Finkey Ferenc-díjasok


 

 

_R4A0949 (2).JPG

 

 

2000

  

Dr. Bócz Endre

a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) első alelnöke, volt VB-tagja,

volt fővárosi főügyész

 

Dr. Édes Veronika

az Ügyészek Országos Egyesületének volt alelnöke (1994-1998),

majd gazdasági titkára (1998-2001),

a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze

 

Dr. Györgyi Kálmán 

volt legfőbb ügyész

(legfőbb ügyész 1990 – 2000. március 6. napja között)

volt büntetőjogi kodifikációért felelős miniszteri biztos

egyetemi docens

 

Dr. Kovács Tamás 

nyugalmazott legfőbb ügyész

(legfőbb ügyész 2006. október 9. – 2010. december 13. napja között),

altábornagy,

volt legfőbb ügyész helyettes és katonai főügyész

 

Dr. Wilhelm Illbruck

a Német Szövetségi Legfőbb Ügyészség (Karlsruhe) nyugalmazott ügyésze,

az Ügyészek Országos Egyesülete delegációjának koordinátora

 

Werner  Roth

Wiesbaden tartomány (Németország) volt főügyésze, 

szakmai kapcsolattartó

 


 

2002

 

Dr. Hajdú Mária

az Ügyészek Országos Egyesületének alapító tagja (1990) és első elnöke (1990-2001),

a Nemzetközi Ügyészi Egyesüle t (IAP) alapító tagja és első elnöke(1995-1996),

a Fővárosi Főügyészség magánjogi és közigazgatási jogi osztály osztályvezető ügyésze

 

Dr. Hegedűs András

az Ügyészek Országos Egyesületének alapító tagja (1990) és ügyvezető titkára, alelnöke (1990-2000), majd elnöke (2000-2002),

a Kriminálexpo létrehozója,

a Budaörsi Városi Ügyészség volt vezetője,

BM helyettes-államtitkár volt majd a PSZÁF főosztály vezetője

 

Dr. Tóth Tamás

Békés megyei főügyészhelyettes,

az Egyesület alapító tagja (1990),

e díjat posztumuszként kapta meg (elhunyt: 1998-ban)

 2003

  

Dr. Fónay Tamás

az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke (2002-2005),

a Siklósi Városi Ügyészség korábbi vezető ügyésze,

 

Dr. Lovas Katalin

az Ügyészek Országos Egyesületének ügyvezető alelnöke (2002-2005),

fővárosi főügyészségi ügyész, volt kerületi vezető ügyész

 

Nicholas R. Cowdery AM Q. C. (királyi tanácsos)

a Nemzetközi Ügyészi Egyesület volt elnöke,

Ausztráliában Új Dél-Wales nyugalmazott legfőbb ügyésze

 
2010

  

Karl Wilhelm Klein

a Szövetségi Legfőbb Ügyészség (Karlsruhe) Sportközösségének vezetője,

az Ügyészek Országos Egyesülete küldöttségének koordinátora

 

Prof. Dr. Vókó György

az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Bizottságának elnöke (1999-),

az Ügyészek Országos Egyesületének alapító tagja (1990),

a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályának korábbi osztályvezetője

 

Dr. Venczl László

az Ügyészek Országos Egyesületének nemzetközi alelnöke (1995-2010),

a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) Végrehajtó Bizottságának volt tagja (2001-2010),

IAP Senator (2010-),

a Katonai Főügyészség főosztályvezető-helyettes ügyésze, ezredes

 

Pamuki Gábor

a Budapesti Katonai Ügyészség

igazságügyi nyomszakértője és bűnügyi technikusa

 


 

2012

 

Dr. Máriánné dr. Molnár Mária


Dr. Máriánné dr. Molnár Mária asszony, az ÜOE korábbi elnöke az alapítás óta tagja Egyesületünknek. A Hajdú-Bihar megyei tagozat vezetője, 1998-tól 7 éven keresztül kulturális ügyvivő, 2002 és 2005. évek között belső kapcsolatok alelnöke, majd 2005-től 6 éven keresztül az ÜOE elnöke volt. Az elnöki tisztségről történt leköszönését követően 2011. óta az Etikai Bizottság tagja. Önmagában dr. Máriánné dr. Molnár Mária asszony az egyesületünkben betöltött ezen tisztségei is kifejezik, hogy milyen jelentős szerepet tölt, töltött be az ÜOE életében. Természetesen ezen tisztségek betöltése időszakában a kellemes pillanatok mellett számos esetben előfordultak embertpróbáló helyzetek. Dr. Máriánné dr. Molnár Mária asszony ezeket a próbatételeket tisztességgel, mindig az ÜOE céljait szem előtt tartva teljesítette, s ezért a lelkiismeretes munkáért tisztelet illeti. Ezt a tiszteletet civil szervezetünk, Egyesületünk a Finkey Ferenc Díj adományozásában fejezte ki.

 

A Finkey Ferenc díjas dr. Máriánné dr. Molnár Mária.jpg     A Finkey Ferenc díjban részesült dr. Máriánné dr. Molnár Mária.jpg

 

Dr. Fazekas Géza

 

Dr. Fazekas Géza úr majd 10 évig, 2007-ig látta el az ÜOE Békés Megyei Tagozatának vezetését. Ezalatt az idő alatt felpezsdítette a békés megyei tagozati életét. Sokrétű, színes programok szervezésével sikerült megmutatnia a kollégáknak, hogy milyen előnyökkel jár az egyesületi tagság, ennek eredményeként a megyében az ügyészi kar több mint 90 %-a csatlakozott tagként az egyesülethez.

Az egyesület testületeiben, a választmányban, de az elnökségben is nagy aktivítást mutatott. Kulturális ügyvivőként dr. Fazekas Géza úr volt az, aki feltérképezte az alkotó ügyészeket, illetve az ügyészségi alkotókat, akiket mint szervezetünk értékes tagjait aztán az Ügyészek Lapjában megjelent interjúk, illetve kiállítások keretében mutatott be. Nagy szerepe volt az utóbbi Kriminálexpok, illetve annak keretében a nagysikerű próbatárgyalásos játékok megszervezésében.

 

Finkey Ferenc-díjasunk - dr. Fazekas Géza 2.jpg     Finkey Ferenc-díjasunk - dr. Fazekas Géza.jpg

 

Dr. Panyi Béla

 

Dr. Panyi Béla úr alapító tagja egyesületünknek. Az alapítástól, 1990-től 21 éven, azaz 7 cikluson keresztül volt az Etikai Bizottság tagja. Ezen mandátuma alatt végig aktívan részt vett a bizottsági munkában, melynek során jelentős szerepet vállalt többek között az Etikai Kódex létrehozásában. Dr. Panyi Béla úr nem csak a bizottságban tevékenykedett ezalatt a 21 év alatt, de aktívan részt vett a választmány, a küldöttgyűlés munkájában, s mindeközben szervezte a közösségi életet az ÜOE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatában.

 

A Finkey Ferenc-díjas dr. Panyi Béla.jpg     Finkey Ferenc-díjasunk - dr. Panyi Béla.jpg

 

Dr. Szinay István

 

Dr. Szinay István úr a gazdasági titkári tisztséget 2001. évtől kezdődően látta el. Tisztségének ellátása során a fiskális szemlélet mellett mindvégig szem előtt tartotta azt is, hogy az Egyesületnek néha plusz kiadásokat is kell vállalnia a presztízs megtartása végett. Ezt az egyensúlyt végig jól kontrolálta, s ennek eredményeképpen az egyik legnehezebb tisztséget 10 éven keresztül mindenki megelégedésére, s eredményesen ellátta. A tisztségét addig látta el, amíg azt hivatali feladatai lehetővé tették, ezt követően, azaz 2011 óta is a Felügyelő Bizottságunk elnöke.

 

A Finkey Ferenc díjban részesült dr. Szinay István.jpg     Finkey Ferenc díjasunk - dr. Szinay István.jpg

 


 

2013

  

Dr. Tancsik Rudolf

 

Dr. Tancsik Rudolf úr nem csupán alapító tagja volt Egyesületünknek.

Olyan alapító tag, aki részt vett az 1990. február 21. napján kelt "Vázlatos elképzelések a Fővárosi Ügyészi Egyesület megalakulásához" című dokumentum elkészítésében. Ez a dokumentum képezte az alapját az 1990. február 26. napján létrejött Ügyészek Országos Egyesülete Alapszabályának. A vázlatos elképzelések legtöbb pontja azonban ma is Alapszabályunk alappillérének számít. 

Egyesületünk ars poeticájának is nevezhetjük az akkor megfogalmazott gondolatot, miszerint "Az egyesület alapvető feladatát kell, hogy képezze az ügyészek szakmai, erkölcsi megbecsülésének emelése, mert csak ily módon lehet elérni, hogy az ügyészi hivatás vállalása egyben társadalmi megbecsülést, rangot is jelentsen".

Díjazottunk nemcsak az előkészületeknél, de az Egyesület megalakulásakor is aktív szerepet játszott. A Fővárosi Bíróságnak az Ügyészek Országos Egyesülete bejegyzését tartalmazó végzése is erről tanúskodik, hiszen a bejegyzéskor Egyesületünk három képviselője közül Tancsik úr volt az egyik.

Dr. Tancsik Rudolf úr máig aktív támogatója Egyesületünknek.

A küldöttgyűléseken, a választmányi üléseken hozzászólásaival, őszinte tanácsaival igyekezett hozzájárulni a helyes döntéseink kialakításához. Készségesen és folyamatosan segítette szervező munkájával az országos ülések zavartalan, gördülékeny megtartását, illetve számtalan esetben azokon a Legfőbb Ügyészséget képviselte.

Kiegyensúlyozott személyiségével elősegítette az ÜOE és a Legfőbb Ügyészség közötti partneri kapcsolat létrejöttét.

Dr. Tancsik Rudolf úr - a Legfőbb Ügyészséget, mint társszervezőt képviselve - aktívan, segítőkészen részt vett a Kriminálexpók előkészítésében és lebonyolításában, segítséget nyújtott az Ügyészek Lapja megjelentetésében.

Emlékezetes esemény volt az Ügyészek Országos Egyesületének 20. évfordulója alkalmából általa szervezett, Egyesületünk történetét bemutató fotókiállítás.

 

Finkey Ferenc DĂ­jasunk.jpg

 


 

2014

 

Rolf Hannich

 

Az ÜOE Küldöttgyűlése - a Választmány döntését, s az Etikai Bizottság ajánlását figyelembe véve - 2014. évben Finkey Ferenc Díjat adományozott Rolf Hannich német szövetségi legfőbb ügyész-helyettes úrnak. Az ünnepélyes díjátadásra 2014. szeptember 5. napján az Igazságügyi Palota Dísztermében került sor.

A díjátadást megtisztelte jelenlétével Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, Michael Leitner osztrák szövetségi legfőbb ügyész-helyettes, Gerhard Jarosch bécsi megyei főügyész-helyettes, az Osztrák Ügyészek és Ügyésznők Egyesületének elnöke, az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének (IAP) Elnöke, Mikuláš Gardecký eperjesi megyei vezető ügyész, Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész, dr. Kovács Tamás altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész.

Díjazottunk munkájának eredményeként a magyar Ügyészek Országos Egyesülete és a Német Szövetségi Legfőbb Ügyészség, illetve a mellette működő Sportegyesület között példaértékű, baráti kapcsolat alakult ki, mely immár 22 éve töretlen.

Kapcsolatunk - Egyesületünk megalakulásának évében - 1990-ben kezdődött egy insbrucki futballtalálkozón, melyet az 1991. szeptemberében rendezett budapesti találkozó követett, ahol a német és magyar csapaton kívül osztrák csapat is részt vett.

A német és magyar kollégák közötti sportkapcsolat azzal a meghívással intézményesült, melyet éppen Díjazottunk jegyez. Meghívásában a korábbi budapesti látogatás kapcsán úgy fogalmazott, hogy „A sport területéről kiindulva szívesen ragadtuk meg az alkalmat arra, hogy tapasztalatot cseréljünk, hogy szakmai beszélgetéseket folytassunk, így a személyes kapcsolatok révén a rendelkezésünkre álló kereteken túl Európa embereinek összetartozásához hozzájárultunk”.

A német-magyar kapcsolat sikere erősítette meg Egyesületünket abban a meggyőződésben, hogy nemcsak a nemzetközi konferenciák, hanem a sport is egy olyan közeg, melyen keresztül a különböző nemzetek ügyészei közötti személyes kapcsolatok - gazdasági fejlettségtől, társadalmi berendezkedések különbözőségétől függetlenül - erősíthetőek, a kollegialitás mélyíthető.

Nem feledve a szövetségi legfőbb ügyészek, Monika Harms, Alexander von Stahl, Kay Nehm és Harald Range támogatását, avagy Karl-Wilhelm Klein szervezőkészségét, Rolf Hannich úr nyitottsága, lelkiismeretes tevékenysége, kollegiális hozzáállása, kellemes személyisége nélkül nem fejlődhetett volna idáig a német és magyar ügyészségi kollégák közötti kapcsolat. Az a kapcsolat, mely ily módon ösztönzőleg hat - nemcsak Egyesületünk számára - a különböző nemzetek ügyészei közötti kapcsolatépítésre, az európai ügyészi kar közötti párbeszédre.

Mindezek miatt a Küldöttgyűlés - kifejezve a tiszteletet és köszönetet - 2014. évben Finkey Ferenc Díjat adományozott Rolf Hannich úrnak.

 


 

2015


Dr. Bánhegyi Gábor

 

Díjazottunk nem töltött be sem az Ügyészek Országos Egyesületének tagozatában, sem központi testületeiben vezető tisztséget. Mégis Egyesületünk számtalan, immár hagyományossá vált rendezvényének megszervezéséhez nyújtott értékes segítséget. Ezek közül kiemelendő a német-magyar ügyészek több mint 20 éves múltra visszatekintő karlsruhei kapcsolata, avagy az idén 14. alkalommal megrendezett országos ügyészségi főzőverseny. Díjazottunknak aktív szerepet játszott Egyesületünk hazai és nemzetközi kétoldalú kapcsolatainak kialakításában, erősítésében.

Dr. Bánhegyi Gábor vezérőrnagy úrnak Egyesületünk érdekében végzett, önzetlen munkáját az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntésével Finkey Ferenc-díjjal honorálta.

 

Dr. Kissné dr. Maár Sarolta

  

Díjazottunk az alapítás óta tagja Egyesületünknek. Több mint két évtizeden keresztül tagozatvezetője volt az ÜOE Veszprém Megyei Tagozatának. Igazi közösségi emberként szervezte a tagozati tevékenységet. Az általa szervezett rendezvények közül kiemelendő az évente megrendezett országos hírű Balaton körüli ügyészségi kerékpártúra.

Díjazottunk 1998-2002 évek között Egyesületünk Felügyelő Bizottságának tagja, 2002-2008 évek között szociális ügyvivője, majd 2008-tól 2015-ig - főügyész-helyettesi kinevezéséig - belső kapcsolatok alelnöke volt.

Mértéktartó, értékes véleményeivel, javaslataival aktívan segítette az Elnökség, a Választmány, a Küldöttgyűlés munkáját, elősegítette a 24 tagozat működését, tevékenységét.

Ezen munkájáért dr. Kissné dr. Maár Sarolta asszonyt az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntésével Finkey Ferenc-díjjal jutalmazta.

 

Dr. Nánási László

  

Díjazottunk 1990 óta tagja Egyesületünknek. Folyóiratunkban, az Ügyészek Lapjában számos alkalommal publikált tudományos cikket. 1995-től a mai napig az Ügyészek Lapja szerkesztőségének tagja.

Különböző szakmai folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai, illetve könyvei kiemelkedő jelentőséggel bírnak az ügyészség történetének, továbbá a magyar jogtudósok életművének feltárásával foglalkozó művek között. Páratlan kutató munkával készülő művei nemcsak a múlt feltárását, a példaképek keresését szolgálja, de az ügyészi karnak a társadalom általi megbecsülését is erősíti.

Díjazottunk aktív szerepet vállalt Egyesületünk kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, ápolásában, - mint zsűritag - perbeszéd versenyeink lebonyolításában, s a Bács-Kiskun megyei tagozat munkájában.

Mindezek miatt az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntése alapján Finkey Ferenc-díjat adományozott Dr. Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész úrnak.

 


 

2016

 

Dr. Klimon Zsuzsanna

 

Díjazottunk 1990 óta, azaz az alapítás óta tagja Egyesületünknek. Már a megalakulást követően tagozatvezetőként, választmányi tagként aktív szerepet játszott az egyesület tevékenységében. A választmányi üléseken, küldöttgyűléseken felszólalásai értékes gondolatokkal, hasznos javaslatokkal bírtak, ezzel segítve a testületek munkáját. Díjazottunk a tisztség létrehozatalától, azaz 1994-től 2002-ig egyesületünk szociális ügyvivője volt. Szociális érzékenysége, ebből adódó tenni vágyása jól hasznosult ügyvivői munkája során is. Nemcsak az országos testületeket segítette, de mindvégig aktívan szervezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatot is. Nagy lelkesedéssel végzett tisztségeiről is csak akkor mondott le, amikor azt összeegyeztethetetlennek tartotta új hivatali munkájával.

Példamutató magatartása, a közösségünkért végzett munkája elismeréséül az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése Finkey Ferenc-díjat adományozott dr. Klimon Zsuzsanna főügyészségi csoportvető ügyész asszonynak.

 

Finkey Ferenc Díjas - dr Klimon Zsuzsanna

 


 

2017

  

Dr. Emmert Mária

 

Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - Dr. Emmert MĂĄria.jpg

 

Bár nem tölt be tisztséget az Ügyészek Országos Egyesületében, de a Bács-Kiskun megyei tagozat tagjaként több mint húsz éve meghatározó szerepet vállal a német-magyar kapcsolatok elmélyítésében. Napi munkája mellett ellátja a két fél közötti kapcsolattartó tevékenységet, az egyesületi delegáció Karlsruheba tett látogatásainak idején és a német kollégák magyarországi látogatásakor pedig az egyesület tolmácsaként tevékenykedik. Ám ezen az önként vállalt feladatán messze túlmutatóan küldöttség egyes programjainak levezénylésében, az utazás során felmerült problémák megoldásában is mindig számítani lehet rá.

Mindezeken felül készségesen segített az egyesületi rendezvényeken, így a Kriminálexpo rendezvényeken, azon belül a Nemzetközi Ügyészi Szemináriumok szervezésében, lebonyolításában is.

 

Székelyné dr. Riba Katalin


Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - SzĂŠkelynĂŠ dr. Riba Katalin.jpg

 

Az Ügyészek Országos Egyesületének megalakulása óta tagja. 1999. május 7. napjától a Győr-Moson-Sopron Megyei tagozat vezetőjeként az egyesület által szervezett közösségi életet jelentősen aktívabbá tette. Az érdekképviseleti kérdések megvitatása mellett előtérbe került egyesületi szakmai tevekénység keretében megyei perbeszédversenyeket, de számos közösségi, kulturális, szabadidős programot is szervezett. Munkájának köszönhetően a tagozat létszámának apadása megállt, majd növekedésnek indult. Tagozatvezetőként 2005. június 3. napjáig tevékenykedett, azonban ezt követően is aktív tagja maradt.

Díjazottunk 2005. és 2008 évek között a belső kapcsolatok alelnöke volt. Az országos testületi üléseken, választmányi üléseken, küldöttgyűléseken, majd az elnökségben is mértéktartó és mértékadó véleményeivel, közvetlenségével segítette egyesületünk munkáját.

 

Dr. Bogár Péter


Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - Dr. BogĂĄr PĂŠter.jpg

 

Az Ügyészek Országos Egyesületének alapításában vállalt tevékeny szerepét tanúsítja a következő történet.

Amikor 1989-ben, közérdeklődésre számot tartó büntetőügyekben járt el, a sajtóban, hivatali működésével kapcsolatban valótlan és sértő állítások jelentek meg­ róla. Ekkor segítséget kért akkori főügyészétől, dr. Bócz Endrétől, aki a Négy évtized az ügyészségen című könyvében írtak szerint a következőképpen válaszolt.

„Nézd, Péter, én tudom, hogy Te rendes ember vagy. Ha akarod, megírhatom a szerkesztőségnek, hogy az esetet kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy törvényesen és szakszerűen jártál el. Ha ezt fejléces főügyészségi levélpapíron megírjuk, biztos vagyok benne, hogy szó szerint közzé is teszik. Azt azonban nem tudom megakadályozni, hogy hozzá csapjanak egy szerkesztői megjegyzést azzal a szöveggel, hogy >lám, itt a bizonyíték arra, hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét; az egyik kutya, a másik eb<. Ennek nem sok értelmét látom ugyan, de ha akarod, megteszem. Jobbnak látnám azonban azt, ha az egyesülési jogról szóló vadonatúj törvény alapján szerveznétek egy egyesületet. Ez az >alulról jövő kezdeményezés< kiküldhetne három olyan embert, akinek nincs a szervezetben vezető beosztása, és ők írnák meg, mint az egyesület ad hoc etikai bizottsága, hogy megállapították az eljárásod törvényességét és szakszerűségét. Az egyesület alapszabályába bele kell venni, hogy tisztségre nem választható meg főügyész-helyettes, vagy ennél magasabb beosztású ügyész.

Péter megfogadta a tanácsomat, és rövidesen megalakult az Ügyészek Országos Egyesülete.”

Díjazottunk az alapítás óta folyamatosan aktív tagja Egyesületünknek. A Fővárosi Tagozat küldöttjeként megfontolt, továbbgondolásra érdemes kezdeményezései főként az egyesület érdekképviseleti munkáját segítik, mert mindig kifejezte a véleményét és képviselte a szervezeten belül azokat, akiknek saját magukért nem volt lehetőségük, vagy nem voltak készek kiállni. Jelenleg az Etikai Bizottság tagja.

 


 

2018

 

Dr. Molnárné dr. Mitúk Julianna

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete Nógrád Megyei, majd Fővárosi Tagozatának tagja, később küldöttje volt. 2011-2014. évek között szervező titkárként, majd 2014-2017. évek között kulturális ügyvivőként tevékenykedett. Céljául tűzte ki az egyesület kulturális életének sokoldalúvá tételét, amelynek eleget is tett.

Kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki színházakkal, kedvezményes színházlátogatási lehetőségeket teremtett meg. Nagy sikere volt a 2014. évi Kriminálexpón az általa szervezett alkotó ügyészek, ügyészségi alkotók kiállításnak.

Előkészítette az ünnepi küldöttgyűléseket, az egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából lebonyolította az emlékezetes novellaíró pályázatot és egyesületi fotókiállítást is szervezett.

Ugyanakkor nem csak szorosabb értelemben vett tisztségei körébe tartozó feladatait látta el, de segített ahol tudott. Elnökségi tagsága mellett mindvégig aktív tagja volt a Fővárosi Tagozatnak, ahol személyisége, közösségi szelleme erősítette, a kollégák egyesületi elkötelezettségét.

 

Dr. Hegedűs Antal

  

Díjazottunk 2003. november 1. napjától 2012 június 30. napjáig  a  Budapesti Katonai Ügyészség   vezető helyettes, illetve vezető ügyésze volt. Bár az egyesületben nem töltött be vezető tisztséget, de e kilenc évben mégis aktívan közreműködött a tevékenységében. Az egyesület tagjainak különböző belföldi és külföldi  útjaihoz – pl. a karlsruhei delegáció számára – segített járműveket biztosítani, a sportügyvivőnek pedig értékes segítséget nyújtott pl. a német és szlovák kollegák fogadásánál, szálláshely biztosításánál és a  programok szerevezésénél. Mindezzel elősegítette az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítését, erősítését.

 

Néhai Harald Range 

volt német szövetségi legfőbb ügyész

 

Harald Range úr elkötelezett támogatója volt a német-magyar kapcsolatoknak. Szövetségi legfőbb ügyészi megbízatásának éveiben (2011-2015) a Karlsruheba látogató magyar delegációt nem csak hogy valamennyi alkalommal megtisztelte, fogadta, hanem a küldöttség egyéb programjait is részvételével tüntette ki.

Emlékezetes a 2013. évi látogatás, melynek során Harald Range méltó módon fogadta azt a magyar delegációt, melynek tagja volt dr. Kovács Tamás nyugalmazott és dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész is.

Hivatali ideje alatt Egyesületünkhöz való hozzáállása növelte megbecsültségünket és új lendületet adott a német-magyar – immár példaértékűvé vált – kapcsolatoknak.

Röviddel a szövetségi legfőbb ügyészi megbízatásának megszűnése után, 2015 szeptemberében, immár magánemberként részt vett Budapesten, az Ügyészek Országos Egyesülete által rendezett IAP Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozóján, ezzel is kifejezve azt, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a szakmai-érdekképviseleti tevékenységet.

Harald Range úr 2018. május 2. napján elhunyt. A díjat az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke, dr. Matécsa Artemon 2019. március 28. napján, a Német Szövetségi Legfőbb Ügyészségen özvegyének és leányainak adta át.

 


 

2019

 

Dr. Kiss Anna

 

Az Országos Kriminológiai Intézetnek 1987 óta tudományos munkatársa, majd főmunkatársa lett, néhány évnyi hivatali kitérőt leszámítva jelenleg is ott tevékenykedik. Kiemelkedő kutatási tevékenységi területei az ügyészség, a büntetőeljárás, ezen belül egyebek között a bizonyítás, vagy a sértett szerepe a büntetőeljárásban, amely témában 2006. évben a Miskolci Egyetem ÁJK Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. 1988 óta több egyetemen is oktatási tevékenységet folytat, számos tudományos publikációja jelent meg.

Dr. Kiss Anna a 2016. évben útjára indult Ügyészségi Szemle felelős szerkesztője, ám emellett 2003 óta az Ügyészek Országos Egyesülete szakmai-tudományos folyóiratának, az évente 6-7 számban megjelenő Ügyészek Lapjának főszerkesztője. Mindvégig azon munkálkodott, hogy a folyóirat igényes megjelenésben színvonalas tanulmányokat közvetítsen tagjai és a kívülálló olvasók felé, ezzel tudományos és szakmai körökben is elismertséget szerezzen és azt fenntartsa. A lap szerkesztő bizottságában a jogtudomány, a szakma neves, elismert személyiségei vállalnak szerepet.

Az irodalomban való jártasságát és a művészetek iránti vonzalmát jelzi, hogy többször kereste az e területek és a büntetőjog közötti találkozási pontokat. Amellett, hogy e kutatásokból publikációk születtek, a Kriminálexpo rendezvényeken népszerű szekciókban is megjelentek. Nevéhez fűződik 2012-ben „Jog és irodalom - Ki ölte meg Bárczi Benőt?”, 2014-ben „A korrupció elleni küzdelem aktuális kérdései”, 2016-ban „Konferencia és kerekasztal-beszélgetés a legális, valamint az illegális migrációról”, 2018-ban „Az új Be. kezdő lépései” című ülések megszervezése.

 

Finkey-dĂ­j 2019 - Dr. Kiss Anna.jpg