Fogalmazói álláshelyek 2024!

 

Magyarország Legfőbb Ügyésze a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdetett országszerte összesen 40 ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére határozatlan időre. Az ügyészségi fogalmazó kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg legfeljebb hat hónap próbaidő is kikötésre kerül.

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet.

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni lehet 2024. május 27. napjától a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével 2024. július 12. napjáig.

A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott elérhetőségeken kérhetnek.

A pályázat itt érhető el.