Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

 

 


Oktatási és tudományos tevékenység


 

 

Az

 Ügyészek Országos Egyesületének 

Alapszabálya


20. §

 

/1/ Az oktatási és tudományos tevékenység körében az ügyvivő:

a.) javaslatot dolgoz ki a szakmai képzés - kiemelt figyelemmel a fogalmazóképzésre - önképzés, továbbképzés tartalmára, véleményezi az e körben keletkezett hivatali terveket és tervezeteket,

b.) javaslatokat tesz és közreműködik a szakmai képzés és továbbképzés eszközeinek és formáinak kialakítására,

c.) belföldi és külföldi tanulmányutak, tanfolyamok, továbbképzések szervezésére és a mások által szervezett ilyen lehetőségek igénybevételére javaslatokat dolgoz ki, valamint véleményezi az e körben meghirdetett pályázatokat,

d.) kialakítja az egyetemekkel való kapcsolattartás fórumrendszerét és tartalmi kérdéseit,

e.) ösztönzi az ügyészek tudományos tevékenységét tudományos pályázatok kiírásának kezdeményezésével, szakcikkek, szakkönyvek megírására felkéréssel,

f.) közreműködik tudományos konferenciák, tanácskozások szervezésében,

g.) javaslatot tesz más szervek által szervezett tudományos tanácskozásokon való részvételre, illetve közreműködik ezek anyagi támogatásában,

h.) javaslatot tesz az éves költségvetésből, valamint a tagozati alapból a tanfolyamokon, továbbképzéseken és egyéb oktatásokon való részvételre, illetőleg a tudományos célokra fordítható összeg nagyságára és a felhasználás elveire,

i.) a hivatalvezetéssel együttműködve – felkérés esetén – közreműködik a fogalmazók, titkárok, vagy fiatal ügyészek részére szervezett perbeszéd, illetve jogesetmegoldó verseny lebonyolításában, koordinálja az egyesület által szervezett ilyen versenyeket.