóth Mihály Szilánkok a pénzhamisításról (1996/4.)
Tóth Mihály Szilánkok II. (1994/2.)
Tóth Mihály Szilánkok III. (1994/3.)
Tóth Mihály Szilánkok IV. (1994/4.)
Tóth Mihály Szilánkok V. (1994/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/1.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/4.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/5.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1996/2.)
Tóth Mihály Téli szilánkok (1995/2.)
Tóth Orsolya A megtévesztés jogi természete (2011/2.)
Tóth Tamás Az Alkotmánybíróság tévedése – az 1/1994. (I. 7.) AB határozat (1994/2.)
Tóth Tamás Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011 (2015/2.)
Tóth Tamás Gondolatszikrák a Magyar Köztársaság Ügyészsége Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéhez (1993/1.)
Tóth Zsuzsanna A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek jogi helyzete és kezelése (2015/6.)
Tóth-Zsámboki Judit A poligráf alkalmazási lehetőségei a büntetőeljárásban (2013/6.)
Tóth-Zsámboki Judit Váry Albert emléknap Csengődön (2013/3-4.)
Tóthné Demus Mária Új kihívások a hazánkat érintő illegális migráció kezelésében (2005/3.)
Tóthné Magyari Csilla Töprengések a Btk. 290. § (5) bekezdése szerinti csődbűntettről (1996/1.)
Törő Andrea Büntetőeljárásbeli bizonyításelméletek és a külföldi bizonyíték (2014/3-4.)
Törő Andrea A nemzetközi bűnügyi együttműködés kezdetei (2010/6.)
Törő Andrea Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben/Evidence transfer within European Criminal Cooperation (2015/6.)
Törő Andrea The european evidence warrant – legal regulation and anticipated effect (2008. különszám)
Törő Andrea A THEMIS-találkozóról – Beszélgetés Csabai Orsolyával, Fodor Péter Dániellel és Halmos-Józsa Katalinnal (2011/6.)
Törőcsik László A közösségi jog és a közigazgatási jogi, valamint a magánjogi ügyészi tevékenység (2004/1.)
Törőcsik László Tagállami bíróság által hozott jogerős ítélet és a közösségi jog viszonya – Az Európai Bíróságnak a Lucchini- és az Olimpiclub-ügyben hozott ítélete (2010/1.)
Török Zsolt A katonai büntetőjogról – szubjektíven, szelíden (2013/2.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 1. rész (2010/2.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 2. rész (2010/3-4.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 3. rész (2010/5.)
Török Zsolt A magyar büntető bíró és a vádelv (2008/4.)
Török Zsolt Az új büntetőeljárási törvény tervezetéről bírói nézőpontból, avagy átléphető-e a Rubicon? (2014/3-4.)
Török Zsolt Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok értékelése a bíróság előtt (2005/6.)
Turi András A korrupció elleni fellépés Bajorországban (1997/3.)
Udvaros Judit A hitelező előnyben részesítésének bűntette a hatályos német büntetőjogban (1994/1.)
Udvaros Judit Gondolatok az ügyész cégjogi jogosítványainak átrendeződéséről (1998/4.)
Udvaros Judit Beszámoló az EUROFEDOP Igazságügyi Szakbizottságának 1996. november 7-én Luxemburgban rendezett konferenciájáról (1997/1.)
Udvaros Judit Német, osztrák és svájci jog magyar szemmel (1997/6.)
Udvaros Judit Szakmai tapasztalatok Németországból (1996/3.)
Utasi Judit A gyűlölet-bűncselekményekről (2011/5.)
Utasi Judit Gondolatok a szólásszabadságról Shakespeare A velencei kalmár című drámája ürügyén (2010/6.)
Vadász Viktor A számítógép demisztifikálása (2010/2.)
Vadász Viktor A szabad bizonyítás elve és a bizonyítékok felhasználásának törvényi tilalma (2009/6.)
Vajcs Nikoletta A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései (2012/5-6.)
Vajkai Edina Ildikó Migrációs tendenciák napjainkban – A 21. század migrációs folyamatainak tanulmányozásához (2015/6.)
Varga Bálint Zsolt A felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos tapasztalatok a civil szervezetek ellenőrzése körében (2013/6.)
Varga Éva Ombudsmani tapasztalatok a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben (2013/2.)
Varga László Quid est veritas, avagy egy teljesebb igazság felé … (Dr. Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban című könyvének bemutatása) (2008/3.)
Varga Zoltánné Jelentés a svájci-magyar igazságügyi együttműködés keretében szervezett ügyészségi tanulmányútról (2000/1.)
Varga Zs. András A magánjogi felelősség elméleti háttere (2010. különszám)
Varga Zs. András A személyiségi jogok védelme a Ptk. kodifikációja tükrében (2000/5.)
Varga Zs. András Az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről (Beszámoló az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6. üléséről). (2005/5.)
Varju László A jogi személy vezető tisztségviselőjének helyzete a különleges végrehajtási eljárásban, avagy a rendbírság és a pénzbírság viszonya (2012/2.)
Varró Krisztián A megalapozott gyanú közlésének időpontja és az ezzel kapcsolatos dilemmák (2008/1.)
Végh Tamás A német államügyészség szervezeti felépítése és a büntetőeljárásban betöltött szerepe (2008/2.)
Venczl László Különleges katonai tanácsok működése az Amerikai Egyesült Államok terrorizmus elleni küzdelmében (2002/2.)
Venczl László A nemzetközi fegyelmi kódex alternatívája (2006/2.)
Venczl László EU Genocide Network (2011/1.)
Venczl László Nem csak az ENSZ haderőre gondolok … (1995/3.)
Venczl László Nemzetközi igazságszolgáltatás 1977 (1997/5.)
Venczl László Schengen a gyakorlatban (1999/1.)
Venczl László Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2002. évi londoni konferenciáján történt részvételről (2002/4.)
Venczl László A Nemzetközi Egyesület hírei (2001/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/2.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület etikai kódexének tervezete a szakmai követelményekről, valamint az ügyészek alapvető jogairól (1998/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület Hírei (2001/3.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) (2007/1.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének hírei (1999/5.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének Konferenciája (2000/6.)
Venczl László Rövid beszámoló a 2002. évi Kriminálexpo eseményeiről (2002/5.)
Venczl László Beszámoló egy külföldi tanulmányútról (1996/5.)
Vesszős Gergely Az Európai Ügyészség – Átmeneti gyógyír vagy a tartós megoldás? (2014/5.)
Vida Angéla Javaslatok az új Ütv-hez (2011/3.)
Vida József A szerzői jog büntetőjogi védelmének néhány gyakorlati kérdése, különös tekintettel a zeneművekre (2005/5.)
Vidékiné Farkas Anikó A pénzmosásról (1995/2.)
Vidékiné Farkas Anikó A francia rendőrség szervezett bűnözés és pénzmosás elleni fellépése (1996/6.)
Vidékiné Farkas Anikó A német rendőrség szervezett bűnözés elleni fellépése (1996/4.)
Vidor László A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (Észrevételek Góth Kármen cikkéhez) (2009/1.)
Vidus Tibor A Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai a feketegazdaság elleni fellépésben (1995/5.)
Vigh Edit Az ügyész mint speciális perbeli jogalany (2013/1.)
Vigh Edit Gondolatok a kötelmi jog kereteit kinövő élettársi jogviszony családi jogi jellegéről (2014/6.)
Vígh József Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/4.)
Vígh József Gondolatok egy kézikönyv margójára (2004/4.)
Vincze Eszter Gyengébb nem – enyhébb büntetések? (Nőkkel szemben alkalmazott szankciók és kínzási nemek a középkorban és az újkorban) (2008/2.)
Vincze Miklós A katonai büntetőjog kétezer éves tükre (De re militari) (2006/6.)
Violáné Sümegi Kornélia Az alapítványok működésének törvényessége (1996/4.)
Virág György A családon belüli erőszakról (2004/1.)
Vitéz Miklós Jogértelmezési probléma vagy joghézag? (1995/4.)
Vokó György A pártfogó felügyelő szerepe a bűnügyi tudományokban (2006/6.)
Vókó György A büntető felelősségre vonás megújulásának útjáról (2010/6.)
Vókó György A büntetés-végrehajtás időszerű kérdései (2001/2.)
Vókó György A büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyészi feladatok a világon (1995/4.)
Vókó György A büntetés-végrehajtást övező szükséges garancia és kontroll rendszerről (1994/5.)
Vókó György A fogva tartottakkal való emberséges bánásmód aktualitásai. Javaslatok az Egyesült Királyságnak. Ellenszerek a rendőri túlkapásokra. (2003/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk I. rész (2008/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk II. rész (2008/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk III. rész (2008/4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IV. rész (2008/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk V. rész (2008/6.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VI. rész (2009/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VII. rész (2009/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VIII. rész (2010/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IX. rész (2010/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk X. rész (2010/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XI. rész (2011/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XII. rész (2011/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIII. rész (2012/2)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIV. rész (2012/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XV. rész (2013/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XVI. rész (2013/2.)
Vókó György A bv. ügyész múlt századi feladatairól (1995/3.)
Vókó György Az államügyészség helye az állami szervek rendszerében Oroszországban (2009/6.)
Vókó György Börtönviszonyok tanulmányozása Németországban (2001/5.)
Vókó György - Kurdi Tímea A bánásmóddal kapcsolatos fogvatartotti jogok érvényesülése a rendőrségi fogdákban (2002/5.)
Weidemann János Az Alkotmánybíróság döntése a legfőbb ügyész – katonai büntetőeljárásra történő – ügyészkijelölésre vonatkozó jogosultságáról (2015/2.)
Werner Roth Az ügyészi függetlenség – német szemmel (1997/1.)
Werner Roth Német-magyar gazdasági büntetőjogi konferencia (Balatonlelle, 1998. október 8-10.) (1999/1.)
Wetzel Tamás Az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum és a hazai kezdeményezések (2009/3-4.)
Wichmann Ákos Felvételi feladatsor jogi egyetemek számára (2006/5.)
Windt Szandra Az embercsempészéssel kapcsolatos büntetőügyek aktuális problémái (2015/1.)
Windt Szandra A hazánkban áldozattá vált külföldiek jellemzői az ERÜBS alapján (2009/5.)
Windt Szandra Lépések a közös migrációs politika felé (2004/6.)
Windt Szandra Kerezsi Klára, Finszter Géza, Kó József, Gosztonyi Géza: Nagyvárosi bűnözés, bűnmegelőzés Budapest V., IX., XXII. kerületében (Recenzió) (2003/6.)
Windt Szandra A családon belüli erőszak aktuális kérdéseiről (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. január 28. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/1.)
Windt Szandra Merre jár az igazságszolgáltatás Európában? (Egy konferencia margójára) (2004/6.)
Woody Lawman A könyvelő (1994/3.)
Woody Lawman Öngól (1994/2.)
Yves Charpenel Civil Liability of the Frech Prosecution Service (2010. különszám)
Zsilka László A hamis vád és a hamis tanúzás nyomozásának kérdései (2008/1.)

A legfőbb ügyész indítványa és a 383/G/2003. AB határozat (2004/1.)

Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán (2015/2.)

A határozatok kijavításának lehetőségei a büntetőeljárásjogban (2012/3.)

Az európai elfogatóparancsról egy ír elkövető magyar ügye kapcsán (Interjú Bárd Petrával) (2008/2.)

Királyi vádlók szabályzata (1995/4.)

Riport a sértetti jogi képviseletről (Beszélgetések dr. Skapinyecz János ügyvéddel) (2007/3.)

Nők aránya az ügyészségen (1995/5.)

Az Országos Kriminológiai Intézet Hírlevele (2003/2.)

Az Országos Kriminológiai Intézet tájékoztatása a 2000. év második félévi kutatásairól, a nemzetközi tudományos életben való részvételről (2001/1.)

Nők aránya a rendőrségen (1995/5.)

A jogi szakvizsgáról (Interjú dr. Erdélyi Katalinnal, az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottság Titkárságának osztályvezetőjével) (2005/5.)

A köz szolgálatában: dr. Harcz Anikó és dr. Sámi Jolán beszélgetése a legfőbb ügyésszel (1993/1.)

A Köztársasági Elnök Úr csapatzászlót adományozott a Katonai Főügyészségnek – Dr. Kovács Tamás ünnepi beszéde (2002/4.)

A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiája 2014-2020 (2013/3-4.)

A Legfőbb Ügyészség sportkörének tájékoztatója (2000/2.)

A Magyar Ügyészképző Központ felállításáról (2006/2.)

Akinek zsebében volt a marsallbot. Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2010/6.)

Az ügyészi szervezet és az ügyész polgári jogi felelőssége Európában (2010/2.)

Bács-Kiskun megye ügyészségei (Dr. Nánási Lászlóval, a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2005/4.)

Békés megye ügyészségei (Dr. Veress Gabriellával, a Békés Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2007/2.)

Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2006/6.)

Dr. Kránitz Marianntól búcsúzunk (2006/4.)

Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)

Heves megye ügyészségei (Dr. Misi Lászlóval, a Heves Megyei Főügyészség főügyész-helyettesével beszélgettünk) (2007/3.)

Hogyan tovább? Az ügyészség jövőjéről – Beszélgetés dr. Polt Péter legfőbb ügyésszel (2011/1.)

Hová tartozzék a lengyel ügyészség? (1998/5.)

In Memoriam Dr. Pusztai László (1996/1.)

In Memoriam: Dr. Ágai György (2011/4.)

Kovács Tamás legfőbb ügyész megnyitó beszéde az Ügyészség Napján (2009/3-4.)

Közlemény a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatról (2000/1.)

Nekrológ, Dr. Steffler Sándor halálára (2002/6.)

Pigniczki Józseftől búcsúzunk (2006/1.)

Sólyom László köztársasági elnök köszöntője az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)

Vargha Ferenc jubileum (2008/6.)

Az uniós legfőbb ügyészek szervezete (2011/3.)

Berlini Nyilatkozat – Európában a kábítószer- és szervezett bűnözés elleni harc terén való fokozott együttműködésről (1994/6.)

EUROJUSTICE 2010 (2010/6.)

Nemzetközi gazdasági bűnözés – amerikai tapasztalatok (1996/2.)

A Complex Wolters Kluver csoport legújabb kiadványai (2010/3-4.)

Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban (2014/2.)

Beszámoló Barabás A. Tünde Épített környezet - Bűnözés - Szituációs bűnmegelőzés című könyvéről (2009/1.)

Bűntények a könyvtárszobából (Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához) (2010/2.)

Családi iszonyok (szerk.: dr. Virág György) (2006/1.)

Könyvajánló: Szakvizsga előtt, szakvizsga után (2011/3.)

Könyvérdekességek (2010/6.)

Könyvismertető: Kriminalisztika I-II. (2004/4.)

Szakirodalmi válogatás (2011/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2011/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/3.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/4.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/5.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/5.)

A „Közösségi” bíróság és ügyészség munkacsoport jelentése – angolszász jellegzetességek (2010/3-4.)

A katonai ügyészség tevékenységét érintő változások a Szlovák Köztársaság jogi rendszerében (Részletek Mikulas Gardeczky ezredes, a szlovák legfőbb ügyész helyettes, katonai főügyész előadásából. Elhangzott a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2005. szeptember 2-i ülésén) (2005/6.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései I. rész (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2004/6.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései III. rész Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2005/1.)

A különleges szakértelem kérdése a bűnösség bizonyításában (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004 júniusában megtartott szakértői kerekasztal-megbeszélésről) (2004/5.)

A pótmagánvádról (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. október 16-án megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/6.)

A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos büntetőjogi és közigazgatási tapasztalatok (Országos Kriminológiai Intézet, 2003. november 27.) (2003/6.)

Az elektronikus bizonyítékszerzés (Konferencia beszámoló) (2010/1.)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) által szervezett VIII. THEMIS versenyről (2013/3-4.)

Beszámoló „Az egységes és hatékony közlekedési jogalkalmazásért” program első szakmai találkozójáról (2006/2.)

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2007/3.)

Beszámoló az INFOLABOR – Az elektronikus bizonyítékszerzés helye és szerepe a büntetőeljárásban című konferenciáról (2010/2.)

Büntetőeljárás a gyakorlatban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. május 24-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/4.)

Bűncselekmények Áldozatainak Napja (Beszámoló) (2005/2.)

Gondolatok az állatvédelemről (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. február 26. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/2.)

II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia (2009/2.)

Ismertető az OKRI szakmai napjairól (Dr. Nagy László - Dr. Póczik Szilveszter: A lakásmaffiáról) (2003/6. szám)

Kerekasztal-beszélgetés az online terrorizmusról (2010/2.)

Kerekasztal-beszélgetés a környezetvédelemről (2008/2.)

Kerekasztal-beszélgetés az ügyészség és a rendőrség együttműködéséről, valamint az ügyész és a nyomozó kapcsolatáról (2010/6.)

Ki ölte meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács-Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009/1. szám)

KRIMINÁLEXPO 2014. 20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás (2014/5.)

Kriminálexpo '94 (1994/1.)

Kriminálexpo '94 (1994/4.)

Miért ölték meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács- Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009. tizenhatodik évfolyam, 3-4. szám)

Nyári Kriminológiai Szeminárium, Pécs. 2006. június (beszámoló) (2006/4.)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Különös tekintettel a Perjátszó Kör díszelőadására) (2009/2.)

Perbeszédverseny (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. november 15-én történt beszélgetésről) (2005/1.)

Technológiai segítség a büntető eljárásban – az ausztrál Queensland-i rendőrség képviselőjének előadása (2002/1.)

A Kriminálexpo It-Sec 2004 főbb eseményei (2004/5.)

A Kriminálexpo programja (2002/4.)

A krimitől a kriminalisztikáig. Interjú dr. Ibolya Tiborral (2011/2.)

A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei (1999/2.)

Az „Ügyészek az Igazságszolgáltatásért” Alapítvány felhívása (2012/1.)

Az Eurojustice Konferencia konklúziói (2004/6.)

Az országos gyermekrajz verseny eredményhirdetése (1999/3.)

Az Ügyészek Lapjában meghirdetett novellaíró-pályázat győztesei (2008/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2001. december 5-ei Küldöttközgyűlésén megválasztott tisztségviselők névsora (2002/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete által meghirdetett országos gyermekrajzverseny eredményhirdetése (2000/3.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Bizottságának Ügyrendje (2001/1.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 1999. évi programja (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 2006. évi beszámolója (részlet) (2007/5.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az 1998. évben végzett munkáról (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az Egyesület 1994. évi munkájáról és az 1995. évi legfontosabb feladatairól (1995/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének bizottságai és tisztségviselői 2005. április 1-jétől (2005/4.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének módosított alapszabálya (2002/2.)

Beszámoló az 1993. évben végzett munkáról (1994/1.)

Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete 1996. évi tevékenységéről (1997/3.)

Bizalmi index (2007/5.)

Bűnügyi novellaíró pályázat 2007 (2007/2.)

Egyesületi kirándulás a kárpátaljai és a máramarosi magyar emlékekhez (2006/2.)

Etikai Kódex - az Ügyészek Országos Egyesületének szabályzata az ügyészek alapvető jogairól, kötelességeiről és felelősségéről (2001/3.)

Hogyan tovább? (Interjú dr. Máriánné dr. Molnár Máriával, az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével) (2005/5.)

III. A Dunántúli Ügyészségi Sporttalálkozó győztesei sportáganként (2007/6.)

Karlsruhe (2009/3-4.)

Korszerűsödő igazságszolgáltatás (Sajtóközlemény 2005. február 24.) (2005/2.)

Köszönet Dr. Gödöny Józsefnek (1999/2.)

Kriminálexpo 2004 (Beharangozó) (2004/3.)

KRIMINÁLEXPO 2010 (2010/5.)

KRIMINÁLEXPO 2010- Program (2010/6.)

KRIMINÁLEXPO 2012 (2012/4.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/4.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/5.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2006 (Programajánló) (2006/5.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (2008/2.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (Visszatekintés) (2008/3.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (2009/2.)

Kulturális és egyesületi hírek (2007/2.)

Kulturális örökségünk védelme (2006/1.)

Működik az ÜOE honlapja! (2002/2.)

Összefoglaló a Kriminálexporól (2007/1.)

Sporttalálkozó (2006/2.)

Tájékoztató a Kriminálexpo Nemzetközi Konferencia és Szakkiállításról (1999/2.)

Tanuljunk nyelveket! (Interjú Szalmasági Évával, a Bron-Y-Aur elnökével) (2005/5.)

Tisztújítás a Magyar Jogász Egyletben (1999/1.)

Tisztújítás és alapszabály-módosítás (1999/1.)

Tudomány a gyakorlat szolgálatában. Kriminálexpo 2012 (2012/4.)

Ügyészi Egyesületek Első Világkonferenciája (2015/3-4.)

Válogatás a Nemzetközi Ügyészi Egyesület 2001 szeptemberében Sydney-ben tartott konferencián elhangzott előadásokból (2002/1.)

Jogos kérdés. Egy hivatalos személy elleni erőszakról (2009/5.)