A Keresztény Jogakadémia pályázati felhívása

 

"A Keresztény Jogakadémia 2022. évi pályázatában - az előző évihez hasonlóan -  a jog és jogtudomány, valamint a kereszténység metszéspontjait igyekszünk felderíteni és bemutatni. Kutatjuk, hogy a kereszténység, mint az európai kultúra és erkölcsiség évezredes alapja milyen összefüggésben áll azzal a jogrendszerrel, amely a társadalmi élet másik pillére. Hogyan hatnak ezek a rendszerek egymásra, és hogyan lehetne ez a kapcsolat még gyümölcsözőbb?

 

Olyan pályaműveket várunk, amelyek nemcsak elméleti megközelítéseket tartalmaznak, de a gyakorlat, az oktatás és a jogalkalmazás napi szintű munkájában is iránymutató megoldásokat tartalmaznak. 

 

A legjobb írásokat benyújtók mint előadók részt vehetnek a Keresztény Jogakadémia konferenciáján és az annak anyagából összeállított könyv szerzői között is helyet kapnak."

 

A pályázati felhívás és a jelentkezési adatlap