Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

Finkey Ferenc-díj 2017

 

Egyesületünk 2017. évben Finkey Ferenc-díjat adományozott három kolléga részére, díjazva az egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékenységüket. 

A díj adományozására az egyesület bármely tagozata és tagja javaslatot tehet, melyet az Etikai Bizottság elnöke terjeszt a küldöttgyűlés elé.

A díjból évente legfeljebb 3 darab adományozható.


Finkey-dĂ­j_a.jpg

Átadására a küldöttgyűlés döntése szerint az év második küldöttgyűlésén vagy ünnepélyes, illetőleg tudományos egyesületi eseményhez kapcsolódóan van lehetőség.

A képzőművészeti kivitelezésű emlékérem a Munkácsy Mihály-díjas - a Munkácsy Mihály-díjat készítő - néhai Kiss György szobrász és éremművész, míg az adományozást igazoló okirat mellé járó érem Szabó Géza ötvösmester alkotása.

A beérkezett jelöléseket az Etikai Bizottság számbavette, majd véleményével a Küldöttgyűlés elé terjesztette. Egyesületünk Küldöttgyűlése 2017. évben három Finkey Ferenc-díj adományozásáról döntött.

A díjazottak:

 

Dr. Emmert Mária 

 

Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - Dr. Emmert MĂĄria.jpgDíjazottunk a Bács-Kiskun Megyei Tagozat tagja. Több mint 20 éve meghatározó szerepet tölt be a német-magyar kapcsolatok elmélyítésében, fenntartásában a Karlsruhe-ban tett látogatásaink alatt, a német kollégák magyarországi látogatásakor, de a köztes időszakokban is. Szerepe az egyszerű tolmácsi tevékenységen messze túlmutat. Nemcsak a folyamatos kapcsolattartásban, a külföldi látogatás alkalmával a különböző programok levezénylésében, az egyesületi tagoknak gyakorlati segítségnyújtásban, de idegenvezetőként is, mindig és mindenkor számítani lehetett rá. Amikor kellett, önzetlen segítséget nyújtott egyéb egyesületi rendezvényeinken, így a Nemzetközi Ügyészi Szemináriumon, vagy a Kriminálexpo szervezésében is. Az egyesületnek nemcsak a Karlsruhe-ban járt tagjai tapasztalhatták meg az egyesület iránti elkötelezettségét és azt, hogy mennyire felelősségteljes és energiát igénylő feladat a napi munka mellett a tolmácsolás. Tette mindezt anélkül, hogy az egyesületben bármiféle tisztséget töltött volna be. 

 

Székelyné dr. Riba Katalin

 

Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - SzĂŠkelynĂŠ dr. Riba Katalin.jpgDíjazottunk 1990 óta tagja egyesületünknek. 1997. május 7. napjától a Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozat vezetője volt, ahol az egyesület által szervezett közösségi élet ekkor pezsdült fel igazán. Az érdekképviseleti kérdések megvitatásán túl előtérbe került az egyesület szakmai tevékenysége is. Megyei perbeszédversenyek tartására került sor, de számos társasági programot is szervezett. Rendszeressé váltak a közösségi, kulturális, szabadidős programok, kirándulások. Munkájának köszönhetően a tagozat létszámának csökkenése megállt, majd növekedésnek indult. Tagozatvezetőként 2005. június 3. napjáig tevékenykedett, de ezt követően is aktív tagja maradt a tagozatnak. 2005 és 2008 között egyesületünk belső kapcsolatok alelnöke volt. Az országos testületi üléseken, választmányi üléseken, küldöttgyűléseken, majd az elnökségben is mértékadó és mértéktartó véleményével, közvetlenségével segítette egyesületünk munkáját.

 

Dr. Bogár Péter

 

Díjazottunk már az Egyesület alapításában tevékeny szerepet játszott. Ezt tanúsítja a következő történet: Amikor 1989-ben közérdeklődésre számot tartó büntetőügyekben eljárva róla a sajtóban valótlan és sértő állítások jelentek meg, segítséget kért akkori főügyészétől, dr. Bócz Endrétől, aki - a "Négy évtized az ügyészségen" című könyvében írtak szerint - a következőképpen válaszolt: 

Finkey Ferenc-dĂ­j 2017 - Dr. BogĂĄr PĂŠter.jpg„„Nézd, Péter, én tudom, hogy Te rendes ember vagy. Ha akarod, megírhatom a szerkesztőségnek, hogy az esetet kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy törvényesen és szakszerűen jártál el. Ha ezt fejléces főügyészségi levélpapíron megírjuk, biztos vagyok benne, hogy szó szerint közzé is teszik. Azt azonban nem tudom megakadályozni, hogy hozzá csapjanak egy szerkesztői megjegyzést azzal a szöveggel, hogy >lám, itt a bizonyíték arra, hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét; az egyik kutya, a másik eb<. Ennek nem sok értelmét látom ugyan, de ha akarod, megteszem. Jobbnak látnám azonban azt, ha az egyesülési jogról szóló vadonatúj törvény alapján szerveznétek egy egyesületet. Ez az >alulról jövő kezdeményezés< kiküldhetne három olyan embert, akinek nincs a szervezetben vezető beosztása, és ők írnák meg, mint az egyesület ad hoc etikai bizottsága, hogy megállapították az eljárásod törvényességét és szakszerűségét. Az egyesület alapszabályába bele kell venni, hogy tisztségre nem választható meg főügyészhelyettes, vagy ennél magasabb beosztású ügyész.” 
Péter megfogadta a tanácsomat, és rövidesen megalakult az Ügyészek Országos Egyesülete.”

A Fővárosi Tagozat küldöttjeként megfontolt, továbbgondolásra érdemes kezdeményezései főként az egyesület érdekképviseleti munkáját segítik, mert Díjazottunk mindig kifejezte véleményét és képviselte a szervezeten belül azokat, akik saját magukért nem volt lehetőségük, vagy nem voltak készek kiállni. Díjazottunk jelenleg az Etikai Bizottság tagja.