Érdekességek - Gyakran ismételt kérdések


 

 

 

Az ügyészi talárról

 

 

Az ĂźgyĂŠszi talĂĄr1.png

 

"... volnék bátor az igazságügyminiszter úr ő excellenciájának szíves figyelmébe ajánlani, hogy miután ez a javaslat különböző tárgyakról szól, nem lehetne-e az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületnek egy régi óhaját talán részben honorálni, azt tudniillik, hogy a társas bíróságok körében bírói tárgyalások formaruhában történjenek.
A bíróság részéről ma bizony - nem lévén ez előírva - a legkülönbözőbb öltözetben szoktak megjelenni és ez természetesen nem szolgál a tárgyalás méltóságának emelésére. Ezt egy egyszerű rendelettel, - a kérdésnek van ugyan sok bibéje, nagyon jól tudom -mégis el lehetne intézni."

Finkey Ferenc 

(részlet az országgyűlés felsőházának 1938. április hó 7. napi 60. ülesén ellhangzott felszólalásából)

 

Hogyan néz ki az ügyészi talár?

 

 A talár fekete színű, vékony, kevert szövet anyagú, lefelé bővülő vonalú, hosszú, alul bővülő raglánujjú kabát, selyem- (szerzs-) béléssel, a bélésben egy belső zsebbel, kívül egyszegélyes bevágott zsebekkel. Egysoros, rejtett gombolású, álló gallérral.

A többi talárhoz képest az ügyészi talárt leginkább a bordó selyemzsabó különbözteti meg, mely lefelé bővülő, alul háromszög alakú, két díszrakással ellátott nyakdísz. A zsabó a talárhoz a gallérnál rejtett patenttal kapcsolódik.

A talár hátközépen 5-5 centiméter mélységben a lapockavonalon dupla dísztűzéssel levarrt hóllal.

A talár a raglánujj bevarrási vonala és a gallér alsó széle bordó - a zsabóval megegyező - selyemmel szegélyezett.

 

Ki visel talárt?

 

Az ügyész, az alügyész és az ügyészségi fogalmazó (a továbbiakban: tárgyaló ügyész) a bírósági tárgyaláson, illetve a tárgyalóteremben tartott eljárási cselekménynél.

A tárgyalótermen kívül a tárgyaló ügyész a talárt csak a tárgyaláshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység során viselheti.

 

A talár viselése minden ügyésznek kötelező?

 

Nem, hiszen csak azon tárgyaló ügyészeknek kötelező, akik a bírósági tárgyaláson, illetve a tárgyalóteremben tartott eljárási cselekménynél járnak el (pl. helyszíni tárgyaláson nem).

Egyáltalán nem kell viselnie talárt a katonai tanács előtt eljáró katonai ügyésznek.

A tárgyaló ügyésznek sem kell viselnie talárt akkor, ha a bíró, illetve az eljáró tanács elnöke maga sem visel talárt.

 

Hogyan kell viselni a talárt?

 

A talárt begombolva kell viselni, s a talár által nem fedett ruházatnak is méltónak kell lennie a hivatáshoz.

 

A talár a tárgyaló ügyészé?

 

A tárgyaló ügyész által viselt talár az ügyészség tulajdona, s mint ilyent, köteles megőrizni és megfelelő állapotban tárolni.

A tárgyaló ügyész ügyészségi szolgálati viszonyának megszűnésekor köteles a talárt az ügyészség részére visszaszolgáltatni, kivéve ha nyugállományba vonul, vagy ha a legfőbb ügyész, a fellebbviteli főügyész, illetve a főügyész egyedi döntése alapján kivételesen megtarthatja.

A talárral kapcsolatos teendők ellátása (pl. elkészíttetés, tisztíttatás, stb.) a tárgyaló ügyész szolgálati helye szerint illetékes gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egység feladata.

 

Mi szabályozza a talár viselését?


A talár viselését, s a viselésével kapcsolatos előírásokat a 8/2015. (VI.8.) LÜ utasítás tartalmazza.