2019. évi Finkey Ferenc-díjasunk: Dr. Kiss Anna

 

Az Igazságügyi Palota dísztermében 2019. december 10. napján tartott ünnepi küldöttgyűlésünkön került átadásra a 2019. évi Finkey Ferenc-díj.

Az elhangzott laudáció szerint Díjazottunk az Országos Kriminológiai Intézetnek 1987 óta tudományos munkatársa, majd főmunkatársa lett, néhány évnyi hivatali kitérőt leszámítva jelenleg is ott tevékenykedik. Kiemelkedő kutatási tevékenységi területei az ügyészség, a büntetőeljárás, ezen belül egyebek között a bizonyítás, vagy a sértett szerepe a büntetőeljárásban, amely témában 2006. évben a Miskolci Egyetem ÁJK Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. 1988 óta több egyetemen is oktatási tevékenységet folytat, számos tudományos publikációja jelent meg.

Dr. Kiss Anna a 2016. évben útjára indult Ügyészségi Szemle felelős szerkesztője, ám emellett 2003 óta az Ügyészek Országos Egyesülete szakmai-tudományos folyóiratának, az évente 6-7 számban megjelenő Ügyészek Lapjának főszerkesztője. Mindvégig azon munkálkodott, hogy a folyóirat igényes megjelenésben színvonalas tanulmányokat közvetítsen tagjai és a kívülálló olvasók felé, ezzel tudományos és szakmai körökben is elismertséget szerezzen és azt fenntartsa. A lap szerkesztő bizottságában a jogtudomány, a szakma neves, elismert személyiségei vállalnak szerepet.

Az irodalomban való jártasságát és a művészetek iránti vonzalmát jelzi, hogy többször kereste az e területek és a büntetőjog közötti találkozási pontokat. Amellett, hogy e kutatásokból publikációk születtek, a Kriminálexpo rendezvényeken népszerű szekciókban is megjelentek. Nevéhez fűződik 2012-ben „Jog és irodalom - Ki ölte meg Bárczi Benőt?”, 2014-ben „A korrupció elleni küzdelem aktuális kérdései”, 2016-ban „Konferencia és kerekasztal-beszélgetés a legális, valamint az illegális migrációról”, 2018-ban „Az új Be. kezdő lépései” című ülések megszervezése.

Az ünnepi küldöttgyűlést - melyen fellépett a Cross-Art énekegyüttes - állófogadás zárta.