A Finkey Ferenc-díjról


 

 

_R4A0948 (2).JPG

 

Az
Ügyészek Országos Egyesületének
Alapszabálya

 

19. §

 

(1) A küldöttgyűlés Finkey Ferenc-díjat adományozhat az egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

(2) A díj adományozására az egyesület bármely tagozata és tagja tehet javaslatot. A javaslattétel határideje a tárgyév első küldöttgyűlésének időpontja, de legfeljebb május 30. napja. A javaslatokat az Etikai Bizottság elnökéhez kell megtenni. A javaslatokat - az év első küldöttgyűlésén – az Etikai Bizottság elnöke terjeszti a küldöttgyűlés elé.

(3) A díjból évente legfeljebb 3 darab, 2000-ben legfeljebb 5 darab adományozható. Átadására a küldöttgyűlés döntése szerint az év második küldöttgyűlésén vagy ünnepélyes, illetőleg tudományos egyesületi eseményhez kapcsolódóan van lehetőség.

(4) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű emlékérem és az adományozást igazoló okirat jár.

(5) Az emlékérem 90 mm átmérőjű, bronzból készült öntvény, előoldalán az egyesület emblémájával, hátoldalán Finkey Ferenc képmásával.

(6) Az okiratot az elnök írja alá.