Elhunyt Dr. Vókó György

In memoriam Dr. VĂłkĂł GyĂśrgy.png

 

Megrendülve fogadtuk a hírt, hogy 2021. április 5. napján Dr. Vókó György nyugalmazott legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, főtanácsos, az MTA Állam- és jogtudományok doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar professor emeritus oktatója életének 75. évében elhunyt. 

Dr. Vókó Györgyöt 1977-ben nevezték ki ügyésszé. 1978-tól a Legfőbb Ügyészségen, büntetés-végrehajtási szakterületen dolgozott, 1990-től csoportvezető ügyészként, majd 1992-től osztályvezető ügyészként. A Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályt egészen a 2012-ben történt nyugdíjba vonulásáig irányította. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség tudományos és kutatóműhelye, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatói feladatait látta el.

Ezer szállal kötődött az ügyészségi szervezethez, a haláláról szóló hírt mégsem csak itt fogadtuk nagy szomorúsággal.

Távozásával nemcsak a hivatásrendünk, de a tudományos élet, a jogásztársadalom, a közösség is sokat veszített.

Dr. Vókó György aktív tudományos tevékenységet folytatott. Fő kutatási területe a büntetés-végrehajtás és a pönológia voltak. Majd háromszáz cikket és tanulmányt publikált itthon és külföldön.

Rendszeresen jelentek meg cikkei az Ügyészek Lapjában is, melyek közül kiemelést érdemel az „Új börtönszabályok és magyarázatuk” című tanulmánysorozata.

Egyetemi oktatói tevékenysége keretében 1991-1995 között a Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1991-2013 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán tanított, utóbbi büntetőjog és büntetés-végrehajtási jog tanszékvezető egyetemi tanára volt.

Az ügyészek egyik doajenje volt, aki humanista jelleméből adódóan támogatta, ösztönözte a fiatalokat nemcsak az ügyészségi szervezeten belül, hanem azon kívül is. Szerették a diákjai.

Olyan személyiség hagyott itt Bennünket, akire a jogásztársadalom hivatásrendtől függetlenül méltán lehetett büszke.

Többek között elnöke volt az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságának, alapító tagja volt a Magyar Kriminológiai Társaságnak, a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, valamint a Magyar Börtönügyi Társaságnak.

2011-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki, de kiérdemelte a legmagasabb jogászi elismeréseket is (Kozma Sándor díj, Deák Ferenc díj, Pázmány Péter érem, “Pro Facultate” érdemérem, “A jog szolgálatában” kitüntető cím).

Egyesületünk 2010. évben Finkey Ferenc-díjat adományozott részére.

Tanár úr Egyesületünknek megalapítása óta aktív tagja volt.

1999-től az Ügyészek Országos Egyesülete Etikai Bizottságának elnöke volt. Nevéhez fűződik az Etikai Kódex kidolgozása, mely 2001. évi elfogadását követően több hivatásrend számára szolgált mintaként. A Kódex jelentőségét jól mutatja az is, hogy azt az Ügyészségi Közlöny 2007/9. számában megjelent, az ügyészi hivatás etikai szabályairól szóló legfőbb ügyészségi közlemény a törvényben előírtak betartásának elősegítése, a közérdeket szolgáló független, pártatlan és szakszerű ügyészi munka, az ügyészi hivatáshoz méltó magatartás céljából közreadta.

Vókó tanár úr az Etikai Bizottságban munkáját rendkívüli odaadással, emberséggel, szakmai hozzáértéssel és alapossággal végezte.

A küldöttgyűléseken és választmányi üléseken felszólalásait a lényeglátás és bölcsesség jellemezte.

Mindig szerette a társasági eseményeket, s azokat az alkalmakat, amikor kollégáival együtt lehetett, velük anekdotázhatott, nevethetett. Közösségi emberként ki nem hagyta volna a hagyományos főzőversenyeinket, ahol érezni lehetett a felé áradó tiszteletet, mely akár közvetlen kollégái, az OKRI csapata, akár az ország bármely ügyészsége felől érkezett.

Nemcsak az OKRI igazgatójaként vett szívesen részt a Kriminálexpokon, ahol az évek során az általa szervezett szekciókban jogtudósaink színe-java megfordult.

Társaságát szívesen kerestük.

 

Nagyon hiányozni fog!

Emlékét megőrizzük.


Az Ügyészek Országos Egyesülete nevében:

Dr. Matécsa Artemon

elnök