Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

Finkey Ferenc-díj 2015

 

Az Ügyészek Országos Egyesületének 2015. évi Finkey Ferenc-díjasai: dr. Kissné dr. Maár Sarolta, dr. Bánhegyi Gábor és dr. Nánási László. A díjátadásra 2015. november 19. napján az Igazságügyi Palota Dísztermében rendezett ünnepi küldöttgyűlésen került sor. 

Finkey Ferenc DĂ­j.pngAz Ügyészek Országos Egyesületének Alapszabálya szerint a küldöttgyűlés Finkey Ferenc Díjat adományozhat az egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért. A díj adományozására az Egyesület bármely tagozata és tagja tehet javaslatot, melyet az Etikai Bizottság elnöke terjeszt a Küldöttgyűlés elé. A díjból évente legfeljebb 3 darab adományozható. Átadására az év második küldöttgyűlésén vagy ünnepélyes, illetőleg tudományos egyesületi eseményhez kapcsolódóan van lehetőség.


A képzőművészeti kivitelezésű emlékérem a Munkácsy Mihály-díjas - a Munkácsy Mihály-díjat készítő - Kiss György szobrász és éremművész, míg az adományozást igazoló okirat mellé járó érem Szabó Géza ötvösmester alkotása.


A 2015. évi díjak átadására az Ügyészek Országos Egyesülete megalakulásának 25. éves évfordulója alkalmából 2015. november 19. napján az Igazságügyi Palota Dísztermében rendezett ünnepi küldöttgyűlésen került sor. Idei díjazottjaink:


Dr. Bánhegyi Gábor


Díjazottunk nem töltött be sem az Ügyészek Országos Egyesületének tagozatában, sem központi testületeiben vezető tisztséget. Mégis Egyesületünk számtalan, immár hagyományossá vált rendezvényének megszervezéséhez nyújtott értékes segítséget. Ezek közül kiemelendő a német-magyar ügyészek több mint 20 éves múltra visszatekintő karlsruhei kapcsolata, avagy az idén 14. alkalommal megrendezett országos ügyészségi főzőverseny. Díjazottunknak aktív szerepet játszott Egyesületünk hazai és nemzetközi kétoldalú kapcsolatainak kialakításában, erősítésében.

Dr. Bánhegyi Gábor vezérőrnagy úrnak Egyesületünk érdekében végzett, önzetlen munkáját az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntésével Finkey Ferenc-díjjal honorálta.


Dr. Kissné dr. Maár Sarolta


Díjazottunk az alapítás óta tagja Egyesületünknek. Több mint két évtizeden keresztül tagozatvezetője volt az ÜOE Veszprém Megyei Tagozatának. Igazi közösségi emberként szervezte a tagozati tevékenységet. Az általa szervezett rendezvények közül kiemelendő az évente megrendezett országos hírű Balaton körüli ügyészségi kerékpártúra.

Díjazottunk 1998-2002 évek között Egyesületünk Felügyelő Bizottságának tagja, 2002-2008 évek között szociális ügyvivője, majd 2008-tól 2015-ig - főügyész-helyettesi kinevezéséig - belső kapcsolatok alelnöke volt.

Mértéktartó, értékes véleményeivel, javaslataival aktívan segítette az Elnökség, a Választmány, a Küldöttgyűlés munkáját, elősegítette a 24 tagozat működését, tevékenységét.

Ezen munkájáért dr. Kissné dr. Maár Sarolta asszonyt az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntésével Finkey Ferenc-díjjal jutalmazta.


Dr. Nánási László


Díjazottunk 1990 óta tagja Egyesületünknek. Folyóiratunkban, az Ügyészek Lapjában számos alkalommal publikált tudományos cikket. 1995-től a mai napig az Ügyészek Lapja szerkesztőségének tagja.

Különböző szakmai folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai, illetve könyvei kiemelkedő jelentőséggel bírnak az ügyészség történetének, továbbá a magyar jogtudósok életművének feltárásával foglalkozó művek között. Páratlan kutató munkával készülő művei nemcsak a múlt feltárását, a példaképek keresését szolgálja, de az ügyészi karnak a társadalom általi megbecsülését is erősíti.

Díjazottunk aktív szerepet vállalt Egyesületünk kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, ápolásában, - mint zsűritag - perbeszéd versenyeink lebonyolításában, s a Bács-Kiskun megyei tagozat munkájában.

Mindezek miatt az Ügyészek Országos Egyesületének Küldöttgyűlése 2015. május 27. napján hozott döntése alapján Finkey Ferenc-díjat adományozott Dr. Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész úrnak.


Az ünnepi küldöttgyűlést a jubileumi év és a Finkey Ferenc-díjasok tiszteletére rendezett állófogadás zárta.