Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

 

 


Érdekképviselet


 

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete az Országgyűlés Hivatalának országos érdek-képviseleti és civil szervezetekről szóló jegyzékében szereplő érdek-képviseleti szerv.

 

Az ÜOE ezen tevékenysége keretében:

 

 • jogszabályok tervezeteit véleményezi,

 • a Legfőbb Ügyészség által megküldött utasítástervezeteket, körlevéltervezeteket véleményez,

 • az ÜOE elnöke meghívás alapján részt vesz az országos vezetői értekezleteken,

 • tagozati szinten képviseli a tagság érdekeit,

 • képviselteti magát a Legfőbb Ügyészség Üdültetési Bizottságában, Lakás Bizottságában, valamint Bérelőleg Bizottságában,

 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény értelmében

  1. mint érdekelt munkavállalói érdek-képviseleti szerv kérheti - a napirend megjelölésével - az összügyészi értekezlet összehívását 6. § (4) bekezdés b) pont);
  2. az ügyész részére a 73. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt juttatások részletes feltételeit és mértékét a legfőbb ügyész állapítja meg, melynek során az érintett munkavállalói érdek-képviseleti szervezetnek - és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának - egyetértési joga van (73. § (1)-(3) bekezdése);
  3. a fegyelmi jogkör gyakorlójaként, fegyelmi biztosként és jegyzőkönyvvezetőként nem járhat el az, aki az eljárás alá vont ügyész hozzátartozója [155. § (1) bekezdés] vagy akitől az eljárásban való elfogulatlan részvétel nem várható el. Az elfogultsági kifogást az eljárás alá vont ügyészen, annak képviselőjén kívül az érdek-képviseleti szerv nevében eljáró személy is bejelentheti (92. § (1)-(2) bekezdése).
  4. az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyával kapcsolatban a legfőbb ügyész szabályokat állapíthat meg az olyan kérdésekben, amelyeket e törvény nem szabályoz, és a Munka Törvénykönyve szerint a kollektív szerződés keretébe tartozhatnak. A szabályok kialakításánál az érintett munkavállalói érdek-képviseleti szervezetnek egyetértési joga van (157. §);
  5. az ügyész kérelmére a fegyelmi eljárás során az ügyészségen működő munkavállalói érdek-képviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását biztosítani kell (89. §). Az eljárás alá vont ügyész meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon képviselője, illetve az érdek-képviseleti szerv nevében eljáró személy is jelen lehessen. A meghallgatáson az ügyésszel és képviselőjével, illetve az érdek-képviseleti szerv nevében eljáró személlyel közölni kell a fegyelmi vétség elkövetésére vonatkozó adatokat, elébe kell tárni a bizonyítékokat, biztosítani kell, hogy az ügy iratait megtekinthesse, és védekezését, valamint bizonyítási indítványát előadhassa (90. § (1) bekezdése).
 • elősegíti - a hivatal által biztosítottakon túl - a tagság szakmai továbbképzését, a rekreációt.