Kétoldalú sportkapcsolataink


 

 

 

A német-magyar sportkapcsolatról 

 

 

 

A Magyar Távirati Iroda jelentette 1992. március 23. napján:

"Magyar és német ügyészek találkozója(MTI) Az Ügyészek Országos Egyesületének delegációja március 20—22. között szakmai találkozón vett részt Karlsruhéban a Német Bírói és Ügyészi Egyesület meghívására. A megbeszélések során megvitatták a két ország jogfejlődésében megoldásra váró problémákat. Szó volt a szakmai érdekvédelmi szervek szerepéről és feladatvállalásáról is. A tárgyalások eredményeként szorosabb együttműködés remélhető a két ország ügyészei között."

 

1992 óta minden év tavaszán útra kel az Ügyészek Országos Egyesületének futballcsapata - az egyesület tagjai közül meghívott, illetve delegált vendégek kíséretében, akik a lelkes szurkolótábort alkotják - azzal a céllal, hogy Karlsruhéban a torna díját, a német szövetségi legfőbb ügyész vándorkupáját elnyerje.

A hagyománnyá fejlődött kapcsolat 1990-ben, kalandos módon kezdődött. A taxisblokád napján indult útnak az ügyészek csapata dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész úr vezetésével az innsbrucki nemzetközi labdarúgó tornára. A blokádot sikeresen "áttörve", Szlovákián keresztül, a tervezett délutáni órák helyett éjfélkor érkezett meg a magyar delegáció. A viszontagságos utazás azonban nem viselte meg a sportolókat, és megnyerték a tornát.

Legfőbb ügyész úr kezdeményezésére 1991-ben Magyarország látta vendégül az osztrák, valamint a karlsruhe-i és kölni ügyészek együttesét, majd 1992-tól kezdődően Karlsruhe.

A német igazságügyi teremlabdarúgó tornát szervező német kollégák minden alkalommal különböző programokkal kedveskednek delegációnknak, mely hosszú ideje immár egyetlen külföldi résztvevője a futballtornának.

A vendéglátó német kollégáink az évek során nagyon sok szakmai találkozót, látogatást szerveztek, legyen az a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság, a különböző nyomozó hatóságok, a katonai szervek, vagy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága.  

Németország ipari nagyhatalom, így a kulturális mellett a szakmai programok mellett a szervezők jóvoltából különböző gyár- és üzemlátogatásokon is részt vehettünk, melyek során számtalan helyen megfordultunk, legyen az a többszáz éves hagyományos módszerekkel dolgozó kis családi vállalkozás, avagy az ultramodern technológiát alkalmazó multinacionális vállalat. Delegációink résztvevői bepillantást nyerhettek az autó-, traktor-, kamion-, villamosgyártástól az olajfinomításig, a gyógyszerkészítéstől a hulladékhasznosításig, és még sorolhatnánk.

Nagy örömünkre a német-magyar ügyészi sportkapcsolatok lelkes támogatói voltak a német szövetségi legfőbb ügyészek. Már az első években delegációnkat rendszeresen elkísérte programjaira Kay Nehm szövetségi főügyész úr, és felesége is, akik a sportegyesület lelkes támogatói voltak. A hallgatag, jó humorú Kay Nehm szövetségi legfőbb ügyész úr 1994. február 7-étől 2006. május 31-i nyugdíjba vonulásáig töltötte be magas hivatalát.

A későbbi legfőbb ügyészek közül bár rövidebb ideig volt hivatalban, de rendkívül rokonszenves, szívélyes vendáglátónk volt néhai Harald Range német szövetségi legfőbb ügyész úr is, aki később, 2015-ben részt vett Budapesten az Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozóján is. 

A hivatalban lévő német szövetségi legfőbb ügyész, Peter Frank úr szintén fontosnak tartja a nagy hagyománnyal bíró német-magyar kapcsolatokat. Nagy megtiszteltetés Egyesületünknek, hogy Frank úr 2016. évben csatlakozott a kétévente Magyarországra látogató német delegációhoz. 

A legfőbb ügyészek támogatása mellett ki kell emelni a Kollégákat - német részről Karl-Wilhelm Klein-t, Rolf Hannich-ot, magyar részről Egyesületünk sportügyvivőjét dr. Bűdi Lászlót, illetve dr. Emmert Máriát, dr. Schmidt Gábort - akik megalapozták, fenntartják, éltetik az Európában példaértékű német-magyar ügyészi kapcsolatot.