Repertórium cím szerint (1993-2015)


 

 

ugyeszek-lapja-logo.jpg

 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

Endrődi Attila 18 éven aluliakról csak 18 éven felülieknek! – (A fiatalkorúak által elkövetett emberölések Bács-Kiskun megyében 2005-2006 között) (2008/5.)
Fialka György 2004 kihívásai a pénzintézetek biztonságvédelmi tevékenysége kapcsán (2005/3.)
Matécsa Artemon 25 éves az Ügyészek Országos Egyesülete (2015/6.)
Nagy Károly A „130 éves ügyészség” kiállításról (2002/1.)
Anton Fábry A „Három csapás büntetési elv” bevezetése és ennek tapasztalatai Szlovákiában (2010/6.)
Id. Fazekas Géza A „kóbor macska” (2008/5.)
Kosztolányi László A „közjogi jogi személyek”-ről – egy konferencia ürügyén (1995/3.)

A „Közösségi” bíróság és ügyészség munkacsoport jelentése – angolszász jellegzetességek (2010/3-4.)
Schehrné Bagi Edit A „maffia-ügy” nyomozás felügyeletének tapasztalatai (1994/3.)
Vókó György - Kurdi Tímea A bánásmóddal kapcsolatos fogvatartotti jogok érvényesülése a rendőrségi fogdákban (2002/5.)
Horváth Géza A becsület és a jó hírnév védelméről (1994/2.)
Alexander Deak A becsvágy bűvöletében (1995/3.)
Strasszer Anett A beszámítási képességről és az egyes kóros elmeállapotokról (2015/2.)
Birta Aliz - Toronicza Gyula A bíróság elé állítás gyakorlati problémái. A magyar-ukrán határon külföldi – elsősorban ukrán nemzetiségű – elkövető által megvalósított költségvetési csalás esetén a külföldi elkövető jelenlétének biztosítása a bírósági tárgyaláson. (2014/6.)
Pecze Tünde „A bírósági integritás” munkacsoport tevékenysége. Etikai kihívások és azok kezelése (2015/1.)
Miraille Delmas-Marty A bíróság megsértése az Egyesült Királyságban (A fordítást készítette: Ükös Gabriella) (2005/2.)
Marton Szilárd A bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősség szabályai a Polgári Törvénykönyvben (2002/5.)
Bakonyi Mária A bizonyítás nehézségei a bv. őrök és a fogdaőrök ellen folytatott büntetőeljárásban (2001/2.)
Ian O'Donnell (ismerteti:Jancsák Ramóna) A börtönben elkövetett nemi erőszak összefüggései (2006/4.)
Kereszty Béla A Btk. Novella és a gazdasági bűncselekmények (1999/1.)
Talabosné Lukács Nikolett A bűn problematikája Oscar Wilde néhány művében (2014/3-4.)
Piskóti Zsuzsa A bűnözés és a társadalomföldrajzi tényezők kapcsolata négy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település példáján (2011/2.)
Bodrácska János A bűnözés helyzete és a bűnüldözés feladatai a fővárosban (1996/5.)
Finszter Géza A bűnözés kontrollja (2004/3.)
Piskóti-Kovács Zsuzsa - Siskáné Szilasi Beáta A bűnözés területi jellemzői Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban (2014/1.)
Irk Ferenc - Kó József A bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (2004/2.)
Antal Szilvia A büntetés és az intézkedések foganatba vétele (2007/1.)
Beregi Anita A büntetés-végrehajtás európai dimenziói (2008/4.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon (2010/1.)
Nagy Emese A büntetés-végrehajtás helyzete Magyarországon (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. április 22-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/3.)
Vókó György A büntetés-végrehajtás időszerű kérdései (2001/2.)
Egedi Anita A büntetés-végrehajtás társadalmi ellenőrzésének kérdései (2011/5.)
Belovári Ferenc A büntetés-végrehajtási jog alkotásának, alkalmazásának időszerű kérdései a nemzetközi elvárások tükrében (1997/1.)
Lajtár István A büntetés-végrehajtási jogharmonizáció és a végrehajtás külső kontrollja (1997/5.)
Vókó György A büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyészi feladatok a világon (1995/4.)
Vókó György A büntetés-végrehajtást övező szükséges garancia és kontroll rendszerről (1994/5.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele I. rész (2007/1.)
Antal Szilvia A büntetések és intézkedések foganatba vétele II. rész (2007/2.)
Vókó György A büntető felelősségre vonás megújulásának útjáról (2010/6.)
Stascheitné Wolf Valéria A büntető igazságszolgáltatás Európában – továbbképzés a németországi Wustrauban (2000/5.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok I. rész (2007/3.)
Belovics Ervin A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendőséget kizáró okok II. rész (2007/4.)
Pápai-Tarr Ágnes A büntetőeljárás gyorsítása a francia jogban (2011/2.)
Vajcs Nikoletta A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései (2012/5-6.)
Mészáros Ádám A büntetőeljárás gyorsításának, hatékonyság-növelésének lehetőségei (2013/1.)
Nánási László A büntetőeljárási törvény egyes új jogintézményei (1998/6.)
Ott István A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása és a bizonyítási teher kérdésköre a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének egyes eseteiben (2008/6.)
Tisza Tamás A büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység Európában – különös tekintettel a közigazgatással kapcsolatos ügyészi szerepre (2015/6.)
Györgyi Kálmán A büntetőpolitika és a büntetőjog fejlődési tendenciái (1996/3.)
Tisza Tamás A büntetőügyben elrendelt zár alá vétel polgári jogi hatásáról (2008. különszám)
Fenyvesi Csaba A bűnügyi információs és elemzési rendszerek szerepe a nyomozásban (2006/5. szám)
Nyíri Sándor A bűnügyi statisztika objektivitásához (1998/3.)
Grósz Tamás A bűnügyi technikai szolgálat, mint a szakértői bizonyítás alapja – Interjú Dr. Gárdonyi Gergely r. alezredessel. (2012/1.)
Györgyi Kálmán A bűnüldözés jogi kereteinek változásai (A Kriminálexpo '94 megnyitó beszéde) (1994/4.)
Bejczy Alexa A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vélemények (2008/4.)
Natalia Hnatenko A bűnüldöző és igazságügyi szervek által okozott károk megtérítése (2010. különszám)
Vókó György A bv. ügyész múlt századi feladatairól (1995/3.)

A Complex Wolters Kluver csoport legújabb kiadványai (2010/3-4.)
Hipp Katalin A családi állás megváltoztatása bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései (1999/3.)
Windt Szandra A családon belüli erőszak aktuális kérdéseiről (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. január 28. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/1.)
Áy Mónika A családon belüli erőszak ellen készült német törvény (2005/3.)
Virág György A családon belüli erőszakról (2004/1.)
Molnár Gábor A csődbűntett (1994/3.)
Szabó Eszter A csődbűntett alanyai (1997/6.)
Molnár Gábor A csődbűntett elkövetési magatartásai (1994/1.)
Ibolya Tibor A dánosi rablógyilkosság ügyésze – Dr. Gáll Endre (2014/2.)
Sümeginé Tóth Piroska A dátumok útvesztőjében (2004/3.)
Peszleg Tibor A digitális bizonyítási eszközök megszerzésének elvei és gyakorlati érvényesülésük (2010/2.)
Seereiner Imre A diszkriminációt tiltó jogi szabályozás kérdései (2003/1.)
Deák Zoltán A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás értelmezéséről (2010/5.)
Szabó Imre A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége (2010/1.)
Dieter Eppenstein A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (Németország) áldozatvédelemmel kapcsolatos követelései (1994/4.)
Oláh Edit A fehér holló esete, avagy lemondás a tárgyalásról a büntetőeljárás gyorsítására szolgáló eszközök tárházában (2015/6.)
Drávecz Péter - Havran Ákos A felek általi kikérdezés létjogosultsága és gyakorlati nehézségei (2011/5.)
Nattán Sarolta A felülvizsgálat a bírói gyakorlat tükrében (2002/3.)
Varga Bálint Zsolt A felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos tapasztalatok a civil szervezetek ellenőrzése körében (2013/6.)
Fejes Péter A fiatalkorú elkövetők büntető igazságszolgáltatásáról (2010/2.)
Porpáczy Ágnes A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban, különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre (2011/5.)
Laczkovics Mária A fiatalkorúak ügyésze gyermek- és ifjúságvédelmi büntetőjogon kívüli tevékenységéről (1998/6.)
Lajtár István A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások időszerűségének vizsgálatáról (2008/4.)
BujákyKinga A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi változásokról (1996/2.)
Dara Macgreevy A filmipar és a kalózkodás (1996/6.)
Rimóczy István A fizetőképességi zavarokkal kapcsolatos bűncselekmények (1998/5.)
Vókó György A fogva tartottakkal való emberséges bánásmód aktualitásai. Javaslatok az Egyesült Királyságnak. Ellenszerek a rendőri túlkapásokra. (2003/2.)
Lajtár István A fogvatartottak egyes jogai (1995/1.)
Bereczki Brigitta A fogvatartottak elhelyezésének körülményei, a büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége (2012/5-6.)
Lajtár István A fogvatartottak panasza kapcsán felmerült jogértelmezési kérdés (1995/3.)
Szathmáry Zoltán A fogyasztói csoportok működésének büntetőjogi vonatkozásai (2013/1.)
Kéméndi Konrád A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban (2011/5.)
Pojnár Petra A folytatólagosság és az üzletszerűség megállapításának gyakorlati problémái az áruházi lopások esetében (2008. különszám)
Laurant Le Mesle A francia büntetőeljárás reformja (2010/3-4.)
Vidékiné Farkas Anikó A francia rendőrség szervezett bűnözés és pénzmosás elleni fellépése (1996/6.)
Pusztai László A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései (1996/3.)
Smidéliusz Péter A gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett érték meghamisítása és ezzel kapcsolatos csalások (2013/6.)
Tilki Katalin A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (A VAHAVA project zárójelentésének ismertetése) (2006/4.)
Kármán Gabriella A grafológia helye és lehetőségei az alkoholos befolyásoltság vizsgálatában (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Gibicsár Gyula A gyermek és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében (1999/5.)
Gibicsár Gyula A gyermek- és ifjúságvédelmi szakág helyzete és aktuális feladatai, törekvései (1999/6.)
Temesi László A gyermek- és ifjúságvédelmi szakágban felmerült néhány időszerű jogértelmezési kérdés elemzése (2000/5.)
Egressy Natália - Müller Nikolett A gyermekbarát igazságszolgáltatás, különös tekintettel a kihallgatás körülményeire (2013/6.)
Szelezsán Annamária A gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. május 24. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/4.)
Nánási László A gyermekek védelme a jogban (2001/2.)
Gyurkó Szilvia A gyermekkor határának kérdése – (Észrevételek Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről című tanulmányával kapcsolatban) (2007/2.)
Utasi Judit A gyűlölet-bűncselekményekről (2011/5.)
Fürcht Pál Zsolt A háború művészete, avagy létezik-e pertaktika? (2010/6.)
Szathmáry Zoltán A hamis termék forgalmazásával elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértésének bizonyítási nehézségei (2015/2.)
Zsilka László A hamis vád és a hamis tanúzás nyomozásának kérdései (2008/1.)

A határozatok kijavításának lehetőségei a büntetőeljárásjogban (2012/3.)
Szőke István A határőrség tevékenysége a feketegazdaság elleni harcban (1996/1.)
Nováky Balázs A Határőrségre háruló feladatok különös tekintettel a migrációra, a feketegazdaság és a szervezett bűnözés elleni harcra (1995/6.)
Windt Szandra A hazánkban áldozattá vált külföldiek jellemzői az ERÜBS alapján (2009/5.)
Kovács Istvánné A helyi adók vizsgálata a fővárosban (1993/1.)
Tilki Katalin A helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben (2010/1.)
Udvaros Judit A hitelező előnyben részesítésének bűntette a hatályos német büntetőjogban (1994/1.)
Talabosné Lukács Nikolett A homoszexualitással kapcsolatos bűncselekmények jelenlegi helyzete hazánkban, különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre (2013/1.)
Köpf Eszter Mária A IV. IAP Konferencia: „Csalás és korrupció” (2000/1.)
Bűdi László A IX. Nyílt Nemzetközi Főzőverseny eredményei (2011/1.)
Gyugyi Csilla A javítóintézeti nevelés alkalmazásáról (1995/2.)
Kiss Sándor A jelzáloghitelezés és gyakorlata a világban (2008/6.)
Jobbágy Dániel A Jog és Irodalom Olasz Társasága (2009/2.)
Ekatyerina Artamonova A jogalkalmazó szervek által okozott kár megtérítésére vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai A joggyakorlatban felmerülő problémák (orosz és magyar nyelven) (2010. különszám)
Kovács Klára A jogállami alapelvek folytán orvosolhatatlan törvénysértések az elmúlt kilenc év büntetőbírósági gyakorlatából, figyelemmel a kodifikációs hiányosságokra is, avagy a megnövekedett ügyészi felelősség az alapeljárás törvényességéért (2001/5.)
Háger Tamás A jogerő és a végrehajthatóság fontos kérdései a büntetőperben – Recenzió Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban című monográfiájához (2013/2.)
Bárándy Péter A jogi szabályozás gyakorlati problémái a gazdasági életben ügyvédi szemmel (1996/1.)
Lőrinczy Judit A jogi szakvizsga reformjának szükségességéről és lehetséges útjairól (2011/6.)

A jogi szakvizsgáról (Interjú dr. Erdélyi Katalinnal, az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottság Titkárságának osztályvezetőjével) (2005/5.)
Megyeri Gábor Pál A jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedések egyes gyakorlati problémái (2013/6.)
Varju László A jogi személy vezető tisztségviselőjének helyzete a különleges végrehajtási eljárásban, avagy a rendbírság és a pénzbírság viszonya (2012/2.)
Kozák András A jogos védelem intézménye Werbőczy Tripartitumában (2014/1.)
Aradi Csilla - Bolla Zoltán - Gyüre Péter - Korpás Károly A jogos védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák (2013/6.)
Szinay István - Piskóthy László A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettének gyakorlati problémái (1997/6.)
Korona Lajos A kábítószerfogyasztás büntetőjogi megítélése és a medikalizáció (1996/6.)
Nagy Lilla A kábítószerrel való visszaélés bűntettének bizonyítási nehézségei a gyakorlatban (1999/1.)
Fürcht Pál Zsolt A káosz-elmélet megnyilvánulása a büntető jogalkotásban (2004/5.)
Deák Zoltán A kár büntetőjogi fogalmáról (2012/5-6.)
Perjési Adrienn A kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának szükségessége (2015/6.)
Mészáros László A katonai büntetőeljárás hatásköri szabályainak változásai (2006/6.)
Vincze Miklós A katonai büntetőjog kétezer éves tükre (De re militari) (2006/6.)
Farkas Ádám A katonai büntetőjogról – más aspektusból, de szintén szelíden (2013/3-4.)
Török Zsolt A katonai büntetőjogról – szubjektíven, szelíden (2013/2.)
Szalai István A katonai mellékbüntetések a jogrendszerben (2005/1.)
Mezei László A katonai normasértések büntetőjogi fenyegetése (1994/3.)
Csiha Gábor A katonai nyomozótiszti rendszer negatívumairól (1996/2.)
Ettig Antal A katonai ügyészi szervezetről (2006/6.)

A katonai ügyészség tevékenységét érintő változások a Szlovák Köztársaság jogi rendszerében (Részletek Mikulas Gardeczky ezredes, a szlovák legfőbb ügyész helyettes, katonai főügyész előadásából. Elhangzott a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2005. szeptember 2-i ülésén) (2005/6.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból I. rész (2000/2.)
Bócz Endre A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból II. rész (2000/3.)
Jordán Ildikó Ilona - Lánczi Rajmund János A kerékpáros kontrázzon vagy a jogalkotó is? (2014/6.)
Csikós Gellért A kereskedelmi bűnözés, avagy én Santiagóval vagyok (2005/3.)
Orosz Katalin A kezdő irat lajstromszáma: 4/III (1996/6.)
Beck Tünde A kiemelkedően közhasznú tevékenység, avagy a meghatározott közfeladat (2005/1.)
Kürthy-Kovács Tamás A kijelölt kötelező tartózkodás végrehajtása törvényességének vizsgálatával kapcsolatos ügyészi feladatok és azok változása (2001/6.)
Kalász Péter Béla A kirendelt védelem problematikája és megoldási javaslatok hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
Nagy László Tibor A kirendelt védő intézményéről (Gondolatok a Magyar Kriminológiai Társaság 2005. május 6-ai üléséről) (2005/4.)
Balogh Ildikó A kiskorú veszélyeztetésének időszerű kérdései (2004/6.)
Lajtár István A kiskorúak bűnözésének és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának egyes kérdéseiről (2007/6.)
Dobos Gabriella A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények üldözésének korlátai, megoldási lehetőségek (Beszámoló a 2003. november 21-22. napjain Balatonlellén megtartott Ügyészségi Szakmai - Tudományos Konferenciáról) (2004/4.)
Hegedűs Attila - Széles István A kitoloncolás szabályozása és végrehajtásának vizsgálati tapasztalatai a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség gyakorlatának tükrében (2012/5-6.)
Kutron Katalin A kiutasításról (1999/1.)
Timár Anikó A konferencia záró előadása (2010. különszám)
Nánási László A koronaügyész jogállása és hatásköre (2010/6.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései I. rész (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2004/6.)

A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései III. rész Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet és az Ügyészek Országos Egyesülete által 2004. szeptember 16-17. között szervezett konferenciáról) (2005/1.)
Dan Howard A kóros elmeállapotúak bűnözésének visszaszorítása Néhány példa az Észak-Amerikában alkalmazott elterelési modellekből (2010/3-4.)
Kovács Árpád A korrupció – számvevői szemmel (1999/3.)
Kőhalmi László A korrupció egyes különösen veszélyes alakzatai – (Észrevételek az igazságszolgáltatási és a közbeszerzési korrupcióhoz) (2006/5.)
Körmendi Istvánné A korrupció ellenes harccal foglalkozó franciaországi tanulmányútról (2001/1.)
Turi András A korrupció elleni fellépés Bajorországban (1997/3.)
Jagusztin Tamás A korrupció elméleti és gyakorlati kérdései (Beszámoló a 2006. szeptember 12. napján megrendezett kerekasztal-beszélgetésről). (2006/5.)
Kránitz Mariann A korrupció utolsó huszonöt éve Magyarországon (posztumusz tanulmány) (2006/5.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter A költségvetési csalás megítélési problémái a gyakorlatban (2014/6.)
Woody Lawman A könyvelő (1994/3.)
Nánási László A környezet védelme a német Btk-ban (1995/4.)
Tilki Katalin A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata (2004/1.)
Frank Árpád A környezetvédelem jogi szabályozása és annak feladatai a fegyveres szervek körében (2002/4.)
Tilki Katalin A környezetvédelem szervezete és jogi eszközei (2015/6.)
Bonomi Nóra Katalin A környezetvédelem szervezeti és eszközrendszere (1994/5.)
Csapó Gábor A környezetvédelemmel kapcsolatos tényállások nyomozás felügyeleti tapasztalatairól (2010. különszám)
Tilki Katalin A környezetvédelemről (2004/3.)
Kalas Ágota A környezetvédelmi hatáskörök telepítésének elvi és gyakorlati problémái (1994/5.)
Tilki Katalin A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből (2012/2.)
Sipos László A környezetvédelmi ügyészi tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1999/5.)

A köz szolgálatában: dr. Harcz Anikó és dr. Sámi Jolán beszélgetése a legfőbb ügyésszel (1993/1.)
Sipos László A közalapítványról és jogi szabályozásának problémáiról (1996/4.)
Timár Anikó A közép- és kelet európai ügyészi egyesületek regionális konferenciája az ügyészség és az ügyész polgári jogi felelőssége tárgyában. (2009/1.)
Hlavathy Attila A közép- és kelet-európai országok ügyészségeinek problematikája (1994/3.)
Kárpáti Csaba A közérdekben semmis szerződéssel okozott sérelem ügyészi keresettel történő orvoslásának elvi és gyakorlati kérdései (1998/5.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés gyakorlata (2013/2.)
Koncsek Kornél A közérdekű munka büntetés végrehajtásának aktuális kérdései (2011/5.)
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés végrehajtásának problémái a gyakorlatban és a fejlődés lehetséges irányai (2014/6.)
Székely István János A közérdekű munka büntetés, az ügyész és egyéb szervek (személyek) szerepe a közérdekű munka büntetés végrehajtása során. (2002/4.)
Szűcs András A közérdekű munka elévülésével kapcsolatos egyes értelmezési kérdésekről (2007/3.)
Sallós István A közhasznú szervezetekről (1998/2.)
Forgó Gábor A közhasznú szervezetekről szóló törvény és az Internet (1999/6.)
Lábady Tamás A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség dogmatikai alapjai, különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire (2010. különszám)
Csertáné Réfi Teréz A közigazgatás alternatív kontrollja néhány szomszédos országban (2014/5.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika A közigazgatási bírság mint a közlekedésbiztonság erősítésének eszköze (2009/2.)
Harm Brouwer A közigazgatási jog néha a legjobb „büntető” jog – együttműködés az ügyészség és a közigazgatási hatóságok között (2010/3-4.)
Sátori János A közigazgatási jogalkalmazás törvényességének kérdései, különös tekintettel az ügyészi eszközök alkalmazására (1995/5.)
Panyi Béla A közigazgatási jogi és magánjogi ügyészi tevékenység jelene és jövője (1997/5.)
Lánczi Rajmund János A közlekedési bűncselekmények anyagi jogi szabályainak módosulása az új Btk-ban és ebből eredő jogalkalmazási és jogértelmezési problémák (2013/6.)
Fülöp Ágnes A közlekedési büntetőjogról (2004/5.)
Köpösdi Orsolya A közösség elleni izgatás jogértelmezési kérdései (2010. különszám)
Mike Kennedy A közösségek bevonása a büntető igazságszolgáltatásba (2010/3-4.)
Berta Aliz - Bárándy Gergely A közösségek méltóságának polgári jogi védelme (2009/1.)
Törőcsik László A közösségi jog és a közigazgatási jogi, valamint a magánjogi ügyészi tevékenység (2004/1.)
Brent Berkley A közösségi ügyészség alapelvei (2010/3-4.)
Lajtár István A közpénzek védelmének ügyészi eszköztára (2014/5.)
Nánási László A köztársasági elnök feladatai és hatásköre (1994/4.)

A Köztársasági Elnök Úr csapatzászlót adományozott a Katonai Főügyészségnek – Dr. Kovács Tamás ünnepi beszéde (2002/4.)
Tisza Tamás A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről - különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira (2011/5.)
M. Horváth Krisztina - Panyi Attila A közvetítői eljárás alkalmazásának kérdései – különös tekintettel a fiatalkorúakra – a BAZ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatának tevékenysége tükrében (2009. különszám)
Bernáth Norbert A közvetítői eljárás gyakorlata és kritikája (2009. különszám)

A Kriminálexpo It-Sec 2004 főbb eseményei (2004/5.)

A Kriminálexpo programja (2002/4.)
Bolyky Orsolya A Kriminálexpon jártam (2003/5.)

A krimitől a kriminalisztikáig. Interjú dr. Ibolya Tiborral (2011/2.)
Láng László A kritika jogos volt – Reflektálás az „Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében” c. tanulmányra (1994/3.)
Buzinkay Péter A kulturális javak fogalomhasználatához (Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához) (2007/2.)

A különleges szakértelem kérdése a bűnösség bizonyításában (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004 júniusában megtartott szakértői kerekasztal-megbeszélésről) (2004/5.)
Romposné Kovács Éva A lefoglalt kábítószergyanús bűnjelek igazságügyi vegyészszakértői vizsgálata (Kérdések, tapasztalatok, újdonságok) (2013/5.)
Ligeti Miklós A legfőbb ügyész és az Országgyűlés közjogi kapcsolata (2005/6.)

A legfőbb ügyész indítványa és a 383/G/2003. AB határozat (2004/1.)
Polt Péter A legfőbb ügyész jogállása és annak garanciái (2011/4.)

A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiája 2014-2020 (2013/3-4.)

A Legfőbb Ügyészség sportkörének tájékoztatója (2000/2.)
Módos Annamária A legújabb drogok és jogi következményei (2014/6.)
Varga Zs. András A magánjogi felelősség elméleti háttere (2010. különszám)
Török Zsolt A magyar büntető bíró és a vádelv (2008/4.)
Őri Gábor A magyar katonai büntetőjog a vérszerződéstől 1958-ig (1999/4.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején I. rész (2008/5.)
Nánási László A magyar királyi ügyészség az I. világháború idején II. rész (2008/6.)
Hudik Zoltán A Magyar Köztársaság Ügyészsége költségvetési fejezet számvevőszéki átfogó ellenőrzésének tapasztalatai (2003/2.)
Kulcsár Gabriella - Helmut Kury A magyar lakosság kriminális attitűdrendszere, punitivitása és bűnözési félelme nemzetközi összehasonlításban (2012/1.)

A Magyar Ügyészképző Központ felállításáról (2006/2.)
Póka Rita A mediáció bevezetésével kapcsolatos javaslatok (Észrevételek az Ügyészek Lapja 3. számában megjelent kerekasztal-beszélgetéshez, avagy újabb gondolatok a mediációról) (2005/4.)
Kuji Eszter A mediáció büntetőjogi szabályainak kialakulása hazánkban (2006/2.)
Barabás A. Tünde A mediáció jövője Magyarországon (Az alapok megteremtése) (2007/5.)
Póka Rita A mediáció néhány ország gyakorlatában (2005/4.)
Varró Krisztián A megalapozott gyanú közlésének időpontja és az ezzel kapcsolatos dilemmák (2008/1.)
Farkas Krisztina A megegyezés lehetőségei a magyar, német és olasz büntetőeljárásban – jogösszehasonlító megközelítés (2009. különszám)
Tóth Orsolya A megtévesztés jogi természete (2011/2.)
Polt Péter A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai (2010/6.)
Bagi Ildikó „Amikor bajban vagy, de nem eléggé …” – (A kábítószerrel való visszaélés hazai szabályozásának problémái, az új magyar drogpolitika hatásai a nem függő fogyasztók szemszögéből) (2001/5.)
Susan Patten A modern ügyész – újfajta ügyészi szemlélet Válaszok a 21. századi bűnözés kihívásaira az Egyesült Királyság Koronaügyészségén (2010/3-4.)
Laczi Beáta A munkaviszony és az ügyészségi szolgálati viszony jogi szabályozásának eltérései (2001/4.)
Sipos László A műemlékvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2000/3.)
Koncsek Kornél A nem magyar állampolgárságú fogvatartottakra vonatkozó általános és speciális jogosultságok érvényesülése a büntetés-végrehajtási intézetben (2012/5-6.)
Szabó Éva A nem törvényesen működő cégek felderítése és visszaszorításuk érdekében tett ügyészi intézkedések Fejér megyében 1995. augusztus 1. - 1996. augusztus 30. napja között eltelt időben (1997/4.)
Végh Tamás A német államügyészség szervezeti felépítése és a büntetőeljárásban betöltött szerepe (2008/2.)
Nánási László A német Bp. rendelkezései az ún. titkosszolgálati eszközökről (1994/5.)
Vidékiné Farkas Anikó A német rendőrség szervezett bűnözés elleni fellépése (1996/4.)
Kiss Eliza A Német Szövetségi Köztársaság államügyészségei és a magyar ügyészségek összehasonlítása (2002/4.)
Komp Bálint A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségei (2015/6.)
Vidus Tibor A Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai a feketegazdaság elleni fellépésben (1995/5.)
Parti Tamás A nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény (1994/3.)
Hikan Friman A Nemzetközi Büntetőbíróság eljárási rezsimje (2002/1.)
Törő Andrea A nemzetközi bűnügyi együttműködés kezdetei (2010/6.)
Venczl László A Nemzetközi Egyesület hírei (2001/5.)
Norman McFadyen A nemzetközi együttműködés tanulságai a „Lockerbie” tárgyaláson (2002/1.)
Fehér Lenke A nemzetközi emberkereskedelem (2005/3.)
Venczl László A nemzetközi fegyelmi kódex alternatívája (2006/2.)
Póczik Szilveszter A nemzetközi migráció kockázatai (2008/5.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/2.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) hírei (2000/5.)

A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei (1999/2.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület Hírei (2001/3.)
Venczl László A Nemzetközi Ügyészi Egyesület hírei – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület etikai kódexének tervezete a szakmai követelményekről, valamint az ügyészek alapvető jogairól (1998/5.)
Kis Éva A nemzetközi ügyintézésről és a bűnügyi jogsegélyről (1999/6.)
Fazekas Géza „(…) annak térkép e táj” (Interjú dr. Sódor Istvánnal) (2007/6.)
Kurucz Mihály A nyilvánkönyvi bejegyzések jogereje és a közhitelesség (2004/2.)
Sipos László A nyíregyházi környezetvédelmi ankétról (2009/3-4.)
Kiss Sándor A nyitott börtönrendszer dániai gyakorlata (2009/2.)
Korona Lajos A nyomozás felügyelet gyakorlati kérdései a kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek nyomozása során (2013/5.)
Góth Kármen A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (2008/3.)
Vidor László A nyomozás folytatása a nyomozási bíró előtti eljárásban (Észrevételek Góth Kármen cikkéhez) (2009/1.)
Barna Károly A nyomozó hatóságok által lefolytatott nyomozások idő- és szakszerűségének biztosítására rendelkezésre álló ügyészi eszközök az elméletben és a gyakorlatban (2008. különszám)
Nyíri Sándor A nyomozó hatóságok és az ügyészség kapcsolata az új büntetőeljárásról szóló törvényben (1998/4.)
Mester Martina Emese A panaszjog témaköre a nyomozási és a vádelőkészítési szakaszban – Jogalkalmazási problémák a Be.§-a körében, különös tekintettel a központi államigazgatási szervek mint feljelentők panaszjogára (2015/6.)
Goldea Zsuzsanna - Judiné Vida Angéla A párhuzamos perindításról (2012/4.)
Tisza Tamás A pártatlan bírósághoz való jog a szabálysértési eljárásban az Alkotmánybíróság döntéseire tekintettel (2009. különszám)
Mikula Márta A pártfogó felügyeletről (2007/6.)
Vokó György A pártfogó felügyelő szerepe a bűnügyi tudományokban (2006/6.)
Orell Ferenc János A pártfogó szervezet történeti emlékeiből – ügyészi szemmel (2007/6.)
Tóth Mihály A pénzmosás Magyarországon – avagy fantomból valóság (1998/6.)
Vidékiné Farkas Anikó A pénzmosásról (1995/2.)
Nagy Zoltán András A Pirate Bay-per tanulságai. De lege ferenda a fájlcseréről (2010/2.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2012/1.)
Alföldi Ágnes Dóra A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban (2013/1.)
Tóth-Zsámboki Judit A poligráf alkalmazási lehetőségei a büntetőeljárásban (2013/6.)
Szikinger István A posztkommunista ügyészség „Magyarország” (2000/1.)
Mészáros Zsolt - Jungi Eszter A pótmagánvád lehetősége a büntetőeljárásban (1995/3.)

A pótmagánvádról (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. október 16-án megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/6.)
Deák Zoltán A próbára bocsátás alkalmazása tárgyalásról lemondás esetén (2007/2.)
Gampel Andrea - Székely György László A profilalkotás alkalmazásának lehetőségei a magyar büntetőeljárásban (2009. különszám)
Kiss Anna A profilalkotásról (1996/2.)
Elek Balázs A pszichológus szakértő egyes alkalmazási lehetőségei a tanúvallomások értékelésében a büntetőeljárásban (2007/5.)
Gyepesi Áron A pszichopátiás személyiség (2009/2.)
Bányai Krisztina A Ptk. szomszédjogi szabályainak alkalmazhatósága, mint a levegővédelem jogi eszköze (2011/5.)
Sisák Noémi A rablás büntetőjogi szabályozásának történetisége (2011/6.)
Sisák Noémi A rablás és a zsarolás elhatárolása (2012/4.)
Grósz Anita A rablás rendbeliségének megítélése a bírósági gyakorlatra is tekintettel (2011/5.)
Deák Zoltán A rablás rendbeliségének problémája a bírói gyakorlat (görbe) tükrében (2008. különszám)
Firkó Zsolt A reintegráció és börtönpártfogás helyzete és fejlődési lehetőségei a magyar büntetés-végrehajtásban az új jogi szabályozás tükrében (2015/6.)
Fábián Anna - Timár-Faragó Zsuzsanna A rendőri jelentés felhasználhatósága a bizonyítási eljárásban (2013/6.)
Fejes Erik A romlás virágai – A katonai ügyészi szervezet utolsó évtizedei (2013/3-4.)
Fülöp Ágnes A segítségnyújtás elmulasztása a veszélyhelyzetet előidéző által (jogelvek, jogi szabályok és realitások) (2007/1.)
Kiss Anna A sértett hátrányos helyzete a büntetőeljárásban (2003/2.)
Beregi Anita A sértett szerepe és jogainak megjelenése a büntetőeljárásban (2010. különszám)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) I. rész (2007/1.)
Borbíró Andrea A sokarcú bűnmegelőzés (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól) II. rész (2007/2.)
Baranyó György A sortűzügyek nyomozásáról és a vádemelésekről – Beszélgetés Dr. Bócz Endre fővárosi főügyésszel (1994/4.)
Dobrocsi Szilvia - Kiss Anna A Stockholmi Programról (2010/5.)
Vadász Viktor A szabad bizonyítás elve és a bizonyítékok felhasználásának törvényi tilalma (2009/6.)
Kovács Mónika A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog korlátai, garanciái és a vele kapcsolatos aktuális problémák (2005/2.)
Gerzsenyi Gabriella A szabadságvesztés büntetést töltő fiatalkorúak nevelési esélyei (2000/2.)
Jancsák Ramóna A szabadságvesztés büntetésüket töltő nők helyzetének nemzetközi gyakorlata (2008/5.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok I. rész (1998/2.)
Kenediné Veres Judit A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok II. rész (1998/3.)
Nagy Izabella A szabályozás és a bizonyítás lehetséges irányai a bennfentes kereskedelem büntetőjogi szabályozásában –a vonatkozó közösségi irányelvek tükrében (2014/3-4.)
Erdődy Gyula A szabálysértési jog és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények kapcsolatáról a magyar és a német jogfejlődés tükrében (2015/3-4.)
Sipos László A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei környezetvédelmi ankétról (1998/2.)
Dévaj Hedvig A szakág szempontjából jelentős bírósági döntések és egyéb kérdések (2007/6.)
Fejes Erik A szakértő igénybevételének indokoltsága a nyomozás során (2011/5.)
Galsi Ferenc A számítástechnika és az iratkezelés (1997/4.)
Szentgáli Piroska A számítástechnika-alkalmazás menedzselése az ügyészi szervezetben (1995/6.)
Kovács Mihály A számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények a városi ügyészség gyakorlatában (2011/5.)
Vadász Viktor A számítógép demisztifikálása (2010/2.)
Matus Márk A számítógépes adat mint bizonyíték megnevezése (2000/1.)
Nagy Zoltán András A számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények új szabályozásáról – Háttér és elemzés (2014/3-4.)
Fenyvesi Csaba A szembesítés – főleg ügyészi aspektusból (2008/2.)
Misi László A személy elleni bűncselekmények (2011/3.)
Horvátné Tóth Bernadett A személyes adatok védelme a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenységben (2008. különszám)
Palásti Márta A személygépkocsikra elkövetett bűncselekmények nyomozási problémái (1998/6.)
Varga Zs. András A személyiségi jogok védelme a Ptk. kodifikációja tükrében (2000/5.)
Tihanyi Dániel A szervezetben lévő alkohol jelenlétének kimutatása (2012/5-6.)
Kelemen Katalin A szervezett bűnözés az olasz jogban (2003/5.)
Auer László A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó római tanulmányútról (2001/1.)
Szabó Géza A szervezett bűnözés elleni küzdelemről (1999/4.)
Bíró Kornélia A szerző, a szoftver és a büntetőjog (1998/4.)
Czúcz Ottó A szerződésen kívüli felelősség az EU bíróságainak joggyakorlatában (2010. különszám)
Marssó Péter A szerzői és szomszédos jogok büntetőjogi védelmének egyes kérdései (1994/5.)
Vida József A szerzői jog büntetőjogi védelmének néhány gyakorlati kérdése, különös tekintettel a zeneművekre (2005/5.)
Kökényesi-Bartos Attila A szerzői vagy a szerzői joghoz kacsolódó jogok megsértése bűncselekmény megállapíthatóságával kapcsolatos problémák. (2010. különszám)
Jávorszki Tamás - Rongáné Srakta Ibolya A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményének jogalkalmazási kérdései (2008/5.)
Pálos György A szoftver és a szerzői jog (1996/2.)
Rajnainé Hugyecz Ilona A szövetkezetek gazdasági társasággá történő átalakulására vonatkozó jogszabályok változásai és alkalmazásuk tapasztalatai (2002/1.)
Balogh Anna A szülői feladatokból eredő kötelességek megszegése súlyosságának megítélése – Gyakorlati útmutató tudományos köntösben, avagy ismerjük fel a kiskorú veszélyeztetése bűntettét (2016/6.)
Cserháti Anita A tanúvédelem eljárásjogi eszközei – A Védelmi Program (2006/4.)
Kemény Gábor A tanúvédelem mint a szervezett bűnözés elleni harc egyik eszköze (1997/6.)
Gorza Edina A tanúvédelem szerepe, jelentősége és lehetséges megoldásai az új büntetőeljárási törvénykönyvben (1997/3.)
Kiss Anna A tárgyalás mellőzéséről (1996/5.)
Bérczes Viktor A tárgyalási rendszerek közötti eltérések jelentősége a védőügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából. Védői munkamódszerek a bíróság előtti bizonyítási eljárásban (2012/2. szám)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos oldala (2005/5.)
Molitorisz Pál A tárgyalóterem „napos” oldala (2004/5.)
Kiss Anna A tárgyalóterem napos oldala (2010/1.)
Lencse Balázs József A társasházak ügyészi törvényességi felügyeletének rövid története és hatályon kívül helyezésének okai (2010. különszám)
Kiss Anna A távmeghallgatásról (2015/5.)
Gilányi Eszter A távoltartás mint új kényszerintézkedés (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. március 23. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/2.)
Tóth Zsuzsanna A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek jogi helyzete és kezelése (2015/6.)
Keller Ágnes A termőföld (mező- és erdőgazdasági földek) forgalmára vonatkozó új szabályozás ügyészi szemmel (2010. különszám)
Neparáczki Anna Viktória A terrorista csoport rendszerbeli helye és fogalma a Büntető Törvénykönyvben (2013/3-4.)
Juhász Júlia A tetthely beszél (2010/1.)
Törő Andrea A THEMIS-találkozóról – Beszélgetés Csabai Orsolyával, Fodor Péter Dániellel és Halmos-Józsa Katalinnal (2011/6.)
Ostyánszky Lívia - Ifi Norbert A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettének gyakorlati problémái (Betegek vagy született bűnözők-e a pedofilok?) (2009. különszám)
Parti Katalin A tiltott pornográf felvétellel visszaélés és egyéb, fiatalkorúakra ártalmas tartalmak az Interneten (2004/4.)
Németh Szilvia A tiltott szerencsejáték szervezésének vétségéről (2000/4.)
Molnár Edina A tisztességtelennek minősülő általános szerződési feltételek s a fogyasztók érdekében történő ügyészi tevékenység lehetőségei (2013/6.)
Fenyvesi Csaba A titkos adatgyűjtés és a nyomozási bíró (2004/4.)
Mészáros Bence A titkos információszerzés és a titkos információgyűjtés eredményének felhasználásáról a büntetőeljárásban (kerekasztal-beszélgetés) (2008/4.)
Julesz Máté A tojásdobálás jogi, társadalmi és etikai megközelítése (2008/6.)
Sümeginé Tóth Piroska A toldalékolt tulajdonnevek (2004/5.)
Sztancs Edit A törvényes vád mint a büntetőeljárás elengedhetetlen feltétele (2011/5.)
Jagusztin Tamás A törvényes vád mint a büntetőeljárás perjogi előfeltétele (2006/5.)
Fazekas Géza A tudatos utazó (Interjú dr. Antos Árpáddal) (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska A tulajdonnevekről (2004/4.)
Scherné Bagi Edit A turai mezőőr cselekményének minősítési kérdései (1996/3.)
Nánási László A vád hatóságai 1848/49-ben (1999/5.)
Nagy Anita A vádalkuról (2008/5.)
Lőrinczy György A vádbeszéd felépítése és előadása (In memoriam Dr. Kereszty Béla) (2011/1.)
Jagusztin Tamás A vádemelés elhalasztásának tapasztalatai (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2006. május 10. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2006/3.)
Barabás A. Tünde A vádhalasztás eredményessége: megelőzési és individualizációs szempontok az ügyészi jogalkalmazásban (2009/5.)
Markó Szörény A vagyoni hátrány meghatározása szerzői és iparjogvédelmi deliktumoknál (2016/6.)
Tilki Katalin A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben (2009/2.)
Fazekas Géza A vasember (Interjú dr. Pap Istvánnal) (2007/3.)
Fenyvesi Csaba A védő a közbenső eljárásban (2001/2.)
Lajtár István A védő és az előzetesen letartóztatott kapcsolattartása (1994/2.)
Miskolczi Orsolya - Tisza Tamás A Velencei Bizottság, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának álláspontja az ügyészség büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívüli szerepéről (2012/5-6.)

A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos büntetőjogi és közigazgatási tapasztalatok (Országos Kriminológiai Intézet, 2003. november 27.) (2003/6.)
Miskolcziné Juhász Boglárka A vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályozás változása – jogértelmezési problémák a gyakorlatban (2014/1.)
Kiss Anna A villamosenergia-szektor működéséről és szabályozásáról (2010/5.)
Gelányi Anikó A zaklatás bűncselekményéről a Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészségenszerzett gyakorlati tapasztalatok tükrében (2011/1.)
Paralné Beregi Anita A zár alá vétel alkalmazásának tapasztalatai a jogi személyek esetében (2015/6.)
Sipos László Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről (2007/1.)
Kiss Anna Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban (2010/6.)
Dallos Norbert - Pék Richárd Tamás Adó-e az ÁFA, avagy újabb kérdésfelvetések az ÁFA-csalásról (2005/6.)
T. Litovkina Anna Aki a humort szereti, rossz ügyvéd nem lehet? (Interjú Fenyvesi Csaba ügyvéddel, a Jog humora című kötetről) (2009/2.)
Nánási László Aki Rákosit és Szálasit vádolta (Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése) (2012/4.)

Akinek zsebében volt a marsallbot. Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2010/6.)
Miskolczi Barna Aktuális kérdések az Európai Ügyészségről (2010/2.)
Lajtár István Aktuális személyügyi és továbbképzési kérdésekről (2012/1.)
Székely György László Alapelveket érintő változások a büntetőeljárási törvényben (2014/1.)
Szécsény Tibor Alapítók, csatlakozók (2002/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Alárendelt egységek az intézménynevekben (2005/1.)
Halász Lilla Katinka Áldozat az igazságszolgáltatás útvesztőjében – Recenzió Barabás A. Tünde könyvéről (2015/1.)
Róth Erika Áldozati jogok az EU-ban – elvárások és tények (2004/6.)
Kővári András Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/6.)
Vígh József Áldozatvédelem – a magyar Fehér Gyűrű Egyesület (1994/4.)
Orell Ferenc János Alkoholizmus – Van-e visszaút? (2009/3-4.)
Szathmáry Zoltán Alkotmányellenes-e a Btk. 329/A. paragrafusa? (2012/3.)

Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban (2014/2.)
Miskolczi László Amerika „felfedezése” (beszámoló egy rendhagyó tanulmányútról) (2000/2.)
Mészáros Tamás Angol példa (Két angliai tanulmányút tapasztalatai) (1997/4.)
Szász Gabriella Anomáliák a gyermekbarát büntetőeljárásban? (2014/6.)
Mészáros Zsolt Antidrog-diszkó, mint összetett bűnmegelőzési program (1994/2.)
Kertész Imre Antiszilánk (1995/3.)
Dicső István Arányos volt az ügyészi munkateher (1996/4.)
Láris Liliána Area of Freedom, Security and Justice – a European Criminal Law System? (2010. különszám)
Kurucz Mihály Átkerüljön-e a telekkönyv a bírósági szervezetbe? Ismét vita a magyar nyilvánkönyvi szervezetről (2003/4.)
Fürcht Pál Zsolt Az „áfa-csalás” (2005/4.)
Havran Ákos Az „engedély nélküli emberkísérletek” visszaszorítása, avagy az új pszichoaktív anyaggal visszaélés szabályozása (2012/5-6.)
Stauber Péter Az „új terrorizmus” fogalma és az AL-KAIDA (2007/2.)

Az „Ügyészek az Igazságszolgáltatásért” Alapítvány felhívása (2012/1.)
Nyíri Sándor Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal nyomozó hatóságainak titkos információgyűjtési jogához (1999/2.)
Kormos Erzsébet Az adócsalásról (2001/6.)
Orosz Katalin Az adómentes ész (1994/5.)
Violáné Sümegi Kornélia Az alapítványok működésének törvényessége (1996/4.)
Görgényi Ilona Az áldozattá válás megelőzése (2008/6.)
Deák Zoltán Az alkalmatlan kísérletről, különös tekintettel egyes bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre (2010. különszám)
Fülöp Ágnes Az alkoholos befolyásoltságról és az alkoholnak a vezetési képességre gyakorolt hatásáról (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 7. napjánmegtartott kerekasztal-beszélgetésről) (2005/2.)
Weidemann János Az Alkotmánybíróság döntése a legfőbb ügyész – katonai büntetőeljárásra történő – ügyészkijelölésre vonatkozó jogosultságáról (2015/2.)
Tóth Tamás Az Alkotmánybíróság tévedése – az 1/1994. (I. 7.) AB határozat (1994/2.)
Csapó Orsolya Az állami és önkormányzati ingatlantulajdon helyzete, különös tekintettel az elbirtoklásra (1994/2.)
Vókó György Az államügyészség helye az állami szervek rendszerében Oroszországban (2009/6.)
Nánási László Az Államvédelmi Központ ügyésze (1942-1944) (2009/2.)
Sipos László Az állatvédelem, a civil szféra és az ügyészség (2002/2.)
Géczy Imre Az állatvédelemben részt vevő szervekBistei Attila - Paulovics Anita (2003/1.)Egy vizsgálat tapasztalatai (1994/1.)
Dicső István Az álmos tárgyalóterem (1997/1.)
Miskolcziné Juhász Boglárka Az angolszász és a kontinentális eljárási rendszer elemeinek keveredése – Szemelvények az olasz büntetőeljárási törvény megegyezésre vonatkozó szabályaiból (2014/5.)
Monostori Lajosné Az APEH lehetőségei a feketegazdaság visszaszorítása terén (1995/6.)
Fazekas Géza Az ártéri erdők szerelmese (Interjú Nagy Sándorral) (2005/4.)
Drávecz Péter Az asztallábtól a szamurájkardig: széljegyzetek az élet kioltására alkalmas eszközök vizsgálatához (2013/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 1. rész (2004/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 10. rész. (2005/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 11. rész. (2005/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 12. rész. (2006/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 13. rész. (2006/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 2. rész. (2004/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 3. rész. (2004/3.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 4. rész. (2004/4.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 5. rész. (2004/5.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 6. rész. (2004/6.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 7. rész. (2005/1.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 8. rész. (2005/2.)
Fordította: Fodor Bea, Ükös Gabriella, Kiss Anna Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 9. rész. (2005/3.)
Fazekas Géza Az egyesület nagykövete (Interjú dr. Venczl Lászlóval) (2007/5.)
Lőrinczy Judit Az El Caminón jártam (2008/6.)

Az elektronikus bizonyítékszerzés (Konferencia beszámoló) (2010/1.)
Than Alexandra Katalin Az elektronikusan ellenőrzött büntetés-végrehajtás Svájcban, különös tekintettel Basel kantonra (2007/5.)
Antal Szilvia - Tatai Lívia Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről (2008. különszám)
Petes Judit Az elítéltek munkáltatása a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (2013/6.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében I. rész (2013/3-4.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében II. rész (2014/1.)
Szabó Judit - Tilki Katalin - Mészáros Ádám Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében III. rész (2014/2.)
Soós László Károly Az ellenőrző és nyomozó szervek együttműködésének feltételei a feketegazdaság és a gazdasági bűnözés elleni harcban (1996/5.)
Fazekas Géza Az elődök hírnöke (Interjú dr. Nagy Károllyal) (2006/5.)
Csizmár János Az előzetes letartóztatás mint jogintézmény a magyar büntetőjogban (1997/5.)
Ibolya Tibor Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője (2012/2.)
Kármán Gabriella Az eltűnt műkincsek azonosítása és egyes cselekmények kriminalisztikai azonosítási jellegzetességei a kulturális örökségvédelem területén (2010/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Az elválasztás problémái (2005/2.)
Nánási László Az embargósértésről (1995/6.)
Windt Szandra Az embercsempészéssel kapcsolatos büntetőügyek aktuális problémái (2015/1.)
Farkas Krisztina - Neparáczki Anna Az emberi jogok érvényesülésének időszerű kérdései a büntető anyagi és eljárásjogban, a hazai büntetőeljárási kodifikáció aktualitása – X. Pécsi Büntetőjogi Nyári Egyetem (2015/3-4.)
Kármán Gabriella - Kiss Anna - Kardon László Az emberi magatartásra, viselkedésre alapozott kriminalisztikai módszerek: bűnügyi magatartástudomány (1999/3.)
Anton Fábry Az emberi szabadság korlátozásának ügyészi biztosítékai (2012/2.)
Kovács Attila Az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás fényében (2004/5.)
Mészáros Ádám Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés aktuális kérdései (2015/3-4.)
Kránitz Mariann Az emberölést elkövető nők tipológiája (2005/2.)
Nagy Rita Az engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményének felhasználása a nyílt nyomozás során (2008/1.)
Bócz Endre AZ ENSZ Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottságának ülése (1994/3.)
Fillér László Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai (1996/3.)
Szűcs András Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásáról (2009/6.)
Bejczi Alexa Az érintett hozzájárulása nélkül készített kép- és hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatósága a büntetőeljárásban (2011/5.)
Lajtár István Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája (2009/3-4.)

Az Eurojustice Konferencia konklúziói (2004/6.)
Wetzel Tamás Az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum és a hazai kezdeményezések (2009/3-4.)

Az európai elfogatóparancsról egy ír elkövető magyar ügye kapcsán (Interjú Bárd Petrával) (2008/2.)
Békés Ádám Az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat Európai Bíróság általi értelmezése (2010/1.)
Dobos Alexandra Az Európai Határellenőrzés során felmerülő korrupciós bűncselekmények, különös tekintettel az Ukrajna - Magyarország határszakaszra (2012/5-6.)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) által szervezett VIII. THEMIS versenyről (2013/3-4.)
Békés Ádám Az európai jog történelmi és kulturális alapjai a múltban és a jelenben (2009/5.)
Lévai Ilona Az európai jogi architektúra – büntető jogászi nézőpontból (1995.)
Harmati Judit Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése (2011/5.)
Láris Liliána Az Európai Nyomozási Határozat (2015/1.)
Ligeti Miklós Az Európai Unió környezetvédelmi büntetőjoga (2006/4.)
Bolyky Orsolya Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni jogintézmények és jogi eszközök (2003/6.)
Borsodi Károlyné Nagy Erika Az Európai Unió szociális jogi szabályozásának elmúlt 50 éve (2008/2.)
Kocsis Gyula Az Európai Unió szociálpolitikájáról, családpolitikájáról (2004/4.)
Petra Bárd Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés rögös útja: A Tobin-ügy/The Rough Road of EU Criminal Cooperation: The Tobin case (2014/6.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében (2008/1.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében II. rész (2008/3.)
Hudák Anita Az Európai Ügyész szerepe a közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében III. rész (2008/4.)
Vesszős Gergely Az Európai Ügyészség – Átmeneti gyógyír vagy a tartós megoldás? (2014/5.)
Varga Zs. András Az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről (Beszámoló az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6. üléséről). (2005/5.)
Hajdu Magdolna Az európai ügyészségek közötti együttműködés múltja, jelene és jövője (2008/4.)
Francois Falletti AZ IAP elnökének nyitóelőadása az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című konferencián (2011/3.)
Gartner István Az idegenrendészettel összefüggő jogszabályok végrehajtásának problémái az ügyészi tevékenység tükrében (1997/1.)
Pap János Az igazságszolgáltatási rendszer és a katonai igazságszolgáltatás viszonya (1994/1.)
Emmert Mária Az illegális migráció jellegzetességei és felderítési nehézségei a szerb határszakaszon (2012/3.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Máthé Magdolna Az indulati cselekmények hátterében álló pszichés zavarok jogi és szakértői megítélése (2015/5.)
Fábián János Az informatikai fejlesztési elképzelések és gondok az ügyészségen (1996/4.)
Fazekas Géza Az informatikus festő (Interjú Aby Szabó Csaba festőművésszel) (2006/1.)
Hevesi Tóth Ferenc Az infromációbiztonság szerepének megnövekedése, fejlődése és egyes aktuális kérdései (1994/6.)
Bolyky Orsolya Az interdiszciplinaritás jegyében … Összefoglaló a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) konferenciájáról (2015/3-4.)
Kökényesi Attila Az internet útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás (2008. különszám)
Judit Harmati Az internetes csalás határon átnyúló nyomozása/Borderless investigation of internet fraud (2014/6.)
Dobos Rita Az intézkedések és az elterelés gyakorlati tapasztalatai a Btk. tükrében (2013/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Az intézménynevek rejtelmei (2004/6.)
Tilki Katalin Az ipari katasztrófák kriminalitása (2012/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Az írásjelek (2005/5.)
Gyurkó Szilvia Az iskolai erőszak megjelenési formái, okai, a jelenség megelőzésére szolgáló javaslatok (2010/5.)
Molitorisz Pál Az ittas járművezetés furcsaságai (1993/1.)
László Balázs Az okirat egyidejű elvételével elkövetett lopás megállapíthatóságáról (2015/6.)
Csevár Antal Az olvasók figyelmébe (1996/6.)
Nacsády Péter Imre Az opportunitás kérdése a francia jogban (2001/2.)

Az országos gyermekrajz verseny eredményhirdetése (1999/3.)

Az Országos Kriminológiai Intézet Hírlevele (2003/2.)

Az Országos Kriminológiai Intézet tájékoztatása a 2000. év második félévi kutatásairól, a nemzetközi tudományos életben való részvételről (2001/1.)
Tihanyi Dániel Az orvhalászat egyes kérdéseiről (2013/6.)
Fazekas Géza Az ottomán birodalom nyomában (Interjú dr. Vántus Rabánnal) (2008/1.)
Némethy Andrea Az önbíráskodás, a zsarolás és a rablás elhatárolási szempontjai (2002/3.)
Köpf Eszter Mária Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás az angol, a francia és a magyar jogban (2000/6.)
Nacsády Péter Imre Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás kérdései a francia Code de procedure penale-ban (1995/5.)
Hoffer Ferenc Az összbüntetésről (1995/5.)
Lajtár István Az új Btk. és a büntetés-végrehajtási jog kodifikációja (2013/2.)
Szombati Róbert Az új büntetőeljárási törvény és az angolszász minta (2014/6.)
Török Zsolt Az új büntetőeljárási törvény tervezetéről bírói nézőpontból, avagy átléphető-e a Rubicon? (2014/3-4.)
Görömbei Róbert - Pósa Edina Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán felmerült jogalkalmazási és bizonyítási kérdések (2015/6.)
Faragóné Takács Katalin Az új törvény visszaható hatályának alkalmazási problémái (2002/3.)

Az uniós legfőbb ügyészek szervezete (2011/3.)
Ambrus István Az uzsora tényállásokhoz (2012/5-6.)
Szendrei Géza Az ügyész a rögtönbíráskodási eljárásban (2001/2.)
Bányai Krisztina Az ügyész a százfős egyházak országában (2010. különszám)
Lévai Ilona Az ügyész büntető alkujával kapcsolatos európai uniós gyakorlatról,különös tekintettel a francia változatra (2001/3.)
Orosz Katalin Az ügyész cégeljárási eszközeiről (1996/4.)
Fügedi Zsófia Eszter Az ügyész feladatai a környezetvédelemben (2010. különszám)
Szendrei Géza Az ügyész fizetése, rangja: Anno (1996/1.)
Cuno Tarfusser Az ügyész jogállása Olaszországban (1998/6.)
Szajlai József Az ügyész jogköre a nyomozás felügyelet során (1994/2.)
Kiss-Almási Zsuzsanna Az ügyész lehetőségei a nyomozások elhúzódásának megakadályozása tárgyában (2014/6.)
Tisza Tamás Az ügyész megváltozott szerepe a közigazgatási hatósági eljárás során bekövetkezett törvénysértések terén a vizsgálat tekintetében (2013/6.)
Vigh Edit Az ügyész mint speciális perbeli jogalany (2013/1.)
Takácsné Diófási Ágnes Az ügyész szerepe a demokratikus társadalom építésében (1996/5.)
Adam Babich Az ügyész szerepe az USA környezetvédelmi jogának érvényesítésében (1997/6.)
Alföldi Ágnes Dóra Az ügyész szerepe és jogai a profilalkotással kapcsolatban (2012/3.)
Havrán Ákos Az ügyész tárgyalási aktivitása a különböző bírói attitűdök tükrében (2015/6.)
Diófási Ágnes Az ügyészek és családtagjaik biztonságáról és védelméről tartott 4. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium legfontosabb gondolatai (2011/1.)

Az Ügyészek Lapjában meghirdetett novellaíró-pályázat győztesei (2008/2.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) (2007/1.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének hírei (1999/5.)
Venczl László Az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének Konferenciája (2000/6.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2001. december 5-ei Küldöttközgyűlésén megválasztott tisztségviselők névsora (2002/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete által meghirdetett országos gyermekrajzverseny eredményhirdetése (2000/3.)
Diófási Ágnes Az Ügyészek Országos Egyesülete delegációjának Kínában tett látogatásáról (2013/3-4.)

Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Bizottságának Ügyrendje (2001/1.)
Hajdú Mária Az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Kódexének tervezete (2000/5.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 1999. évi programja (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének 2006. évi beszámolója (részlet) (2007/5.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az 1998. évben végzett munkáról (1999/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének beszámolója az Egyesület 1994. évi munkájáról és az 1995. évi legfontosabb feladatairól (1995/2.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének bizottságai és tisztségviselői 2005. április 1-jétől (2005/4.)

Az Ügyészek Országos Egyesületének módosított alapszabálya (2002/2.)
Herke Csongor Az ügyészi fellebbezések statisztikai elemzése a súlyosítási tilalom tükrében (2010/5.)
Aleku Mónika Az ügyészi fellépésről II. rész (2014/3-4.)
Fábry Antal Az ügyészi felügyeletről a büntetés-végrehajtási szervezet irányításának szemszögéből (2001/6.)
Werner Roth Az ügyészi függetlenség – német szemmel (1997/1.)
Ibolya Tibor Az ügyészi hivatás etikájának alapjai (2011/3.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi keresetindítás korlátai (2003/5.)

Az ügyészi szervezet és az ügyész polgári jogi felelőssége Európában (2010/2.)
Tisza Tamás Az ügyészi törvényességi ellenőrzés mint a „jó közigazgatás” egyik külső kontrollja (2014/6.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban I. rész (2006/1.)
Pintérné Hunyadi Orsolya Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban II. rész (2006/2.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben (2002/1.)
Kárpáti Csaba Az ügyészi törvényességi felügyelet gyakorlásának terjedelme a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (2007/2.)
Hegedűs Brigitta Az ügyészi törvényességi felügyelet szerepe a magyar büntetés-végrehajtás eurokompatibilissá tételében (1998/1.)
Stefan Benec Az ügyészség alkotmányos helyzete és a végrehajtó hatalomtól való függetlensége (1995/5.)
Panyi Béla Az ügyészség alkotmányos helyzete és az utasíthatósága (1995/4.)
Györgyi Kálmán Az ügyészség átalakulása (1994/6.)
Fejes Péter Az ügyészség az ezredforduló küszöbén (1997/4.)
Sólyom Péter Az ügyészség Bajorországban (1996/4.)
Édes Veronika - Olti András Az ügyészség és az igazságszolgáltatási reform (1998/1.)
Hack Péter Az ügyészség függetlensége (1997/1.)
Maraffai Tamás Az ügyészség mint felderítő szerv (2015/3-4.)
Daniela Szlijepcsevity Az ügyészség polgári jogi felelőssége Szerbiában (2010. különszám)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban I. rész (2011/1.)
Erdődy Gyula Az ügyészség szerepe a szabálysértési eljárásban II. rész Az ügyészség általános szerepe a hatályos magyar szabálysértési eljárásban. (2011/2.)
Bócz Endre Az ügyészség szerepe Magyarországon a szervezett bűnözés elleni harcban (1997/4.)
Szekér Ildikó - Nagy Zsolt Az ügyészség új közérdekvédelmi tevékenysége (2011/3.)
Szabó Judit Az ügyészség, ahogy az „átlagpolgár” látja (2000/2.)
Gödöny József Az ügyészségi számítástechnika személyi infrastruktúrájáról (1995/6.)
Csiha Judit Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről (1995/1.)
Rácsokné Fügedi Zsófia Eszter Az üzletszerűség megállapíthatóságának kérdései a költségvetési csalás esetében (2015/6.)

Bács-Kiskun megye ügyészségei (Dr. Nánási Lászlóval, a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2005/4.)
Papp Ildikó Banktitok-titokvédelem (1996/1.)
Szendrei Géza Baráti szó (1996/6.)
Eperjes Krisztián Békehadműveletek (2008/4.)

Békés megye ügyészségei (Dr. Veress Gabriellával, a Békés Megyei Főügyészség főügyészével beszélgettünk) (2007/2.)
Kovács Tamás Bemutatkozó beszéd (2006/6.)

Berlini Nyilatkozat – Európában a kábítószer- és szervezett bűnözés elleni harc terén való fokozott együttműködésről (1994/6.)
Domán Auguszta Beszámítási képességgel nem rendelkező, szellemileg fogyatékos fogvatartott jogai(A Claes v. Belgium ügy) (2014/2.)
Domán Auguszta Beszámíthatóság, bűnösség kérdései elmebetegség esetén Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban (2015/1.)

Beszámoló „Az egységes és hatékony közlekedési jogalkalmazásért” program első szakmai találkozójáról (2006/2.)
Mészáros Ádám Beszámoló a „Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről” című szakmai konferenciáról (2013/2.)
Nagy Emese Beszámoló a Fundamentum című folyóirat 2004/1. számának megjelenése alkalmából szervezett szakmai vitáról (2004/3.)

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2007/3.)
Lajtár István Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészek országos konferenciájáról (2003/6.)
Kiss Anna Beszámoló a IV. Jog és Irodalom Szimpóziumról (2012/3.)
Jávorszki Tamás Beszámoló a krakkói ERASMUS szemináriumról (2013/2.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság szegedi vándorgyűléséről (2005/6.)
Venczl László Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2002. évi londoni konferenciáján történt részvételről (2002/4.)
Kökényes Julianna Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2003. 19-től 21-ig Hágában rendezett regionális konferenciájáról. (2003/3.)
Diófási Ágnes Beszámoló a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) 2009. évi közgyűlésének és konferenciájának eseményeiről (2010/3-4.)
Antal Szilvia - Bárd Petra Beszámoló a Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen című tanulmánykötet könyvbemutatójáról (2006/5.)
Czégény Sándor - Tóth Zsófia Beszámoló a vádemelés elhalasztásáról szóló kerekasztal-beszélgetésről. (2007/6.)

Beszámoló az 1993. évben végzett munkáról (1994/1.)
Bűdi László Beszámoló az Egyesület meghívására hazánkba látogató német ügyészi delegáció programjáról (2011/1.)
Parti Katalin Beszámoló az ESC konferenciáról 2006. augusztus 26-29. Tübingen, Németország (2006/6.)
Udvaros Judit Beszámoló az EUROFEDOP Igazságügyi Szakbizottságának 1996. november 7-én Luxemburgban rendezett konferenciájáról (1997/1.)
Parti Katalin Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2007. évi konferenciájáról (2007/6.)
Barabás A. Tünde - Bárd Petra Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság 2014. évi Konferenciájáról (2014/5.)
Széplaki-Nagy Gábor Beszámoló az Európai Unió Legfőbb Ügyészei Hálózata Rómában, 2011. május 26-28. között megrendezett 4. találkozójáról és konferenciájáról (2011/4.)
Fejes Péter Beszámoló az I. Európai Jogásznapról (2001/5.)
Diófási Ágnes Beszámoló az IAP 2010. évi Közgyűlésének és az „Országhatárokat átlépő bűnözés” című Világkonferenciájának eseményeiről (2011/3.)

Beszámoló az INFOLABOR – Az elektronikus bizonyítékszerzés helye és szerepe a büntetőeljárásban című konferenciáról (2010/2.)
Kiss Anna Beszámoló az OKRI-ban, 2007. július 10-én megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/4.)
Fülöp Ágnes - Kiss Anna Beszámoló az óvadék témakörében 2007. szeptember 13. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről (2007/5.)
Gaál József Beszámoló az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) 2006. február 15-17. között Hágában az ügyészségi szervezeti modellről tartott 6. Európai Regionális Konferenciájáról (2006/3.)

Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete 1996. évi tevékenységéről (1997/3.)
Hajdú Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének 1995. évi munkájáról Az Ügyészek Országos Egyesületének 1996. évi programja (1996/3.)
Máriánné Molnár Mária Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesületének tevékenységéről, 2010-től 2011 márciusáig (2011/4.)
Teszler Dániel - Lőrinczy Judit Beszámoló az ÜOE Baranya Megyei Tagozatának a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettével kapcsolatban tartott konferenciájáról. (2007/1.)
Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna Beszámoló az V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (2006/1.)
Mészáros Ádám Beszámoló az„Együtt az áldozatokért”című svájci-magyar konferenciáról (2013/1.)

Beszámoló Barabás A. Tünde Épített környezet - Bűnözés - Szituációs bűnmegelőzés című könyvéről (2009/1.)
Stascheitné Wolf Valéria Beszámoló egy Grazban megrendezett nemzetközi szemináriumról (1998/6.)
Mikula Mária Beszámoló egy jelentős konferenciáról (az Európa Tanács és a Belügyminisztérium által „Szabálysértési jog Európában és Magyarországon” címmel 1993. október 28-29. napjánmegrendezésre került előadássorozat) (1993/1.)
Tilki Katalin Beszámoló egy könyvbemutatóról (2005/3.)
Venczl László Beszámoló egy külföldi tanulmányútról (1996/5.)
Mészáros Ádám Beszámoló egy motoros vezetéstechnikai tréningről (2012/2.)
Kökényesi-Bartos Attila Beszámoló Losonczi-Molnár Melinda„Az ügyész internetes megjelenésével kapcsolatos magyar és nemzetközi tapasztalatok”című előadásáról (2015/1.)

Beszélgetés dr. Kovács Tamás legfőbb ügyésszel (2006/6.)
Kelemen Katalin Bevándorlók és szervezett bűnözés Olaszországban és Kelet-Közép-Európa viszonyában (2004/5.)
Nagy Tamás Bevezető gondolatok a Jog és Irodalom tanulmányozásához (2007/4.)
Pap Gábor Bíráló észrevételek az Alkotmánybíróság három határozatáról (1995/6.)
Kenyeresné Ignáth Andrea Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése (2013/2.)
Oláh Dávid Bíróság és ügyészség a Be. 211. § (1) bekezdésének tükrében (2014/6.)

Bizalmi index (2007/5.)
Törő Andrea Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben/Evidence transfer within European Criminal Cooperation (2015/6.)
Hajdu Magdolna Bizonyítékok beszerzése az Amerikai Egyesült Államokban (2014/1.)
Sámi Jolán Borozóban esett meg (1996/4.)
Mohai Szilvia Bosszú (2009/2.)
Vókó György Börtönviszonyok tanulmányozása Németországban (2001/5.)
Pálos György Business Software Alliance (BSA) (1995/1.)
Kiss Anna Bűnbe esett festmények (2010/6.)
Fazekas Géza Bűnbe esett irodalmi hősök (interjú dr. Kiss Annával) (2007/4.)
Kovács-Gaál Ildikó Bűncselekményből vagy büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elvonása, avagy milyen típusú szankció a vagyonelkobzás? (2012/5-6.)

Bűncselekmények Áldozatainak Napja (Beszámoló) (2005/2.)
Mészáros Ádám Bűncselekménytani tévelygések a jogos védelem kapcsán (2014/3-4.)
Szabó Eszter Bűnös volt-e Csepregi Horváth Antal vezérkari őrnagy, avagy áldozat? (2010/6.)

Bűntények a könyvtárszobából (Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához) (2010/2.)
Szabó Imre Büntethetőséget kizáró ok a szerzői jogok megsértése bűncselekmény tényállásában (2013/6.)
Tilk Ferenc Büntető perjogi jogelvek és az ügyészség az 1896. évi Bűnvádi Perrendtartás tükrében (2001/5.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között I. rész (2007/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között III. rész (2007/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IV. rész (2007/4.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között IX. rész. (2008/4.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között V. rész. (2007/5.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VI. rész. (2007/6. szám)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VII. rész. (2008/1.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között VIII. rész. (2008/3.)
Ligeti Miklós Büntető- és kriminálpolitika, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között, II. rész (2007/2.)
Palásti Márta - Ibolya Tibor Büntetőeljárás a gyakorlatban (A puding próbája) (2003/6.)

Büntetőeljárás a gyakorlatban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. május 24-én megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/4.)
Törő Andrea Büntetőeljárásbeli bizonyításelméletek és a külföldi bizonyíték (2014/3-4.)
Thomas Weigend Büntetőeljárási rendszerek a szervezett bűnözés kihívásával szemben (1997/1.)
Tóth Mihály Büntetőjogi szilánkok (1994/1.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések I. rész (2010/1.)
Kopasz Zsolt - Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések II. rész – Egy állásfoglalás margójára – a prostitúcióval kapcsolatban (2011/2.)
Deák Zoltán Büntetőjogi töprengések III. rész –Esettanulmány a zaklatásról és a lopásról (2012/1.)
Bócz Endre Bűnügyi együttműködés az Európa Tanács tagországainak ügyészségei között (1997/1.)
Harmati Judit - Láris Liliána Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (2008. különszám)

Bűnügyi novellaíró pályázat 2007 (2007/2.)
Ritter Ildikó Bűnügyi statisztika és kutatási eredmények (2013/5.)
Harald Range Civil Liability of Prosecution Services an of Individual Prosecutors in Germany (2002/6.)
Andrew Crookes Civil Liability of Prosecution Services and Individual Prosecutors – a UK and Common Law Perspective (2010. különszám)
Helen Whately Civil Liability of Prosecutors under Irish Law (2010. különszám)
Yves Charpenel Civil Liability of the Frech Prosecution Service (2010. különszám)
Láris Liliána Comparison of Principles of Hungarian Constitutional Criminal Law and European Criminal Law (A magyar Alaptörvény és a bűnügyi együttműködés az Európai Unióban) (2013/6.)
Parti Katalin Cyberbullying, Bitcoin, Silk Road, Darknet, TOR: Az internetes bűnözés tárgyában tartott nemzetközi konferenciák kurrens témái 2014-ben (2015/1.)

Családi iszonyok (szerk.: dr. Virág György) (2006/1.)
Molnár András Deák Ferenc alügyészi tevékenysége (2003/3.)
Denis Robert (fordította: Horváth Éva) Denis Robert (fordította: Horváth Éva) 1998. különszám (1998. különszám)
Láris Liliána Der Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf die nationalen Strafrechte (2009. különszám)
Kuluncsich Eszter Die mögliche Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft nach dem Vertrag von Lissabon (2010. különszám)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció I. rész (1999/4.)
Korona Lajos Differenciálás vagy rekriminalizáció II. Rész (1999/5.)
Fakó Edit Diverzió a német büntetőeljárásban (2002/5.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében I. rész (2012/1.)
Belovics Ervin Dogmatikai problémák az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények körében II. rész (2012/2.)
Fazekas Géza Dr. Benczúr Csaba új kötetei elé (2009/6.)

Dr. Kránitz Marianntól búcsúzunk (2006/4.)
Lőrinczy György Dr. Pigniczki József ravatalánál (Kistelek, 2006. december 16.) (2006/2.)
Kiss Anna Dr. Polt Péter tudományos pályaképe (2015/5.)
Kovács László Dr. Tóth Tamás emlékére (1998/1.)
Mathe Magdolna - Schweighardt Zsanett Dr. Törzs Edit: Kritikai kérdések a helyreállító igazságszolgáltatásban (2007/2.)
Fazekas Géza Egy bogaras ember (Interjú dr. Márkus Andrással) (2007/1.)
Darai Péter Egy elfeledett adócsalás anatómiája (2011/4.)
Lajtár István Egy elmaradt védés margójára Opponensi vélemények Sléder Judit: A büntetőeljárás megindítása című PhD értekezéséről (2011/4.)
Harm Brower „Egyenes talaj az alvilág lába alatt”: a világgazdasági válság hatása a nemzetközi bűnözésre és bűnüldözésre (2011/3.)
Lőrinczy György Egy feleslegessé vált munkateher: a V-lapos statisztika (1994/6.)
Sipos László Egy főügyészség nemzetközi kapcsolatairól (1994/5.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Edvi Illés Károly (2002/2.)
Szendrei Géza Egy hírhedt ember, régi ügyész: Németh János (2002/6.)
Lőrinczy György Egy jogállami megoldás: a Parlament alá rendelt ügyészség (1998/3.)
Jancsák Ramona Egy kérdőíves interjú tapasztalatai a BV-ben (2006/3.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából (1995/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Panaszok, panaszok, panaszok ... (1995/5.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemben az ügyfelekkel. (1996/1.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Szemközt a foglyokkal (1995/2.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyész naplójából – Vádak, vádak, vádak ... (1995/4.)
Sámi Jolán Egy kerületi ügyészség naplójából (1996/2.)
Garzuly Éva Egy kis történelem, avagy az ügyészségi nyomozás a ’80-as években (2015/3-4.)
Miskolci László Egy konferencia tanulságai, avagy a magyar büntetőeljárás továbbfejlesztésének az ügyész-e a kulcsszereplője (2001/1.)
Gál István László Egy különös részi tényállás életgörbéje (2001/6.)
Deák Zoltán - Faragó Éva Egy szelet a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények problematikájából (2009/1.)
Kallós József Egy tanulmányút tapasztalatai (1995/1.)
Laczkovics Mária Egy ügyészi vizsgálat margójára (1995/3.)

Egyesületi kirándulás a kárpátaljai és a máramarosi magyar emlékekhez (2006/2.)
Arnold Mihály Együttműködés és kommunikáció a modern bűnüldözésben (1994/6.)

Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)
Szentgáli Piroska Elképzelések az ügyészi szervezet informatikai stratégiájának kialakításáról a következő évekre (1999/1.)
Szabolcsi László Elképzelések az ügyészségi törvényességi felügyelet jövőbeli szerepéről (2011/3.)
Tamási Pál Elköszönő (1997/6.)
Medveczky Gábor Elkövetési magatartások és újabb visszaélési formák a számítógépes bűncselekmények körében (2003/1.)
Horváth Péter Ellenérzések egy törvénymódosítás kapcsán (1999/1.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … A Csemegi-kódex versben (2001/3.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … a nemi erkölcs elleni bűnökről (1994/5.)
Nánási László Elődeink írták, mondták … az italozásról (1997/1.)
Nánási László Elődeink írták, mondták …100 éve lépett hatályba a Büntető perrendtartás (2000/1.)
Ifj. Bodony István Előrehozott büntetés vagy eljárási kényszerintézkedés – (Gondolatok az előzetes letartóztatásnak az 1998. évi LXXXVIII. törvény 45. §-ában megfogalmazott esetéről) (1999/2.)
Kemény Lajos „Előző ütközik elébe kanyarodóval típusú” balesetek szakértői vizsgálata („Kérem, én indexeltem!”) (2008/3.)
Fülöp Ágnes Elsőbbség és sebességtúllépés (2006/3.)
Dénes Attila Elterelés a fiatalkorú elkövetőknél, különös tekintettel a magatartási szabályokra (2008. különszám)
Kiss Anna Elvárások az EU-ban – Gondolatok a mediációról (2005/1.)
Tóth J. Zoltán Emberi jogtalanság az 1984-ben – a legsötétebb utópia (2010/5.)
D. K. Hyland Emberkereskedelem – embercsempészet (2002/1.)
Nagy Károly Emlékbeszéd (1997/5.)
Györgyi Kálmán(1997/5. ) Emlékbeszéd Kozma Sándor halálának századik évfordulóján a Kerepesi temetőben tartott megemlékezésen 1997. augusztus 5-én (1997/5. )
Nánási László Emlékezés Vargha Ferenc koronaügyészre (2000/5.)
Kiss Anna Emlékülés dr. Pusztai László halálának 10. évfordulóján (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben megtartott emlékülésről) (2006/1.)
Kondorosi András Értelmezési kérdések néhány gazdasági bűncselekmény gyakorlatában (2013/3-4.)
Fejérvári László - Fehér Zsolt ERÜBS becsléssel és mintavétellel (1996/2.)
Fejérvári László ERÜBS vagy egységes bűnügyi informatikai modell? (1996/1.)
Pusztayné Jakab Róza Érvek a „Hatályos Magyar Törvénytár” jogalkalmazói program ügyészi szervezeten belüli alkalmazása mellett (1993/1.)
Tóth Mihály Érvek az ügyészség Kormány alá rendelése mellett (1999/6.)
Tisza Tamás Észrevételek a közlekedési szabályszegések közigazgatási büntetőjogi felelősségéről – avagy a közigazgatási bírság mint a jogkövetés Janus-arcú őre (2010. különszám)

Etikai Kódex - az Ügyészek Országos Egyesületének szabályzata az ügyészek alapvető jogairól, kötelességeiről és felelősségéről (2001/3.)
Venczl László EU Genocide Network (2011/1.)

EUROJUSTICE 2010 (2010/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban I. rész (2007/2.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban II. rész (2007/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban III. rész (2007/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban IV. rész (2007/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V. rész (2007/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/A. rész (2008/3.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/B. rész (2008/4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/C. rész (2008/5.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/D. rész (2008/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/E. rész (2009/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/F. rész (2009/3-4.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/G. rész (2009/6.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban V/H.-VI.-VII. Rész (2010/1.)
Misi László Európai mérce a büntetőeljárásban VI rész (2008/1.)
Eperjes Krisztián Fábry Antal új „Pönológia” című könyvéről (2011/2.)
Kiss Anna Fact-finding, avagy a tényállás rekonstruálása Kosztolányi Dezső Fürdés című novellája alapján (2011/3.)
Halmos Károly Family Business – Családi vállalkozás (2011/2.)
Rákosi Tibor Fejezetek az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének gyakorlatából (2003/2.)
Szabó András Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás. Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban (2013/3-4.)
Szendrei Géza Felkelést serkentő vádiratok: II. Rákóczi Ferenc pere (2000/6.)
Dávid Lilla Féltésből veszélyeztetés („Az a szeretet erős, amelyet a józan ész kormányoz.”) (2008/3.)
Wichmann Ákos Felvételi feladatsor jogi egyetemek számára (2006/5.)
Cenczer Orsolya Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában (2008/4.)
Kereszty Béla Fiatalok közlekedési bűncselekményei (1994/1.)
id. Trócsányi László Finkey Ferenc emlékeimben (1995/2.)
Kosztolányi László Finkey Ferenc és az ügyészi függetlenség (1996/4.)
Domokos Andrea Finkey Ferencről (2009/2.)
Szabó Imre „Fizetek főúr, volt egy feketém…” – Joghatóság, illetékesség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett bűncselekményeknél (2015/6.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben I. rész (2009/3-4.)
Dávid Lilla Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben II. Rész (2009/5.)
Jancsák Ramona Fogvatartottak az Európai Unióban, a világ börtönnépességének listája alapján (2007/3.)
Nagy László Tibor „Folytassa vándorgyűlés!” – Tájékoztató az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésről (1994/6.)
Tamási Pál Fórum (1994/4.)
Szendrei Géza Földesúri bíráskodás, uradalmi ügyészek (1998/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Fölvetések a vesszőhasználatról (2006/1.)
Egedi Anita Freda Adler - Gerhard O. W. Mueller - William S. Laufer: Kriminológia. (2002/2.)
Nagy László Tibor Futballhuliganizmus és bűnüldözés (2009/6.)
Szlahy-Hajdár Csaba Gabi (1994/5.)
Molnár Gábor Gazdaság és büntetőjog (1993/1.)
Takács István - Kecskeméti Gyula Gazdasági bűnöző - avagy homo oeconomicus? (Könyvismertetés Gál István László Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak című könyvéről) (2008/1.)
Ladomérszkyné Kása Ágnes Gedanken über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (2010. különszám)
Márián Zoltán Gondolatok a bíróság elé állítás jogintézményéről (2001/6.)
Major Róbert Gondolatok a bizonyítás szabadságáról (Hozzászólás a kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)
Lajtár István Gondolatok a büntetés-végrehajtási bírói eljárásról (1993/1.)
Ettig Antal Gondolatok a büntetőjogi értelemben vett katonák szabadság elvonását érintő szabályok reformjához (2004/3.)
Lencse Balázs Gondolatok a bűnügyi költségről az általános szabályok szerinti vádemelést kiváltó eljárásokban (2012/5-6.)
Lőrinczy György Gondolatok a Csemegi-kódexről (2001/3.)
Bárd Petra Gondolatok a fogyatékosságról (2006/3.)
Dallos Norbert Gondolatok a forgalmazói magatartás és a bűnszövetségben elkövetés bizonyításáról (2013/5.)
Emri Gergely Gondolatok a gyermekbarát igazságszolgáltatásról (2015/2.)
Molnár Emőke Gondolatok a kábítószerprobléma időszerű kérdéseiről (1994/3.)
Strasszer Anett Gondolatok a kényszergyógykezelésről (2010. különszám)
Vigh Edit Gondolatok a kötelmi jog kereteit kinövő élettársi jogviszony családi jogi jellegéről (2014/6.)
Bakonyi Ágnes - Varga Erzsébet - Vágvölgyi Péter Gondolatok a közigazgatás ügyészi törvényességi felügyeletének jövőbeni szabályozásával kapcsolatban (2011/3.)
Nacsády Péter Imre Gondolatok a közvetítői eljárásról (2009/1.)
Molnár Bernadett Gondolatok a közvetítői eljárásról a büntetőeljárásban (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. április 26. napján megtartottkerekasztal-beszélgetésről). (2005/3.)
Angyal Miklós Gondolatok a kriminalista bíborszínű dolgozószobájából (2015/5.)
Győri Györgyné Gondolatok a lakásmaffia ügyekkel összefüggő polgári jogi igény ügyészi érvényesíthetőségének lehetőségeiről (2000/3.)
Erdélyi Katalin Gondolatok a mediációról (2004/2.)
Somogyi Ferenc Gondolatok a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalásról (2008/2.)
Görög Julianna Gondolatok a nyomozás feletti felügyeletről egy szakági ügyész tapasztalatai tükrében (2010/6.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról I. (1996/1.)
Lőrinczy György Gondolatok a pótmagánvádról II. (1996/2.)
Utasi Judit Gondolatok a szólásszabadságról Shakespeare A velencei kalmár című drámája ürügyén (2010/6.)
Bányai Krisztina Gondolatok a tanulmányi szerződésről az új Mt. rendelkezéseinek tükrében (2012/4.)
Deák Zoltán Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán (2009/3-4.)
Bejczi Alexa Gondolatok a tulajdonképpeni hamis vádról (2014/6.)
Ligeti Miklós Gondolatok az állam pótmagánvádlói jogosultságáról (Hozzászólás egy korábbi kerekasztal-beszélgetéshez) (2005/2.)

Gondolatok az állatvédelemről (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. február 26. napján megtartott kerekasztal-megbeszélésről) (2004/2.)
Auer László Gondolatok az Európai Unióban megvalósuló bűnügyi együttműködésről (2004/3.)
Günter Woratsch Gondolatok az Európai Ügyészség létrehozásának tervezetéhez (1998/6.)
Udvaros Judit Gondolatok az ügyész cégjogi jogosítványainak átrendeződéséről (1998/4.)
Király Gábor András Gondolatok az ügyész földvédelmi feladatainak kihívásairól (2014/6.)
Vígh József Gondolatok egy kézikönyv margójára (2004/4.)
Bónis Péter Gondolatok Tóth J. Zoltán „A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései” című könyvéről (2011/2.)
Tóth Tamás Gondolatszikrák a Magyar Köztársaság Ügyészsége Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéhez (1993/1.)
Diófási Ágnes Górcső alatt: a sértettek és a tanúk védelme (2001/6.)
Szirovicza Petra Gyakorlati nehézségek a közérdekű munka végrehajtásában (2013/6.)
Deák Zoltán Gyakorlati problémák a sikkasztás tényállása kapcsán (2011/3.)
Vincze Eszter Gyengébb nem – enyhébb büntetések? (Nőkkel szemben alkalmazott szankciók és kínzási nemek a középkorban és az újkorban) (2008/2.)
Safranka Judit Gyere holnap is! (2009/1.)
Szász Gabriella Gyerekcipőben a gyermekbarát igazságszolgáltatás? (2013/6.)
Lengyel Linda Gyermekbarát igazságszolgáltatás (2013/6.)
Kovács Péter András - Kuffler Árpád Györgyi Kálmán ünnepi kötet (2005/2.)
Korona Lajos Ha a skinheadek kifordítják a dzsekijüket. (1995/5.)
Lajtár István Halálesetek a börtönökben (1994/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok I. (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok II. (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok III. (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozás, alakpárok IV. (2007/1.)
Lőrinczy György Hány szintű legyen a bírósági szervezet? (2011/6.)
Elek Balázs Három csapás kontra arányosság (2013/3-4.)

Heves megye ügyészségei (Dr. Misi Lászlóval, a Heves Megyei Főügyészség főügyész-helyettesével beszélgettünk) (2007/3.)
Póczik Szilveszter Hiába menekülsz, hiába futsz … (2013/3-4.)
Oláh Csilla Hiányosságok, rozsdafoltok, életszerűtlenségek és rugalmatlanságok a Btk-ban és a Be-ben a jogalkalmazó szemszögéből (2008. különszám)
Klimon Zsuzsanna Híradás egy cégbírói konferenciáról (1994/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bencsik Mihály (1995/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Bodó Mátyás (1995/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc (1995/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc az igazságügy- miniszter (1997/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Eötvös Károly (2001/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Grassalkovich Antal (1996/4.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Katona József (1995/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János (1995/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kitonich János a jogtudós (1997/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kossuth Lajos (1999/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Kozma Sándor (1996/6.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Löw Tóbiás (1996/3.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Nyári Pál (1996/5.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vargha Ferenc (1997/1.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Vukovics Sebő (1997/2.)
Szendrei Géza Híres emberek, régi ügyészek: Wlassics Gyula (1996/2.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Híres ügyvédekről (2009/3-4.)
Jávorszki Tamás Historical background og JITs (2012/4.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 1. rész (2010/2.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 2. rész (2010/3-4.)
Török Zsolt Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 3. rész (2010/5.)
Steiner Gábor Hogyan befolyásolja a média a büntetőeljárásokkal kapcsolatban a közvéleményt? (2005/2.)
Szikszay Tibor Hogyan láttam a szakvizsgát? (1993/1.)
Ferenczi Noémi Hogyan lesz az állatorvosból jogász? – Avagy fogalmazóképzés á la France (1995/3.)

Hogyan tovább? (Interjú dr. Máriánné dr. Molnár Máriával, az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével) (2005/5.)

Hogyan tovább? Az ügyészség jövőjéről – Beszélgetés dr. Polt Péter legfőbb ügyésszel (2011/1.)
Beck Károly Hogyan védekezzünk (a nem kívánatos sajtótermékek ellen)? – 20/1997. (III. 19.) AB határozat (1998/4.)
Lord Williams of Mostyn Hogyan védi az ügyész mindannyiunk jogait? (Köpf Eszter fordítása) (2001/2.)
Szendrei Géza Hol vannak az ügyész írók? (1998/1.)
Takácsné Diófási Ágnes Hollands-Midden megye főügyésze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1996/1.)
Annie Kensey - Pierre Tournier Hosszú idejű börtönbüntetések: Mi a szabadlábra helyezést követő életpálya? (1996/4.)

Hová tartozzék a lengyel ügyészség? (1998/5.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)
Nánási László Hozzászólás a jövő magyar büntetőeljárásjoga című előadáshoz (1996/5.)
Ambrus István Hozzászólás Kéméndi Konrád: A folytatólagosság eltérő értelmezései a gyakorlatban című tanulmányához (2012/2.)
Jávorszki Tamás Humanitárius államépítés tapasztalatai Koszovóban – a rövid távú ikerintézményi szakértő szemszögéből (2015/5.)
Hautzinger Zoltán Idegen a magyar büntetőeljárásban (2014/5.)
Láris Liliána Időszerű büntetőjogi kérdések a költségvetést károsító új bűncselekmények kapcsán: dióhéjban az „európai csalásokról” (2011/5.)
Kurucz Ágota Időszerűség és hatékonyság a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatti eljárásokban,különös tekintettel a kínálati oldalra (2013/5.)
Molnár Ildikó Igazságszolgáltatás és anyanyelv (Beszámoló az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett előadásról) (2004/1.)

II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia (2009/2.)
Szendrei Géza II. Rákóczi Ferenc katonái (2004/6.)

III. A Dunántúli Ügyészségi Sporttalálkozó győztesei sportáganként (2007/6.)
Mike Sándor Illetékesség kérdése a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények esetében (1994/1.)
Györgyi Kálmán In Memoriam Dr. Hlavathy Attila (elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.11.13. napján) (1996/6.)

In Memoriam Dr. Pusztai László (1996/1.)

In Memoriam: Dr. Ágai György (2011/4.)
Beck Károly In Memoriam: Dr. Orosz Katalin (1945-1997) (1998/1.)
Hetényi Gábor Informatika a nyomozás szolgálatában (2008/1.)
Dovalovszki Zsuzsanna - Kovács Éva - Törő Andrea International Cooperation in Criminal Matters (2009. különszám)
Peszleg Tibor Interneten, számítógépen történő nyomrögzítés (2005/1.)
Parti Katalin Internettel kapcsolatos bűncselekmények – az együttműködés kérdései a büntetőeljárás során (Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. december 9-én megtartott kerekasztal- megbeszélésről) (2005/1.)
Galsi Ferenc Irattár (1996/6.)
Kiss Anna Iskolai veszélyek (2010/3-4.)
Nagy László Ismertetés a Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. c. tanulmánykötetről (1994/1.)
Nagy László Tibor Ismertetés az OKRI két tudományos könyvéről (1995/2.)

Ismertető az OKRI szakmai napjairól (Dr. Nagy László - Dr. Póczik Szilveszter: A lakásmaffiáról) (2003/6. szám)
Pigniczki József Ismét eltelt egy év (Balassagyarmati Ügyészségi Sporttalálkozó) (1994/4.)
Kiss Anna Iustitia kirándul. Tanulmányok a „Jog és Irodalom” köréből (2010/2.)
Szabó Ervin Javaslatok a szabálysértési eljárás eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében (2015/6.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára I. rész (2007/3.)
Lőrinczy György Javaslatok a vádképviseleti statisztikai rendszer radikális reformjára II. rész (2007/4.)
Vida Angéla Javaslatok az új Ütv-hez (2011/3.)
Varga Zoltánné Jelentés a svájci-magyar igazságügyi együttműködés keretében szervezett ügyészségi tanulmányútról (2000/1.)
Kornideszné Oprável Judit Jelentés az 1998. évi franciaországi tanulmányútról (1998/4.)
Fazekas Géza Jelmagyarázat (interjú dr. Zsoldi Zoltánnal) (2007/2.)
Kövér András Jog és zene (2007/5.)
Szűcs András Jogalkalmazási problémák a büntetés-végrehajtási bíró közérdekű munkával kapcsolatos eljárásaiban (2010/3-4.)
Bárd Petra Jogállamiság és a terrorizmus elleni harc - nemzetközi konferencia (Beszámoló a konferenciáról) (2006/6.)
Fazekas Géza Jogbizonytalanság a hivatali bűncselekmények körében (1997/2.)
Beck Károly Jogegység vagy jogbizonytalanság (Megjegyzések egy jogegységi határozat margójára) (2005/5.)
Vitéz Miklós Jogértelmezési probléma vagy joghézag? (1995/4.)
Bánk Annamária Joghallgatók a jogról (2009/3-4.)
Sipos László Jogharmonizáció az Uniós joganyaggal (1999/4.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán I. (2011/1.)
Lanczendorfer Zsuzsanna Jogi adalékok egy kisalföldi gyilkosságballada kapcsán II. (2011/2.)
Meleg Csilla - Lajosy Ildikó Jogi asszisztensek az ügyészségen (2010/5.)
Jona Goldschmidt Jogi képviselet nélküli ügyfelek az amerikai igazságszolgáltatásban. (1999/2.)
Tamási Erzsébet Jogok és pofonok – A svéd testi fenyítés elleni törvény és hatékonysága (2004/1.)

Jogos kérdés. Egy hivatalos személy elleni erőszakról (2009/5.)
Alföldi Ágnes Dóra Jogos védelem a birtokvédelem területén (2011/1.)
Mészáros Ádám Jogos védelem a mai francia büntetőjogban (2011/2.)
Costopulos Orestis Jogos védelem az ún. „őrző-védő” berendezések körében (2009. különszám)
Kormos Erzsébet Jogos védelem vagyon elleni támadás esetén (2000/1.)
Jakab Hajnalka Jogtudomány és a joggyakorlat kölcsönös egymásra hatása a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás terén (2010/1.)
Beke Judit - Sámul Emese Justification of using criminal law instruments in environmental protection (2010. különszám)
Egedi Anita Kábítószer-politika az Európai Unióban (2004/2.)
Szentgáli Piroska Kábítószerpolitika és informatika (1995/4.)
Bánhegyi Gábor Kalandra fel Karlsruhe-ba! (1998/2.)
Lévai Ilona Kárfelelősség az EU tagállamok közötti igazságügyi bűnügyi együttműködés kontextusában Az új Eurojust Határozat (2009/426/IB) (2010. különszám)

Karlsruhe (2009/3-4.)
Tamási Pál Karlsruhe negyedszer (1995/4.)
Csiha Gábor Katonai bírák a polgári büntetőbíráskodásban (2006/6.)
Kiss Anna „Kell-e nekünk Európa?” (Gondolatok Farkas Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban című könyvéről) (2004/5.)
Mészáros Judit Kérdezési technikák – avagy a poligráf gyakorlati alkalmazása a kriminalisztikában (2014/3-4.)

Kerekasztal-beszélgetés a környezetvédelemről (2008/2.)
Kövér András - Kulcsár Gabriella Kerekasztal-beszélgetés az ámokfutás jelenségéről (2010/5.)

Kerekasztal-beszélgetés az online terrorizmusról (2010/2.)

Kerekasztal-beszélgetés az ügyészség és a rendőrség együttműködéséről, valamint az ügyész és a nyomozó kapcsolatáról (2010/6.)
Windt Szandra Kerezsi Klára, Finszter Géza, Kó József, Gosztonyi Géza: Nagyvárosi bűnözés, bűnmegelőzés Budapest V., IX., XXII. kerületében (Recenzió) (2003/6.)
Darai Péter Két jogeset 20 percben (2011/1.)
Bejczi Alexa Kételyek a poligráf körül (2013/3-4.)
Gerencsér Balázs Szabolcs Ki a bíróság barátja? – avagy az amicus curiae atipikus peres szerepének magyarországi megjelenéséről (2012/4.)
Sárkány János Ki ölte meg Bárczi Benőt? (2009/1.)

Ki ölte meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács-Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009/1. szám)

Királyi vádlók szabályzata (1995/4.)
Hoffer Ferenc Kis ügyek – nagy csaták (1997/2.)
Burus Renáta Kit és mit javít a javító? A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének egyes kérdéseiről alapjogi aspektusból (2008. különszám)
Pápai-Tarr Ágnes - Kiss Anna Konferencia az új Btk. vitás kérdései ürügyén (2014/3-4.)
Nagy Károly Koronaügyészek (1994/3.)
Nagy Károly Koronaügyészek. (1994/4.)
Jagusztin Tamás Korrekció vagy koncepció? – Gondolatok a Be. új novellájáról (Beszámoló a Magyar Jogász Egylet 2006. április 26. napján tartott vitájáról) (2006/3.)

Korszerűsödő igazságszolgáltatás (Sajtóközlemény 2005. február 24.) (2005/2.)

Kovács Tamás legfőbb ügyész megnyitó beszéde az Ügyészség Napján (2009/3-4.)
Szendrei Géza Kozma Sándor főügyész nehéz pere (1997/5.)
Németh Zsolt Könyvajánló (2009/5.)

Könyvajánló: Szakvizsga előtt, szakvizsga után (2011/3.)

Könyvérdekességek (2010/6.)
Deák Zoltán Könyvismertetés Ambrus István Egység és halmazat- régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben című könyvéről (2015/3-4.)
Parti Katalin Könyvismertetés Nagy Zoltán András Bűncselekmények számítógépes környezetben című művéről (2010/2.)
Fekete Orsolya Könyvismertetés: Dr. Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség (2004/3.)
Steiner Gábor Könyvismertetés: Dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete (2004/1.)
Tilki Katalin Könyvismertetés: Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve (2005/3.)
Bory Noémi Könyvismertetés: Dr. Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog (2006/2.)
Kiss Anna Könyvismertetés: Fenyvesi Csaba: A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról (2003/5.)
Nagy Emese Könyvismertetés: Róth Erika: Az elítélés előtti fogva tartás dilemmái (2004/2.)
Molnár Gábor Könyvismertető: Dr. Kereszthy Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és pénzmosás (1997/5.)
Kereszty Béla Könyvismertető: Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (1997/2.)
Sinku Pál Könyvismertető: Dr. Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog (1997/5.)

Könyvismertető: Kriminalisztika I-II. (2004/4.)
Csevár Antal Könyvtár a computerben (1996/2.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem a magyar alaptörvényben – Az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése (2010/6.)
Szalóki Kitti Környezetvédelem az Európai Unióban (2009/5.)
Balogh Nikoletta Környezetvédelem és büntetőjog – különös tekintettel az ügyészi intézkedésekre és az új Büntető Törvénykönyvre (2013/6.)
Teszár László Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog (2000/4.)

Köszönet Dr. Gödöny Józsefnek (1999/2.)
Horváth-Tóth Imola Közlekedj okosan! – A materiális közlekedési bűncselekmények és a szabálysértések elhatárolási kérdései (2015/2.)

Közlemény a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatról (2000/1.)
Richard Meredith Közösségi/helyreállító igazságügyi kezdeményezések Kanada három tartományában – Yukon, Észak-Nyugat Tartomány és Nunavut (2010/3-4.)
Szabó Ervin Központosítás a területi közigazgatásban, avagy célkitűzések és eredmények az ügyfélbarát és hatékony közigazgatás érdekében (2011/5.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények I. rész (A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/3.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények II. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/4.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények III. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/5.)
Bócz Endre Közvádlói működés – nemzetközi követelmények IV. rész(A nagy-britanniai vádhatóságok a közvádlóra vonatkozó nemzetközi dokumentumok tükrében) (2008/6.)
Kertész Imre Közszolgálati ügyészség Manhattan-ben (1995/4.)
Fazekas Géza Krétarajzok és költemények (Merkl Zsuzsanna és Máté Viktória bemutatkozása) (2005/6.)

Kriminálexpo '94 (1994/1.)

Kriminálexpo '94 (1994/4.)

Kriminálexpo 2004 (Beharangozó) (2004/3.)

KRIMINÁLEXPO 2010 (2010/5.)

KRIMINÁLEXPO 2010- Program (2010/6.)

KRIMINÁLEXPO 2012 (2012/4.)

KRIMINÁLEXPO 2014. 20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás (2014/5.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/4.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Programajánlat) (2005/5.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 (Visszatekintés) (2005/6.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2006 (Programajánló) (2006/5.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (2008/2.)

Kriminálexpo IT-SEC 2008 (Visszatekintés) (2008/3.)

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (2009/2.)
Fazekas Géza KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 (Visszatekintés). (2009/5.)
Antal Szilvia Kriminalisztika a gyakorlatban (Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézetben 2005. november 8-án megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2005/6.)

Kulturális és egyesületi hírek (2007/2.)

Kulturális örökségünk védelme (2006/1.)
Máriánné Molnár Mária Kulturális tájékoztató (2004/2.)
Szendrei Géza Különálló Kincstári Ügyészség a Királyi Ügyészség korszakában (1994/6.)
Venczl László Különleges katonai tanácsok működése az Amerikai Egyesült Államok terrorizmus elleni küzdelmében (2002/2.)
Dovalovszki Zsuzsanna - Pápai Anita - Törő Andrea Legal steps towards superior criminal cooperation with special regard to the European Evidence Warrant (2010. különszám)
Király Nikoletta Lemondás a tárgyalásról (2010. különszám)
Windt Szandra Lépések a közös migrációs politika felé (2004/6.)
Gödöny József Leteszem a főesküt (1994/6.)
Korpás Károly Magánvádas bűncselekmények miatt tett feljelentések kezelésének gyakorlati problémái, lehetséges megoldásai (2012/5-6.)
Kiss Anna Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához. Az irányelvek és az Európai Bíróság esetjogának elemzése (2015/2.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején I. rész (1997/2.)
Nánási László Magyarország államügyészsége az 1918-19-es forradalmak idején II. rész (1997/3.)
Nánási László Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig (2001/1.)
Pósa Edina Meddig jogszerű a vagyon védelme? – A jogos védelem szabályainak változásai (2012/5-6.)
Lajtár István Mediáció a büntetőeljárásban (2007/5.)
Jobbágy Dániel Mediáció Dániában (2007/4.)
Barabás A. Tünde Mediáció: új szerepek és feladatok az eljárásban (2005/3.)
Fazekas Géza Még mindig Kriminálexpo. (Beszámoló a rendhagyó perbeszédversenyről) (2004/2.)
Kocsis Judit Még néhány gondolat a közalapítványokról (2009/5.)
Gilányi Eszter Megbékélés és jóvátétel – Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról (2006/3.)
Kiss Anna - Széplaki-Nagy Gábor - Tarnai Dóra - Tilki Katali(2014/5.)n Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben A környezetvédelmi bírák európai szervezetének kétnapos konferenciája a Kúrián
Nagy Károly Megemlékezés Kozma Sándor síremlékénél (2000/3.)
Bárd Petra - Ligeti Miklós Megjegyzések a büntetőjogi kodifikáció előkészületeihez (2007/2.)
Orell Ferenc János Megjegyzések a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló országgyűlési határozathoz (2005/4.)
Bércesi Zoltán Megjegyzések az alapítványok közhasznúsági nyilvántartásba vételének szabályozásához (1999/1.)
Kovács Tamás Megnyitó beszéd (2010. különszám)
Bolyky Orsolya - Kiss Anna - Sárik Eszter „Megtorlás és elrettentés, megelőzés és jóvátétel?” Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciáról (2010/6.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1996/6.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/2.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek (1997/4.)
Sámi Jolán Megtörtént bűnügyek: Tanárnő a bőröndben (1998/2.)
Jagusztin Tamás Megváltozott ügyészi szerepek? (2008/2.)
Windt Szandra Merre jár az igazságszolgáltatás Európában? (Egy konferencia margójára) (2004/6.)
Kiss Anna Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései (2011/6.)
Lőrinczy György Miért indokolt a magyar ügyészség Parlament alá rendeltsége? (1999/6.)
Nagy Károly Miért Kozma? (1994/2.)
Blutman László - Karsai Krisztina - Katona Tibor Miért nem lehet a vezeték nélküli internet a lopás elkövetési tárgya? (2008/3.)
Lőrinczy György Miért nem lesz büntetőeljárási reform 1998-ban? (1997/2.)
Mayer Erika Noémi Miért nincs bűnöm, ha van? – Röviden a közvetett tettességről (2011/4.)

Miért ölték meg Dely Márit? (Beszámoló a Magyar Jogászegylet Bács- Kiskun Megyei Szervezetének üléséről) (2009. tizenhatodik évfolyam, 3-4. szám)
Vajkai Edina Ildikó Migrációs tendenciák napjainkban – A 21. század migrációs folyamatainak tanulmányozásához (2015/6.)
Kuszing Gábor Milyen érvek szólnak a mediáció alkalmazása ellen párkapcsolaton belüli erőszak esetén? (2009/6.)
Jordán Miklós Miniszteri világértekezlet a szervezett bűnözésről Függelék: A Nápolyi Politikai Nyilatkozat és a Nemzetközi Szervezett Bűnözés elleni világméretű akcióterv (199/3.)
Orbán Lászlóné Mit érdemes tudnia az ügyésznek a szövetkezeti jogról? (1996/5.)
Fehér Szilárd Mit garantál(hat) a büntetés-végrehajtást övező hazai és nemzetközi garanciarendszer? (2014/6.)
Körmendy András Módszertani szempontok a fogvatartottak bv-ügyészi meghallgatásának gyakorlatában (2013/6.)
Sámi Jolán Mohamed, a kártyás verekedő (1996/3.)
Miskolczi Barna Mulasztásban? [Tűnődés a Btk. 314. §-a (1) bekezdésének b) pontja körül] (2007/1.)
David Anthony Karla Music file Sharing (2010/2.)
Nánási László Múzeumi séta (1998/2.)

Működik az ÜOE honlapja! (2002/2.)
Hoffer Ferenc Nagy ügy kis csapdával (1997/5.)
Kiss Anna Nánási László: A magyar királyi ügyészség története (1871-1945) (2011/4.)
Heinrich Gauf Napjaink jogtudata (1995/1.)
Tánczos Ágnes Ne bis idem – az Európai Unió Bíróságának döntéseiben/Ne bis idem in der Rechtsprechnung Des Europäischen Gerichtshof (2015/6.)
Tóth Mihály Néhány bevezető megjegyzés Alexander Deak írásához (1995/3.)
Károlyiné Müller Erzsébet Néhány észrevétel a „Törvényesség - célszerűség?” című cikkre (1994/6.)
Tóth Mihály Néhány észrevétel a bűnügyi tudományok oktatásának és művelésének helyzetéről (2012/1.)
Ligeti Miklós Néhány gondolat a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése büntetőtörvényi tényállásához (2003/6.)
Illés Irén Néhány gondolat a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekményéről (1994/6.)
Kárpáti Csaba Néhány gondolat az állam javára marasztalás jogintézményéről (2006/1.)
Kovatsits Gábor Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól (2001/3.)

Nekrológ, Dr. Steffler Sándor halálára (2002/6.)
Pigniczki József Nem csak a foci miatt fontos Karlsruhe (1994/2.)
Venczl László Nem csak az ENSZ haderőre gondolok … (1995/3.)
Horváth Péter Nem csalás, csak ámítás? (2015/1.)
Kéméndi Konrád Nem csalás, csak ámítás? De igen, csalás! Avagy ellenvélemény Horváth Péter cikkére (2015/3-4.)
Werner Roth Német-magyar gazdasági büntetőjogi konferencia (Balatonlelle, 1998. október 8-10.) (1999/1.)
Julesz Máté Német, magyar, uniós környezetvédelmi büntetőjog (2013/1.)
Udvaros Judit Német, osztrák és svájci jog magyar szemmel (1997/6.)

Nemzetközi gazdasági bűnözés – amerikai tapasztalatok (1996/2.)
Venczl László Nemzetközi igazságszolgáltatás 1977 (1997/5.)
Auer László Nemzetközi minták és ötletek a gazdasági bűnügyi ügyészi szervezet fejlesztéséhez (2000/4.)
Garam Judit Nemzetközi összefogás a szervezett és gazdasági bűnözés elleni harcban (1997/4.)

Nők aránya a rendőrségen (1995/5.)

Nők aránya az ügyészségen (1995/5.)

Nyári Kriminológiai Szeminárium, Pécs. 2006. június (beszámoló) (2006/4.)
Jávorszki Tamás Nyelvhasználat kérdése a visegrádi országokkal folytatott jogsegélyforgalomban (2014/1.)
Irk Ferenc OKRI - jövő 45 éves múlt után (2005/4.)
Varga Éva Ombudsmani tapasztalatok a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben (2013/2.)
Rákosi Tibor Ombudsmanok Európában, az európai ombudsman tevékenysége (2003/4.)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Különös tekintettel a Perjátszó Kör díszelőadására) (2009/2.)
Anita Danka OSCE Commitments on Combating Intolerance against Roma (2011/4.)
Woody Lawman Öngól (1994/2.)
Tóth J. Zoltán Önkényuralmi jelképek vs. szólásszabadság – Az Alkotmánybíróság 4/2013. (II. 21.) AB határozata az önkényuralmi jelképek használatáról (2013/3-4.)
Misi László Önkényuralom és kiszolgáltatottság Magyarországon (1945-1956) (2010/6.)
Bolyky Orsolya Önvédelemhez való jog és a jogos védelem (2013/1.)
Fazekas Géza Örökzöld téma (Interjú dr. Pap Jánossal) (2006/6.)
Antal Szilvia Összefoglaló a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi továbbképzésről (2010/6.)

Összefoglaló a Kriminálexporól (2007/1.)

Perbeszédverseny (Összefoglaló az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. november 15-én történt beszélgetésről) (2005/1.)

Pigniczki Józseftől búcsúzunk (2006/1.)
Goricsán Tamás Pillanatkép a pénzhamisításról Magyarországon, különös figyelemmel a nyomozások egyes illetékességet érintő problémáira (2011/6.)
Heribert Prantl Politikai Iránymutatások függésében: az igazságszolgáltatás lovassága (2003/6.)
Egedi Anita Prosecutors role in civil matters and judicial cooperation (2003/6.)
Varga László Quid est veritas, avagy egy teljesebb igazság felé … (Dr. Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban című könyvének bemutatása) (2008/3.)
Firkó Zsolt Quo vadis fiatalkorúak büntetés-végrehajtása? – A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának lehetséges fejlődési irányai (2014/6.)
Gausz Krisztina Recenzió dr. Bogár Péter, dr. Margitán Éva és dr. Vaskuti András: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban című könyvéről (2007/4.)
Szabó Adrienn Recenzió Dr. Görgényi Ilona Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben című könyvéről (2007/3.)
Kiss Anna Recenzió dr. Mészáros Ádám: A bűncselekmények elkövetői című könyvéről (2008/5.)

Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán (2015/2.)
Darai Péter Rekviem egy tényállásért (2012/3.)
Aradi Csilla - Kővári Krisztina - Neparáczki Anna Viktória Right to security of person as a human right? (2013/3-4.)

Riport a sértetti jogi képviseletről (Beszélgetések dr. Skapinyecz János ügyvéddel) (2007/3.)
Venczl László Rövid beszámoló a 2002. évi Kriminálexpo eseményeiről (2002/5.)
Dallos Norbert Rövid elmélkedés Fürcht Pál Zsolt cikkéről – Kis pertaktikai traktátum (2011/1.)
Venczl László Schengen a gyakorlatban (1999/1.)
Hevér Tibor „Sietős embernek viszketős a talpa”. Körkép egy konferenciáról (2010/6.)
Borbély Gyula Siracusai élménybeszámoló (1998/3.)
Temesi László Skinheadek által elkövetett bűncselekmények jogi minősítésének kérdései (1994/1.)

Sólyom László köztársasági elnök köszöntője az Ügyészség Napja alkalmából (2009/3-4.)

Sporttalálkozó (2006/2.)
Kárpáti Csaba - Tátrainé Nagy Anikó Sporttörvény a gyakorlatban (2009. különszám)
Szendrei Géza Statútumokban írt ügyészi feladatok (1995/1.)
Fejes Péter Svájc: egy állam, 29 büntető perrendtartás – Svájc egyes kantonjainak igazságszolgáltatási szervezete és eljárása (2000/5.)
Tóth Éva „Szabadíts meg a Gonosztól!” A távoltartás dilemmái (2011/4.)
Joszt Szabina Szakértői bizonyítás a büntetőeljárás során, különös tekintettel az igazságügyi írás- és hemogenetikai szakértőre (2012/5-6.)
Ott István Szakértői bizonyítás a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt indult büntetőeljárásokban (2009. különszám)

Szakirodalmi válogatás (2011/1.)
Kiss Anna Szakmai konferencia az uniós csatlakozás 10. évfordulóján, avagy az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és gyakorlati kérdései polgári, közigazgatási és büntető ügyszakban (2014/2.)
Udvaros Judit Szakmai tapasztalatok Németországból (1996/3.)
Kökényesi-Bartos Attila Számítástechnikai rendszerek használatával elkövetett bűncselekmények jogi minősítése (2009. különszám)
Pusztainé Jakab Róza - Gödöny József Számítógépes ügyvitel (1995/1.)
László Balázs Szankcionálható-e hatékonyan a (gyermek-) tartási kötelezettség elmulasztása a büntetőjog eszközeivel? (2015/3-4.)
Fazekas Géza Szarvas és vonzáskörzete a bűnözés tükrében (1986-1995) (1997/3.)
Fazekas Géza Szarvas krónikása (Interjú dr. Molitorisz Pállal) (2006/2.)
Lajtár István Szavazókörök a börtönökben (1994/4.)
Drávai Balázs Széljegyzet egy akta margójára (A hamis vád hamis vádja …) (2008/1.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből I. rész (1999/1.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből II. rész (1999/2.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből III. rész (1999/3.)
Hajdú Mária Szemelvények egyesületünk történetéből IV. rész (1999/5.)
Tóth Tamás Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011 (2015/2.)
Tessényi Judit - Kovács Péter Szerencsejáték és bűnözés kapcsolatának vizsgálata (2015/1.)
Beck Tünde - Szabó Eszter Szervezett bűnözés és büntetőjog – Joghallgatók konferenciája (1998/6.)
Bércesi Zoltán Szerzői jogi normaalkotás az Európai Közösségben (2011/6.)
Parti Katalin Szexuális szolgáltatások és büntetőjogi tilalmak (1998/2.)
Horváth István Szigorúan védett szoftverek (1999/1.)
Mózes Katalin Szigorúbb kedvezmény: mérlegen az összbüntetés (2014/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/1.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/4.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/5.)
Tóth Mihály Szilánkok (1995/6.)
Tóth Mihály Szilánkok (1996/2.)
Tóth Mihály Szilánkok a pénzhamisításról (1996/4.)
Tóth Mihály Szilánkok II. (1994/2.)
Tóth Mihály Szilánkok III. (1994/3.)
Tóth Mihály Szilánkok IV. (1994/4.)
Tóth Mihály Szilánkok V. (1994/6.)
Bányai Krisztina Színlelt vagy leplezett? A „zsebszerződésekkel” kapcsolatos gyakorlati nehézségek ügyészi szemmel (2012/5-6.)
Fejes Erik Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres erők és rendészeti testületek működésében (2011/6.)
Kocsis Gyula Szomszédoltunk Szlovéniában (1998/1.)
Papp András László Szögesdrót, rács vagy kapu mögött (1997/2.)
Nyiri Sándor Szükség van-e a harmadik évezredben is az „ügyészet” tudományára? (2003/1.)
Parti Katalin - Schmidt Andrea – Néray Bálint - Virág György TABBY in Internet – Az online bántalmazás volumenének iskolai felmérése és mentorképzés Magyarországon (2011-2014) (2014/3-4.)
Törőcsik László Tagállami bíróság által hozott jogerős ítélet és a közösségi jog viszonya – Az Európai Bíróságnak a Lucchini- és az Olimpiclub-ügyben hozott ítélete (2010/1.)
Lőrinczy György Tájékoztató a büntető szakterületi főügyész-helyettesek szakmai értekezletéről (1995/2.)
Fülöp Ágnes Tájékoztató a közlekedési jogalkalmazás támogatására létrehozott kutatási és konzultációs program első szakaszáról (2005/5.)

Tájékoztató a Kriminálexpo Nemzetközi Konferencia és Szakkiállításról (1999/2.)
Hajdú Mária Tájékoztató a nemzetközi ügyészi egyesület létrehozásával kapcsolatos munkánkról (1994/3.)
Fejes Péter Tájékoztató az európai uniós alapképzés szervezéséről (1999/6.)
Máriánné Molnár Mária Találkozó (2005/5.)
Győri Györgyné Tanácskozások az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről (1994/3.)

Tanuljunk nyelveket! (Interjú Szalmasági Évával, a Bron-Y-Aur elnökével) (2005/5.)
Misi László Tanulmány a magán- és családi élet uniós védelmének normarendszeréről és esetjogáról, különös tekintettel a család- és gyermekjogokra (2006/1.)
Emmert Mária Tanulmányúton a mainzi főállamügyészségen (1999/5.)
Bögöly Gyula - Hautzinger Zoltán Tanúvédelem a katonai büntetőeljárásban (2008/3.)
Sinku Pál Tanúvédelem és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkelye (1998/6.)
Laczkovics Mária Tapasztalatok a gyermekbántalmazás miatt indult gyermekvédelmi és büntetőügyekben (2001/6.)
Kovács Éva - Vókó György Társadalmi szervezetek az emberi jogi mozgalmakban (2002/3.)
Bangó Zoltán Ábel Társadalomra veszélyesség mint a kiadatás akadálya (2014/2.)
Drávecz Péter Társas bűnelkövetői alakzatok a Büntető Törvénykönyvben de lege lata et ferenda (2012/5-6.)
Kovács Levente Társtettesség a nyitott törvényi tényállások esetében (1996/3.)
Péntek Iván Távközlésbiztonság, a különlegesen védett adatok továbbításának és cseréjének technikai kérdései (1996/2.)

Technológiai segítség a büntető eljárásban – az ausztrál Queensland-i rendőrség képviselőjének előadása (2002/1.)
Tóth Mihály Téli szilánkok (1995/2.)
Kertész Imre - Stauber József Tényállások inflációja (1996/5.)
Tilki Katalin Tények a globális klímaváltozásról és a környezetvédelmi szabálysértési jogról (2007/3.)
Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről (2006/4.)
Kiss Anna Tények és kilátások – könyvismertetés (Tanulmányok Király Tibor tiszteletére) (1996/1.)
Nagy Anita Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és a kötelező kegyelmi eljárás (2015/5.)
Korona Lajos Termesztő szenvedélyek (1996/1.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban (2005/5.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban II. rész (2005/6.)
Steiner Gábor Terrorizmus az Európai Unióban III. rész (2006/1.)
Fazekas Géza „Trumantól az ománi szultánig” (Interjú dr. Márián Zoltánnal) (2006/4.)
Törő Andrea The european evidence warrant – legal regulation and anticipated effect (2008. különszám)
Nagy Anita The Impact of the 6th Article of the European Human Rights Conventional of the Law of Hungarian Criminal procedure (The right to fair trial) (2006/2.)
Bárd Petra The principle of availability and the exchange of DNA profiles among member states: the development of forensic sciences or that of a european panopticon (2008. különszám)
Sárik Eszter The questions of juvenile crime and restorative justice in Hungary (2010/3-4.)
Diófási Ágnes The Role of Public Prosecutors Outside Criminal Justice – a Council of Europe Perspective (2013/1.)
Nasrin Khan The State’s Obligation to Investigate Hate Crimes: A Growing International Consensus (2011/4.)
Nánási László Tiszti ügyészek vagy államügyészség? (2003/1.)

Tisztújítás a Magyar Jogász Egyletben (1999/1.)

Tisztújítás és alapszabály-módosítás (1999/1.)
Török Zsolt Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok értékelése a bíróság előtt (2005/6.)
Egbert Myjer Tokiótól Nürnbergen keresztül Hágába – Út a halálbüntetés eltörlése felé (2002/1.)
Fazekas Géza Tollal és vésővel (Interjú dr. Miskolczi Lászlóval) (2005/5.)
Emmert Mária Tolmácsélmények Karlsruhéban (2009/5.)
Tóthné Magyari Csilla Töprengések a Btk. 290. § (5) bekezdése szerinti csődbűntettről (1996/1.)
Bartus Imre Törvényesség - célszerűség? (1994/5.)

Tudomány a gyakorlat szolgálatában. Kriminálexpo 2012 (2012/4.)
Orosz Katalin Tűnődés a dolgozói részvényről (1996/2.)
Kármán Gabriella Új eszköz a műtárgyhamisítás ellen Magyarországon: a kétséges eredetiségű művészeti alkotások adatbázisa (2014/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk I. rész (2008/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk II. rész (2008/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk III. rész (2008/4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IV. rész (2008/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk IX. rész (2010/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk V. rész (2008/6.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VI. rész (2009/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VII. rész (2009/3-4.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk VIII. rész (2010/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk X. rész (2010/5.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XI. rész (2011/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XII. rész (2011/2.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIII. rész (2012/2)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XIV. rész (2012/3.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XV. rész (2013/1.)
Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk XVI. rész (2013/2.)
Kapa-Czenczer Orsolya Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban (2006/1.)
Györgyi Kálmán Új kihívások a bűnözésben (1995/5.)
Tóthné Demus Mária Új kihívások a hazánkat érintő illegális migráció kezelésében (2005/3.)
Kandikó Gyula Új munkatársunk a számítógép (1993/1.)
Julesz Máté Új szemléletmód a környezetvédelemben (2008/1.)
Enyingi Károly - Kallós József Új szövegszerkesztő program a láthatáron (1997/2.)
Egedi Anita Új tudományos eredmények felhasználhatóságának korlátai a büntetőeljárásban egy konkrét eset kapcsán (2014/6.)
Nyíri Sándor Újból a titkos információgyűjtésről (1997/5.)
Sipos László Újra az alapítványi jogról (1996/5.)
Steiner Tibor Útijelentés (2005/3.)
Ritter Ildikó Ügyészek a libikókán. A hazai kínálati oldali kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályi környezet hatásvizsgálatának eredményei (2013/5.)
Kiss Anna Ügyészek a pályán. Beszélgetés Bűdi Lászlóval (2010/3-4.)
Szendrei Géza Ügyészekről szóló statútumok (1994/5.)

Ügyészi Egyesületek Első Világkonferenciája (2015/3-4.)
Lajtár István Ügyészi kontroll és jogvédelem a büntetés-végrehajtásban (2010/6.)
Ádám Éva Ügyészi módszerek a fantom cégek felderítésére és a cégbírósági eljárások kezdeményezésére (1997/1.)
Tóth Eufrozina Zita Ügyészség Brandenburgban (2001/1.)
Pikali Petra Ügyészség és média (Beszámoló a 2007. november 19. napján megtartott kerekasztal-beszélgetésről). (2008/1.)
Parti Katalin Ügyészség, rendőrség, gyámhatóság – Érintkezési pontok, problémák, hiányosságok a családon belüli erőszak kezelésében (2002/5.)
Márián Éva Dorina Ügyészségi sporttalálkozó Szarvason (2008/6.)
Polt Péter Ünnepi beszéd az ügyészek napja alkalmából (2000/3.)
Nagy Károly Ünnepi beszéd dr. Kozma Sándor szobrának felavatása alkalmából. (2000/1.)
Kiss Anna V. Jog és Irodalom Szimpózium (Budapest, 2014. május 15-16.) (2014/3-4.)
Bócz Endre Vagyonnyilatkozat, vagyonvizsgálat és a korrupció megelőzése (1995/6.)
Jakab Hajnalka Vallás és állam egymáshoz való viszonyának vizsgálata (2011/2.)
Sárik Eszter Vallás és emberölés kérdéseinek elemzése Káin és Ábel története kapcsán (2010/6.)

Válogatás a Nemzetközi Ügyészi Egyesület 2001 szeptemberében Sydney-ben tartott konferencián elhangzott előadásokból (2002/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2011/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/3.)

Válogatás a szakirodalomból (2012/4.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2013/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2014/5.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/1.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/2.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/3-4.)

Válogatás a szakirodalomból (2015/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1998/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (1999/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2000/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2001/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2002/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2003/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2004/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2005/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2006/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2007/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/3.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2008/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/3-4.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2009/6.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/1.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/2.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2010/5.)
Sümeginé Tóth Piroska Válogatás a szakirodalomból (2011/6.)
Szendrei Géza Váratlan búcsúszó (1997/6.)

Vargha Ferenc jubileum (2008/6.)
Szendrei Géza Vargha Ferenc síremléke felújítása alkalmából (Elhangzott a Farkasréti temetőben, 1996.06.06. napján) (1996/4.)
Tóth-Zsámboki Judit Váry Albert emléknap Csengődön (2013/3-4.)
Lukács Mónika - Matécsa Artemon Visszaélés kábítószerrel Zala megyében – a tények tükrében (1999/4.)
Szabó Petra Visszaélést megalapozó többletjogok vagy garanciák? (Feljelentői jogok és adatvédelem) (2008/1.)
Fazekas Géza Visszatekintés a KRIMINÁLEXPO-ra (2005/1.)
Nagy László Csaba Vitaanyag az ügyész polgári eljárásbeli szerepéről – Javaslatok az új jogi szabályozás koncepciójához (2011/3.)
Sipos László Volt egyszer egy közalapítvány (2008/4.)
Fazekas Géza Vukovártól Szarajevóig (2005/3.)
Steiner Tibor „War Crimes – Whose Crime is It?” Háborús bűntettek a Harmadik Világban és a Balkánon – európai szemmel (2010/3-4.)
Pusztai László Zöld utat a drogfogyasztásnak? (1994/4.)
Csevár Antal Zsebben a magyar jog – Jogszabály-nyilvántartások CD lemezen (1995/1.)