Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

 

 


Külföldi szakirodalom ügyészek számára


 

 

 

Mike Kennedy 1:

Közösségek bevonása a büntető igazságszolgáltatásban2 3


Angliában és Wales-ben 42 területen 42 vezető korona ügyész működik, valamint 15 regionális csoport, 15 csoportvezető korona ügyésszel.


Bevezetés


Miért kell bevonni a közösséget4 a büntető igazságszolgáltatásba?
    

 • mert nyitottságot, felelősségre vonhatóságot és átláthatóságot eredményez;
 • mert erősíti az ügyészségbe és a büntető igazságszolgáltatási rendszerbe vetett hitet és bizalmat;
 • mert arra ösztönzi az embereket, hogy jelentsék a bűncselekményeket és részt vegyenek a vádeljárásban.


Mit teszünk?

Kormány javaslat a Közösségek büntető igazságszolgáltatásba történő bevonásáról:

 • a Közösségi Ügyész5 szemlélet
 • közösségre gyakorolt hatás megállapítása
 • polgári (civil) csoportok
 • közösségi igazságszolgáltatási csoportok


Iskolákkal való együttműködés – egy példa


A Derbyshire-i Ügyészi Hivatal együttműködése a helyi tanáccsal

Két órás igen interaktív képzés 11-16 éves diákok részére a nemzeti alaptanterv állampolgárságról szóló tananyagának részeként.

A diákok megtanulják a jogaikat, felelősségeiket, kötelezettségeiket és szabadságjogaikat; a nemzeti, etnikai és vallási különbségek tiszteletben tartását, valamint, hogy miként fejlesszék az analitikai, politikai, etnikai és erkölcsi problémák iránti kritikai képességeiket a jogszabályok keretein belül.

A 2009-2010 években mind a 42 Királyi Ügyészség területére ki kívánják terjeszteni.


Stratégia és irányítás


Nemzeti együttműködési stratégia:

tárgyalásokat követően 2005-ben fejlesztették ki
meghatározza a céljainkat annak érdekében, hogy az együttműködés kialakítása a munka lényege legyen, ne csak a szervezet egy újabb feladata.

Irányítás

Nemzeti szinten a Királyi Ügyészség fő döntéshozó szervében, a Királyi Ügyészi Tanácsban – ügyvezetői hatalommal fel nem ruházott – igazgatók vesznek részt tagként, hogy a stratégiai döntéshozatalban biztosítsák a kívülről jövő inputot.


Nemzeti gyakorlat


Közösségi információkon alapuló irányelv meghatározás:

 • a közösségek segítenek kialakítani az irányelveinket


Közösségi Együttműködési Teljesítmény Jelző:

 • annak mérésére, hogy van-e az együttműködésnek hatása


Közösségi Számadási Fórum: állandó konzultációs fórum a stratégiai kezdeményezések áttekintésére

Nemzeti konferenciák, amelyek alkalmat biztosítanak a partnerek találkozására.

 

Helyi gyakorlat11 közösségi együttműködési csoport létezik
Különböző közösségek régiós szintű bevonása annak vizsgálata érdekében, hogy bizonyos bűncselekmények miként érintenek bizonyos régiókat. Ez ideig 150 változásra irányuló javaslat készült.

41 gyűlölet-bűncselekményt vizsgáló csoport   
Különböző közösségek bevonása a már lezárt gyűlölet-bűncselekmények vizsgálatába annak véleményezése érdekében, hogy az adott ügyekben helyesen jártunk-e el. Ez ideig 395 változásra irányuló javaslat készült.      

Általános együttműködési tevékenység
Előadások és bemutatók a közösségi csoportoknak (például a terrorizmus elleni együttműködés Thames Valley & HCTD), információs pultok a közösségi rendezvényeken, a közösség bevonása jogászképzésbe – milyen a vádeljárás a sértett szemszögéből?


A Közösségi Ügyész szemlélet

A közösségek büntető igazságszolgáltatásba történő bevonásáról szóló javaslat szerint:
Három alkotóelem:

 • közösségibb szemléletű döntések az egyes ügyekben, például a helyi közösség érdekeinek ismertetése az ügyészi csoportokkal, amelyet később figyelembe lehet venni a közérdek meghatározásánál;
 • nagyobb mértékű ügyészi részvétel a főbb helyi bűnözési és rendzavarási problémák megoldásában, a már megvalósult antiszociális magatartásra és más specializálódott ügyészek munkájára építve;
 • fokozott átláthatóság a közösség és más szervezetek számára a helyi bűnözési és rendzavarási érdekeltségekre adott válaszok terén.


A Királyi Ügyészség 2009-2010. évben 49 úttörő településen teszteli ezt a szemléletet.


A Közösségi Igazságszolgáltatás


Angliában és Wales-ben jelenleg 13 településen működnek Közösségi Bíróságok6, amelyek átfogó és személyre szabott megoldásokat alkalmaznak azokon a településeken, ahol makacs problémák vannak.

Jelenleg különböző modelleket vizsgálunk, hogy az elméletet a közösség igényeihez és körülményeihez igazítsuk.
30 úttörő településen hoztak létre Közösségi Igazságszolgáltatási Csoportokat, hogy elősegítsék a közösségek bevonására irányuló törekvéseket és a bűncselekményekhez vezető problémák feltárását.

A csoportok ezeket a törekvéseket azáltal valósítják meg, hogy összekötik a közösségi együttműködés kialakításáért és a probléma-megoldásért felelős szervezeteket, ezáltal növelik azok eredményességét és hatékonyságát, valamint átfogó megoldásokat biztosítanak a közösség biztonságosabbá tételéhez.


A Közösségre gyakorolt hatás megállapítása


A koncepció a már meglévő Közösségi Bíróságokból alakult ki.
Döntés-hozó eszköz, amely képessé teszi a joggyakorlókat arra, hogy egyes bűncselekmények elkövetését összefüggéseiben ítéljék meg.

A hatásvizsgálatot a rendőrség készíti, és azt a célt szolgálja, hogy információkat szolgáltasson a helyreállító igazságszolgáltatási beavatkozásokhoz, a vádemeléshez, a feltételes figyelmeztetésekhez kapcsolódó döntésekhez, valamint a büntetéskiszabási eljáráshoz.

2009-től ugyancsak 30 településen tesztelik.

   
Anti-szociális magatartási rendelkezések/szabályok


Az antiszociális magatartási rendeletek polgári jogi rendeletek, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a közösséget azon magatartásoktól, amelyek bizonyosan, vagy valószínűleg zaklatást, veszélyt vagy kényszerhelyzetet idéznek elő.

Egy-egy rendelkezés olyan feltételeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák azt, hogy az elkövető bizonyos magatartást kifejtsen, vagy meghatározott területekre belépjen.

Az ügyész kérheti a bíróságtól, hogy az ilyen jellegű bűncselekmény miatti elítélést követően milyen magatartási szabályokat írjon elő, amelynek megsértése ugyancsak vádemelést von maga után.     

A Királyi Ügyészség szakosodott ügyészei együtt dolgoznak a partner szervezetekkel a közösségeiket érintő antiszociális viselkedési problémák meghatározásában.

 


 

1 Mike Kennedy Anglia és Wales Királyi Ügyészségének vezetője

2 Az előadás elhangzott az IAP "Sikeres ügyészi tevékenység: igazságos döntések" címú Világkonferenciáján Kijevben 2009. szeptember 9. napján

3 Fordította: dr. Rahói Mária ÜOE Nemzetközi Bizottság

4 "Közösség" (community) alatt elsősorban lakó-, munkahelyi vagy iskolai közösséget kell érteni (a szerk.)

5 "community prosecutor"

6 Community court