25 éves az ÜOE! - Novellaíró pályázat

 

 

A pályázat tematikája: Az ügyész, aki a munkáját hivatásnak tekinti, nem csupán dolgozik, hanem életformát, attitűdöt választ. Minden hivatást gyakorló számára eljön a nap, amikor a hivatásába vetett hite megrendül. E mélypontról valaki vagy feláll, és megőrzi az elhivatottságát, a kedvét, vagy úgy dönt, a hivatás is csak munka, „dologidő”, amin túl kell lenni, napról napra. Az ügyek mögött azonban mindig emberek és konfliktusok rejlenek – vajon elegendő a szokásos ügymenet rutinjával megoldani?

 

A pályázatnak nem célja az ügyészi munkavégzés jogszabályszerű, hiteles ábrázolásának elvárása, ugyanakkor a kiírásban rejlő konfliktus irodalmi feldolgozásánál előnyt élveznek azok a történetek, amelyek elsősorban az ügyészi, de legalábbis a bűnüldöző hivatásban felmerülő problémákkal foglalkoznak.

 

A nem jogász pályázóknak ehhez azt szükséges tudniuk, hogy az ügyészek alapvetően büntetőjogi területen dolgozó jogászok, akik a bíróságon a vádat (az állam büntetőhatalmi igényét és a sértetti oldalt) képviselik. A büntetőper célja a megtörtént eseményekhez minél közelebb álló igazság felderítése, és eszerint a vádlott elítélése vagy felmentése. A vád alapja bűncselekmény, amelyek már önmagukban történetet és konfliktust feltételeznek, a zsűri azonban nem krimit, megtörtént vagy kitalált bűnügyek irodalmi átiratát várja, hanem akár ezeken keresztül a bűnüldöző hivatásban rejlő nehézségek, buktatók, konfliktusok és azokra adott megoldások, válaszok ábrázolását.

 

Az ügyész tevékenységével kapcsolatos további információk az ügyészség, illetve Egyesületünk honlapján (www.mklu.hu, www.ugyeszek.hu) lelhetők fel.

 

A tematika figyelembe vételével magyar nyelvű, eredeti, másutt meg nem jelent (illetőleg le nem szerződött) történeteket várunk, amelyek játszódhatnak hazánkban, külföldön, de akár – a maga belső logikája szerint felépített – kitalált világban, múltban, jelenben és jövőben egyaránt. A pályázó szavatol azért, hogy a beküldött pályamunka a sajátja, arra harmadik személy semmilyen jogot nem formál. Egy szerző korlátlan számú novellával nevezhet. Társszerzőséget is elfogadunk. Pályázhat minden magában kedvet érző író, függetlenül attól, hogy jelent-e már meg irodalmi írása.

 

Terjedelmi megkötés: legalább 10 000, legfeljebb 30 000 leütés (szóközökkel együtt). A terjedelmi korlátokat megsértő pályaműveket a zsűri nem értékeli.

 

Nevezési díj nincs.

 

A pályaművek beküldési határideje: 2015. május 30. napja.

 

A pályázat eredményhirdetésére az Ügyészek Országos Egyesülete megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi küldöttgyűlésen kerül sor Budapesten, amelyre a helyezést elérő pályázók külön meghívást kapnak.

 

Díjazás:

- az első helyezett díja: 100 000 Ft,

- a második helyezett díja: 75 000 Ft,

- a harmadik helyezett díja: 50 000 Ft,

mely a pályázó választása szerint ajándékutalvány vagy pénzösszeg.

 

A zsűri fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályaművek értékelésének függvényében az első helyezést ne ossza ki, vagy megosztott díjazással éljen.

 

A pályázó – helyezés elérése esetén – a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyészek Országos Egyesülete a novellát megjelentesse az Egyesület kiadványában, az Ügyészek Lapjában, az Egyesület honlapján, amelyért a szerző – a pályamű díjazásán kívül – további anyagi ellentételezést nem támaszt. A zsűri fenntartja magának azt a jogot is, hogy amennyiben a helyezetteken kívül további, díjazásra nem, de megjelentetésre alkalmas novellát talál a pályaművek között, azok szerzőivel külön, az esetleges, Ügyészek Lapjában, az Egyesület honlapján történő közlés érdekében felveszi a kapcsolatot.

 

Megjelentetés esetén az Ügyészek Lapjának Szerkesztősége fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályaműveket – a szerző közreműködésével – megszerkessze, illetőleg korrektúrázza. A szerzőnek – megjelenés esetén – jogában áll az eredeti (polgári) neve helyett olyan írói álnevet választani, amely mások érdekeit nem sérti.

 

A pályaműveket elektronikus úton várjuk a következő e-mail címre: palyazat@ugyeszek.hu

 

A pályázat jeligés, ami azt jelenti, hogy két dokumentumot szükséges csatolni az érvényes pályázathoz:

 

    1.)

    a pályaművet tartalmazó dokumentumot kérjük a szerző által kitalált jeligére átnevezni,

    2.)

    az „adatok” elnevezésű fájlban kérjük feltüntetni: a jeligét, a pályamű címét, a szerző teljes (polgári) nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint azt a nyilatkozatot, hogy helyezés elérése esetén a megjelentetéshez hozzájárul.

 

A pályaművet tartalmazó dokumentumban a szerző kilétére utaló információ nem szerepelhet, csak a jelige. Elfogadott formátumok: RTF/DOC/DOCX. A beküldött pályamű megérkezéséről visszajelzést küldünk. A pályázattal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéseket a beküldési e-mail címen lehet feltenni.

 

A pályaműveket az Ügyészek Országos Egyesülete által felkért háromfős zsűri bírálja el.

 

Az egyes történetekről külön véleményezést a zsűrinek nem áll módjában adni.

 

A zsűri nem értékeli a jeligés beküldés szabályait megsértő vagy hiányos, illetőleg az interneten vagy más formában korábban megjelent pályázatokat.

 

A pályázathoz minden szerzőnek jó munkát és ihletet kíván az Ügyészek Országos Egyesülete!

 

A pályázati kiírás itt tölthető le.