Érdekességek - Gyakran ismételt kérdések


 

 

 

Hogyan jelenhet meg írásom az Ügyészek Lapjában?

 

 

A Szerkesztőség a különböző jogterületek elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatos tanulmányok közlését vállalja. Az írás nem állhat ellentétben az Ügyészek Országos Egyesületének Alapszabálya preambulumában megfogalmazott célokkal.

A kéziratot e-mailen kell a Szerkesztőséghez eljuttatni a kiss@okri.hu címre.

A tanulmányok/cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 30 000 leütést. Szövege MS Word doc formátumban készülhet, ajánlott betűtípus Times New Roman (TNR), betűméret 12 pt.

A közlésre szánt tanulmányban/cikkben kérjük feltüntetni a szerző(k) nevét, a munkahely(ek) pontos megnevezését, a szerző(k) munkahelyi beosztását, tudományos fokozatát, egyebekben a szerző(k) e-mail címét, valamint a munkahely pontos levelezési címét.

Végjegyzettel ellátott tanulmányokat nem fogadunk el, és felhasznált irodalmat se csatoljanak a tanulmányokhoz. A hivatkozások lábjegyzetben történjenek, az alábbi példának megfelelően:

1. Bárd K.: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlöny-kiadó, Budapest, 2007, 197. o.

2. Uo.

3. Hermann, J.: A büntetőeljárás reformja Kelet- és Nyugat-Európában. Magyar Jog, 1993/6., 304–305. o.

4. Farkas Á.: A büntetőeljárás reformja és a bűnmegelőzés. In: Gönczöl K. (szerk.): Büntetőpolitika, bűnmegelőzés. ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszéke, Budapest, 1994, 9–29. o.

5. Bárd: i. m. 76. o.

Kép közlésére technikai okokból nincs lehetőség, táblázat és grafikon – a kézirat terjedelmével arányosan és a kiadvány méretét figyelembe véve – kizárólag fekete-fehér színben, szerkeszthető (MS Word–Excel „chart” objektum) formában ábrázolható.

A Szerkesztőség a kéziratot stilizálhatja.

Az Ügyészek Lapja másodközlést nem vállal.

A Szerző a tanulmányának/cikkének megküldésével hozzájárul, hogy írásműve az Ügyészek Lapja weboldalán nyilvánosságra kerüljön.

Közlési feltételek

A Szerkesztőség a különböző jogterületek elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatos tanulmányok közlését vállalja. Az írás nem állhat ellentétben az Ügyészek Országos Egyesületének Alapszabálya preambulumában megfogalmazott célokkal.

A kéziratot e-mailen kell a Szerkesztőséghez eljuttatni a kiss@okri.hu címre.

A tanulmányok/cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 30 000 leütést. Szövege MS Word doc formátumban készülhet, ajánlott betűtípus Times New Roman (TNR), betűméret 12 pt.

A közlésre szánt tanulmányban/cikkben kérjük feltüntetni a szerző(k) nevét, a munkahely(ek) pontos megnevezését, a szerző(k) munkahelyi beosztását, tudományos fokozatát, egyebekben a szerző(k) e-mail címét, valamint a munkahely pontos levelezési címét.

Végjegyzettel ellátott tanulmányokat nem fogadunk el, és felhasznált irodalmat se csatoljanak a tanulmányokhoz. A hivatkozások lábjegyzetben történjenek, az alábbi példának megfelelően:

1. Bárd K.: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlöny-kiadó, Budapest, 2007, 197. o.

2. Uo.

3. Hermann, J.: A büntetőeljárás reformja Kelet- és Nyugat-Európában. Magyar Jog, 1993/6., 304–305. o.

4. Farkas Á.: A büntetőeljárás reformja és a bűnmegelőzés. In: Gönczöl K. (szerk.): Büntetőpolitika, bűnmegelőzés. ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszéke, Budapest, 1994, 9–29. o.

5. Bárd: i. m. 76. o.

Kép közlésére technikai okokból nincs lehetőség, táblázat és grafikon – a kézirat terjedelmével arányosan és a kiadvány méretét figyelembe véve – kizárólag fekete-fehér színben, szerkeszthető (MS Word–Excel „chart” objektum) formában ábrázolható.

A Szerkesztőség a kéziratot stilizálhatja.

Az Ügyészek Lapja másodközlést nem vállal.

A Szerző a tanulmányának/cikkének megküldésével hozzájárul, hogy írásműve az Ügyészek Lapja weboldalán is nyilvánosságra kerüljön.