Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

Elhunyt Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész

 

Megrendülve értesülhettünk róla, hogy 2019. február 17. napján, életének 80. évében elhunyt Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész. Temetése az ügyészi szervezet saját halottjaként 2019. március 8-án 12.45 órakor lesz a Farkasréti temetőben. 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1964-ben szerzett diplomát Summa cum laude minősítéssel.


Tanulmányainak befejezése után az ELTE ÁJK büntetőjogi tanszékén lett gyakornok, majd 1965 és 1969 között adjunktus. (Közben 1969-1970 években az Albert Ludwigs Egyetemen tanult, Freiburg im Breisgau-ban (NSZK).) 1979 és 1990 között docens, nevéhez fűződik az 1979-ben bevezetett új jogi kari tanterv kidolgozása. 1979-1985 évek között az ELTE ÁJK dékánhelyettese, majd 1989-1990 évek között a kar dékánja.

 

Részt vett az 1971. évi Btk. novella előkészítésében, és 1974–78 között tagja volt az 1978. évi Btk.-t kidolgozó kodifikációs bizottságnak, koncepciót és javaslatot készített munkatársaival az akkor időszerű törvényhozási feladatok megoldására.

 

1984-ben megbízást kapott a művelődési minisztertől az oktatási törvényt szerkesztő bizottság vezetésére.

 

Dolgozott az Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Főosztályán is.

 

Az Országgyűlés 1990-ben a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészévé választotta, majd 1996-ban további hat évre ismét megválasztották legfőbb ügyésszé.

 

2000. március 6. napján indoklás nélkül lemondott, annak ellenére, hogy megbízatása 2002 májusában járt volna csak le.

 

Ezt követően a büntetőjogi kodifikációért felelős miniszteri biztos volt.

 

Több kiadvány szerzője, társzerzője (pl. a Büntető Törvénykönyv kommentárja (I. és II., társszerzőként, 1968), Büntetőjog. Általános rész (I. és II., társszerzőként, 1973), Büntetések és intézkedések (1984), A Büntető Törvénykönyv magyarázata (I. és II., társszerzőként, 1986)).

 

Számos díj, elismerés - így a Szalay László Emlékérem (1988), a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagy Érdemkeresztje Csillaggal (1995), Kozma Sándor-díj (2003), Húsz éves a Köztársaság Díj (2009), az Eötvös-gyűrű (2009) - birtokosa.

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2014-ben ünnepi konferenciát szervezett tiszteletére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karával együttműködésben.

 

Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészként mindvégig önzetlenül támogatta, bátorította az akkoriban fiatal, 1990-ben alakult Egyesületünket. A rendszerváltás időszakában kikérte, meghallgatta az ügyészi kart reprezentáló civil szervezet véleményét. A legfőbb ügyészi tisztségéről történt leköszönését követően is számos rendezvényünket nemcsak megtisztelte jelenlétével, de azokon aktívan részt is vett, ezzel is hangsúlyozva Egyesületünk iránti elkötelezettségét.

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete 2000-ben, az elsők között adományozott Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész részére Finkey Ferenc-díjat.

 

A volt legfőbb ügyészt az ügyészi szervezet a saját halottjának tekinti.

 

Dr. Györgyi Kálmán a jogász, az ügyész, a vezető, az ember emléke örökké szívünkben él.